Byla 2-8344-328/2013
Dėl baudos D. S. skyrimo, suinteresuoti asmenys D. S., UAB „Pajūrio administratoriai“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui D. S., jo atstovui advokatui A. J., pareiškėjai Brigitai Tamkevičienei, suinteresuoto asmens UAB „Pajūrio administratoriai“ atstovei L. G., išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės Brigitos Tamkevičienės pareiškimą dėl baudos D. S. skyrimo, suinteresuoti asmenys D. S., UAB „Pajūrio administratoriai“,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama D. S., už 2013-02-06 patvarkymo „dėl teismo sprendimo vykdymo Nr. S-13003720“ nevykdymą, skirti vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną išieškotojo naudai. Nurodė, jog D. S. nevykdo antstolės teisėtų reikalavimų.

3Suinteresuotas asmuo D. S. paaiškino, kad yra perdavęs visą turtą ir visus dokumentus bankroto administratoriui, daugiau neturi ką perduoti, perdavimo akte pažymėta kokie dokumentai perduoti.

4Suinteresuoto asmens D. S. atstovas advokatas A. J. paaiškino, kad D. S. 2012-12-18 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi jau buvo skirta 10000,00 Lt bauda už nevykdymą, todėl už tą patį veiksmą jam negalima papildomai skirti baudos. Taikytas buvo supaprastintas bankrotas, kuris negali vykti daugiau nei vienerius metus. Procesas eina į pabaigą, nes nėra daugiau įmonės turto ir nėra ką daugiau perduoti bankroto administratoriui. Prašo prašymą skirti baudą, netenkinti.

5Suinteresuoto asmens UAB „Pajūrio administratoriai“ atstovė L. G., paaiškino, kad šiai dienai trūkta pagrindinių dokumentų, kurių D. S. nėra perdavęs. Trūksta įmonės turto sandorių, sandorių dėl akcijų pardavimo ar perleidimo, nėra kasos dokumentų. Prašo pareiškėjos prašymą tenkinti ir skirti D. S. baudą.

6Pareiškimas netenkintinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės Brigitos Tamkevičienės žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0005/13/00260, kuri užvesta pagal Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. sausio 10 d. vykdomąjį raštą išduotą civilinėje byloje Nr. B2-632-370/2013. Minėtu vykdomuoju dokumentu teismas nusprendė skirti 10000,00 Lt baudą buvusiam UAB "Ronier LEZ", direktoriui D. S., bei nustatyti D. S. terminą per 15 d. nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti paskirtajam bankroto administratoriui BUAB "Ronier LEZ" turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir dokumentus. 2013 m. vasario 22 d. D. S. pasirašytinai (v.b.l. 14) įteiktas patvarkymas dėl teismo sprendimo vykdymo Nr. S-l 3003720, kuriuo reikalaujama vykdyti Klaipėdos apygardos teismo sprendimą, civilinėje byloje Nr. B2-632-370/2013, t. y. per 10 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos perduoti bankroto administratoriui BUAB"Ronier LEZ" turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir dokumentus /v.b.l. 5/. 2013-03-07 D. S. raštu prašė pratęsti terminą pateikti dokumentus bankroto administratoriui iki 2013-03-06 /v.b.l. 14/. Gautas išieškotojo UAB "Pajūrio administratoriai" pranešimas, kad BUAB "Ronier LEZ" buvęs direktorius D. S. bankroto administratorei perdavė antspaudą ir dalį dokumentų, prašo kreiptis į teismą dėl baudos D. S. skyrimo už 2012 metų gruodžio 18 d. Klaipėdos apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. B2-632-370/2013 nevykdymą /v.b.l. 16/. 2013-06-04 antstolė B. Tamkevičienė priėmė sprendimų, įpareigojančių skolininką perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą bei dokumentus, neįvykdymo aktą, kuriuo konstatuoja, kad administratoriaus įgaliotas asmuo L. G. informavo, kad perduota tik dalis BUAB „Ronier LEZ“ įmonės dokumentų ir antspaudas /v.b.l. 39/.

8Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad D. S. 2013-03-14 dokumentų priėmimo-perdavimo aktu bankroto administratoriui perdavė įmonės dokumentus, PVM registravimo pažymėjimą, registravimo pažymėjimą, sąskaitų likučių žiniaraštį, finansinę atskaitomybę, sprendimą įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio registrą, 2013-03-09 įmonės antspaudo priėmimo-perdavimo aktu perdavė įmonės antspaudą, 2013-03-27 dokumentų priėmimo-perdavimo aktu perdavė akcininkų registravimo žurnalą. 2013-07-03 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu Klaipėdos apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresniajam tyrėjui V. M. L. G. pateikė 26 segtuvus-daiktus ir dokumentus, turinčios reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti.

9Iš pateiktų dokumentų, suintegruotų asmenų paaiškinimų darytina išvada, kad D. S. įvykdė 2012-09-17 Klaipėdos apygardos teismo nutartį, todėl antstolės B. Tamkevičienės prašymas skirti D. S. baudą už 2013-02-06 patvarkymo dėl teismo sprendimo vykdymo Nr. S-13003720 nevykdymą, atmestinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593, straipsniais, teismas

Nutarė

11pareiškimą dėl baudos skyrimo D. S., atmesti.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai