Byla 2A-1476-510/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Egidijaus Tamašausko ir Algirdo Remeikos, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno miesto savivaldybės ir trečiojo asmens T. K. apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-616-775/2010 pagal ieškovių A. Š. ir G. G. ieškinį atsakovams Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Kauno miesto savivaldybei, tretiesiems asmenims VĮ Registrų centro Kauno filialui, J. G., T. K., V. V., S. P., J. J., Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacijai, A. M., E. A., K. K., S. V., L. G., G. T., E. V., Z. I. A., R. G., L. J. M., L. Š., L. K. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2Ieškovės A. Š. ir G. G. patikslintu ieškiniu prašė tikslu įregistruoti rekonstruotą pastogę statytojos Z. G. vardu VĮ Registrų centre ir gauti paveldėjimo teisės liudijimą pripažinti ieškovėms teisę likviduoti savavalinius pastogės ir jos dalių (patalpų) virš buto, esančio ( - ), kurią sudaro kambarys 12-9 (35,61 kv. m), pagalbinės patalpos 12-10 (8,10 kv. m), sandėlis 12-11 (4,08 kv. m), padarinius, t.y. pašalinti trūkumus, sušilusius su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. balandžio 2 d. sprendimu nusprendė patikslintą ieškinį patenkinti. Teismas pripažino ieškovėms A. Š. ir G. G. teisę likviduoti savavališkus pastogės virš buto, esančio ( - ), kurią sudaro kambarys 12-9 (35,61 kv. m), pagalbinės patalpos 12-10 (8,10 kv. m), sandėlis 12-11 (4,08 kv. m), rekonstrukcijos padarinius, t. y. pašalinti trūkumus, susijusius su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu. Teismas priteisė ieškovei A. Š. iš atsakovų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir Kauno miesto savivaldybės po 175 Lt bylinėjimosi išlaidų ir po 27,50 išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

4Atsakovas Kauno miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - patikslintą ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais. Teismas pažeidė CPK 130 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą nuostatas, kad procesiniai dokumentai įteikiami paskelbiant vietos laikraštyje ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Tretiesiems asmenims apie 2009 m. rugsėjo 9 d., 2009 m. gruodžio 2 d. ir 2010 m. kovo 25 d. vykusius teismo posėdžius buvo pranešta tik viename laikraštyje. Apie 2010 m. kovo 25 d. vykusį teismo posėdį buvo pranešta 2010 m. kovo 19 d., t. y. mažiau nei prieš 14 dienų iki nurodytos teismo posėdžio dienos. Be to, teismas neteisingai įvertino įrodymus. Teismas nustatė, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklausė ieškovių motinai Z. G.. 1994 m. jos sutuoktinis A. G. užsakė pastogės rekonstrukcijos projektą. Remiantis liudytojo paaiškinimais, teismas nustatė, kad pastogės rekonstrukcija buvo baigta 2002 metais. Nuo 2006 m. lapkričio 1 d. įsigaliojęs Statybos įstatymo 28 straipsnis ir CK 4.103 straipsnis numato vienintelį savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą - nugriovimą ir nesuteikia galimybės įteisinti savavališką statybą. Leidus ieškovėms įteisinti savavališkai atliktą rekonstrukciją, ieškovių teisės būtų įgyvendintos tokiu būdu ir priemonėmis, kurios prieštarauja įgyvendinamos teisės paskirčiai, kas laikytina piktnaudžiavimu teise. Teismas neteisingai konstatavo, kad statybos leidimo neturėjimas yra formalus pažeidimas. Ieškinio reikalavimo dalis - leisti pašalinti trūkumus, susijusius su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu, yra nekonkreti. Teismas tenkino tokį reikalavimą, tačiau tokiam sprendimui įsiteisėjus, nėra aišku, kaip reikėtų jį įvykdyti. Teismas sprendime neanalizavo atsakovų tinkamumo ir galimumo pagal ieškinį atsakyti bei įvykdyti teismo sprendimą pagal ieškinio reikalavimus. Patikslintame ieškinyje nebuvo reikalavimų, keliamų Kauno miesto savivaldybei.

5Tretysis asmuo T. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 2 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais. Apie bylos nagrinėjimą nebuvo tinkamai informuoti ir dėl šios priežasties negalėjo dalyvauti tretieji asmenys, tai yra visi M. V. 12 namo bendraturčiai. Vadovaujantis bendrąją taisykle, visi procesiniai dokumentai bei jų priedai yra įteikiami adresatui asmeniškai (CPK 123 straipsnis). Procesiniai dokumentai įteikiami šio asmens gyvenamojoje arba darbo vietoje. Jeigu procesinį dokumentą pristatantis asmuo (paštininkas, kurjeris, teismo antstolis) neranda adresato jo gyvenamojoje arba darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš gyvenančių su juo pilnamečių šeimos narių, o jeigu ir jų nėra - tai namo (bendrijos) administracijai, Kai procesinis dokumentas įteikiamas ne pačiam adresatui, priėmęs dokumentą asmuo privalo pažymoje įrašyti savo vardą, pavardę, ryšį su adresatu arba einamas pareigas. Priėmęs dokumentą asmuo privalo esant pirmai galimybei įteikti jį adresatui. Įvykdžius procesinių dokumentų įteikimą bet kuriuo iš nurodytų būdų, laikoma, kad jis įvykdytas tinkamai. Ieškovės turėjo visų namo butų savininkų tikslius adresus, joms buvo žinoma adresatų gyvenamoji vieta, todėl jos turėjo galimybę informuoti visus gyventojus apie bylą namo bendrijos narių susirinkimu metu, tačiau jokios informacijos apie teismo procesą bendraturčiams nepateikė. Tikėtina, kad ieškovės taip pasielgė, siekdamos nuslėpti nuo namo bendraturčių informaciją apie bylos nagrinėjimą teisme. Viešas paskelbimas yra kraštutinė priemonė, kuri neužtikrino apeliantės T. K. teisės gauti informaciją apie teismo posėdžius ir bylos nagrinėjimą teisme. Be to, viešas paskelbimas turėjo būti vykdomas paskelbiant vietos ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Tinkamai neinformavus apie bylą, buvo pažeistos apeliantės T. K. teisės, nes ji prarado teisę įstatyme nustatytomis procesinėmis priemonėmis ginti savo teises ir teisėtus interesus. Tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, numatytas CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte.

6Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į trečiojo asmens T. K. apeliacinį skundą prašo jį patenkinti.

7Tretieji asmenys Z. I. A., J. J., R. G., J. G., L. J. M., S. P., G. T., S. V. atsiliepimu į Kauno miesto savivaldybės ir trečiojo asmens T. K. apeliacinius skundus prašo juos atmesti.

8Atsakovo Kauno miesto savivaldybės apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Trečiojo asmens T. K. apeliacinis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

10Absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas toks atvejis, jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą (CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

11Tretysis asmuo T. K. apeliaciniame skunde nurodė, kad nebuvo tinkamai informuota apie bylą, ir ji prarado teisę įstatyme nustatytomis procesinėmis priemonėmis ginti savo teises ir teisėtus interesus. Šie apeliacinio skundo argumentai yra pagrįsti.

12CPK 130 straipsnio 1 dalis numato, kad kai byloje yra daugiau kaip dešimt dalyvaujančių byloje asmenų ir nėra galimybės įteikti procesinių dokumentų šio Kodekso 120 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo spaudoje būdu. CPK 130 straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu procesiniai dokumentai įteikiami paskelbiant vietos laikraštyje (jeigu toks yra) ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių pranešimą (CPK 130 straipsnio 4 dalis). Pranešimas turi būti paskelbtas ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų iki teismo posėdžio dienos (CPK 130 straipsnio 5 dalis).

13Kaip matyti iš Kauno miesto apylinkės teismo posėdžio 2010 m. kovo 25 d. – balandžio 2 d. protokolo (2t. b.l. 56-70), byla buvo išnagrinėta T. K. nedalyvaujant. Teismo posėdžio protokole yra pažymėta, kad tretiesiems asmenims apie bylą pranešta viešo paskelbimo būdu per spaudą. Bylos duomenys rodo, kad apie parengiamojo teismo posėdžio ir teismo posėdžio laiką ir vietą buvo paskelbta 2010 m. kovo 19 d. laikraštyje „Lietuvos žinios“ (2t., b.l.30). Duomenų, kad apie teismo posėdį būta pranešta dalyvaujantiems byloje asmenims antrame laikraštyje, nėra. Kadangi apie posėdį buvo pranešta tik viename laikraštyje, ir skelbimo išspausdinimo dieną iki teismo posėdžio liko mažiau kaip 14 dienų, negalima laikyti, kad neatvykusiems į teismo posėdį asmenims buvo tinkamai pranešta apie parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą. Esant tokioms aplinkybėms, Kauno miesto apylinkės teismas 2010 kovo 25 d. privalėjo atidėti parengiamąją posėdį (CPK 247 straipsnio 1 dalis). Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK 247 straipsnio 1 dalis reikalavimus, ne tik neatidėjo parengiamojo teismo posėdžio, bet ir tą pačią dieną iš karto po parengiamojo teismo posėdžio išsprendė bylą iš esmės. Pagal Lietuvos Aukščiausio Teismo formuojamą praktiką teismas gali išnagrinėti bylą iš esmės iš karto po parengiamojo teismo posėdžio (nepriimdamas nutarties) ir priimti teismo sprendimą tik tokiu atveju, kai parengiamajame teismo posėdyje dalyvauja visi dalyvaujantys byloje asmenys ar jų atstovai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2005).

14Nors apelianto Kauno miesto savivaldybės apeliacinio skundo argumentai, jog dalyvaujantys byloje asmenys nebuvo tinkamai informuoti apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, yra pagrįsti, apelianto Kauno miesto savivaldybės procesinės teisės šiuo aspektu nebuvo pažeistos, nes Kauno miesto savivaldybės atstovė Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 25 d. teismo posėdyje dalyvavo (teismo posėdžio protokolas, 2 t., b.l.56). Tačiau apeliantė T. K. 2010 m. kovo 25 d. teismo posėdyje nedalyvavo, kaip minėta, jai apie posėdį nebuvo tinkamai praneša, ir šia aplinkybe ji grindžia savo apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažindama, kad šie T. K. apeliacinio skundo teiginiai yra pagrįsti, konstatuoja, kad skundžiamas Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 2 d. sprendimas turi būti panaikintas ir byla turi būti perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo dėl CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyto absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo (CPK 327 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

15Kadangi yra absoliutus pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, remdamasi CPK 321 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija apeliacinius skundus išsprendžia rašytinio proceso tvarka.

16Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-326 straipsniais,

Nutarė

17Atsakovo Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Trečiojo asmens T. K. apeliacinį skundą patenkinti.

18Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 2 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai