Byla 2-1584-157/2015
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 17 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti A. B. ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-550-798/2015 dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas A. B. pateikė teismui ieškinį dėl atlyginimo 508 605,35 Eur žalos, jam padarytos „kriminalinės Lietuvos kriminalinių nusikaltėlių ir recidyvistų pseudo teisėjų instancine tvarka organizuotu sukčiavimu, turto prievartavimu, kyšininkavimu ir kita neteisėta ir nusikalstama veika“.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 17 d. nutartimi atsisakė priimti A. B. ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kaip pareikštą nesiekiant apginti savo galimai pažeistų teisių ir neegzistuojantiems atsakovams.

6Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog ieškovas ieškinio pradžioje žodžius „kriminalinę, kriminalinės, kriminalinė“ užbraukė, nekeičia turinio esmės ir teisinio vertinimo.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Pareiškėjas A. B. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 17 d. nutartį ir perduoti klausimą spręsti kitam apygardos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

91. Teismas netinkamai taikė CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, nes atsisakydamas priimti ieškinį nenurodė dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam teismui jis teismingas, nutartis yra be motyvų. Dėl to egzistuoja absoliutūs nutarties negaliojimo pagrindai.

102. Teismas be pagrindo netaikė CPK 115 straipsnio 4 dalies nurodymų, kad neteisingas teismo pavadinimo nurodymas ar jo nenurodymas nėra kliūtis priimti dokumentą.

113. ,,Kriminalinė institucija Vilniaus apygardos teismas“, šio teismo ,,pseudo teisėjai“ kartu su ,,kriminalinės Lietuvos apeliaciniu teismu ir jo pseudo teisėjais“ sistemingai piktnaudžiauja įstatymais. ,,Kriminalinės institucijos Vilniaus apygardos teismo teisėjas tyčia, provokaciniais tikslais nagrinėja ieškinio priėmimą prieš kriminalinę instituciją Vilniaus apygardos teismą ir jo pseudo teisėjus“.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teismas, atsisakęs priimti kaip nenagrinėtiną teisme apelianto ieškinį, teisingai išsprendė ieškinio priėmimo klausimą ir priėmė pagrįstą procesinį sprendimą.

14Teismas visų pirma pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas savo ankstesniuose procesiniuose dokumentuose, kuriuose buvo sprendžiama dėl kitų pareiškėjo A. B. atskirųjų skundų čia nagrinėjamu klausimu, pasisakydamas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą užtikrinimo bei atitinkamų CPK normų aiškinimo bei taikymo, be kita ko, remdamasis aktualia teismų praktika, yra pasisakęs, jog žmogus, įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, privalo laikytis Konstitucijos, įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių bei laisvių; jog teisė į teismą nėra absoliuti; jog teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kiekvienu atveju įgyvendindamas proceso tikslus bei principus kontroliuoti šalių naudojimąsi savo procesinėmis teisėmis, šalinti bet kokius procesinio įstatymo nesilaikymo atvejus, o tuo atveju, jei asmuo piktnaudžiauja subjektine teise, – atsisakyti ją ginti (CK 1.137 str. 3 d.); jog tik tokiu būdu gali būti užtikrinamas tinkamas šalių konstitucinės teisės į teisingą teismą įgyvendinimas, etc.

15Apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis (CPK 179 str. 3 d.), taip pat yra konstatavęs, kad pareiškėjui A. B., kuris, be kita ko, turi teisininko išsilavinimą bei nemažą praktinę patirtį naudojantis savo konstitucinėmis bei proceso teisėmis, – iš esmės yra žinomi tiek čia aktualūs civilinio proceso reikalavimai, tiek jų įgyvendinimo tvarka; kad tai iš dalies patvirtina jo skundų turinys, kuriuose tiksliai aiškinamos bei vartojamos tiek Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos normos; kad tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismų sprendimuose pareiškėjui ne kartą buvo nurodyta, jog jo procesiniuose dokumentuose šalių įvardinimas kaip „kriminalinė institucija Vilniaus apygardos teismas“, „kriminaliniai teismai“, „kriminalinė Lietuvos Respublika“, „kriminalinė Lietuvos teisingumo ministerija“, „pseudo teisėjai“ ir kt., vertinamas ne kaip klaida, o kaip sąmoningas veikimas, piktnaudžiavimas proceso teisėmis; kad jam ne kartą buvo paskirtos baudos už piktnaudžiavimą proceso teisėmis, etc.

16Pirmiau šioje nutartyje jau buvo pažymėta, kad pareiškėjas A. B., nepaisydamas to, kas anksčiau ne kartą jam jau buvo išaiškinta, nagrinėjamoje byloje pateiktuose savo procesiniuose dokumentuose sąmoningai atsakovą įvardija „kriminaline Lietuvos Respublika“, atstovus – „kriminalinės Lietuvos ,,teisingumo“ ministerija“, „kriminaline institucija Vilniaus apygardos teismas“, „kriminalinės Lietuvos apeliacinis teismas“, o teisėjai įvardijami kaip ,,kriminaliniai nusikaltėliai“, ,,recidyvistai“, „pseudo teisėjai“, etc.

17Remdamasis tuo, kas yra čia parašyta, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog toks pareiškėjo A. B. ieškinys yra nenagrinėtinas teisme ir teisingai atsisakė jį priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, netaikydamas ieškinio trūkumų šalinimo instituto nuostatų (CPK 115, 135, 138 str.). Nustatytos faktinės nagrinėjamos bylos aplinkybės nesuteikia pagrindo sutikti su apelianto teiginiais, kad tokia teismo nutartis vertintina kaip jo asmens konstitucinės teisės į teisminę gynybą pažeidimas; kad nutartis yra naikintina, nes teismas neįvardijo dalyvaujančių byloje asmenų, nenurodė, kuriam teismui jo ieškinys yra teismingas, neišdėstė savo motyvų (CPK 5, 95,185 str.).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai