Byla 2A-687-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Almos Urbanavičienės, Tatjanos Žukauskienės, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant ieškovo AB‘Lietuvos draudimas“ atstovui Vyteniui Puišiui, atsakovo UADB „ERGO Lietuva“ atstovei Editai Borevičienei, trečiojo asmens UAB „Transtira“ atstovui advokatui Zigmantui Benečiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų (atsakovų) UAB „Vianrė“ ir UADB „ERGO Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 21 sprendimo civilinėje Nr. 2-217-592/2010 pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams Lietuvos ir Vengrijos UAB „Vianrė“ ir UADB „ERGO Lietuva“ dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys APB „Apranga“, UAB „Transtira“, R. T..

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas AB „Lietuvos draudimas“, patikslinęs ieškinį, prašė: 1) priteisti iš atsakovo Lietuvos ir Vengrijos UAB „Vianrė“ ieškovui 46757,14 Lt nuostoliams atlyginti, 1402,71 Lt dydžio žyminį mokestį, 6 % palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) priteisti solidariai iš atsakovų Lietuvos ir Vengrijos UAB „Vianrė“ ir UADB „ERGO Lietuva“ ieškovui 9073,13 Lt nuostoliams atlyginti, 272,19 Lt dydžio žyminį mokestį, 6 % palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (I t., b.l.104-106).

5Nurodė, kad 2007-10-05 – 2007-10-08 vežėjas Lietuvos ir Vengrijos UAB „Vianrė“ maršrutu Hamburgas-Vilnius transporto priemone pervežė krovinio gavėjui APB „Apranga“ priklausantį krovinį. Transporto priemonė buvo neplombuota. Pervežimui vežėjas priėmė 417 prekių dėžes, o krovinio gavėjui buvo atvežtos 381 prekių dėžės. 36 dėžių trūkumas nustatytas krovinio gavėjui priimant krovinį. Vežėjas krovinio dingimo aplinkybių nenurodė. Krovinys buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“, todėl dėl prarasto krovinio draudėjui buvo išmokėta 55830,27 Lt dydžio draudimo išmoką. Priimdamas krovinį pervežimui vežėjas pažeidė CMR konvencijos 8 str. 1 d, nes krovinio neskaičiavo, o neturint galimybės skaičiuoti nenurodė motyvuotų pastabų(CMR konvencijos 8 str. 2 d.). Pastabos turi būti įrašomos CMR važtaraščio 18 grafoje, pastaba, kad „dėžučių skaičiaus suskaičiuoti negalėjau“ yra nemotyvuota ir nurodyta 13 grafoje. Be to, pastabos neprivalomos siuntėjui, jei pastarasis nenurodė važtaraštyje, kad jos jam yra priimtinos (CMR konvencijos 8 str. 2 d.). Krovinio vežėjas privalo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo pervežimo sutarties įvykdymo, jeigu neįrodo, kad sutartis tinkamai įvykdyta (sugadintas arba prarastas krovinys) ne dėl vežėjo kaltės (CMR konvencijos 17 str. 1 d.). Ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką įgijo reikalavimo teisę į vežėją, kurio civilinė atsakomybė apdrausta UADB „ERGO Lietuva“. Civilinės atsakomybės draudimo sutartyje numatyta 900 EUR (3107,52 Lt) dydžio besąlyginė išskaita, nuostolį besąlyginės įskaitos dalyje privalo atlyginti vežėjas. UADB „ERGO Lietuva“ krovinio vežėjo civilines atsakomybės draudimo sutarties pagrindu privalo atlyginti krovinio vežėjo padarytus nuostolius. Pagal prekių patikrinimo aktą Nr. 25 prarasto krovinio svoris - 362 kg, todėl remiantis minėta sutartimi šis draudikas neprivalo atlyginti nuostolių, viršijančių 8,33 SDR už 1 prarasto krovinio kilogramą. UADB „ERGO Lietuva“ atsakomybė už visą krovinį būtų 12180,65 Lt (8,33x 362 x 4,0394) - 3107,52 Lt (besąlyginė išskaita). Ši prievolė yra nedali (UAB „Vianrė“ prievolė sumokėti besąlyginės išskaitos dydžio sumą). Atsakovų prievolė susijusi su paslaugų teikimu, todėl 9073,13 Lt suma nuostoliams atlyginti priteistina solidariai. Vežėjo atsakomybė negali būti ribojama, nes krovinys prarastas dėl vežėjo didelio neatsargumo.

6Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas Lietuvos ir Vengrijos UAB „Vianrė“ prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (I t.,b.l.126-129). Nurodė, jog siekiant negabenti tuščios puspriekabės į Lietuvą, UAB „Transtira“ ir UAB „Vianrė“ sudarė sutartį, pagal kurią pastaroji įsipareigojo į Lietuvą pargabenti 3 pakrovėjus iš Bremeno miesto (Vokietija) bei T. T. drabužių siuntą iš Hamburgo miesto (Vokietija). 2008-10-05 į UAB „Vianrė“ automobilį (v/n ( - ) ( - ) W) Bremeno mieste buvo pakrauti trys pakrovėjai. Tą pačią dieną vėliau Hamburgo mieste buvo pakrautas krovinys, t.y. T. T. firmos drabužiai, priklausantis APB „Apranga“. Minėtas krovinys netilpo į automobilį, todėl buvo gautas žodinis užsakovo UAB „Transtira“ leidimas išardyti paletes ir krauti dėžes atskirai. Pakrovimas į transporto priemonę buvo vykdomas trijų siuntėjo atstovų, todėl vairuotojas, kraudamas krovinį kartu su siuntėjo atstovais, neturėjo galimybės suskaičiuoti pakrautų dėžučių skaičiaus. Pagal CMR konvencijos 8 str. 2 d. vežėjas visuose važtaraščiuose pažymėjo, kad neatsako už siuntėjų pakrautą krovinio kokybę bei kiekį. Dėl užsakovo sprendimo išardyti paletes bei atskirai kraunant 417 dėžučių į transporto priemonę, vežėjo vairuotojas R. T. fiziškai neturėjo jokių galimybių suskaičiuoti krovinio, apie ką jis nurodė CMR važtaraštyje. CMR konvencijos 17 str. 4 d. c punkte yra įtvirtinta nuostata, jog vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jei krovinį pakrovė, perkrovė, sudėjo ar iškrovė krovinio siuntėjas, gavėjas ar trečiasis asmuo, veikiantis siuntėjo ar gavėjo vardu. Vežėjas negali vadovautis jo atsakomybę ribojančiomis CMR konvencijos nuostatomis (8,33 sąlyginiu atsiskaitymo vienetu už 1 kg), jei žala padaryta sąmoningai arba dėl vežėjo kaltės, kuri pagal įstatymus prilyginama tyčiniams veiksmams. Ieškovui tenka pareiga įrodyti tokius vežėjo veiksmus. Sąmoningas žalos padarymas suprantamas kaip vežėjo elgesys, kuriuo buvo siekiama žalos, kaip veiksmai, kuriais tikėtasi padaryti žalą. Jei dėl žalos yra ir kitų vežimo santykio dalyvių kaltės, tai yra esant dalinei siuntėjo ir vežėjo atsakomybei, CMR konvencijos 29 str. netaikomas. Nurodė, kad ieškovas reikalavimas priteisti 6% procesines palūkanas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Palūkanų 5 metinių procentų dydį nustato CMR konvencija.

7Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas „ERGO Lietuva“ prašė ieškinį atmesti (I t.,b.l.134-137). Nurodė, kad ieškovo nuostolius lėmė ne vežėjo, bet siuntėjo netinkami veiksmai arba aplaidumas, todėl atsakovai turėtų būti atleisti nuo civilinės atsakomybės vadovaujantis CMR konvencijos 17 str. 4 d. c p. Nurodė, kad po palečių išardymo dėl didelio jose buvusių dėžučių skaičiaus atsakovo vežėjo vairuotojas neturėjo realios galimybės suskaičiuoti kraunamų dėžučių kiekio. Vežėjo atsakomybę už krovinio praradimą ar jo sugadinimą pašalina ypatingos rizikos faktoriai, numatyti CMR konvencijos 17 str. 4 d. a-f punktuose. Šiuo atveju sprendimą išardyti dalį krovinio palečių priėmė siuntėjo atstovai, todėl vežėjo vairuotojas neturėjo realios galimybės suskaičiuoti ir patikrinti priimamo vežti krovinio kiekio, krovinio kiekis į važtaraštį buvo įrašytas pagal su kroviniu perduotų dokumentų duomenis. Pagal CMR konvencijos 8 str. 2 d. jeigu vežėjas neturi galimybių patikrinti krovinio kiekio, tai apie tai jis privalo motyvuotai nurodyti važtaraštyje. Atsakovas vežėjas šią pareigą įvykdė. Įrašas buvo padarytas važtaraščio 13 grafoje (siuntėjo nurodymai), nes 18 grafoje buvo padarytas įrašas anglų kalba apie tai, jog vežėjas nėra atsakingas už krovinio kiekį ar kokybę, jei krovinį pakrovė, sudėjo ir skaičiavo siuntėjas. Minėtas važtaraštis yra siuntėjo atstovų pasirašytas, jie matė ir suprato važtaraščio 18 grafoje nurodytą sąlygą dėl įrašo 13 grafoje, todėl ši pastaba jiems buvo priimtina. Krovinys yra prarastas ne dėl vežėjo didelio neatsargumo. Nurodo, kad vežėjo CMR konvencijos 24 ir 26 str. yra numatomi susitarimai dėl papildomos krovinio vertės tuo atveju, jei susitariama dėl užmokesčio už vežimą priedo ir tai nurodoma važtaraštyje. Tokiais atvejais, kai važtaraštyje nurodyta vertė viršija ribą, nustatytą CMR konvencijos 23 str. 3 punkte, kompensacija už prarastą krovinį gali būti tokia, kokia deklaruota (24 str.), t. y. viršyti 23 str. 3 punkte nurodytą maksimalią išieškotinos kompensacijos už prarastą ar sugadintą krovinį ribą. Tam reikalinga įvykdyti tris sąlygas - susitarti su vežėju dėl didesnės vežėjo atsakomybės, sumokėti priedą prie frachto ir nurodyti deklaruojamą krovinio vertę CMR važtaraštyje. Taigi, vežėjo atsakomybės ribojimo netaikymui važtaraštyje turėjo būti deklaruota krovinio vertė, kas šiuo atveju padaryta nebuvo. Draudimo išmoka nemokėtina, nes vežėjas (draudėjas) turėtų būti atleistas nuo civilinės atsakomybės CMR konvencijos 17 str. 4 d. c punkto pagrindu.

8Tretysis asmuo APB „Apranga“ palaikė ieškinį, nurodė, kad dėl krovinio trūkumo bendrovei padaryta žala, ieškovas atlygino žalą (I t., b.l.55-56).

9Tretysis asmuo UAB „Transtira“ palaikė ieškovo argumentus dėl CMR konvencijos taikymo. Pažymėjo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog jis neturėjo galimybės patikrinti krovinio, atsakovas remiasi parodymais vairuotojo, kuris paaiškino, kad skubėjo ir neskaičiavo (I t., b.l.89-90).

10Tretysis asmuo R. T. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad prekių vertės iš anksto nežinojo. Prekių paletės netilpo, todėl jos buvo išardytos ir krovinys pakrautas. Buvo darbo pabaiga, todėl neskaičiavo dėžučių. Dalį krovinio krovė jis pats, kitą dalį – siuntėjo darbuotojai. Jis įtarė, kad nevisos prekės pakrautos. Krovinys nebuvo plombuotas.

11Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. balandžio 21 sprendimu (II ty.,b.l.34-40) ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Vianrė“ ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ 46757,14 Lt nuostoliams atlyginti, 5 % metinių palūkanų už priteistą 46757,14 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2008-11-21 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1402,71 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš atsakovų UAB „Vianrė“ ir UADB „ERGO Lietuva“ ieškovui solidariai 9073,13 Lt nuostoliams atlyginti, 5 % metinių palūkanų už priteistą 9073,13 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2008-11-21 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, lygiomis dalimis 272,19 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš ieškovo atsakovui UAB „Vianrė“ 200 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš atsakovų UAB „Vianrė“ ir UADB „ERGO Lietuva“ į valstybės biudžetą po 10,29 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Pirmosios instancijos teismas vadovavosi CMR konvencijos 17 str. 4 d. c p. yra nuostata, jog vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jei krovinį pakrovė, perkrovė, sudėjo ar iškrovė krovinio siuntėjas, gavėjas ar trečiasis asmuo, veikiantis siuntėjo ar gavėjo vardu. Teismas nustatė, kad krovinį krovė ir vežėjo vairuotojas, todėl nagrinėjamoje byloje vežėjas neatleidžiamas nuo atsakomybės minėtos nuostatos pagrindu. Teismas ieškovo naudai vertino aplinkybę, kad nustatant prekių trūkumą raštu pažymėta, jog automobilis pakrautas nepilnai, apie 2 m nuo krašto buvo laisvo ploto, trūkstamos dėžės galėjo tilpti į automašiną, o po šiuo įrašu yra vežėjo vairuotojo R. T. parašas. Nepagrįstas atsakovų argumentas, kad vežėjo vairuotojas neturėjo realios galimybės suskaičiuoti ir patikrinti priimamo vežti krovinio kiekio, nes po pakrovimo vežėjo vairuotojas nurodė, kad jam kilo įtarimų dėl krovinio kiekio, tačiau nei jis, nei vežėjas krovinio netikrino. Aplinkybė, kad vežėjo vairuotojas neturėjo laiko tikrinti krovinio, parodo vežėjo didelį nerūpestingumą, o ne atleidžia jį nuo prievolės tinkamai priimti krovinį (CK 1.5str.). Pagal CMR konvencijos 8 str. 2 d. jeigu vežėjas neturi galimybių patikrinti krovinio kiekio, apie tai jis privalo motyvuotai nurodyti važtaraštyje. Atsakovas vežėjas šios pareigos neįvykdė – minėtas vairuotojo įrašas yra neinformatyvus ir neatitinka nustatytų faktinių aplinkybių – vairuotojas jų neskaičiavo, nes skubėjo priimti krovinį ir išvykti. Vežėjas ne tik turi aiškiai užfiksuoti CMR važtaraštyje pastabas apie krovinio būklės neatitikimus, bet ir motyvuoti šias pastabas (LAT 2008-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2008). Argumentas, kad krovinys netilpo į automobilį, todėl buvo gautas žodinis užsakovo leidimas išardyti paletes, nereiškia, kad vežėjas atleidžiamas nuo atsakomybės. Byloje nėra nustatyta vežėjo atsakomybę už krovinio praradimą ar jo sugadinimą atleidžiančių aplinkybių, numatytų CMR konvencijos 17 str. 4 d. LAT senato 2001-06-15 nutarime Nr. 31 išaiškinta, jog vežėjas turi įrodyti tikėtiną priežastinį ryšį tarp siuntėjo, gavėjo veiksmų ir atsiradusios žalos. Vežėjas ir jo draudikas nepateikė tokių įrodymų, todėl teismas sprendė, jog žala atsirado ne dėl kitų asmenų kaltės. Teismas atsižvelgė į CMR konvencijos 23 str. 1 d. 3 d., 24 str., ir sprendė, jog jei šalys susitarė dėl papildomos krovinio vertės, numatė dėl to užmokesčio už vežimą priedą ir padarė apie tai žymą važtaraštyje, kompensacija už prarastą krovinį ar jo dalį gali viršyti CMR konvencijos 23 str. 3 p nustatytą maksimalią išieškotinos kompensacijos ribą. Turi būti vadovaujamasi ta suma, kuri įrašyta važtaraštyje arba sąskaitose-faktūrose, lydėjusiose krovinį. Teismas nurodė, byloje nėra ginčo dėl krovinio vertės. Atsakovai ir R. T. neginčijo APB „Apranga“ padarytos žalos dydžio, todėl teismas vadovavosi ieškovo paskaičiavimais. Aplinkybė, ar draudėjas UAB „Vianrė“ informavo draudiką UADB „ERGO Lietuva“, neturi esminės reikšmės nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į ieškinio pagrindą ir dalyką (nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas). Nagrinėjamoje byloje ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti procesines palūkanas (CK 6.37 str.), tačiau jų dydį teismas skaičiavo ne pagal CK 6.210 str. 2 d., o pagal CMR konvencijos 27 str. nuostatas, kurių pagrindu ir priteisė 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2008-11-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (ieškovas perėmė teisę reikalauti iš vežėjo 5 % dydžio metines palūkanas).

13Atsakovas Lietuvos ir Vengrijos UAB „Vianrė“ pateikė apeliacinį skundą (II t., b.l.50-53), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują – ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog apelianto vairuotojas neturėjo galimybės patikrinti krovinio, nes 3 siuntėjai vykdė krovimo darbus, buvo intensyviai į puspriekabę kraunama 417 dėžučių, fiziškai jas suskaičiuoti neįmanoma, darbai užtruko iki siuntėjo darbo pabaigos, reikėjo palikti teritoriją. UAB „Vianrė“ sutartį vykdė tinkamai, vairuotojas nurodė, kad dėžučių suskaičiuoti negalėjo, kad yra pažeistų dėžučių, be to buvo imtasi saugumo priemonių – puspriekabė buvo užrakinta, vairuotojas ilsėdavosi tik saugomose aikštelėse. Ieškovas, prašydamas taikyti neribotą atsakovo civilinę atsakomybę, turėjo įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, tačiau ieškovas nepateikė įrodymų apie atsakovo (vežėjo) didelį neatsargumą. Mano, jog teismas nepagrįstai įvertino atsakovo vairuotojo elgesį kaip didelį nerūpestingumą, netiksliai įvertinęs vairuotojo paaiškinimus. Pažymi, jog krovinio vertė važtaraštyje nebuvo nurodyta, nors CMR konvencijos 24, 26 str. yra numatomi susitarimai dėl papildomos krovinio vertės tuo atvejus, jei susitariama už priedo vežimą ir tai nurodoma važtaraštyje. Tik tokiu atveju kompensacija už parastą krovinį gali viršyti nustatytą CMR konvencijos 23 str. 3 p. nurodytą maksimalią kompensacijos ribą. Taigi apelianto atsakomybės ribojimo netaikymui turėjo būti įgyvendintos minėtos sąlygos, bet to nebuvo padaryta. Mano, jog teismas nepagrįstai patenkino ieškovo reikalavimą dėl 55.830,27 Lt priteisimo. Pažymi, jog ryšį tarp žalos kroviniui ir ypatingos rizikos aplinkybių egzistavimo apeliantas grindžia tuo, kad vežėjo vairuotojas fiziškai neturėjo galimybės suskaičiuoti kraunamas dėžutes, krovinį siuntėjas pakrovė baigiantis darbo valandoms, krovinys nugabentas su nepažeistu užraktu, transporto priemonė buvo saugoma. Tai rodo, jog buvo pakrautas mažesnis prekių skaičius, nei pervežimo sutartyje ir kituose dokumentuose. Vežėjo vairuotojas nurodė pastabas pagal CMR konvencijos 8 str. 2 d., tai padarė tinkamai, nes paties važtaraščio kaip dokumento struktūra yra glausta.

14UADB „ERGO Lietuva“ prisidėjo prie apeliacinio skundo (II t.,b.l.83-84) ir prašo tenkinti apeliacinį skundą.

15Tretysis asmuo UAB „Transtira“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b.l.71-74), kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog teiginys, kad vežėjo vairuotojas neturėjo galimybės suskaičiuoti kraunamas dėžutes yra nepagrįstas, nes pats vairuotojas paaiškino, kad buvo darbo pabaiga, jis skubėjo, todėl nusprendė neskaičiuoti dėžučių, nors jam buvo kilę įtarimų dėl prekių kiekio. Šie veiksmai buvo nerūpestingumas. CMR konvencijos 29 str. 1d. numatyta, kad vežėjas negali vadovautis konvencijos nuostatomis dėl atleidimo nuo atsakomybės, jei žala buvo padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės. Vadovaujasi LAT praktika (LAT 2009-04-14 nutartis civ.byloje Nr.3K-3-172/2009). Mano, jog apeliantas neįrodė tikėtino priežastinio ryšio tarp siuntėjo, gavėjo ar trečiųjų asmenų veiksmų ir atsiradusios žalos – dingusio krovinio, vairuotojas nepadarė motyvuotos žymos, kokios priežastys lėmė negalėjimą suskaičiuoti krovinio prekes. Pažymi, kad „motyvuotas“ reiškia– pagrįstas argumentais, įrodymais. Mano, kad teismas pagrįstai nurodė, jog vežėjo vairuotojas nenurodė motyvuotų pastabų važtaraštyje, kurioms būtų pakakę vietos.

16Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t., b.l.76-79), kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad nemotyvuotas įrašas važtaraščio 13 grafoje nepaneigia CMR konvencijos 9 str. 2 d. prezumpcija, pagal kurią laikoma, kad jei vežėjas neįrašo motyvuotų pastabų dėl krovinio ir pakuotės būklės, iki priešingo įrodymo laikoma, kad krovinys ir pakuotė priėmimo metu buvo tinkamos būklės. 2007-10-04 pervežimo (ekspedicijos) užsakyme nurodytas krovinio svoris ir dėžučių kiekis, o vežėjo vairuotojas pasirašė šį dokumentą, šis dokumentas paneigia apelianto teiginius, kad apeliantas priėmėm ne visą krovinį. Apeliantas negali būti atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės, nes byloje nėra įrodymų, kad krovinys buvo kraunamas netinkamai ar žala atsirado dėl kitų asmenų kaltės. Pažymi, kad šiuo atveju vežėjo maksimali atsakomybės riba pagal CMR konvencijos 24 str., 26 str., 23 str. 1 d. yra krovinio vertė. Pareigingas vežėjas turėjo atlikti tarnybinį patikrinimą dėl krovinio dingimo, kreiptis į teisėsaugos institucijas, to nebuvo padaryta. Teigia, jog šiuo atveju yra vežėjo neatsargumas. Vadovaujasi CMR konvencijos 23 str.

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

19Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

20Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

21Apeliantas (atsakovas) UAB „Vianrė“ apeliaciniu skundu, prie kurio prisidėjo ir atsakovas UADB“Ergo Lietuva“, nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo iš dalies yra patenkintas ieškovo AB“Lietuvos draudimas“ ieškinys dėl nuostolių atlyginimo ir prašo sprendimą panaikinti, o ieškinį atmesti.

22Kolegija, išnagrinėjusi bylą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas.

23Nustatyta, kad vežėjas (atsakovas) UAB „Vianrė“ maršrutu Hamburgas-Vilnius transporto priemone pervežė trečiajam asmeniui APB „Apranga“ priklausantį krovinį. Tačiau pervežimui vežėjas priėmė 417 prekių dėžes, o krovinio gavėjui atvežė 381 prekių dėžės, t.y. priimant prekes nustatytas 36 dėžių prekių trūkumas (b.l. 18, 21-23, t.1). Dėl prarasto apdrausto krovinio trūkumo AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo draudėjui (krovinio gavėjui APB“Apranga“) 55830,27 Lt dydžio draudimo išmoką (b.l. 5, 29-32, t.1), kurią reikalauja priteisti iš vežėjo ir jo draudiko.

24Apeliantas teigia, kad dėl dalies krovinio trūkumo vežėjas nėra kaltas, tačiau kolegija sutinka su pirmosios instancijos argumentais, įrodymu vertinimu ir vadovaujantis CMR konvencijos 17str.4d.c.p. padaryta išvada, jog dėl krovinio trūkumo vežėjas negali būti atleidžiamas nuo žalos atlyginimo, nes jis atsirado dėl vežėjo vairuotojo didelio nerūpestingumo. Vežėjo (vairuotojo) didelio neatsargumo sąvoka teisės aktuose nepateikiama. Kasacinio teismo praktikoje dideliu neatsargumu pripažįstamas paprasčiausių atidumo ir rūpestingumo taisyklių nepaisymas (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „MS Transport“ v. UAB „Nodora“, bylos Nr. 3K-3-267/2009). Ar vežėjo veiksmai atitinka elementariai atidų ir rūpestingą elgesį kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiama, įvertinus visas reikšmingas aplinkybes.

25Šioje byloje nustatyta, kad vežėjas(vairuotojas) pats krovė prekes, skubėjo priimti krovinį, jo viso neskaičiavo ir važtaraštyje nurodė nemotyvuotas pastabas, kas prieštarauja CMR konvencijos 8str. 1 ir 2 d. Kolegija sprendžia, kad paminėtos aplinkybės rodo didelį vairuotojo nerūpestingumą, dėl ko į automobilį galėjo būti pakrautas nevisas krovinys. Šiuo atveju vežėjo didelio neatsargumo ir atsakomybės negali pašalinti ir krovinio palečių išpakavimas(išardymas), nes vairuotojas su tuo sutiko, todėl privalėjo tinkamai bei rūpestingai priimti krovinį. Be to, vairuotojas savo parašu patvirtino, kad priėmė visą krovinį, nors pats tuo abejojo ir nepareikalavo krovinį užplombuoti. Pažymėtina ir tai, kad nemotyvuotos pastabos lietuvių kalba yra nurodytos ne 18, o atsiskaitymui skirtame CMR važtaraščio egzemplioriaus 13 grafoje, be to krovinio gavėjui skirtame egzemplioriuje tokio įrašo nėra (b.l.17, 18, t.1). Tai rodo, kad faksu gautame važtaraštyje (kopijoje) pastaba dėl negalėjimo suskaičiuoti krovinį galėjo būti įrašyta ir vėliau, o krovinio siuntėjui likusiame originale jos ir nebūti, nes originalas ar tinkami patvirtintas važtaraščio nuorašas teismui nepateiktas. CMR važtaraščio 18 grafoje esantis vežėjo padarytas įrašas jo atsakomybės šiuo atveju nepašalina taip pat.

26Apeliantas iš esmės nesutinka ir su priteistų nuostolių dydžiu, didesniu nei paskaičiuotu vadovaujantis CMR konvencijos 23str., nurodant, kad CMR važtaraštyje krovinio vertės nėra, o jei esant pagal CMR konvencijos 24, 26 str. numatomi papildomi susitarimai. Teigiama, kad tik tokiu atveju kompensacija už parastą krovinį gali viršyti CMR konvencijos 23 str. 3 p. nurodytą maksimalią jos ribą. Mano, jog teismas nepagrįstai patenkino ieškovo reikalavimą dėl 55.830,27 Lt priteisimo. Tačiau kolegija šiuos apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus, nes esant vežėjo tyčiniams veiksmams (šiuo atveju dideliam vairuotojo neatsargumui) padaryta žala yra atlyginama neribojant jos dydžio (CMR konvencijos 29str.1d.). Pažymėtina ir tai, kad vežėjui gabento krovinio vertė yra žinoma iš krovinį lydinčio dokumento, o dėl nurodyto faktiškai trūkstamo krovinio vertės dydžio ginčo nėra. Tai rodo, kad ieškovas, vykdydamas krovinio draudimo sutartį, pagrįstai išmokėjo trečiajam asmeniui APB“Apranga“ 55830,27Lt draudimo išmoką krovinio trūkumu padarytiems nuostoliams atlyginti (b.l.13-32, t.1). Tuo pačiu kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas UAB“Vianrė“ ir UADB “Ergo Lietuva“ pagal Vežėjų automobiliais atsakomybės(CMR) draudimo sutartį, sudarytą su vežėju UAB“Vianrė“ (b.l. 46-53, t.1) turi solidariai atlyginti ieškovui AB“Lietuvos draudimas“ 9073,13Lt, o vienas vežėjas - 46757,14Lt nuostoliui (dėl išmokėtos draudimo išmokos) atlyginti, nes tam yra visos sąlygos (CK 6.6, 6.245-6.249, 6.256, 6.987, 6.1015str.).

27Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

28Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino, taikė materialinės ir procesinės teisės normas bei priėmė pagrįstą ir teisėta sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais pagrindo nėra (CPK 326str.1d.1p.).

29Vadovaujantis CPK 88, 93, 96 str., apeliacinėje teismo instancijoje patirtoms išlaidos atlyginti iš atsakovo UAB“Vianrė“ priteistina valstybei 20,25Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

31Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 21 sprendimą civilinėje Nr. 2-217-592/2010 palikti nepakeistą.

32Priteisti iš atsakovo UAB“Vianrė“ 20,25Lt valstybei procesinių dokumentų siutimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas AB „Lietuvos draudimas“, patikslinęs ieškinį, prašė: 1)... 5. Nurodė, kad 2007-10-05 – 2007-10-08 vežėjas Lietuvos ir Vengrijos UAB... 6. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas Lietuvos ir Vengrijos UAB... 7. Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas „ERGO Lietuva“ prašė... 8. Tretysis asmuo APB „Apranga“ palaikė ieškinį, nurodė, kad dėl krovinio... 9. Tretysis asmuo UAB „Transtira“ palaikė ieškovo argumentus dėl CMR... 10. Tretysis asmuo R. T. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad prekių vertės... 11. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. balandžio 21 sprendimu (II... 12. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi CMR konvencijos 17 str. 4 d. c p. yra... 13. Atsakovas Lietuvos ir Vengrijos UAB „Vianrė“ pateikė apeliacinį skundą... 14. UADB „ERGO Lietuva“ prisidėjo prie apeliacinio skundo (II t.,b.l.83-84) ir... 15. Tretysis asmuo UAB „Transtira“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (II t.,... 16. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (II... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 20. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 21. Apeliantas (atsakovas) UAB „Vianrė“ apeliaciniu skundu, prie kurio... 22. Kolegija, išnagrinėjusi bylą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo... 23. Nustatyta, kad vežėjas (atsakovas) UAB „Vianrė“ maršrutu... 24. Apeliantas teigia, kad dėl dalies krovinio trūkumo vežėjas nėra kaltas,... 25. Šioje byloje nustatyta, kad vežėjas(vairuotojas) pats krovė prekes,... 26. Apeliantas iš esmės nesutinka ir su priteistų nuostolių dydžiu, didesniu... 27. Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui... 28. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad pirmosios... 29. Vadovaujantis CPK 88, 93, 96 str., apeliacinėje teismo instancijoje patirtoms... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 31. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. balandžio 21 sprendimą... 32. Priteisti iš atsakovo UAB“Vianrė“ 20,25Lt valstybei procesinių...