Byla I-8222-331/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Henrikas Sadauskas, susipažinęs su A. ir Z. D. skundu,

Nustatė

2teisme 2007-08-13 gautas A. ir Z. D. skundas, kuriuo prašoma panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymą Nr. 2.3-5084-01 dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )“, nuomos sutarties pabaigos, dalių nustatymo ir išnuomojimo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“, UAB „Metaloplast Vilnius“.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 1 d.). Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d. numato, kad bendrosios kompetencijos teismams priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių.

5Pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006-05-29 įsakymą Nr. 2.3-5084-01 dėl valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )“, nuomos sutarties pabaigos, dalių nustatymo ir išnuomojimo UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“, UAB „Metaloplast Vilnius“, t. y. pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko įsakymą, kuriuo buvo valstybinės žemės nuomos sutartis laikyta pasibaigusia ir valstybinė žemė buvo išnuomota kitiems juridiniams asmenims. Ginčas kyla iš sutartinių santykių, t. y. civilinių teisinių santykių, iš kurių kylantys ginčai teismingi bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22, 25 straipsniai, Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis).

6Tai, jog šiuo atveju ginčo santykiuose dalyvauja administravimo subjektas, nekeičia bylos teismingumo. Pagrindinis teismingumo nustatymo kriterijus yra ne materialiniuose teisiniuose santykiuose dalyvaujančių subjektų pobūdis, bet pačių teisinių santykių esmė. Nagrinėjamu atveju ginčo teisiniai santykiai pagal savo esmę yra civiliniai teisiniai santykiai. Apskrities viršininkas šiuose santykiuose neatlieka viešojo administravimo funkcijų, o įgyvendina valstybės, kaip žemės savininko, civilines teises ir pareigas.

7Pareiškėjai padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui pažeisdami teismingumo taisykles, todėl jų skundą atsisakoma priimti kaip nepristirtiną šiam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.)

8A. ir Z. D. grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., 42 str. 1 d. 3 p., teisėjas

Nutarė

10atsisakyti priimti A. ir Z. D. skundą.

11Išaiškinti, kad ieškinys dėl valstybinės žemės nuomos sutarties panaikinimo gali būti paduotas bendrosios kompetencijos teismui.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2007-08-13 į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ( - ), esančią AB banke „Hansabankas“, sumokėtą 100 litų žyminį mokestį grąžinti A. ir Z. D..

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai