Byla I-387-473/2008
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė), Violetos Balčytienės (pranešėja) ir Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, vertėjaujant Ritai Nasalytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Aivar Muchks ir advokatui Gintarui Balčiūnui, atsakovės atstovei Elenai Navickaitei, trečiajam suinteresuotam asmeniui G. G., teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Gintarinė sala“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui G. G. dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti LR Konkurencijos tarybos 2007-10-04 nutarimą Nr. 2S-21. Skunde (b. l. 3-6) nurodo ir teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai paaiškino, kad 2007-10-04 LR Konkurencijos taryba (toliau – ir Taryba) priėmė nutarimą Nr. 2S-21, kuriuo pareiškėjo organizuotos kelionės į Indiją reklamą pripažino klaidinančia reklama ir įpareigojo pareiškėją per 2 darbo dienas nuo nutarimo paskelbimo nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą ir reklamos tekste nenaudoti reklaminio teiginio, kuris pripažintas klaidinančia reklama, bei už klaidinančios reklamos naudojimą skyrė 7 500 Lt piniginę baudą. Pareiškėja su nutarimu nesutinka. Paaiškina, kad Taryba netinkamai vertino pareiškėjo pateiktus įrodymus, nutarimą priėmė nepagrindusi jo nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Paaiškina, kad pareiškėjas 2006-11-13 - 2006-11-26 organizavo Kelionę į Indiją, kurios reklama 2006-09-15 - 2006-10-14 buvo skelbiama jo internetinėje svetainėje. Taryba nutarime nurodė, kad šios reklamos teiginys „Pragyvenimas 5 žvaigždučių viešbučiuose" yra klaidinantis. Nesutinka su Tarybos nutarime nurodomu teiginiu, kad pareiškėjas nepateikė reklaminio teiginio „Pragyvenimas 5 žvaigždučių viešbučiuose" teisingumą patvirtinančių įrodymų. Nurodo, kad pateikė savo partnerių Indijoje raštą, patvirtinantį, kad viešbučiai, kuriuose turistai turėjo gyventi, buvo penkių žvaigždučių. Be to, pateikė įvairių interneto svetainių išrašus dėl viešbučių, kuriuose turistai gyveno, kategorijų. Nurodo, kad jei Taryba manė, kad šie duomenys yra netinkami, ji turėjo toliau tęsti tyrimą ir pati savo iniciatyva išsireikalauti duomenis iš atitinkamų Indijos institucijų apie minėtų viešbučių kategorijas. Paaiškina, kad minėtos kelionės reklamos skelbimo UAB „Gintarinė sala" internetinėje svetainėje metu buvo numatyta, kad turistai bus apgyvendinti vienuose viešbučiuose ir tik dėl UAB „Gintarinė sala" partnerių Indijoje kaltės prieš išvykstant turistams į kelionę UAB „Gintarinė sala" buvo informuota, kad dalis viešbučių bus pakeista. Dalis viešbučių buvo pakeista ir 4 nakvynes iš trylikos, turistai gyveno kituose viešbučiuose, tačiau tik vienas iš pakeistųjų viešbučių buvo 4 žvaigždučių. Teigia, kad kelionės reklamos skelbimo metu UAB „Gintarinė sala" nežinojo ir negalėjo numatyti galimo viešbučių pasikeitimo. Nurodo, kad norint UAB „Gintarinė sala" veiksmus traktuoti kaip klaidinančią reklamą, atsakovas turėjo pagrįsti, kad reklamos naudojimo metu pareiškėjas suvokė klaidinantis vartotojus. Mano, kad skirtos baudos dydis neatitinka teisingumo ir protingumo principo reikalavimų. Nurodo, kad agentūros svetainę kasdien aplanko tik apie 30 unikalių vartotojų, todėl reklamos naudojimo mastas buvo nedidelis ir nepadarė esminės žalos vartotojams. Prieš turistams sudarant kelionės paslaugų sutartį su pareiškėju, jiems buvo paaiškinama apie galimą viešbučių komforto lygio neatitikimą vakarietiškam, nepaisant nurodomos viešbučių klasifikacijos. Todėl jei teismas nustatytų, kad atsakovo priimtas nutarimas pagrįstas prašo švelninti nutarimu paskirtą piniginę nuobaudą. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime teismui (b. l. 80-81) ir teismo posėdžio metu atsakovės atstovė atsakydama į pareiškėjos skundo argumentus paaiškino, kad pareiškėja Tarybai turėjo pateikti neginčijamus įrodymus, kad reklamoje naudoti teiginiai buvo teisingi arba, kad Reklamos įstatymas buvo pažeistas ne dėl jos kaltės. Tarybai nėra pareigos įrodinėti įtariamų pažeidėjų kaltės, kadangi įrodžius, kad reklama klaidina ar gali klaidinti ir kad ūkio subjektas yra konkrečios klaidinančios reklamos davėjas, - reklamos davėjo kaltė yra preziumuojama. Pareiškėjo pateikti įrodymai (išrašai iš interneto) yra prieštaringi, juose pateikiamas to paties viešbučio įvertinimas skiriasi ir šie įrodymai dėl savo pobūdžio negali būti pripažinti tinkamais. Be to, pareiškėjo partnerių pateiktame rašte nurodoma, kad tik 4 iš 8 viešbučių turėjo penkių žvaigždučių kategorijas. Nurodo, kad ūkio subjektai, prieš naudodami reklamoje tam tikrus teiginius privalo įsitikinti tų teiginių teisingumu. Nurodo, kad tarybos nutarimas yra pagrįstais konkrečiais teisės aktais, priimtas, išnagrinėjus ir įvertinus visas byloje esančias faktines aplinkybes. Paaiškina, kad pareiškėjos padaryto pažeidimo negalima vertinti kaip mažareikšmio, nes UAB „Gintarinė sala" pažeidimu buvo suklaidinti reklamos vartotojai, pažeidimo trukmė laikytina ilga, o bendrovė nepripažino, kad savo veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį. Reklamos įstatymas už klaidinančios reklamos naudojimą, nesant sunkinančių aplinkybių, numato iki 30 000 Lt baudą, tuo tarpu pareiškėjai buvo skirta 7 500 Lt bauda, kuri, sudaro 0,3 procento bendrovės bendrųjų metinių pajamų ir, Tarybos nuomone, yra adekvati padaryto pažeidimo pobūdžiui, trukmei ir mastui.

4Trečiasis suinteresuotas asmuo G. G. su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime teismui (b. l. 8-91) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad jo manymu UAB „Gintarinė sala" skundas yra nepagrįstas, o Tarybos 2007-10-04 nutarimas yra per daug liberalus ir paskirta piniginė bauda per maža. Nurodo, kad vieninteliu dokumentu, patvirtinančiu teiginį „Pragyvenimas 5 žvaigždučių viešbučiuose" gali būti tik 5 metus galiojantis pažymėjimas, išduotas Viešbučių ir restoranų patvirtinimo ir klasifikacijos komisijos (HRACC). UAB „Gintarinė sala" tokio dokumento nepateikė, todėl taryba visiškai teisėtai teiginį „Pragyvenimas 5 žvaigždučių viešbučiuose" pripažino klaidinančia reklama. Nurodo, kad Taryba lengvinančia aplinkybe pripažino tai, kad UAB „Gintarinė sala" sumokėjo kompensaciją už gyvenimo viešbučiuose kainų skirtumą po 214 Lt kiekvienam turistui (viso 14 turistų). Paaiškina, kad ši kompensacija buvo išmokėta tik po daugkartinių 13 turistų skundų į įvairias instancijas. Mano, kad atsižvelgiant į sunkinančią aplinkybę (pažeidimu buvo suklaidinti reklamos vartotojai, pažeidimo trukmė laikytina ilga, o bendrovė nepripažino, kad savo veiksmais pažeidė Konkurencijos Įstatymo 5 straipsnį) būtų teisinga pareiškėjai skirti 30 000 Lt piniginę baudą. Taip pat nurodo, kad pareiškėja organizuodama keliones į Indiją ir toliau savo puslapyje klaidina vartotojus, nurodydama, kad jie bus apgyvendinami „pagal Indijos viešbučių klasifikaciją aukštos klasės viešbučiuose“. Prašo priteisti iš pareiškėjo 71 Lt bylinėjimosi išlaidų už teismui pateiktų dokumentų vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą.

5Skundas atmestinas.

6Reklamos naudojimo reikalavimus, reklaminės veiklos subjektų atsakomybę bei reklamos naudojimo kontrolės teisinius pagrindus nustato Reklamos įstatymas.

7Reklamos įstatymo 5 str. 1 d. draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 str. 4 d. klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus (Reklamos įstatymo 5 str. 2 d.).

8Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytas teisingumo kriterijus, reiškia, kad reklamoje pateiktus reklaminius teiginius galima pripažinti neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu.

9Administraciniame ginče keliami šie klausimai: 1) pareiškėjo reklamos priskyrimo klaidinančiai reklamai pagrįstumas; 2) atsakomybės taikymo sąlygos, paskirtos baudos proporcingumas padarytam pažeidimui.

10Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2006-11-13 - 2006-11-26 organizavo Kelionę į Indiją pagal kelionės programą „Šiaurinė Indijos dalis“. Interneto svetainėje www.gintarinesala.lt nuo 2006-09-15 iki 2006-10-14 bendrovė skelbė šios kelionės reklamą, nurodydama teiginį „Pragyvenimas 5 žvaigždučių viešbučiuose" (LR Konkurencijos tarybos tyrimo byla Nr. 5.1-11 b.l. 1-4, 77-78, 90-91).

11UAB „Gintarinė sala“ interneto svetainėje teikiama informacija apie turistinės kelionės programą ir viešbutį laikytina reklama, nes tokia informacija tiesiogiai susijusi su bendrovės vykdoma veikla ir skatina įsigyti būtent šio ūkio subjekto reklamuojamą produktą (Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.). Pareiškėja yra reklamos davėja (Reklamos įstatymo 2 str. 8 d.).

12Šioje byloje ginčijamu Konkurencijos tarybos nutarimu buvo konstatuota, kad pareiškėjos teikiama reklama buvo klaidinanti.

13Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijas, paslaugas ir pramogas juose (LR Konkurencijos tarybos tyrimo byla Nr. 5.1-11, b. l. 10-13). Ši informacija apie viešbučio klasę, patogumus jame negali kardinaliai pasikeisti kelionės metu. Internetiniame puslapyje skelbiama informacija netikėti pagrindo nėra, todėl vartotojas neturi pareigos patikrinti paties kelionių organizatoriaus pateiktą informaciją. Ūkio subjektai, prieš naudodami reklamoje tam tikrus teiginius privalo įsitikinti tų teiginių teisingumu. Priešingu atveju, už klaidinančios reklamos skleidimą ūkio subjektai gali būti nubausti Reklamos įstatymo nustatyta tvarka, o išvengti atsakomybės tik dėl to kad buvo pasinaudota neteisingais ir nepatikimais duomenimis, reklamos davėjas negali. Todėl pareiškėjos argumentas, kad ji negali būti atsakinga, kad viešbučių ar kitų paslaugų teikėjų interneto tinklalapiuose pateikta informacija yra netiksli, yra atmestinas.

14Pareiškėja yra reklamos davėjas, todėl jai tenka atsakomybė už klaidinančios reklamos naudojimą, neįrodžius, kad įstatymas pažeistas ne dėl jos kaltės. Įrodinėjimo našta, vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, tenka reklamos davėjui. Pareiškėja nepateikė atsakovei tinkamų įrodymų, paneigiančių byloje nustatytas aplinkybes. Pareiškėjos pateikti interneto svetainių išrašai apie viešbučių, kuriuose kelionės į Indiją metu gyveno ar turėjo gyventi turistai, kategorijas, nėra oficialūs duomenys, patvirtinti atitinkamų Indijos institucijų dokumentais, todėl negali būti laikytini tinkamais įrodymais. Pareiškėja negali pagrįsti reklamoje naudoto teiginio „Pragyvenimas 5 žvaigždučių viešbučiuose" teisingumo jo naudojimo metu, todėl šie duomenys yra neteisingi, ir to pakanka reklamą pripažinti klaidinančia. Byloje surinkti duomenys (trečiojo suinteresuoto asmens paaiškinimai, LR Konkurencijos tarybos tyrimo byloje Nr. 5.1-11 esantys duomenys) patvirtina, kad viešbučiai, kuriuose faktiškai buvo apgyvendinti asmenys, vykę į pareiškėjos reklamuotą kelionę neatitiko reklaminių teiginių, nurodytų pareiškėjos svetainėje. Darytina išvada, kad pareiškėjos veiksmai pažeidė vartotojo teises į teisingą, išsamią ir visapusišką informaciją apie viešbučius Indijoje šios kelionės metu ir jos kaltė dėl klaidinančios reklamos naudojimo yra įrodyta.

15Ekonominė sankcija pareiškėjai paskirta atsižvelgiant į Reklamos įstatymo 22 str. 1 d., 10 d. reikalavimus. 7 500 litų bauda yra proporcinga padarytam pažeidimui, atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus. Atsižvelgtina, kad pareiškėjos skleidžiama reklama klaidina vartotojus ir gali paveikti jų ekonominį elgesį. Pareiškėjos skleidžiama reklama sukėlė ir tam tikras pasekmes, nes tyrimo byla buvo pradėta Konkurencijos tarybai gavus konkretų vartotojų skundą (LR Konkurencijos tarybos tyrimo byla Nr. 5.1-11, b. l. 3-6). Parenkant baudos dydį privalu atsižvelgt ir į pažeidimo trukmę bei į tai, kad pareiškėja nepripažino, kad savo veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį. Paskirta bauda sudaro 0,3 procento bendrovės bendrųjų pajamų, todėl atitinka proporcingumo ir protingumo kriterijus. Esant nustatytoms aplinkybėms, teigti, kad padarytas pažeidimas yra mažareikšmis ir nepadarė esminės žalos, negalima. Skirti už pažeidimą tik įspėjimą, nėra pagrindo. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepime teismui ir teismo posėdžio metu prašė skirti pareiškėjai didesnę baudą, teigdamas, kad bendrovės bendrosios pajamos faktiškai yra didesnės, nei nustatė atsakovas. Teismas neturi pagrindo abejoti atsakovo nustatytų faktinių aplinkybių ir argumentų teisingumu ir mano, kad ekonominė sankcija yra parinkta tinkamai.

16Aukščiau aptartų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu daroma išvada, kad LR Konkurencijos tarybos 2007-10-04 nutarimas atitinka viešojo administravimo subjekto priimtam sprendimui keliamus reikalavimus, jis pagrįstas nustatytomis faktinėmis aplinkybes, tinkamai pritaikius įstatymo nuostatas, todėl naikinti ar keisti jį pagrindo nėra (LR ABTĮ 88 str. 1 d. 1 p.).

17LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio teisę į išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu atlyginimą (LR ABTĮ 44 str. 5 d.).

18Pareiškėja UAB „Gintarinė sala“ prašė priteisti iš atsakovės LR Konkurencijos tarybos bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-6). Nustačius, kad pareiškėjos skundas nepagrįstas ir nepatenkinus jos skundo, prašymas priteisti teismo išlaidas atmetamas.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo G. G. prašė teismo priteisti iš pareiškėjos jo naudai 71 Lt bylinėjimosi išlaidų už teismui pateiktų dokumentų vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Jis pateikė teismui prekių paslaugų pirkimo – pardavimo kvitą (b. l. 116), kuris patvirtina, kad jis sumokėjo 71 Lt už dokumentų vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą (b. l. 111-112). Išnagrinėjus šią bylą, pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas. Palikus galioti atsakovo LR Konkurencijos tarybos 2007-10-04 nutarimą Nr. 2S-21, kuris buvo priimtas pradėjus tyrimą dėl klaidinančios reklamos vartojimo pagal trečiojo suinteresuoto asmens skundą, laikytina, kad tokiu būdu buvo apgintos trečiojo suinteresuoto asmens G. G. teisės. Todėl trečiojo suinteresuoto asmens prašymas tenkintinas ir iš UAB „Gintarinė sala“ priteisiama 71 Lt teismo išlaidų G. G. naudai.

20Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 85-87 str.,

Nutarė

21pareiškėjos UAB „Gintarinė sala“ skundą atmesti.

22Priteisti iš pareiškėjos UAB „Gintarinė sala“ trečiojo suinteresuoto asmens G. G. naudai 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) teismo išlaidų.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti LR... 3. Atsakovė Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba su skundu nesutinka, prašo... 4. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. G. su skundu nesutinka,... 5. Skundas atmestinas.... 6. Reklamos naudojimo reikalavimus, reklaminės veiklos subjektų atsakomybę bei... 7. Reklamos įstatymo 5 str. 1 d. draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal... 8. Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytas teisingumo kriterijus,... 9. Administraciniame ginče keliami šie klausimai: 1) pareiškėjo reklamos... 10. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2006-11-13 - 2006-11-26 organizavo Kelionę... 11. UAB „Gintarinė sala“ interneto svetainėje teikiama informacija apie... 12. Šioje byloje ginčijamu Konkurencijos tarybos nutarimu buvo konstatuota, kad... 13. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, kelionių organizatoriaus... 14. Pareiškėja yra reklamos davėjas, todėl jai tenka atsakomybė už... 15. Ekonominė sankcija pareiškėjai paskirta atsižvelgiant į Reklamos įstatymo... 16. Aukščiau aptartų faktinių ir teisinių aplinkybių pagrindu daroma išvada,... 17. LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalyje numatyta,... 18. Pareiškėja UAB „Gintarinė sala“ prašė priteisti iš atsakovės LR... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. G. prašė teismo... 20. Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 85-87 str.,... 21. pareiškėjos UAB „Gintarinė sala“ skundą atmesti.... 22. Priteisti iš pareiškėjos UAB „Gintarinė sala“ trečiojo suinteresuoto... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...