Byla AS-492-704-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo dalies panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Elektromarktas“ ir BĮ UAB „Interatlas“, UAB „Bomba“, UAB „Computer data international“, UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“, UAB „GPP“, UAB „Media Incognito“, UAB „Pigu“, UAB „Play prekyba“ ir UAB „Ronus“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

42011 m. liepos 7 d. pareiškėjo atstovas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (III t., b. l. 61–62), kuriuo prašė iš atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – ir Konkurencijos taryba) pareiškėjo naudai priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas – 150 Lt žyminį mokestį (100 Lt už skundą ir 50 Lt už apeliacinį skundą), 15 488,01 Lt atstovavimo išlaidas – viso – 15 638,01 Lt išlaidų, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 20 d. nutartimi pareiškėjo atstovo prašymą dėl išlaidų priteisimo tenkino iš dalies ir iš atsakovo priteisė 283 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

6Teismas konstatavo, kad pareiškėjui gali būti atlyginta 9 procentai patirtų bylinėjimosi išlaidų, atsižvelgiant į tai, jog 18 procentų buvo patenkintas išvestinis reikalavimas (vienas reikalavimas atmestas 50 proc., o kitas reikalavimas patenkintas 18 procentų, t. y. iš 50 proc. patenkinta 18 proc., todėl 100 proc. tai sudaro 9 proc.). Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymas dėl 1 769,63 Lt išlaidų už pasiruošimą teismo posėdžiui bei dalyvavimą teismo posėdyje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme atlyginimo bei 50 Lt dydžio žyminio mokesčio priteisimo klausimas už apeliacinį skundą nenagrinėtini Vilniaus apygardos administracinio teisme. Pažymėjo, kad išnagrinėtoje administracinėje byloje gali būti sprendžiamas klausimas tik dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo turėtų konkrečioje byloje, todėl 1 361,25 Lt dydžio prašomas priteisti išlaidas, turėtas administracinėse bylose Nr. I-1259-624/2010, Nr. I-1314-244/2010, Nr. I-1262-437/2010, pripažino nepagrįstomis šioje byloje. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad byla yra sudėtinga, skundas yra didelės apimties, byloje keliami nauji teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimai, nutarė, kad pareiškėjui galėtų būti priteisiama maksimali rekomenduojama suma – 2 400 Lt, jeigu skundas būtų patenkintas visiškai, tačiau nagrinėjamu atveju pritenkino tik 9 proc. nuo galimos maksimalios sumos, t. y. 2 400 Lt x 9 proc. = 216 Lt. Teismas taip pat padarė išvadą, kad maksimali priteistina suma pareiškėjui iš prašomų 1 512,5 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą rengimą galėtų būti 400 Lt, o iš pastarųjų priteistina 9 proc., t. y. 36 Lt. Teismas nustatė, kad iš byloje esančio 2010 m. birželio 16 d. teismo posėdžio protokolo matyti, kad pareiškėjo atstovas advokatas Daivis Švirinas teismo posėdyje nedalyvavo, bet dalyvavo 2010 m. rugsėjo 16 d. teismo posėdyje, kuris truko nuo 9 val. iki 10 val. 40 min., iš viso 1 val. 40 min. Vadovaudamasis Rekomendacijų 9 punktu teismas nutarė, kad tai yra prilyginama 2 valandoms, todėl vadovaudamasis Rekomendacijų 8.18 punktu nustatė, kad maksimali atlygintina atstovavimo teismo posėdyje išlaidų suma šiuo atveju sudaro 240 Lt (2 x 0,15 MMA = 2 x 0,15 x 800 Lt = 240 Lt), tačiau atsižvelgęs į tai, jog buvo patenkinta tik 9 proc. pareiškėjo reikalavimų, priteisė 22 Lt. Teismas vertino, kad teisinė paslauga – medžiagos teisinė analizė laikytina sudėtine skundo parengimo dalimi ir atskirai neiškirtina, todėl tokių išlaidų atskirai nepriteisė. Pažymėjo, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika pasirengimas bylos nagrinėjimui, analogiškai kaip atstovavimas teisme, laikytinas tos pačios rūšies teisine paslauga, todėl nurodyta teisinė paslauga – pasirengimas atstovauti – teismo vertinimu priskirtina prie atstovavimo teisme paslaugos, o turėtos išlaidos atskirai už pastarąją paslaugą taip pat nepriteistinos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008, 2009 m. gegužės mėn. 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-365/2009).

7II.

8Pareiškėjas UAB „Palink“ padavė atskirąjį skundą (b. l. 94–97) ir prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 20 d. nutartį ir iš atsakovo priteisti 1 803,81 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

101. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas buvo pareiškęs du reikalavimus ir 18 proc. buvo patenkintas išvestinis reikalavimas, todėl nutarė pareiškėjui priteisti 9 procentus patirtų bylinėjimosi išlaidų. Paaiškina, kad jo pareikšti reikalavimai buvo savarankiški ir bent vieno iš reikalavimų patenkinimas reiškė pareiškėjo reikalavimo patenkinimą 100 proc. Mano, kad teismas privalėjo nustatyti, jog pareiškėjui turi būti atlyginama mažiausiai 18 procentų jo bylinėjimosi išlaidų, nes jo antras savarankiškas, o ne išvestinis reikalavimas buvo patenkintas 18 proc.

112. Pažymi, kad pareiškėjo antras reikalavimas dėl baudos sumažinimo buvo patenkintas ne 18 proc., o 19,66 proc., nes pareiškėjas prašė sumažinti baudą ne 100 proc. (t. y. neprašė jos netaikyti), o prašė sumažinti iki 5 185 Lt. (t. y. sumažinti 98,34 proc.).

123. Nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 39 straipsnio 1 dalį, administracinėse bylose už kiekvieną skundą (prašymą), nepaisant to, kiek jame keliama reikalavimų, mokamas 100 litų žyminis mokestis. Vadinasi, nepriklausomai nuo to, kiek yra reiškiama reikalavimų, mokamas vienas – 100 Lt žyminis mokestis. Nagrinėjamu atveju tai turėtų reikšti, kad jeigu bent vienas pareiškėjo savarankiškas reikalavimas buvo patenkintas 18 proc. (ar 19,66 proc.), tai pareiškėjui ir turėjo būti priteista mažiausiai 18 proc. žyminio mokesčio, t. y. 18 Lt. Atitinkamai ir kitų bylinėjimosi išlaidų turėjo būti priteista mažiausiai 18 proc., o ne 9 proc.

134. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė Rekomendacijų nuostatas. Atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas pripažino, jog byla buvo sudėtinga, skundas yra didelės apimties, byloje keliami nauji teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimai, tačiau šias aplinkybes teismas pripažino kaip leidžiančias taikyti maksimalius rekomenduojamų atstovavimo išlaidų dydžius, o ne viršyti juos. Pareiškėjas remiasi Rekomendacijų 11 punktu ir mano, kad teismo nurodytos aplinkybės – ypatingas bylos ir joje teikiamų dokumentų sudėtingumas, suteikė teismui pagrindą nukrypti nuo maksimalių rekomenduojamų dydžių, o ne taikyti būtent juos.

145. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pasisakė tik dėl pagrindinio skundo parengimo išlaidų, tačiau nevertino ir visiškai nepasisakė dėl patikslinto skundo, kuris taip pat buvo reiškiamas byloje.

156. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamoje byloje negali būti sprendžiamas klausimas dėl kitose bylose patirtų bylinėjimosi išlaidų, todėl jos nagrinėjamoje byloje pripažintinos nepagrįstomis. Pažymi, kad pareiškėjo išlaidos kitose bylose yra glaudžiai susijusios su nagrinėjama byla ir procesinių dokumentų rengimas ir pateikimas kitose susijusiose bylose, kuriose taip pat buvo nagrinėjamas Konkurencijos tarybos nutarimo pagrįstumas ir teisėtumas, pareiškėjui padėjo apginti savo poziciją toje byloje, kurioje jis buvo pareiškėju. Pažymi, kad apeliacinėje instancijoje visos bylos (bylose Nr. I-1259-624/2010, I-1314-244/2010 ir I-1262-437/2010) buvo apjungtos į vieną administracinę bylą Nr. A444-1433/2011, ir dėl jų visų buvo priimtas viena Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis. Todėl mano, kad kitose „Forum Cinemas“ bylose jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neabejotinai turėjo būti teismo priteistos.

167. Pažymi, kad teismas priteisė atstovavimo teisme išlaidas tik už 2010 m. rugsėjo 16 d. posėdį ir tik už posėdyje sugaištą pareiškėjo atstovo advokato Daivio Švirino laiką, o už atstovavimą 2010 m. birželio 16 d. posėdyje ir pasiruošimą abiem posėdžiams bylinėjimosi išlaidų nepriteisė. Paaiškina, jog pareiškėjas tiesiogiai sutartį dėl teisinių paslaugų buvo sudaręs tik su advokatu Daiviu Švirinu ir būtent jam pagal sutartį sumokėjo už teisines paslaugas atstovaujant pareiškėją 2010 m. birželio 16 d. teismo posėdyje. Pažymi, kad pareiškėją tame posėdyje atstovavo advokato Daivio Švirino pagal teisinių paslaugų sutartį su pareiškėju perįgaliotas asmuo pagal atskirą pergaliojimą, kurį numato teisinių paslaugų sutartis.

178. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė pareiškėjui advokato pasiruošimo dviem – 2010 m. birželio 16 d. ir 2010 m. rugsėjo 16 d. teismo posėdžiams išlaidų. Atkreipia dėmesį, jog teismų praktikoje, yra pripažįstama, kad pasirengimas bylos nagrinėjimui analogiškai kaip atstovavimas teisme laikytinas tos pačios rūšies teisine paslauga ir dėl šios priežasties teismai taiko tuos pačius maksimalius rekomenduojamus priteisti dydžius už pasirengimą teismo posėdžiui kaip ir už atstovavimą teismo posėdyje.

18Atsakovas Konkurencijos taryba su pareiškėjo atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti.

19Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

201. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, jog patenkinus vieną iš jo alternatyvių reikalavimų – jo skundas buvo patenkintas 100 proc. Teigia, kad UAB „Palink“ buvo pareiškęs du reikalavimus, iš kurių vienas buvo tenkintas iš dalies, todėl mano, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino, jog buvo patenkinta pusė, t. y. 50 proc. pareiškėjo reikalavimų.

212. Taip pat nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai apskaičiavo jo reikalavimo patenkinimo procentinę dalį. Paaiškina, kad nors nagrinėjant bylą pirmąją instancija savo patikslintu skundu UAB „Palink“ ir prašė baudą sumažinti iki 5 185 Lt, tačiau pareiškėjo apeliaciniame skunde tik abstrakčiai prašoma sumažinti jam skirtą baudą ir niekur nenurodoma, koks konkretus baudos dydis jam turėtų būti skirtas. Todėl mano, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, jog pareiškėjo reikalavimas buvo tenkintas 18 proc.

223. Akcentuoja, jog net ir tuo atveju, jeigu teismas manytų, kad reikia sutikti su pareiškėjo argumentais ir baudą skaičiuoti atsižvelgiant į tai, kad ją sumažinti pirmosios instancijos teisme buvo prašoma iki 5 185 Lt, pareiškėjo šiuo atveju pateikiamas procentais išreikštas jo reikalavimo tenkinimo dydis yra netikslus, ir turėtų sudaryti ne 19,66 proc. o 18,3 proc. reikalavimo. Paaiškina, kad pareiškėjas jam paskirtą baudą prašė sumažinti 307 215 Lt (312 400 Lt - 5 185 Lt = 307 215 Lt), tačiau bauda jam realiai buvo sumažinta tik 56 232 Lt (307 215 - (256 168 Lt - 5 185 Lt) = 56 232 Lt), kas sudaro 18,3 proc. (suapvalinus – 18 proc.) pareiškėjo reikalavimo. Todėl teigia, kad bet kuriuo atveju, pirmosios instancijos teismo nustatytas dydis yra apskaičiuotas teisingai.

234. Teigia, kad atmestinas ir pareiškėjo argumentas, jog jam turėjo būti kompensuojama 18 proc. žyminio mokesčio. Nurodo, kad nuo žyminio mokesčio priteistinos sumos dydis yra skaičiuojamas bendrais pagrindais.

245. Nesutinka su pareiškėjo argumentais dėl netinkamo Rekomendacijų nuostatų pritaikymo. Pažymi, kad pareiškėjas nepateikia jokių aiškių argumentų, kodėl ši byla turėtų būti laikoma išimtine, tuo tarpu iš bylos aplinkybių matyti, kad, nors skundo apimtis ir yra gana didelė, ji prilygsta vidutinei skundo apimčiai konkurencijos teisės bylose; byloje keliami teisės normų ir aiškinimo klausimai, nelaikytini naujais, nes teisinėje doktrinoje ir Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, kuria labai dažnai vadovaujamasi konkurencijos teisės bylose, šie klausimai yra gerai žinomi. Mano, kad tokios aplinkybės negali būti laikomos išimtinėmis ir sudarančiomis pagrindą didesnių nei Rekomendacijose nustatytų atlygintinų sumų priteisimui.

256. Dėl pareiškėjo argumentų, kad nepagrįstai jam nebuvo priteistos patikslinto skundo surašymo išlaidos, vadovaujasi Rekomendacijų 8.16 punktu ir įvertinęs pareiškėjo patikslintą skundą, jo pobūdį, tai, kad jame nurodomi argumentai yra susiję ne su paties ginčo išsprendimu iš esmės, o su baudos dydžio perskaičiavimu remiantis 2009 m., o ne 2008 m. pajamomis (pirmajame pareiškėjo skunde, pasisakydamas baudos apskaičiavimo klausimais, pareiškėjas rėmėsi 2008 m. pajamomis), matyti, kad šiuo patikslintu skundu buvo šalinami pagrindinio skundo trūkumai, todėl už jo surašymą patirtos išlaidos neatlygintinos. Nurodo, kad jeigu teismas nuspręstų, jog pareiškėjui reikėtų priteisti išlaidas ir už patikslinto skundo pateikimą, mano, kad tokio patikslinto skundo parengimas negali būti vertinamas kaip itin sudėtingas ir reikalaujantis maksimalaus atlygintinos sumos dydžio priteisimo, todėl teismas, apskaičiuodamas priteistinos sumos dydį, turėtų atsižvelgti į minėtas aplinkybes ir pasirinkti jas atspindintį mažesnį priteistinos sumos koeficientą.

267. Nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai nepriteisė pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų kitose susijusiose bylose, kuriose jis dalyvavo kaip trečiasis suinteresuotas asmuo. Mano, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir pagrįstai nevertino UAB „Palink“ patirtų išlaidų bylose, kuriose jis dalyvavo kaip trečiasis suinteresuotas asmuo. Taip pat akcentuoja, kad byla Nr. I-159-624/2010 (pagal UAB „Interatlas“ skundą) ir byla Nr. I-1314-244/2010 (pagal UAB „Bomba“ skundą) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi buvo gražintos nagrinėti pirmosios instancijos teismui, tad teismo procesas minėtose bylose dar nėra pasibaigęs, todėl ir patirtos bylinėjimosi išlaidos nei pareiškėjams, nei tretiesiems suinteresuotiems asmenims šiose bylose negali būti atlygintos. Tuo tarpu, byloje Nr. I-1262-437/2010 (pagal UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ skundą), UAB „Palink“ priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydis priklauso nuo to, kokia dalimi buvo tenkintas pareiškėjo UAB „Forum Cinemas Home Entertainment“ reikalavimas.

278. Konkurencijos taryba taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo sprendimui nepriteisti advokato pasiruošimo teismo posėdžiams išlaidų. Pažymi, jog tai, kad advokato pasirengimas bylos nagrinėjimui į Rekomendacijose pateiktą atstovavimo teisme sąvoką neįeina, o pareiškėjui priteistinos tik išlaidos už faktinį atstovavimo teismo posėdyje laiką patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika. Taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo sprendimui nepriteisti UAB „Palink“ bylinėjimosi už teismo posėdį, kuriame pareiškėjo atstovas advokatas Daivis Švirinas nedalyvavo. Pažymi, kad jeigu teismas nuspręstu, kad nagrinėjant bylą šiame posėdyje pareiškėjo patirtos išlaidos turėtų būti atlyginamos, būtina, vadovaujantis Rekomendacijų kriterijais, įvertinti, ar advokato Daivio Švirino perįgalioto asmens paslaugos apskritai gali būti atlyginamos ir jei taip, kokiu mastu.

28Teisėjų kolegija konstatuoja:

29III.

30Atskirasis skundas atmestinas.

31Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio.

32Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas ABTĮ 44 straipsnyje nustatyta tvarka. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad tuo atveju, kai skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai teismo patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylas Nr. A146-85/2011, Nr. A756-1207/2010, Nr. A146-836/2010, Nr. A146-71/2009, Nr. A575-1415/2008 ir kt.). Pažymėtina, kad analogiško turinio norma yra įtvirtina ir CPK 93 straipsnio 2 dalyje.

33Nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Palink“ su skundu ir jo patikslinimu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Konkurencijos tarybos 2010 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 2S-2 „Dėl bendrovių, užsiimančių audiovizualinių kūrinių leidyba ir prekyba, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 str. reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas) dalį dėl Konkurencijos tarybos sprendimo pripažinti, kad UAB „Palink“, sudaręs draudžiamą susitarimą nustatyti (fiksuoti) filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse, perpardavimo kainas, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus bei už pažeidimą UAB „Palink“ skyrė 312 400 Lt baudą, o nepanaikinus Nutarimo, sumažinti juo paskirtą baudą iki 5 185 Lt. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. Šį sprendimą pareiškėjas apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kurio prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Nutarimo dalį dėl Konkurencijos tarybos sprendimo pripažinti, kad UAB „Palink“, sudaręs draudžiamą susitarimą nustatyti (fiksuoti) filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose ir vaizdajuostėse, perpardavimo kainas, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus bei už pažeidimą UAB „Palink“ skyrė 312 400 Lt baudą, o nepanaikinus Nutarimo, sumažinti juo pareiškėjui paskirtą baudą (II t., b. l. 144–154). Lietuvos vyriaisiais administracinis teismas 2011 m. birželio 23 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino iš dalies ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimą pakeitė – Konkurencijos tarybos 2010 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 2S-2 UAB ,,Palink“ paskirtą baudą sumažino iki 256 168 Lt.

34Įvertinusi šioje administracinėje byloje priimtus sprendimus, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad pareiškėjas turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą, tačiau ne į visų, o į 9 procentus. Iš byloje pareiškėjo pateikto skundo matyti, kad pareiškėjas reiškė du alternatyvius reikalavimus – prašė panaikinti atsakovo priimto Nutarimo dalį, liečiančią pareiškėją, o šio reikalavimo netenkinus, prašė sumažinti šiuo nutarimu pareiškėjui paskirtą baudą. Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo aiškinimu, jog vieno iš alternatyvių reikalavimų patenkinimas laikytinas skundo patenkinimu šimtu procentu. Tokios išvados daryti negalima dėl to, kad šioje byloje pareiškėjo skundas buvo patenkintas iš dalies, pirmasis (pagrindinis) pareiškėjo reikalavimas buvo atmestas kaip nepagrįstas, o antrasis (šalutinis) reikalavimas buvo patenkintas iš dalies – kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas – 18 procentų (kas sudaro 9 proc. visų pareiškėjo skundo reikalavimų).

35Įvertinusi išdėstytus argumentus ir bylos medžiagą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjo prašymą dėl išlaidų atlyginimo ABTĮ 44 straipsnyje nuostatas taikė ir CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatomis rėmėsi pagrįstai ir jas taikė teisingai, t. y. proporcingai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartimi, kuria buvo pakeistas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimas, pareiškėjo naudai išspręstų materialinių teisinių reikalavimų daliai. Taip pat akcentuotina, kad atitinkamai teisingai buvo apskaičiuota ir pareiškėjui priteista žyminio mokesčio dalis.

36Teisėjų kolegija atmeta pareiškėjo argumentus, jog šioje administracinėje byloje turėjo būti išspręstas ir pareiškėjo kitose administracinėse bylose, kuriose jis dalyvavo trečiuoju suinteresuotu asmeniu ir kurias sujungus į vieną apeliacinėje instancijoje buvo priimtas vienas procesinis sprendimas (Nr. I-159-624/2010, I-1314-244/2010 ir I-1262-437/2010). Teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytos administracinės bylos ir nagrinėjama byla buvo sujungtos apeliacinės instancijos teisme (2011 m. kovo 30 d. nutartimi), tačiau pirmosios instancijos teisme jos buvo nagrinėjamos atskirai, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytose bylose, jas nagrinėjant pirmąją instancija, patirtos bylinėjimosi išlaidos atlyginamos kiekvienoje administracinėje byloje atskirai. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. birželio 23 d. nutartimi, priimta sujungus administracines byla, ne visose iš sujungtų bylų priėmė galutinius sprendimus – kai kurios bylos grąžintos pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas gali būti sprendžiamas tik įsiteisėjus galutiniam sprendimui byloje – sprendimas, kurio pagrindu proceso šalis įgyja teisę gauti patirtas bylinėjimosi išlaidas, laikytinas teismo baigiamuoju aktu, kuriuo konkreti byla išsprendžiama iš esmės (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-696/2010). Įvertinus tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesprendė pareiškėjo kitose administracinėse bylose patirtų išlaidų atlyginimo.

37ABTĮ 44 straipsnio 2 dalis numato, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip numatyta Rekomendacijose.

38Pareiškėjas teigia, kad jam nepagrįstai nebuvo priteistos atstovavimo išlaidos už patikslinto skundo surašymą. Nustatyta, kad pareiškėjas 2010 m. vasario 2 d. pirmosios instancijos teismui padavė skundą (I t., b. l. 2–24). 2010 m. birželio 14 d. pareiškėjas teismui padavė skundo patikslinimą (II t., b. l. 45–48), kuriuo iš esmės papildė pirminio skundo pagrindą, nurodydamas, kad Konkurencijos taryba bazinį baudos dydį turėjo skaičiuoti nuo su pažeidimu susijusių pajamų, t. y. gautų tik iš Forum Cinemas DVD diskų pardavimų ne už 2008 m. (kaip nurodė pirminiame skunde), bet už 2009 m. Įvertinusi šią aplinkybę, teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą išsakyta pozicija, kad patikslintu skundu pareiškėjas ištaisė pirminiame skunde padarytą klaidą ir tokia situacija priskirtina Rekomendacijų 8.16 punkte nustatytai išimčiai – kad šiame punkte nustatytas dydis, taikytinas už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu, parengimas, netaikomas dokumentams, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai. Akcentuotina, kad jei pareiškėjas pirminiame skunde nubūtų suklydęs, ir nurodęs teisingą laikotarpį, būtinybės rengti patikslintą skundą nebūtų. Atsižvelgiant į tai, išlaidos už šio dokumento parengimą pareiškėjui nepriteistos pagrįstai.

39Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė jo patirtų išlaidų už atstovo dalyvavimą 2010 m. birželio 16 d. vykusiame teismo posėdyje. Nustatyta, kad nurodytą dieną vykusiame teismo posėdyje pareiškėją 2009 m. rugpjūčio 27 d. įgaliojimo atstovauti (II t., b. l. 78) pagrindu atstovavo advokato padėjėja Ana Novosad (II t., b. l. 82). Nustatyta, kad pareiškėjas šioje byloje buvo atstovaujamas 2008 m. gruodžio 16 d. sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo, sudarytos tarp pareiškėjo advokato Daivio Švirino, pagrindu (I t., b. l. 62). Nustatyta, kad nurodyta sutartis numatė advokato Daivio Švirino teisę perįgalioti. Nustatyta, kad pareiškėjas advokatui Daiviui Švirinui už nurodytą atstovavimo paslaugą (pasiruošimą ir dalyvavimą teismo posėdyje) sumokėjo (2010 m. birželio 30 d. ataskaita (III t., b. l. 70), 2010 m. birželio 30 d. PVM sąskaita faktūra (III t., b. l. 69)). Byloje nėra duomenų, kad aptariama paslauga pareiškėjai nebuvo suteikta, kito atstovo, kuris byloje dalyvavo atstovo, su kuriuo sudaryta teisinių paslaugų sutartis, įgaliojimu, dalyvavimas teismo posėdyje, neatima iš pareiškėjo teisės reikalauti tokių išlaidų atlyginimo. Nustatyta, kad 2010 m. birželio 16 d. vykęs teismo posėdi truko 10 minučių (II t., b. l. 82–83). Rekomendacijų 9 punktas numato, kad atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas; jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Atsižvelgus į nurodytą taisyklę, bei tai, kad pirmasis teismo posėdis (vykęs 2010 m. birželio 16 d.) truko 10 min., o antrasis (vykęs 2010 m. rugsėjo 16 d.) – 1 val. 40 min. (II t., b. l. 106–117), todėl susumavus faktinį bylos nagrinėjimo laiką – tai būtų 1 val. 50 min. – suapvalinus pagal Aprašo 9 punkte nustatytas taisykles – tai būtų 2 val. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad spręsdamas dėl pareiškėjo teisės į advokato dalyvavimo teismo posėdyje išlaidas klausimą, jis šios paslaugos laiką taip pat buvo suapvalinęs iki 2 val. ir priteistiną sumą skaičiavo vadovaudamasis šiuo dydžiu. Todėl ir nustačius, kad pareiškėjas turi teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl advokato (jo padėjėjo) dalyvavimo 2010 m. birželio 16 d. teismo posėdyje, galutinė pareiškėjui priteistina suma už šias paslaugas nesikeičia, nes ir padaręs klaidingą išvadą, pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą galutinį sprendimą.

40Pareiškėjas taip pat nurodo, kad nepagrįstai nebuvo įvertintos advokato pasirengimo bylos nagrinėjimui išlaidos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad pasirengimas bylos nagrinėjimui analogiškai kaip atstovavimas teisme laikytina tos pačios rūšies teisine paslauga (pvz., 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje AS556-613/2008). Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas advokatui Daiviui Švirinui už pasiruošimą teismo posėdžiui ir dalyvavimą 2010 m. birželio 16 d. teismo posėdyje sumokėjo 453,75 Lt (302,5 Lt (advokato vienos valandos kaina su PVM) x 1,5 val. (paslaugos trukmė)) (III t., b. l. 69–71), už pasirengimą teismo posėdžiams ir dalyvavimą 2010 m. rugsėjo 14 d. – 2010 m. rugsėjo 16 d. teismo posėdžiuose – 1 815 Lt (III t., b. l. 77–79). Akcentuotina, kad šioje administracinėje byloje buvo surengti 2 teismo posėdžiai – 2010 m. birželio 16 d. ir 2010 m. rugsėjo 16 d., tuo tarpu byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas siekia atstovavimo išlaidų atlyginimo ne tik už advokato dalyvavimą nurodytuose teismo posėdžiuose, tačiau ir už advokato dalyvavimą kituose, 2010 m. rugsėjo 14 d.– 2010 m. rugsėjo 16 d., vykusiuose teismo posėdžiuose. Teisėjų kolegija atsižvelgusi į tai, kad buvo konstatuota, jog pareiškėjas turi teisę tik į šioje byloje patirtų išlaidų atlyginimą, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, kiek truko pasirengimas 2010 m. rugsėjo 16 d. vykusiam teismo posėdžiu, neturi galimybės spręsti tokių išlaidų atlyginimo klausimo. Sprendžiant, ar pareiškėjui papildomai priteistina už pasirengimą 2010 m. birželio 16 d. vykusiam teismo posėdžiui, teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad nurodytą paslaugą pareiškėjui teikė advokato padėjėja, kas Rekomendacijų 5 punkte įtvirtinta taisykle, 80 procentais mažina priteistiną sumą, taip pat atsižvelgia į pirmosios instancijos teismo pareiškėjui priteistą sumą už atstovavimo teisme paslaugas, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo priteista suma laikytina pagrįstu atlygiu už visas pareiškėjui byloje teiktas advokato pasiruošimo ir dalyvavimo teismo posėdžiuose paslaugas.

41Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, kuria remdamasis Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė 2011 m. liepos 20 d. nutartį, Rekomendacijų 2 punkte numatytus kriterijus, Rekomendacijose numatytas maksimalias priteistinų atstovavimo išlaidų sumas, o taip pat pareiškėjo atskirajame skunde išdėstytus argumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išlaidų apskaičiavimu. Pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos nagrinėtos bylos kontekste nėra laikytinos aiškiai per mažomis ar didelėmis, jos atitinka protingumo kriterijų. Įvertinus tai, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 20 d. nutartis paliekama nepakeista.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

43pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ atskirąjį skundą atmesti.

44Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. 2011 m. liepos 7 d. pareiškėjo atstovas Vilniaus apygardos administraciniam... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. liepos 20 d. nutartimi... 6. Teismas konstatavo, kad pareiškėjui gali būti atlyginta 9 procentai patirtų... 7. II.... 8. Pareiškėjas UAB „Palink“ padavė atskirąjį skundą (b. l. 94–97) ir... 9. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:... 10. 1. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjas buvo... 11. 2. Pažymi, kad pareiškėjo antras reikalavimas dėl baudos sumažinimo buvo... 12. 3. Nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 13. 4. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė... 14. 5. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pasisakė tik dėl pagrindinio... 15. 6. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamoje byloje... 16. 7. Pažymi, kad teismas priteisė atstovavimo teisme išlaidas tik už 2010 m.... 17. 8. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė... 18. Atsakovas Konkurencijos taryba su pareiškėjo atskiruoju skundu nesutinka ir... 19. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:... 20. 1. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, jog patenkinus vieną iš jo... 21. 2. Taip pat nesutinka su pareiškėjo argumentu, kad pirmosios instancijos... 22. 3. Akcentuoja, jog net ir tuo atveju, jeigu teismas manytų, kad reikia sutikti... 23. 4. Teigia, kad atmestinas ir pareiškėjo argumentas, jog jam turėjo būti... 24. 5. Nesutinka su pareiškėjo argumentais dėl netinkamo Rekomendacijų... 25. 6. Dėl pareiškėjo argumentų, kad nepagrįstai jam nebuvo priteistos... 26. 7. Nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas... 27. 8. Konkurencijos taryba taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo... 28. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 29. III.... 30. Atskirasis skundas atmestinas.... 31. Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi... 32. Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas ABTĮ 44... 33. Nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Palink“ su skundu ir jo patikslinimu... 34. Įvertinusi šioje administracinėje byloje priimtus sprendimus, teisėjų... 35. Įvertinusi išdėstytus argumentus ir bylos medžiagą, teisėjų kolegija... 36. Teisėjų kolegija atmeta pareiškėjo argumentus, jog šioje administracinėje... 37. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalis numato, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo... 38. Pareiškėjas teigia, kad jam nepagrįstai nebuvo priteistos atstovavimo... 39. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 40. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad nepagrįstai nebuvo įvertintos advokato... 41. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, kuria remdamasis Vilniaus... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Palink“ atskirąjį skundą... 44. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. liepos 20 d. nutartį palikti... 45. Nutartis neskundžiama....