Byla B2-368-577/2014
Dėl UAB „Tekstilana“ įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič,

2sekretoriaujant Renatai Vinckevičiūtei, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios UAB „Tekstilana“ administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens N. Č. prašymą dėl UAB „Tekstilana“ įmonės pabaigos,

Nustatė

3teisme gautas administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens N. Č. prašymas dėl įmonės pabaigos. Bankroto administratorius teismui pateikė LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2014-03-05 pažymą Nr. VR-14.6-368, įmonės 2014-08-01 likvidacinį balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, 2014-08-01 turto nurašymo aktą. Administratorius teismui pateiktame prašyme nurodė, jog buvo atliktos visos įmonės likvidavimo procedūros, todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl UAB „Tekstilana“ pabaigos.

4Prašymas tenkintinas.

5Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla UAB „Tekstilana“ ir bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto valdymas“. Minėta nutartis įsiteisėjo 2013 m. kovo 23 d. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi buvo nutarta taikyti supaprastintą bankroto procesą. Minėta nutartis įsiteisėjo 2013 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 2 d. nutartimi buvo patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėliau buvo tikslinamas.

6Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas. Iš teismui pateikto 2014-08-01 įmonės likvidacinio balanso matyti, kad įmonė neturi jokio turto, išskyrus 449 Lt reikalavimo teisę į UAB „Lieta“, kuri 2014-08-01 turto nurašymo aktu buvo nurašyta nebeturi (b.l. 213; 214-215). Iš Lietuvos teismų informacinės duomenų bazės LITEKO matyti, kad bylų, susijusių su bankrutavusia įmone, kituose teismuose nėra. LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2014-03-05 pažymoje Nr. VR-14.6-368 nurodyta, kad Agentūra neturi duomenų, jog bankrutavusioje UAB „Tekstilana“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas (2 T., b.l.5).

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas laiko, kad LR Įmonių bankroto įstatymo nustatytos bankroto procedūros bendrovės atžvilgiu iki sprendimo dėl įmonės pabaigos stadijos yra atliktos.

9Esant tokioms aplinkybėms, pripažintina, kad yra įvykdyti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. reikalavimai, ir yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Be to, patvirtintinas administratoriaus įgalioto asmens teismui pateiktas 2014-08-01 likvidacinis balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita (ĮBĮ 131 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. ir 5 d., 131 str. 1 d., CPK 259 str. – 268 str., teismas

Nutarė

11bankrutavusios UAB „Tekstilana“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens N. Č. prašymą dėl įmonės pabaigos ir likvidacinio balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos tvirtinimo tenkinti.

12Patvirtinti 2014-08-01 bankrutavusios UAB „Tekstilana“ (į.k. 300136302, registracijos adresas Ateities g. 11-528, Vilnius) 2014-08-01 likvidacinį balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą.

13Bankrutavusią UAB „Tekstilana“ (į.k. 300136302, registracijos adresas Ateities g. 11-528, Vilnius) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

14Pavesti bankrutavusios UAB „Tekstilana“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgaliotam asmeniui N. Č. atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai