Byla 2A-396-262/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijaus Kairevičiaus ir Rūtos Petkuvienės kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Baltico“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Grestata“ ieškinį atsakovui UAB „Baltico“ dėl skolos pritiesimo bei atsakovo UAB „Baltico“ priešieškinį ieškovui UAB „Grestata“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovas ieškiniu prašė: priteisti iš atsakovo 10 427,82 eurų skolą už atliktus darbus pagal subrangos sutartį Nr. Con 141208, 6 procentus metinių palūkanų, turėtas bylinėjimosi išlaidas.

42. Nurodė, kad 2014-12-08 buvo sudaryta su UAB „Baltico“ subrangos sutartis Nr. Con 141208 dėl statybinių darbų atlikimo objekte, esančiame Konstitucijos pr. 8, Vilniuje. Pagal sutarties 5.4 p. buvo nustatyta, kas atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami kiekvieno mėnesio 22 d. Pagal sutarties 5.5 p. užsakovas (atsakovas) įsipareigojo peržiūrėti atliktų darbų aktus, pasirašyti per 7 dienas ir apmokėti per 30 dienų. Nurodė, kad jis atliko darbus nustatyta tvarka, tačiau atsakovas nuo 2015 m. kovo mėnesio pradėjo netinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, nepriėmė atliktų darbų aktų, neapmokėjo sąskaitų. Šiai dienai skola yra 10 427,82 eurai. Prašo ieškinį tenkinti.

53. Atsakovas UAB „Baltico“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė: priteisti iš ieškovo 4847,90 eurų žalos atlyginimo, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

64. Nurodė, kad sutartimi ieškovas prisiėmė prievolę darbus atlikti kokybiškai ir laiku, ištaisyti defektus nustatytus iki darbų perdavimo atsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį, tačiau šių įsipareigojimų nevykdė tinkamai, dėl to jis patyrė tiek tiesioginių, tiek netiesioginių nuostolių. Nurodė, kad jis patyrė tokius nuostolius: UAB „Naresta“ skyrė jam 300 eurų baudą už šiukšlių objekte nesutvarkymą, 450 eurų baudą už sutarties pažeidimą, UAB „Naresta“ ištaisė 1 aukšto gipso kartono pertvarų metalinio karkaso defektus, todėl ieškovas vėl patyrė nuostolių 1857,34 sumai (apmokėjo PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0003378), UAB „Vamtechna“ ištaisė ieškovo nekokybiškai atliktus darbus, atsakovas apmokėjo už darbus 2240,56 eurus. Taigi, bendra nuostolių suma yra 4847,90 eurų. Taip pat 2015-04-23 ieškovo darbuotojai pasisavino atsakovo darbo įrankius ir padarė atsakovui 1692 eurų žalą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

85. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimu priešieškinis atmestas; ieškinys patenkintas visiškai: iš atsakovo ieškovui priteista 10 427,82 Eur skolos, 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1315 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš atsakovo valstybei priteista 4,90 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

96. Teismas nurodė, kad:

106.1. Atsakovui tenka pareiga įrodyti ieškovo aktų neteisėtumą ir nepagrįstumą, tačiau tokių įrodymų į bylą nepateikta. atsakovas vengė atsiskaityti pagal Sutartį už atliktus darbus, nes nepasirašė 2015-03-28 Atliktų darbų akto, nors su atsakovu buvo derinamos darbų apimtys ir kainos. Minėtas aktas buvo ieškovo taisytas tris kartus atsižvelgiant į atsakovo įgaliotų asmenų pastabas. Atsakovas neteikė jokių pretenzijų dėl atliktų darbų, nurodytų minėtame 2015-03-28 Atliktų darbų akte. Atsakovo atsakyme į gautą 2015-05-06 ieškovo pretenziją nėra nurodoma data ir į bylą nėra pateikti rašytiniai įrodymai, kad minėtas atsakymas buvo įteiktas ieškovui. Atsakovas nesilaikė Sutartyje bei įstatyme nustatytos darbų rezultato priėmimo tvarkos. Atsakovo pateiktas 2015-05-22 Defektinis aktas bei Padėties fiksavimo aktas 1 surašyti jau po ieškovo pretenzijos pateikimo dienos, likus 4 dienoms iki ieškinio teismui pateikimo, defektų fiksavime ieškovo darbuotojai nedalyvavo, iš defektų fiksavimo aktų net neaišku, kokiose patalpose jie buvo fiksuoti. Defektiniame akte net nenurodyta, kam jis yra adresuotas, jis surašytas tik po ieškovo pretenzijos pateikimo dienos, jame net nenurodoma, kokie aktai nebus priimami. Į bylą pateiktas 2015-06-10 Defektinis aktas bei jo priedai, tačiau iš minėto dokumento neaišku, kam jis buvo adresuotas bei iš priedų negalima padaryti išvados, kad juos užfiksuoti būtent ieškovo ginčo priėmimo-perdavimo aktuose nurodytų darbų trūkumai.

116.2. Atsakovo pateikti dokumentai (PVM sąskaitos faktūros ir atliktų darbų aktai) neįrodo, kad būtent dėl ieškovo atliktų darbų defektų šalinimo atsakovas patyrė nuostolius. Atsakovas į bylą nepateikė įrodymų, kad UAB „Naresta“ sąskaita iš viso yra apmokėta ir nuostoliai patirti. Ieškovas nutraukė darbus 2015-04-22, todėl negali būti atsakingas už 300 Eur baudą, skirtą už šiukšlių nesutvarkymą 2015-04-29. Byloje nėra duomenų, kad ši bauda buvo paskirta ir sumokėta. Nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad ir 400 Eur bauda buvo paskirta atsakovui dėl ieškovo neteisėtų veiksmų, nes ji buvo paskirta praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai ieškovas buvo nutraukęs darbų vykdymą Objekte. 2015-06-04 UAB „Vamtechna“ išrašyta sąskaita faktūra neįrodo, kad šiuos nuostolius atsakovas patyrė dėl ieškovo nekokybiškai atliktų darbų. Į bylą nepateikta įrodymų, jog minėta sąskaita faktūra iš viso yra apmokėta ir kad minėti darbai yra priimti.

12III. Apeliacinio skundo argumentai

137. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo dėl CPK 327 str. 1 d. nurodytų aplinkybių; priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

148. Nurodė, kad teismas nepagrįstai rėmėsi tik ieškovo teiginiais ir įrodymais, bet visiškai nesirėmė atsakovo teiginiais bei įrodymais, neapklausė liudytojo, kurį atsakovas prašė apklausti. Byloje priimtas sprendimas gali turėti įtakos UAB „Naresta“ teisėms ir pareigoms, nes jis yra ginčo statybos objekto generalinis rangovas, tačiau teismas į bylą jo neįtraukė trečiuoju asmeniu. Teismas nenustatė rangos sutarties dalyko - darbų, dėl kurių šalys buvo susitarę, darbų atlikimo kainos ir terminų. Taigi, neišsiaiškinus visų bylai svarbių aplinkybių, nebuvo atskleista bylos esmė, todėl buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas tenkinamas.

179. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

1810. Apeliantas, teigia kad pirmosios instancijos teismas tiek tenkindamas ieškinį, tiek atmesdamas priešieškinį, neatskleidė bylos esmės. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiais apeliacinio skundo argumentais, nes iš bylos medžiagos matyti, kad nebuvo apklausti visi prašomi liudytojai, nebuvo išsiaiškintos visos bylai reikšmingos aplinkybės.

1911. Ginčo subrangos sutarties 5.1. punkte nurodyta, kad darbų pradžia 2014 m. gruodžio 9 d., o numatoma darbų pabaiga 2015 m. sausio 23 d., sutarties kaina – 25 445,25 Lt, o darbai turėjo būti atliekami ginčo Objekto 1 ir 5 aukštuose. Iš abiejų šalių paaiškinimų ir kitų įrodymų matyti, kad realiai buvo išeita už sutarties ribų, nes šalys žodžiu susidarė dėl kitokių darbų apimčių. Teismas, nagrinėdamas bylą turėjo išsiaiškinti dėl kokios realiai (o ne pagal sutartį) darbų apimties susitarė šalys, kokius nustatė darbų atlikimo terminus ir kokią nustatė darbų kainą. Šios aplinkybės yra svarbios tiek ieškovo, tiek atsakovo reikalavimų pagrįstumui įvertinti. Tačiau minėtų veiksmų teismas neatliko, t. y. teismas nenustatė rangos sutarties dalyko - darbų, dėl kurių šalys buvo susitarę, darbų atlikimo kainos ir terminų. Tai turėjo įtakos nepagrįsto sprendimo priėmimui, nes nenustačius sutarties dalyko nebuvo net įmanoma konstatuoti, kad darbų atlikimas, nurodytas ieškovo pateiktuose darbų priėmimo-perdavimo aktuose Nr. Act15002 ir Nr. Act15003, buvo tarp šalių sutartas. Taip pat neįmanoma buvo konstatuoti, kad šiuose aktuose nurodyti darbai yra padaryti tinkamai ir laiku bei kad pagal šiuos aktus surašytos PVM sąskaitos faktūros yra pagrįstos. Taigi, tam pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti ne tik sutarties nuostatas, bet ir šalių žodinius susitarimus bei konkliudentinius veiksmus vykdant sutartį.

2012. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nurodyta, kad: darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 straipsnis), tiek specialiosiose (CK 6.694 straipsnis). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija konstatavo užsakovo pareigą priimti rangovo perduodamus darbus 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“; bylos Nr. 3K-3-413/2005, taip pat 2005 m. lapkričio 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“; bylos Nr. 3K-3-597/2005. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-17/2007).

2113. Taigi, pagal čia pacituotą praktiką, atsisakymas pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą yra galimas, tačiau, jis turėtų būti taikomas išimtiniais atvejais, šalys neturėtų tuo piktnaudžiauti. Esant ginčui teisme, teismas turėtų išsiaiškinti akto nepasirašymo priežastis ir tik jas išaiškinęs, nuspręsti ar galima remtis tokiu aktu. Pažymėtina, kad šioje byloje ieškovas savo reikalavimus grindė atsakovo nepasirašytais darbų priėmimo-perdavimo aktais, todėl teismas negalėjo jais besąlygiškai remtis, o turėjo išaiškinti visas aplinkybes, įskaitant ir tai ar atsakovas turėjo teisę atsisakyti priimti ieškovo atliktus darbus. Šios aplinkybės nebuvo išsiaiškintos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

2214. Be to, teismas nenustatė ir niekaip nepagrindė, ar ieškovo 2015 m. kovo mėnesį atlikti darbai neturėjo trūkumų ir ar ieškovas 2015 m. balandžio mėnesį apskritai atliko kokius nors darbus. Teismas, padarė niekuo nepagrįstą išvadą, kad darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 150003 nurodyti darbai buvo su atsakovu suderinti, atlikti tinkamai, pateikti atsakovui priimti. Atsakovas teigė, kad tiek darbų, kiek nurodyta darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 150003, ieškovas tiesiog negalėjo atlikti, tačiau teismas šios aplinkybės netyrė. Teismas taip pat neišreikalavo duomenų iš Objekto valdytojo - UAB „Contestus projektai“ apie ieškovo darbuotojų lankymąsi Objekte 2015 m. balandžio mėnesį.

2315. Atsakovas prašė apklausti liudytoju UAB „Naresta“ Statybos-projektų vadovą A. Š. dėl aplinkybių, susijusių su 2015-04-30 defektinio akto surašymu ir baudų atsakovui skyrimu, tačiau šis atsakovo prašymas nepagrįstai nebuvo tenkinamas.

2416. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčo objekto generalinis rangovas buvo UAB „Naresta“. Teismas Neišreikalavo tarp Atsakovo ir UAB „Naresta“ sudarytos rangos sutarties, nors būtent pagal šią sutartį Atsakovui buvo skiriamos baudos, kuriomis Atsakovas grindė savo patirtą žalą. Be to, UAB „Naresta“ apskritai nebuvo įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, nors būdamas generaliniu rangovu jis turėjo tiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi. Taigi, teismas nepagrįstai neįtraukė UAB „Naresta“ į bylą trečiuoju asmeniu.

2517. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino visų bylai reikšmingų aplinkybių, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, neatsižvelgė į teismų praktiką statybos rangos bylose. Taigi, nebuvo atskleista bylos esmė. Kadangi į bylą nebuvo įtrauktas asmuo (UAB „Naresta“), kurio teisėms ir pareigoms sprendimas galėjo turėti įtakos, apeliacinės instancijos teisme neįmanoma išspręsti bylos iš esmės, t. y. byla turi būti nagrinėjama pirmosios instancijos teisme, įtraukus į bylą trečiuoju asmeniu UAB „Naresta“, nes šis asmuo taip pat turi turėti teisę į apeliaciją.

2618. Dėl išvardintų priežasčių apeliacinis skundas tenkinamas, skundžiamas sprendimas naikinamas, o byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.).

2719. Patenkinus apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovui priteisiamas už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis – 344 Eur (CPK 93 str.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p., teisėjų kolegija

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Grestata“ atsakovui UAB „Baltico“ 344 Eur žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovas ieškiniu prašė: priteisti iš atsakovo 10 427,82 eurų skolą... 4. 2. Nurodė, kad 2014-12-08 buvo sudaryta su UAB „Baltico“ subrangos... 5. 3. Atsakovas UAB „Baltico“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė:... 6. 4. Nurodė, kad sutartimi ieškovas prisiėmė prievolę darbus atlikti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimu... 9. 6. Teismas nurodė, kad:... 10. 6.1. Atsakovui tenka pareiga įrodyti ieškovo aktų neteisėtumą ir... 11. 6.2. Atsakovo pateikti dokumentai (PVM sąskaitos faktūros ir atliktų darbų... 12. III. Apeliacinio skundo argumentai... 13. 7. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016... 14. 8. Nurodė, kad teismas nepagrįstai rėmėsi tik ieškovo teiginiais ir... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 17. 9. CPK 320 str. 1 d. nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 18. 10. Apeliantas, teigia kad pirmosios instancijos teismas tiek tenkindamas... 19. 11. Ginčo subrangos sutarties 5.1. punkte nurodyta, kad darbų pradžia 2014... 20. 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nurodyta, kad: darbų... 21. 13. Taigi, pagal čia pacituotą praktiką, atsisakymas pasirašyti darbų... 22. 14. Be to, teismas nenustatė ir niekaip nepagrindė, ar ieškovo 2015 m. kovo... 23. 15. Atsakovas prašė apklausti liudytoju UAB „Naresta“ Statybos-projektų... 24. 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ginčo objekto generalinis rangovas buvo... 25. 17. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 26. 18. Dėl išvardintų priežasčių apeliacinis skundas tenkinamas,... 27. 19. Patenkinus apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovui priteisiamas už... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 326 str.... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 12 d. sprendimą panaikinti... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Grestata“ atsakovui UAB „Baltico“ 344 Eur...