Byla N1-162-673/2010

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, sekretoriaujant Sandrai Voverienei, dalyvaujant prokurorui Gintarui Jakštui, nukentėjusiosioms B. K. ir Z. K., kaltinamajam G. S., kaltinamojo atstovui advokatui Ignui Meškauskui, nepilnamečio kaltinamojo įstatyminiam atstovui J. S., neviešame teismo posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje, G. S., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 8 klasių išsilavinimo, ( - ) vidurinės mokyklos 9 klasės moksleivis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 149 straipsnio 3 dalyje (pasikėsinimu išžaginti nepilnametį asmenį), padarymu,

Nustatė

22009 m. lapkričio 19 d. apie 20 val., nepilnametis G. S., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ( - ) kaimo ribose, laukuose prie kelio esančiame griovyje, siekdamas lytiškai santykiauti su nepilnamete B. K., gim. 1994 12 03, pasinaudodamas jos bejėgiška būkle dėl išgąsčio ir apsvaigimo nuo alkoholio, paguldė ją ant žemės, jėga numovė kelnes ir kelnaites, siekdamas sužadinti savo lytinę aistrą kišo pirštus jai į makštį, pats nusimovęs kelnes ir kelnaites savo varpą kelis kartus bandė įvesti B. K. į makštį, tačiau tai jam padaryti nepavyko dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes nebuvo sustandėjusi varpa, todėl palikęs B. K. griovyje pasišalino.

3Kaltinamasis G. S. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2010 m. lapkričio 19 d., dienos metu, jis susitiko T. U., su kuriuo išgėrė nepažįstamo vyro nupirktus du litrus alaus. Po to, motoroleriu su T. nuvažiavo į darželio teritoriją, kur buvo merginos L., B., I. Žinojo, kad šios merginos yra nepilnametės. Visi sutarė nusipirkti sidro. T. atvežė du butelius po 1,5 litro sidro, kurį darželio teritorijoje visi išgėrė. Apie 19 val. B. pasakė, kad jai reikia namo ir jis pasiūlė ją parvežti motoroleriu. T. paprašė pavairuoti, B. atsisėdo už T., o jis atsisėdo už. Važiuojant jis buvo užkišęs ranką už B. kelnaičių ir pirštais lietė jos lyties organus, T. liepė pavažiuoti toliau už B. namų. T. sustojus, jis su B. nuėjo į pievą, kur bučiavosi. Jis B. paguldė, nusmaukė kelnes ir kelnaites, bei bandė savo varpą jai įkišti į makštį, kišo pirštus jai į makštį. B. nieko nesakė ir nesipriešino, nes buvo per girta ir išsigandusi. Kadangi jo lytinis organas - varpa nesustandėjo, jam nepavyko atlikti lytinio akto. Jis tai padaryti bandė kokias penkias minutes, tačiau kai nepavyko, užmovė B. kelnes ir atėjęs iki T. sėdo ant motorolerio ir vienas nuvažiavo namo. Nuvažiavo vienas, nes suprato, jog blogai pasielgė. B. jis paliko su T. B. ieškančiai jos mamai pradžioje nesakė kur paliko B., nes buvo išsigandęs. Kai visi nuvyko B. ieškoti, rado ją laukuose verkiančią. Labai gailisi dėl to, ką padarė, tai atsitiko dėl girtumo. Šis įvykis jam bus gera pamoka.

4Be kaltinamojo G. S. prisipažino, jo kaltė įrodyta nukentėjusiųjų, liudytojų parodymais, byloje esančiais įrodymais.

5Nukentėjusioji B. K., parodė, kad 2009-11-19 apie 17 valandą, ji susitiko su draugėmis I. D., L. D.. Būnant ( - ) darželio teritorijoje, atvyko T. U.. Visi nusipirkti sidro ir susidėjo pinigus. T. nuvažiavo pirkti sidro. Grįžo T. su G. S. ir atsivežė sidro. Jie jau atvažiavo būdami neblaivūs, atsivežė du butelius sidro. Visi kartu gėrė sidrą. Išgėrus sidrą ji pasakė, kad jai reikia eiti namo ir kažkuris, T. ar G. pasiūlė ją parvežti motoroleriu. Eidami griuvo. Nuo to momento ji daugiau nieko neatsimena. Sąmonę atgavo būdama namuose, sėdinti vonioje ir verkianti. Buvo purvinas jos pilvas, rankos.

6Nukentėjusioji Z. K. parodė, kad 2009-11-19 jos dukra B. K. prašėsi išeiti susitikti su draugėmis. Kadangi ji ilgai negrįžo į namus, apie 19 val. pradėjo dukrai skambinti. Skambino daug kartų ir vieną kartą telefonui susijungus, ji išgirdo dukters balsą, dukra prašė, maldavo paleisti. Po to, išgirdo susijaudinusio jaunuolio balsą, kuris gašliai sakė „nu B. leisk“, paskui sakė, kad ją parveš namo, po ko, telefonas išsijungė. Ji išsigandusi dar daug kartų skambino į B. telefoną. Vienu metu atsiliepė nesiorientuojantis jaunuolis, kuris galėjo būti ir G., kurio ji paklausė, kur yra B. Jaunuolis atsakė, kad B. yra su juo. Ji iškoneveikė tą jaunuolį. Tada jis telefoną išjungė. Paskambino B. draugės L. tėvui. Šis ėmėsi ieškoti B. Iš L. sužinojo, kad B. į namus turėjo parvežti G. ir T., todėl nuvažiavo pas juos. Nuvažiavus pas G., jau buvo ir T. Ji klausė jų, kur yra B., tačiau jie abu teigė jos nematę, klūpojo prieš juos ant kelių prašydama pasakyti kur yra jos dukra, sakė, kad yra mačiusiųjų juos kartu važiuojant. Galop G. pasakė, kad parvežė B. namo. Liepus parodyti vietą kur paleido dukrą, visi nuvažiavo kartu. Tarp ( - ) ir ( - ) kaimų sustojo. Išlipusi tamsoje išgirdo savo dukros verksmą. Dukrą pagal balsą rado griovyje. Ji buvo šlapia ir purvina, pamatė dukters prasegtas ir nusmauktas viršutines kelnes. Dukra buvo šoke, labai verkė, sakė, kad nieko neprisimena. Ji klausė vaikinų, ar ką dukrai padarė, bet jie neigė. Tada kreipėsi į policiją. Dukra apžiūrai buvo nuvežta į ligoninę, kur po apžiūros gydytoja žodžiu pasakė, jog dukros lyties organų srityje rado žolės, purvo, buvo sužaloti lyties organai. Jei ne dukros verksmas, būtų jos neradę. Kitą dieną buvo nuvažiavusi į įvykio vietą ir ieškojo dukros telefono, bet rado kaltinamojo telefoną Nokia. Kaltinamojo mama žalą už dukros prarastą telefoną ir sugadintus rūbus atlygino. Daugiau jokio civilinio ieškinio nereiškia. Tikisi, kad tai bus kaltinamajam pamoka, nenori, jog jam būtų atimta laisvė.

7Liudytojas R. D. parodė, kad 2009-11-19 apie 20-21 val., jam paskambino Z. K., kuri ieškojo savo dukros B., klausinėjo, kur yra jo dukra, nes jos abi turėjo susitikti. Grįžus dukrai L. jis išsiaiškino, kad B. motoroleriu išvažiavo su G. ir T. Tada ji išėjo jos ieškoti. Einant pas S. motoroleriu parvažiavo G. S.. Paklaustas kur yra B., jis atsakė nieko nežinąs. Matėsi, kad G. yra neblaivus. Jis kalbėjosi ir su S., tačiau Gytis vis tiek aiškino, kad nieko apie B. nežino. Visiems kartus nuvykus pas T., pastarasis taip pat aiškino, kad apie B. nieko nežino. Atvykusi Z. K. prašė parodyti kur jie paliko B. ir G. sutiko tai padaryti. Visi vyko iki ( - ) kaimo. Sustojus, išlipę išgirdo mergaitės verksmą. Rado griovyje sėdinčią ir verkiančią B. Jos kelnės ir kelnių diržas buvo atsegti, ji buvo visa šlapia ir purvina. Brigita buvo neblaivi. Ji nieko negalėjo pasakyti, nes sakė, kad nieko nepamena.

8Liudytojos L. D. ir I. D. patvirtino, kad 2009-11-19 jos, B., T. ir G. gėrė sidrą švęsdami T. gimtadienį. T. atvežė du butelius sidro. G. daugiausia bendravo su B. Išgėrus sidrą T., B. ir G. su motoroleriu išvažiavo pasivažinėti. Vairavo T., viduryje sėdėjo B., o gale - G. B. buvo apsvaigusi nuo alkoholio.

9Liudytojas U. T. U. parodė, kad 2009-11-19 susitiko su G. S.,

Nutarė

10išgerti alaus, išgėrė nepažįstamo vyro nupirktus 2 litrus alaus. Po to, jis susirašinėjo žinutėmis su drauge L., kuri pasakė, kad su draugėmis yra darželio teritorijoje. Motoroleriu nuvyko į darželio teritoriją, kur buvo L., B. ir I. Nutarę išgerti sidro, už mergaičių pinigus nupirko du butelius sidro. Kartu gėrė ir G. Vėliau B. pasidarė bloga, todėl G. pasiūlė ją parvežti namo. Motorolerį vairavo jis, už jo sėdėjo B., už B. sėdėjo G. Pravažiavus už B. namų apie 50 metrų, sustojo, visi nulipo nuo motorolerio. G. jį pavežė iki tetos namų ir paskui pasakė, jog grįžta, nes gal pavyks „pasimylėti“, apie tai jis pasakė paminėdamas negražų žodį. Einant namo, gal praėjus kokiai 10-15 min., jį motoroleriu pralenkė G. G. sustojęs nebuvo. Kai B. pradėjo ieškoti jos mama, ne iš karto jai pasakė, kad jie vežė B., nes buvo išsigandęs. G. taip pat sakė, kad nežino, kur yra B. Visi važiavo B. ieškoti. Išlipę iš automobilio išgirdo šaukiančią ir verkiančią B. B. buvo visa purvina.

11Iš išrašo iš medicininių dokumentų (I t., b.l.12) matyti, kad 2009-11-20 B. K. į medicinos įstaigą pristatyta lydima mamos ir policininkės. Įtariamas „išprievartavimas“. Apžiūros metu išorinių lytinių organų plote - žemių pėdsakai, išdžiuvęs kraujas, ties didžiųjų lytinių lūpų sąsmauka – nubrozdinimas (galima įtarti lytinį smurtą).

12Teismo medicinos specialisto išvadoje (I t. b.l.10-11) nurodyta, kad apžiūrėjus B. K. galimai aplinkybėse nurodytu laiku ir būdais konstatuota: padarytos įplėšos dešinėje didžiojoje dešinėje lūpoje bei makšties prieangyje. Žalojantys įrankiai galėjo būti kieti buki ar bukabriauniai daiktai, pavyzdžiui rankų nagai. Mažai tikėtina, kad įplėšos padarytos vyro lytiniu organu. Šios įplėšos padarytos dviejų ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje nuo spaudimo ir(ar) tempimo. Mergystės plėvė nepažeista. Poodinė kraujosruva dešiniame kelyje, odos nubrozdinimas juosmenyje padaryti kietais bukais daiktais dviejų ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje. M. K. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas.

13Iš specialisto išvados (I t. b.l.14) matyti, kad 2009-11-20 paimtame B. K. šlapime rasta 0,73 promilės alkoholio.

14Iš teismo psichiatrijos-psichologijos ekspertizės akto Nr.103MS-19 (I t. b.l.98-100) matyti, kad B. K. pagal savo amžių, psichikos (emocinę) būseną bei remdamasi turimomis žiniomis, įvykio metu galėjo teisingai suprasti su ja atliekamų veiksmų esmę (galėjo teisingai suvokti tų veiksmų pobūdį ir reikšmę), tačiau atsižvelgiant į tiriamosios būseną įvykio metu (didelis išgąstis, apsvaigimas nuo alkoholio), ji negalėjo aktyviau pasipriešinti su ja atliekamiems veiksmams.

15Iš daiktų pateikimo ir apžiūros protokolų (I t. b.l.17, 18-24) matyti, kad 2010-11-20 Z. K. policijos pareigūnams pateikė B. K. rūbus: apatines kelnaites, džinsines kelnes, margą palaidinę, šaliką, striukę, juodus batus. Daiktai buvo apžiūrėti kaip daiktiniai įrodymai, nurodyta, jog striukė, batai ir kelnės purvini, žemėti. Daiktiniai įrodymai perduoti saugojimui į Kėdainių rajono PK.

16Iš daiktų pateikimo ir apžiūros protokolų (I t. b.l.27-38, 48) matyti, jog J. S. apžiūrai buvo pateikti vyriški batai, margas bluzonas, motoroleris. Apžiūrėjus nurodyta, jog vyriški batai purvini, batų padas pilnas žemės, žolių; bluzonas nešvarus; visas motoroleris apneštas purvu, ratai purvini, rankenos žemėtos. Daiktai grąžinti J. S..

17Iš daikto pateikimo ir apžiūros protokolo (I t. b.l.44-48) matyti, kad 2009-11-23 Z. K. policijos pareigūnams pateikė mobilaus ryšio telefoną „Nokia“ 6300, kurį rado įvykio vietoje, kurioje buvo surasta B. K.. Pagal IMEI kodą nustatyta, kad telefonas priklauso G. S.. Telefonas gražintas J. S..

18Iš DNR tyrimo išvados (I t. b.l.60-71) matyti, kad G. S. rankų nagų nuokarpose su panagiu turiniu, atlikus DNR tyrimą, nustatytas B. K. DNR profilis su 99,999999999 % tikimybe.

19Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo (I t. b.l.4) matyti, kad Z. K. parodė vietą, kurioje griovyje rado dukrą B. K..

20Parodymų patikrinimo vietoje metu (II t. b.l.22-26) G. S. parodė pavėsinę darželyje, kur gėrė alkoholinius gėrimus, vietą, kur sustojo su motoroleriu, vietą, kurioje bandė su B. lytiškai santykiauti, kur rado nukentėjusiąją.

21Iš neblaivumo patikrinimo akto (II t. b.l.2) matyti, kad 2009-11-20 01 val., G. S. nustatytas 0,87 promilių neblaivumas.

22Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados. Byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma, tai yra paties kaltinamojo G. S. parodymais, nukentėjusiųjų B. K., Z. K. parodymais, liudytojų R. D., L. D., I. D., U. T. U. parodymais ir aukščiau išvardintais rašytiniais įrodymais, tai yra specialistų išvadomis, kompleksinės teismo psichiatrijos-psichologijos ekspertizės išvada, daiktų apžiūros protokolais, parodymų patikrinimo vietoje, kitais rašytiniais įrodymais, neginčijamai nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 19 d. apie 20 val., nepilnametis G. S., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ( - ) kaimo ribose, laukuose prie kelio esančiame griovyje, siekdamas lytiškai santykiauti su nepilnamete B. K., gim. 1994 12 03, pasinaudodamas jos bejėgiška būkle dėl išgąsčio ir apsvaigimo nuo alkoholio, paguldė ją ant žemės, jėga numovė kelnes ir kelnaites, siekdamas sužadinti savo lytinę aistrą kišo pirštus jai į makštį, pats nusimovęs kelnes ir kelnaites savo varpą kelis kartus bandė įvesti B. K. į makštį, tačiau tai jam padaryti nepavyko dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, nes nebuvo sustandėjusi varpa, todėl palikęs B. K. griovyje pasišalino, tai yra pasikėsino išžaginti nepilnametę, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios.

23Nukentėjusiosios parodymais, kuriuos patvirtino kaltinamasis, įrodyta, kad kaltinamasis siekė lytiškai natūraliai santykiauti su nukentėjusiąja prieš jos valią, nes nukentėjusioji, kaip nurodyta teismo psichiatrijos-psichologijos ekspertizėje, atsižvelgiant į jos būseną įvykio metu (didelis išgąstis, apsvaigimas nuo alkoholio), negalėjo aktyviau pasipriešinti su ja atliekamiems veiksmams. tai yra nustatyta, kad lytiškai santykiauti kaltinamasis siekė pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusiosios būkle, kai nukentėjusioji negalėjo adekvačiai reaguoti į kaltinamojo nusikalstamus ketinimus. Kad kaltinamasis turėjo tikslą lytiškai santykiauti su nukentėjusiąją įrodo ir liudytojo U. T. U. parodymai, kad pats kaltinamasis jam pasakė apie savo tikslą siekti lytiškai santykiauti su nukentėjusiąją. Nukentėjusiosios bejėgiška būklė dėl apsvaigimo nuo alkoholio be pačios nukentėjusiosios ir kaltinamojo parodymų įrodyta ir Z. K., R. D., L. D., I. D. ir U. T. U. parodymais, specialisto išvada dėl nukentėjusiosios neblaivumo. Kaltinamasis patvirtino, jog žinojo, kad nukentėjusioji yra nepilnametė ir tai yra akivaizdu, kadangi abu mokosi vienoje mokykloje, gyvena nedideliame miestelyje. Kaltinamasis apsvaigusią ir nesiorientuojančią nukentėjusiąją, ką kaltinamasis suvokė, nusivežė į atokią vietą, kurioje nėra namų, pievoje numovė jos kelnes ir kelnaites, ką be kaltinamojo parodymų patvirtina ir nukentėjusios motinos Z. K., liudytojo R. D. parodymai, jog nukentėjusioji buvo purvina, prasegtais ir nusmauktais rūbais, daiktų apžiūros protokolai, kuriuose užfiksuoti kaltinamojo ir nukentėjusiojo purvini rūbai, ir siekdamas sužadinti savo lytinę aistrą kišo pirštus jai į makštį, pats nusimovęs kelnes ir kelnaites savo varpą kelis kartus bandė įvesti B. K. į makštį, ką be kaltinamojo parodymų patvirtina išrašas iš medicininių dokumentų, teismo medicinos specialisto išvada dėl nukentėjusiosios lyties organų sužalojimo, DNR tyrimo išvada. Paminėti sąmoningi kaltinamojo veiksmai akivaizdžiai įrodo, kad jis su jam suvokiamai bejėgiška nepilnamete nukentėjusiąją siekė lytiškai santykiauti, todėl nusikaltimas padarytas veikiant tiesiogine tyčia. Nusikaltimas nebaigtas ne dėl kaltinamojo savanoriško nutraukimo pradėto išžaginimo, bet dėl to, kad kaltinamasis lytinio akto atlikti nesugebėjo dėl ne nuo jo valios priklausančių priežasčių, tai yra dėl erekcijos sutrikimo. Neginčijamų įrodymų visuma nustatyta, kad G. S. pasikėsino išžagino nepilnametį asmenį, todėl padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 149 straipsnio 3 dalyje.

24Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi bei atlygino turtinę žalą (I t. b.l.107). Apsvaigimas nuo alkoholio pripažintina kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe, nes nustatyta, kad ši aplinkybė, kaip nurodė pats kaltinamasis, turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

25Bausmės skyrimo motyvai. Skiriant bausmę atsižvelgiama į tai, kad kaltinamasis yra nepilnametis, padarė tyčinį sunkų nusikaltimą, nusikaltimas nebaigtas, kaltinamasis neteistas, nebaustas, mokosi, charakterizuojamas pakankamai teigiamai, sveikas, gyvena su juo besirūpinančia motina, motina neteista, nebausta, dirba, tėvas miręs; atsižvelgiama į tai, kad nusikalstama veika nukentėjusiajai neigiamų pasekmių nesukėlė. Kaltinamajam, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, į tai, kad tiek kaltinamasis, tiek ir nukentėjusioji iki įvykio savo valia vartojo alkoholį, į tai, kad abu yra paaugliai, kurių organizmas netoleruoja alkoholio, bręstantys asmenys, visiškai prisipažinusiam ir žalą atlyginusiam nepilnamečiui kaltinamajam, kurio veika nutrūko pasikėsinant daryti nusikalstamą veiką, atsižvelgiant ir į tai, kad, teismo nuomone, šis nusikaltimas nepilnamečio kaltinamojo gyvenime buvo atsitiktinio pobūdžio ir jis ateityje daugiau nusikalstamų veikų nepadarys, už padarytą nusikaltimą skirtina švelnesnė negu įstatymo numatyta minimali bausmė (BK 57 str., 62 str. 2 d. 4 p.), į bausmės laiką įskaitant laikino sulaikymo ir suėmimo laiką (BK 66 str.), bausmės vykdymą atidedant minimaliam terminui (BK 92 str.) ir kaltinamajam skiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą maksimaliam laikui, kaltinamajam skiriant įpareigojimus ir draudimą (BK 82 str. 1 d. 5 p., 87 str. 1 d., 2 d. 1 p. ir 2 p., 3 d. 5 p.).

26Kardomoji priemonė. G. S. buvo sulaikytas ir suimtas nuo 2009-11-20 iki 2009-11-27 (II t. b.l.4, 30). Paleidus iš suėmimo kaltinamajam skirtos kardomosios priemonės: dokumento paėmimas, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti (II t. b.l.31-33). Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės paliktinos galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

27

28Daiktiniai įrodymai. 1) B. K. rūbai: apatinės kelnaitės, džinsinės kelnės, palaidinė, striukė, šalikas, juodi batai, saugomi Kėdainių raj. PK (kvitas B 2010-04-21 serija BBB Nr. 011069, I t. b.l.26), nukentėjusiosioms pageidaujant atsiimti, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini nukentėjusiajai B. K. arba nukentėjusiosios įstatyminei atstovei Z. K.. 2) B. K., G. S., T.U. U. seilių pavyzdžiai (3 vnt.), G. S. ir T. U. U. varpų antspaudai (2 vnt.) ir nagų nuokarpos (2 vnt.), B. K. makšties turinio tamponai (3 vnt.), paimti DNR tyrimui, saugomi Kėdainių raj. PK (kvitas B 2010-04-21 serija BBB Nr. 011068, I t. b.l.73), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - )303 str., teismas n u s p r e n d ž i a :

30G. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 149 straipsnio 3 dalyje (pasikėsinimas išžaginti nepilnametį asmenį), ir, pritaikius BK 62 straipsnio 2 dalies 4 punktą, nuteisti - 1 (vienerių) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme;

31remiantis BK 92 str., laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vienerių) metų laikui ir pritaikius BK 82 str. 1 d. 5 p., 87 str. 1 d., 2 d. 1 p. ir 2 p., 3 d. 5 p., G. S. elgesį apriboti dvylikos (12) mėnesių laikui, įpareigojant jį nuo 22 val. iki 06 val. būti savo namuose, tai yra ( - ), bei tęsti mokslus, ir uždraudžiant, be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios, keisti gyvenamąją vietą.

32Į bausmės laiką įskaityti kardomojo sulaikymo ir kalinimo laiką nuo 2009-11-20 iki 2009-11-27.

33Kardomąsias priemones – dokumento paėmimą, įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

34Daiktinius įrodymus: B. K. rūbus: apatines kelnaites, džinsines kelnes, palaidinę, striukę, šaliką, juodus batus, saugomus Kėdainių raj. PK (kvitas B 2010-04-21 Nr. 011069, 2049), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti nukentėjusiajai B. K. arba nukentėjusiosios įstatyminei atstovei Z. K..

35Daiktinius įrodymus: B. K., G. S., T.U. U. seilių pavyzdžius (3 vnt.), G. S. ir T. U. U. varpų antspaudus (2 vnt.) ir nagų nuokarpas (2 vnt.), B. K. makšties turinio tamponus (3 vnt.), saugomus Kėdainių raj. PK (kvitas B 2010-04-21 serija BBB Nr. 011068), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

36Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima... 2. 2009 m. lapkričio 19 d. apie 20 val., nepilnametis G. S.,... 3. Kaltinamasis G. S. kaltu prisipažino visiškai ir... 4. Be kaltinamojo G. S. prisipažino, jo kaltė įrodyta... 5. Nukentėjusioji B. K., parodė, kad 2009-11-19 apie 17... 6. Nukentėjusioji Z. K. parodė, kad 2009-11-19 jos dukra 7. Liudytojas R. D. parodė, kad 2009-11-19 apie 20-21 val.,... 8. Liudytojos L. D. ir I. D. patvirtino,... 9. Liudytojas U. T. U. parodė, kad 2009-11-19 susitiko su 10. išgerti alaus, išgėrė nepažįstamo vyro nupirktus 2 litrus alaus. Po to,... 11. Iš išrašo iš medicininių dokumentų (I t., b.l.12) matyti, kad 2009-11-20... 12. Teismo medicinos specialisto išvadoje (I t. b.l.10-11) nurodyta, kad... 13. Iš specialisto išvados (I t. b.l.14) matyti, kad 2009-11-20 paimtame 14. Iš teismo psichiatrijos-psichologijos ekspertizės akto Nr.103MS-19 (I t.... 15. Iš daiktų pateikimo ir apžiūros protokolų (I t. b.l.17, 18-24) matyti, kad... 16. Iš daiktų pateikimo ir apžiūros protokolų (I t. b.l.27-38, 48) matyti, jog... 17. Iš daikto pateikimo ir apžiūros protokolo (I t. b.l.44-48) matyti, kad... 18. Iš DNR tyrimo išvados (I t. b.l.60-71) matyti, kad G. S.... 19. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo (I t. b.l.4) matyti, kad 20. Parodymų patikrinimo vietoje metu (II t. b.l.22-26) G. S.... 21. Iš neblaivumo patikrinimo akto (II t. b.l.2) matyti, kad 2009-11-20 01 val.,... 22. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo... 23. Nukentėjusiosios parodymais, kuriuos patvirtino kaltinamasis, įrodyta, kad... 24. Atsakomybę lengvinančios ir... 25. Bausmės skyrimo motyvai. Skiriant... 26. Kardomoji priemonė. 27. ... 28. Daiktiniai įrodymai. 1) B. K. rūbai: apatinės... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 30. G. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 31. remiantis BK 92 str., laisvės... 32. Į bausmės laiką įskaityti kardomojo sulaikymo ir kalinimo laiką nuo... 33. Kardomąsias priemones – dokumento paėmimą, įpareigojimą periodiškai... 34. Daiktinius įrodymus: B. K. rūbus: apatines kelnaites,... 35. Daiktinius įrodymus: B. K., G. S.,... 36. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...