Byla 2S-450-436/2013
Dėl draudimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo V. V. atskirąjį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-20-547/2012 pagal ieškovo G. G. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų autobusų parkas“, V. V., trečiajam asmeniui A. S. dėl draudimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas D. S. (Varėnos rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 12 d. protokoline nutartimi ieškovas D. S. pakeistas jo teisių perėmėju G. G.) 2008 m. gruodžio 31 d. kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu, prašydamas uždrausti atsakovui V. V. atlikti visus veiksmus, Lietuvos Respublikos įstatymų ir UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatų priskirtus UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vadovo (direktoriaus) kompetencijai iki galutinio teismo sprendimo Alytaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4815-292/2008 įsiteisėjimo; uždrausti atsakovei UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vykdyti bet kokius atsakovo V. V. įsakymus, pareiškimus, sprendimus ar bet kokius kitus nurodymus (įskaitant bet kokias sutartis, susitarimus ar bet kokius kitokius sandorius su trečiaisiais asmenimis, patvirtintus atsakovo V. V., jam veikiant UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vardu arba kaip UAB „Druskininkų autobusų parkas“ direktoriui), priimtus ir/arba sudarytus nuo 2008 m. spalio 30 d. iki galutinio teismo sprendimo Alytaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4815-292/2008 įsiteisėjimo.

4Ieškovas 2012 m. gegužės 24 d. Varėnos rajono apylinkės teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, motyvuodamas tuo, kad ieškinio reikalavimai tapo nebeaktualūs.

5Atsakovas V. V. padavė prašymą priteisti iš ieškovo 10 489,85 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Varėnos rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ir nutraukė civilinę bylą, atmetė atsakovo V. V. prašymą priteisti patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Sprendė, kad ieškiniu buvo siekiama atsakovą V. V. nušalinti nuo UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ valdymo, jog bendrovei nebūtų daroma žala, šiuo metu šis tikslas yra pasiektas, atsakovas V. V. nebegali vadovauti bendrovei ir daryti jai įtakos, žalos, todėl ieškinys nebeteko prasmės. Nustatė, kad Varėnos rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 2 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-60-308/2012 iš dalies patenkino UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V. dėl nuostolių atlyginimo ir priteisė iš V. V. 393,06 Lt, Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 25 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-9-181/2012 V. V. pripažintas kaltu pagal BK 184 straipsnio 1 dalį, jam paskirta piniginė bauda ir iš jo UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ priteista 27 622,4 Lt žalai atlyginti, Varėnos rajono apylinkės teisme 2012 m. balandžio 4 d. išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 1-9-547/2012, kurioje V. V. buvo kaltinamas pagal BK 228 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-722-475/2012 UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ iš V. V. priteista 91 767,41 Lt žalai atlyginti. Konstatavo, kad, įsiteisėję teismų sprendimai, patvirtinantys atsakovo V. V. neteisėtus veiksmus, suponuoja išvadą, jog atsakovo V. V. veiksmai buvo nukreipti prieš atsakovę UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“, darė jai žalą, todėl prevencinio ieškinio pareiškimas buvo būtinas. Nenustatęs aplinkybių, jog ieškovo elgesys pateikiant ieškinį teismui buvo neteisėtas, nesąžiningas ar pažeidžiantis kitų asmenų teises, sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas V. V. prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti jo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir išspręsti klausimą iš esmės, patenkinant šį prašymą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais:

  1. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, nepagrįstai vertintas ne apelianto procesinis elgesys šioje civilinėje byloje, o pasisakyta dėl jo veiksmų sąžiningumo iš esmės. Vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatoms, teismas turėjo teisę ir pareigą analizuoti tik apelianto procesinį sąžiningumą, t. y. jo veiksmų procesinį sąžiningumą šioje civilinėje byloje, o ne nagrinėti apelianto veiksmus iš esmės ir tokiu būdu spręsti dėl jo sąžiningumo. Nesant apelianto procesinio nesąžiningumo, t. y. netinkamų ir/ar CPK nustatytų taisyklių neatitinkančių veiksmų nagrinėjant šią civilinę bylą, priėmus ieškinio atsisakymą, apeliantui turėjo būti priteistos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos.
  2. Apelianto sąžiningumą vertinant pagal kitose civilinėse ir baudžiamosiose bylose nustatytas aplinkybes, apelianto veiksmų teisėtumo klausimas spręstas iš esmės, t. y. nutarties tekste pasisakyta dėl ginčo esmės, tuo pažeidžiant pagrindinius civilinio proceso principus, inter alia rungimosi, žodiškumo, betarpiškumo. Apeliantas neturėjo galimybės pateikti paaiškinimus dėl aplinkybių, kurios teismo iniciatyva konstatuojamos nutartyje.
  3. Nepagrįstai konstatuotas apelianto veiksmų neteisėtumas ir nesąžiningumas. Nutartyje nurodytos civilinės ir baudžiamosios bylos nėra susijusios su šia civiline byla, jose nagrinėjamos faktinės aplinkybės nesutampa su šioje byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis, šios civilinės bylos šalys nesutampa su nutartyje nurodomų bylų šalimis, todėl negalima minėtose bylose nustatytų aplinkybių laikyti prejudiciniais faktais šioje byloje.
  4. Visose minimose civilinėse ir baudžiamosiose bylose priimti teismų procesiniai sprendimai yra skundžiami aukštesnės instancijos teismui, todėl jie nėra galutiniai ir bus panaikinti.
  5. Bylinėjimosi išlaidas apeliantas patyrė tik dėl to, kad ieškovas nepagrįstai kreipėsi į teismą, siekdamas ne realiai pažeidžiamų teisių gynybos, o laikinųjų apsaugos priemonių apelianto atžvilgiu taikymo. Tai laikytina akivaizdžiu piktnaudžiavimu procesu, sudarančiu pagrindą apeliantui priteisti visas jo bylinėjimosi išlaidas.
  6. Nagrinėdamas bylą, teismas padarė procesinių pažeidimų, keliančių abejones dėl jo nešališkumo ir objektyvumo. Nepaisydamas CPK įtvirtintos imperatyvios pareigos ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo išnagrinėti nedelsiant, teismas byloje skyrė posėdį, vėliau priėmė nutartį, kuria sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą. Apeliantui pateikus atskirąjį skundą dėl šios nutarties ir Kauno apygardos teismui ją panaikinus, buvo paskirtas dar vienas žodinis teismo posėdis, po kurio teismas priėmė šiuo atskiruoju skundu skundžiamą nutartį. Ieškinio atsisakymo klausimo išsprendimas truko daugiau nei pusmetį.

10Atsiliepimais į atskirąjį skundą ieškovas ir atsakovė UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašo atmesti atsakovo V. V. atskirąjį skundą ir Varėnos rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Ieškovas nurodo, kad apeliantas nepateikė objektyvių duomenų ir įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad ieškovas, teikdamas ieškinį, būtų siekęs sukelti apeliantui neigiamų teisinių pasekmių. Kauno apygardos teismui panaikinus 2012 m. birželio 26 d. nutarties dalį dėl civilinės bylos sustabdymo, buvo paskirtas žodinis teismo posėdis, tačiau apeliantas jame nedalyvavo, nepateikė argumentų ir įrodymų, kad baudžiamosios bylos nėra susijusios su šia civiline byla. Nutartyje paminėti procesiniai sprendimai yra įsiteisėję ir patvirtina, kad apeliantas darė žalą atsakovei UAB „Druskininkų autobusų parkas“, todėl prevencinio ieškinio pareiškimas buvo vienintelė bendrovės akcininkų išeitis, siekiant apriboti neteisėtus apelianto veiksmus. Ieškovas 2012 m. birželio 11 d. atsiliepime į apelianto prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo išanalizavo pastarojo pateiktas sąskaitas, iš kurių matyti, kad nemažai jose nurodytų darbų yra iš kitų bylų arba tokių išlaidų priteisimas nenumatytas LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

12Atsakovė UAB „Druskininkų autobusų parkas“ nurodo, kad dėl apelianto kaltų, neteisėtų, darančių žalą bendrovei veiksmų, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą su prevenciniu ieškiniu. Įrodymais ir argumentais nepagrįsti apelianto teiginiai, jog ieškovas šią civilinę bylą inicijavo nesąžiningai, siekdamas vienintelio tikslo – laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo. Apeliantas yra nesąžiningas ir sąmoningai klaidina teismą, pateikdamas sąskaitas, kurios buvo išrašytos kitose bylose. Prevencinis ieškinys buvo pareikštas pagrįstai ir laiku, nes UAB „Druskininkų autobusų parkas“ valdyba atleido apeliantą iš užimamų pareigų, tačiau jis valdybos priimto sprendimo piktybiškai nevykdė, toliau ėjo direktoriaus pareigas. Jeigu teismo sprendimu nebūtų apriboti jo veiksmai, apeliantas, turėdamas bendrovės valdymo dokumentus ir antspaudą, toliau galėjo priiminėti bendrovei žalingus sprendimus ir privesti ją prie bankroto.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

16Atskirajame skunde keliamas klausimas, ar pagrįstai iš ieškovo nebuvo priteistos atsakovo V. V. turėtos bylinėjimosi išlaidos (išlaidos advokato pagalbai apmokėti), ieškovui atsisakius ieškinio.

17Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs gautą ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, nutartimi jį priėmė ir civilinę bylą nutraukė. Pagal CPK 93 ir 94 straipsnių nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą teismui kyla pareiga paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).

18Šioje byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog ieškovas turėjo pagrindą inicijuoti civilinę bylą, pareikšdamas prevencinį ieškinį dėl draudimo apeliantui atlikti veiksmus. Ieškovas su ieškiniu pateikė įrodymus (faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus), kad apeliantas nevykdė UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ 2008 m. spalio 30 d. valdybos sprendimo atleisti jį iš UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ direktoriaus pareigų, vėliau pateikė ir 2009 m. sausio 20 d. perdavimo aktą, kuriame pažymėta, kad akto surašymo dieną apeliantas perdavė antspaudą, automobilį, nešiojamąjį kompiuterį, telefono aparatą, tačiau neperdavė akcininkų susirinkimų protokolų originalų, valdybos posėdžių protokolų originalų, vertybinių popierių (akcijų) sąskaitų, akcijų registravimo žurnalo, automobilio Toyota Land Cruiser, nepateikė įrodymų, kaip išnaudotas 17 000 Lt UAB „Omnitel“ įmonei duotas biudžetas, į kurį įeina perduotas kompiuteris ir telefonas Nokia N95. Šie duomenys įrodo, jog ieškovo elgesys, kai jis kreipėsi į teismą, siekdamas užkirsti kelią apelianto veiksmams, galimai žalingiems atsakovei UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“, atitiko apdairaus ir rūpestingo asmens elgesį.

19Skirstant bylinėjimosi išlaidų naštą šalims, kai ieškovas atsisako ieškinio, svarbu nustatyti ir ieškinio atsisakymo priežastis, t. y. ar ieškinio atsisakymas buvo sąlygojamas apelianto veiksmų. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinio atsisakė ne dėl to, kad atsakovas patenkino jo reikalavimus, o dėl to, kad ieškinio reikalavimai tapo nebeaktualūs. Ieškovas buvo pareiškęs prevencinį ieškinį, kuriuo prašė uždrausti atsakovui V. V. atlikti visus veiksmus, Lietuvos Respublikos įstatymų ir UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatų priskirtus UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vadovo (direktoriaus) kompetencijai iki galutinio teismo sprendimo Alytaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4815-292/2008 įsiteisėjimo; uždrausti atsakovei UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vykdyti bet kokius atsakovo V. V. įsakymus, pareiškimus, sprendimus ar bet kokius kitus nurodymus (įskaitant bet kokias sutartis, susitarimus ar bet kokius kitokius sandorius su trečiaisiais asmenimis, patvirtintus atsakovo V. V., jam veikiant UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vardu arba kaip UAB „Druskininkų autobusų parkas“ direktoriui), priimtus ir/arba sudarytus nuo 2008 m. spalio 30 d. iki galutinio teismo sprendimo Alytaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4815-292/2008 įsiteisėjimo. Alytaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-4815-292/2008 (vėliau pagal teismingumą perduota Druskininkų miesto apylinkės teismui, dar vėliau – Varėnos rajono apylinkės teismui) yra nutraukta, mirus ieškovui ir nesant įstatymo numatyto pagrindo perimti ieškovo teises, apeliantas yra nušalintas nuo bendrovės valdymo, todėl nebegali daryti jai jokios įtakos. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad prevencinio ieškinio tikslas jau yra pasiektas, todėl ieškinys nebeteko prasmės.

20Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kad apeliantas, nagrinėjant šią bylą, neatliko netinkamų ir/ar CPK nustatytų taisyklių neatitinkančių veiksmų, neturi reikšmės sprendžiant bylinėjimosi išlaidų jam priteisimo klausimą. Šiuo atveju svarbus ne apelianto elgesys ir jo sąžiningumas bylos nagrinėjimo metu, o jo atsakomybė dėl pačio proceso, nes būtent apelianto veiksmai buvo prevencinio ieškinio pareiškimo priežastis. Dėl to civilinių bylų, kuriose iš apelianto atsakovės UAB „Druskininkų autobusų parkas“ naudai priteistos atitinkamos sumos žalai atlyginti, taip pat baudžiamųjų bylų, kuriose apeliantas pripažintas kaltu nusikalstamų veikų atsakovės UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atžvilgiu padarymu, iš esmės patvirtinančių prevencinio ieškinio padavimo pagrįstumą, paminėjimas apeliacine tvarka revizuojamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje neturėjo lemiamos įtakos, sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliantui klausimą. Tuo vadovaujantis atskirojo skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo nepagrįsto rėmimosi šiose bylose nustatytomis aplinkybėmis atmestini kaip nepagrįsti.

21Apeliantas nepateikė įrodymų, jog ieškovas reikalavimus reiškė ne siekdamas apginti, jo manymu, pažeistas teises, ieškinio atsisakė dėl akivaizdaus jo nepagrįstumo, ar kad ieškovas būtų atlikęs kokius nors veiksmus, liudijančius jo sąmoningą veikimą prieš teisingą bylos išnagrinėjimą, todėl nepagrįstais pripažintini atskirojo skundo argumentai dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesu.

22Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto teiginiais apie pirmosios instancijos teismo šališkumą ir neobjektyvumą. CPK nėra numatytas klausimo dėl ieškinio atsisakymo išsprendimo terminas (CPK 140 str. 1 d.), todėl negalima sutikti su atskirojo skundo argumentu, jog pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo teismas privalėjo išnagrinėti nedelsiant, o teismo posėdžių skyrimas šiam klausimui išspręsti kelia abejones dėl pirmosios instancijos teismo nešališkumo ir objektyvumo. Pažymėtina, kad net jei teismas pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo būtų išnagrinėjęs operatyviau, apelianto patirtų bylinėjimosi išlaidų dydis nebūtų pakitęs. Prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliantas pareiškė iš karto po ieškovo pareiškimo dėl ieškinio atsisakymo teisme gavimo, pirmosios instancijos teismo posėdžiuose, kuriuose buvo sprendžiami šis ir bylinėjimosi išlaidų apeliantui priteisimo klausimai, apelianto atstovas nedalyvavo, todėl papildomų bylinėjimosi išlaidų apeliantas nepatyrė. Apeliantui nepagrindus atskirojo skundo teiginių apie pirmosios instancijos teismo neobjektyvumą ir šališkumą, apeliacinės instancijos teismas juos vertina kaip deklaratyvius, suformuluotus išskirtinai dėl to, kad pirmosios instancijos teismas priėmė apeliantui nepalankią nutartį.

23Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis nekeistina.

24Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25palikti nepakeistą Varėnos rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas D. S. (Varėnos rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 12 d.... 4. Ieškovas 2012 m. gegužės 24 d. Varėnos rajono apylinkės teismui pateikė... 5. Atsakovas V. V. padavė prašymą priteisti iš ieškovo 10 489,85 Lt išlaidų... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Varėnos rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi priėmė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas V. V. prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės... 10. Atsiliepimais į atskirąjį skundą ieškovas ir atsakovė UAB „Druskininkų... 11. Ieškovas nurodo, kad apeliantas nepateikė objektyvių duomenų ir įrodymų,... 12. Atsakovė UAB „Druskininkų autobusų parkas“ nurodo, kad dėl apelianto... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Atskirajame skunde keliamas klausimas, ar pagrįstai iš ieškovo nebuvo... 17. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, įvertinęs gautą... 18. Šioje byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog ieškovas... 19. Skirstant bylinėjimosi išlaidų naštą šalims, kai ieškovas atsisako... 20. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kad apeliantas, nagrinėjant šią... 21. Apeliantas nepateikė įrodymų, jog ieškovas reikalavimus reiškė ne... 22. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto teiginiais apie... 23. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 25. palikti nepakeistą Varėnos rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d....