Byla e2-3344-939/2019
Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ ieškinį atsakovei V. B. dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės V. B. (toliau – atsakovė) 541,52 Eur skolos, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje ieškovė nurodė (elektroninės bylos apyrašo b. l. 1-2), kad šalys ( - ) pasirašė Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) ir ( - ) Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį su buitiniu karšto vandens vartotoju Nr. ( - ). Karšto vandens vartojimo sutartimi ieškovė įsipareigojo tiekti karštą vandenį, kurį sudaro geriamasis šaltas vanduo ir šiluma jam sušildyti iki teisės aktuose nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti, o atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį. Šilumos vartojimo sutartimi ieškovė įsipareigojo tiekti šilumą butui (jo patalpoms), esančioms ( - ), ir kitoms pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, o atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti už pateiktą šilumą, bei šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, vykdomą šilumos tiekėjo. Atsakovė vengia atsiskaityti su ieškove, nesiima priemonių savo įsiskolinimui padengti, į priminimus nereaguoja, pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. iki 2019 m. vasario mėn. skolinga ieškovei 541,52 Eur.

6Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka – atsakovei asmeniškai. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas visiškai.

9Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja tiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už tiektą šilumos energiją sumokėti, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.383 straipsnio 1 dalis). Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.388 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

11Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus pagrindžia šie ieškovės pateikti įrodymai: ( - ) Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu šilumos vartotoju Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo b. l. 11-16), kurios 6.1 punktu atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti už pateiktą šilumą, bei šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą, vykdomą šilumos tiekėjo; ( - ) Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu karšto vandens vartotoju Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo b. l. 5-9), kurios 6.1 punktu atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį; mokesčių paskaičiavimo pažyma už 2018 m. rugpjūčio mėn.– 2019 m. vasario mėn. laikotarpį (elektroninės bylos apyrašo b. l. 18-19), iš kurios matyti, jog atsakovė už karštą vandenį bei šildymą iki 2019 m. vasario mėn. įskaitytinai ieškovei liko skolinga iš viso 541,52 Eur. Atlikus formalų byloje ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, atsakovei nepateikus duomenų, kad ieškovės prašoma priteisti skola sumokėta, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis, 6.256 straipsnis). Ieškinys pagrįstas byloje surinktais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai, iš atsakovės priteistina ieškovei 541,52 Eur skolos.

12Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

13Visiškai patenkinus ieškinį ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminio mokesčio ir 181,50 Eur advokato pagalbai apmokėti priteistinos iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

14Valstybė šioje byloje patyrė 1,68 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės V. B., asmens kodas ( - ), gyvenančios ( - ), ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), Swedbank AB bankas, banko kodas 73000, naudai 541,52 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 52 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. gegužės 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio, 181,50 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą 50 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai