Byla 2-1305-635/2011

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė, sekretoriaujant Marijai Razgauskienei, žodinio proceso tvarka, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei D. P. ir priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 52465,19 Lt dydžio įsiskolinimą už neteisėtai gautą ir negrąžintą paramą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Standartų laikymasis“, 457,88 Lt palūkanų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2010-08-21 iki 2011-05-13, 5 proc. metinių palūkanų, vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 13-14.1 punktais, ir skaičiuojamas nuo negražintos skolos sumos nuo 2011-05-14 iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos.

3Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašo atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4d.).

4Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

5Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė 2004 m. lapkričio 30 d. pateikė ieškovei paraišką paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Standartų laikymasis” (b. l. 8-14). Ieškovė, įvertinusi minėtą paraišką, per du kartus (2005-08-02 ir 2007-11-19) išmokėjo atsakovei 80318,00 Lt dydžio paramos sumą. Minėtos paraiškos 1 punkte atsakovė nurodė, kad susipažino su paramos teikimo tvarka ir taisyklėmis. Įgyvendinant Pieno direktyvą Paraiškos deklaracijos 2.6.2 punkte Atsakovė patvirtino, supranta ir sutinka, kad, pasibaigus projekto įgyvendinimo laikui, turi pateikti Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos (toliau – tekste ir VMVT), pažymą apie ūkio atitikimą Taisyklių 6 punkte išvardytiems reikalavimams. Įgyvendinant Nitratų direktyvą, Atsakovė, vadovaudamasi Taisyklių 8.2 ir 8.4 punktais, įsipareigojo atitikti šiuos reikalavimus: mėšlidėse turi tilpti bent 6 mėnesius kauptas galvijų, arklių ir avių mėšlas (8 mėnesius - kiaulininkystės ar paukštininkystės), taip pat įsipareigojo mėšlu ir srutomis laukus tręšti šiltuoju metų laiku: nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 1 d. Atskirais atvejais leidžiama tręšti mėšlu dirvas ir kitu laiku, kai nėra sniego dangos ir dirva neįšalusi. Pažymas apie atitikimą/neatitikimą nurodytiems Taisyklių reikalavimams išduoda Lietuvos Respublikos aplink ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau tekste ir - RAAD). Tačiau nors ir atsakovei buvo pratęstas terminas taisyklių įgyvendinimui, tačiau jis pažymos apie atitikimą ar neatitikimą aukščiau nurodytiems Taisyklių reikalavimams ieškovei nepateikė. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovas priėmė sprendimą dėl dalies išmokėtos paramos susigrąžinimo (b.l. 21-30).

6Apie susidariusią skolą už bei paskaičiuotas palūkanas atsakovė buvo informuota, sprendimų ji neskundė. Atsakovė per nustatytą terminą neteisėtai gautos paramos sumos negražino, todėl ieškovė, vadovaudamasi Gražintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 (toliau - Gražintinų lėšų administravimo taisyklės) 13 ir 14.1 p., pradėjo atsakovei skaičiuoti palūkanas. Dalį skolos atsakovė sumokėjo savanoriškai, dalis skolos bei paskaičiuotų palūkanų ieškovė, vadovaudamasi Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 16.2 punktu išskaičiavo iš paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves" ir pagrindinės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus už 2010 deklaravimo metus mokėjimo metu. Apie šiuos skolos įskaitymus ieškovė informavo Atsakovę (b.l. 38) Likusi atsakovės skolos dalis sudaro 52465,19 Lt (b. l. 40). Kadangi metinis palūkanų dydis nuo 2010 m. gegužės 1 d. yra 5 procentai, iš atsakovės priteistinos 5 proc. metinės palūkanos, skaičiuojamos nuo 2011 m. gegužės 14 d. iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos nuo negrąžintos skolos sumos.

7Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Kadangi atsakovė nevykdo savo pareigos grąžinti neteisėtai gautas tiesiogines išmokas, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovei iš atsakovės priteistina 52465,19 Lt dydžio įsiskolinimas už neteisėtai gautą ir negrąžintą paramą pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę „Standartų laikymasis“, 457,88 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų, vadovaujantis Grąžinamų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 13-14.1 punktais, ir skaičiuojamas nuo negražintos skolos sumos nuo 2011-05-14 iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos (CPK 142 str. 4 d., 286 str., CK 6.2 str., 6.37str. 2 d., 6.38 str., 6.53 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.71 str., Grąžintinų lėšų, susidariusių Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemonių administravimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 (Žin., 2008, Nr. 23-851; 2009, Nr. 121-5200)).

8Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 1588 Lt žyminio mokesčio ir 14,88 Lt pašto išlaidų, viso 1602,88 Lt į valstybės biudžetą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str.- 287 str.,

Nutarė

10Ieškinį patenkinti ir priimti sprendimą už akių.

11Priteisti iš atsakovės D. P. 52465,19 Lt skolos, 457,88 Lt paskaičiuotų palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo negražintos skolos sumos (52465,19 Lt) nuo 2011-05-14 iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos ieškovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, įmonės kodas 288739270, sąskaitos Nr.LT207300010084024685, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

12Priteisti iš atsakovės D. P. 1602,88 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

13Atsakovė D. P. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai