Byla 2-984-196/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Š. Č. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 8 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą atnaujinti procesą, civilinėje byloje Nr. A2-1038-265/2016 pagal pareiškėjo Š. Č. prašymą atnaujinti procesą Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Taurų spalvos“ ieškinį atsakovams Š. Č. ir R. Č. dėl išieškojimo nukreipimo į atsakovų turtą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas Š. Č. pirmosios instancijos teismui pateiktu pareiškimu prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012 pagal ieškovės BUAB „Taurų spalvos“ ieškinį atsakovams Š. Č. ir R. Č. dėl išieškojimo nukreipimo į atsakovų turtą. Pareiškėjas nurodė, kad teismo 2010 m. liepos 29 d. nutartimi UAB „Taurų spalvos“ iškelta bankroto byla. BUAB „Taurų spalvos“ kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl išieškojimo nukreipimo į Š. Č. ir R. Č. santuokoje įgytą turtą BUAB „Taurų spalvos“ 241 748,35 Lt dydžio finansiniams reikalavimams padengti, o neužtekus šio turto, išieškojimą nukreipti į pareiškėjams Š. Č. ir R. Č. asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. kovo 1 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012, ieškinį tenkino. Teismo sprendimas buvo apskųstas, tačiau paliktas nepakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi. Pareiškėjas nurodė, kad naujai paaiškėjusi aplinkybė, kurios pagrindu pareiškėjai prašo atnaujinti procesą, yra ta, kad bankroto byloje nėra ir nebuvo pareikšti jokie finansiniai reikalavimai nei Š. Č., nei R. Č.. Pažymėjo, kad nesant skolos, negalimas ir išieškojimas. Dėl to pareiškėjas prašo panaikinti teismo 2012 m. kovo 1 d. sprendimą, kuriuo 241 748,35 Lt skolos išieškojimas nukreiptas į atsakovus Š. Č. ir R. Č..

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. kovo 8 d. nutartimi atsisakė priimti prašymą atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012.

6Teismas nurodė, kad CPK 374 straipsnyje numatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Pažymėjo, jog pareiškėjas Klaipėdos apygardos teismui 2015-06-01 jau buvo pateikęs prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu ir kad šis pareiškėjo prašymas buvo išspręstas Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartimi atsisakant tenkinti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą. Teismas, nustatęs, kad pareiškėjas teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą ne tik tuo pačiu teisiniu pagrindu, bet ir jį grįsdamas analogiškomis aplinkybėmis, pareiškėjo prašymą atsisakė priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Pareiškėjas Š. Č. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartį ir klausimą perduoti spręsti kitam apygardos teismui; taikyti laikinąsias apsaugos priemones, dėl kurių taikymo pirmosios instancijos teismas nepasisakė. Pareiškėjo atskirojo skundo argumentus iš esmės sudaro aplinkybių, kurios buvo išdėstytos ir prašyme atnaujinti procesą, nurodymas, todėl teismas tapačių aplinkybių nekartoja, pažymėdamas tik tokius pareiškėjo motyvus dėl skundžiamos nutarties pagrįstumo:

  1. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo teisiniu reglamentavimu (CK 2.104 str. 2 d.), teismų praktika, kurioje išdėstytas juridinio asmens dalyvio atsakomybės klausimas, neįsigilino į visas aplinkybes. Pateikta nauja aplinkybė rodo, kad atsakovų prievolė nebuvo nustatyta.
  2. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti prašymą atnaujinti procesą, lakoniškai konstatuodamas, kad toks prašymas jau buvo išspręstas Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartimi, visiškai neįsigilindamas į aplinkybes, dėl ko buvo prašoma atnaujinti procesą.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė R. Č. prašo tenkinti atskirąjį skundą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad teismas nepagrįstai konstatavo, kad prašymas buvo pareikštas tuo pačiu pagrindu ir tomis pačiomis aplinkybėmis. Atsakovė pažymi, kad 2015 m. birželio 1 d. prašyme atnaujinti procesą buvo nurodyta, kad ne tokio dydžio skola buvo nustatyta įmonės pertvarkymo dienai, o nagrinėjamu atveju 2016 m. vasario 29 d. teismui pateiktame prašyme teigiama, kad nebuvo apkritai nustatyta skola atsakovams nei bankroto byloje, nei kokioje nors kitoje byloje.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą atnaujinti procesą byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12CPK 370 straipsnyje reglamentuota prašymų atnaujinti procesą nagrinėjimo tvarka – teismo atliekamų procesinių veiksmų eiliškumas bei turinys. Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas susideda iš kelių savarankiškų stadijų. Visų pirma, kaip nustatyta CPK 370 straipsnio 1 dalyje, teismas turi išspręsti prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą. Prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimas sprendžiamas rašytinio proceso tvarka pagal procesines taisykles, analogiškas reglamentuojančioms ieškinio priėmimą (CPK 137, 138 str.). Spręsdamas dėl prašymo atnaujinti procesą teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus, ar jis apmokėtas žyminiu mokesčiu, o kai reikia – teismas taiko pareiškimo trūkumų šalinimo procesines priemones. Teismas atsisako priimti prašymą atnaujinti procesą, jeigu yra CPK 137 straipsnio 1 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose išvardyti pagrindai. Kitų klausimų sprendimas prašymo atnaujinti procesą priėmimo stadijoje teismo diskrecijai įstatymo nepriskirtas. Kita prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadija – prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas teismo posėdyje. Jo tvarka ir teismo veiksmai reglamentuoti CPK 370 straipsnio 2, 3 dalyse. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti prašymą, tai yra buvo išspręstas pirmoje proceso atnaujinimo stadijoje, kuri aptarta CPK 370 straipsnio 1 dalyje, numatytas prašymo priėmimo klausimas. Pirmosios instancijos teismas atsisakymą priimti apelianto prašymą motyvavo tuo, kad apeliantas pateikė pakartotinį prašymą atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu, o pakartotinis prašymas tuo pačiu pagrindu dėl proceso atnaujinimo yra negalimas.

13Pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu.

14Kaip skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjo 2016 m. vasario 29 d. teismui pateiktas prašymas (b. l. 2-12) yra pateiktas tuo pačiu pagrindu kaip ir 2015 m. birželio 1 d. teismui pateiktas prašymas atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), kurį teikė apeliantas bei jo sutuoktinė atsakovė R. Č.. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gruodžio 14 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje nutartyje konstatavo, kad pareiškėjai naujai paaiškėjusi aplinkybe, kurios pagrindu 2015 m. birželio 1 d. prašymu siekė atnaujinti procesą, nurodė tai, kad skola kreditoriams 2009 m. sausio 19 d. momentui yra nenustatyta, ir dėl to prašė panaikinti teismo 2012 m. kovo 1 d. sprendimą, kuriuo nukreiptas išieškojimas į Š. Č. ir R. Č. turtą BUAB ,,Taurų spalvos‘‘ 241 748, 35 Lt finansiniams reikalavimams padengti. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Š. Č. naujai paaiškėjusia aplinkybe nurodo, kad skola kreditoriams nenustatyta, todėl prašo panaikinti minėtą teismo sprendimą. Apelianto argumentas, kad 2016 m. vasario 29 d. prašyme nurodoma, jog atsakovų skola nebuvo nustatyta nei 2009 m. sausio 19 d. momentui, nei kokiam nors kitam momentui, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesudaro pagrindo vertinti tokį prašymą kaip grindžiamą kitomis nei 2015 m. birželio 1 d. prašyme nurodytomis aplinkybėmis. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gruodžio 14 d. nutartyje nurodė, kad pareiškėjai Š. Č. ir R. Č. 2015 m. birželio 1 d. prašyme naujai paaiškėjusiomis įvardijo šias aplinkybes: 1) BUAB „Taurų spalvos“ skola kreditoriams 2009-01-19 dienai nebuvo nustatyta; 2) paaiškėjus nurodytai aplinkybei teismo sprendimas nukreipti išieškojimą į pareiškėjų turtą 241 748, 35 Lt dydžio finansiniams reikalavimams padengti nebūtų priimtas; 3) paaiškėjus, kad BUAB „Taurų spalvos“ ieškiniu prašoma priteisti skola atsirado po juridinio asmens (individualios įmonės) pertvarkymo, bet ne tokio dydžio ji buvo pertvarkymo dieną, ieškinys privalėtų būti atmestas, kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad argumentus dėl netinkamo CK 2.104 str. 2 d. taikymo, nepagrįsto skolos nukreipimo išieškoti iš atsakovų turto, apeliantas pateikė ne tik 2016 m. vasario 29 d. ir 2015 m. birželio 1 d. prašymuose atnaujinti procesą, bet ir 2013 m. spalio 24 d. prašyme atnaujinti procesą bei nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-699-524/2012 apeliacine tvarka. Taigi abiejuose pateiktuose prašymuose (2016 m. vasario 29 d. ir 2015 m. birželio 1 d.) apeliantas nurodė, kad naujai paaiškėjusia aplinkybe laiko tai, jog atsakovams skola nebuvo priteista, subsidiari atsakomybė negalima, todėl Klaipėdos apygardos teismas negalėjo nukreipti išieškojimą į atsakovų turtą. Taigi pareiškėjo analogiško prašymo (tiek proceso atnaujinimo teisiniais pagrindais, tiek motyvais, tiek aplinkybėmis) dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-699-524/2012 priėmimo klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusiomis teismų (Klaipėdos apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo) nutartimis. Dėl šios priežasties apelianto 2016 m. vasario 29 d. pateiktas prašymas negali būti vertinamas kitaip, kaip tik pakartotiniu prašymu atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu, o tokio pakartotinio prašymo teikimas pagal CPK 374 straipsnį nėra galimas.

15Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės galutinei išvadai, todėl dėl jų plačiau nepasisakytina. Todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai