Byla 2-1698-325/2014
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ir priėmė preliminarų sprendimą pagal ieškovo UAB „Ringesta“ ieškinį atsakovui UAB „Pilkasis granitas“, dėl skolos ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad tarp subrangovo, ieškovo UAB „Ringesta“ ir rangovo, atsakovo UAB „Pilkasis granitas“, 2012-12-05 buvo sudaryta Statybos rangos sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti keramikinių blokelių mūro darbus objekte „Turizmo ir sveikatos centras Žibininkų kaime, Kretingos rajone“ ir perduoti juos atsakovui, atsakovas įsipareigojo priimti kokybiškai atliktus darbus per sutartyje numatytą terminą ir laiku už juos apmokėti (Sutarties 2.2.3. punktas).

3Ieškovas pagal sutartinius įsipareigojimus atliko darbus ir perdavė juos atsakovui, kuris darbus be jokių pastabų ir pretenzijų priėmė. Tarp šalių buvo pasirašyti atliktų darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros. Iš viso atsakovas priėmė atliktų darbų už 22324,50 Lt, ieškovui už atliktus darbus sumokėjo 17871,71 Lt, neapmokėtos sumos skirtumas liko 4452,79 Lt.

4Nesulaukus galutinio apmokėjimo už atliktus darbus, ieškovas 2013-05-20 parengė pretenziją dėl įsiskolinimo už atliktus ir priimtus statybos darbus apmokėjimo, kuria atsakovo pareikalavo iki 2013-05-24 atsiskaityti už atliktus darbus. Atsakovas raštu pripažino, kad yra skolingas ieškovui, bet nurodė, kad sumokės skolą tik, kai ieškovas ištaisys mūro broką. 2014-09-18 ieškovas pateikė atsakovui dar vieną pretenziją dėl įsiskolinimo apmokėjimo. Atsakovas raštu atsakė, kad ieškovui neištaisius mūro bloko, atsakovas ištaisė broką savo sąskaita, tačiau jokių įrodymų apie broko egzistavimą nepateikė. Ieškovas laiko, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai, nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta Statybos rangos sutartyje, dėl ko atsakovui kyla civilinė atsakomybė.

5Statybos rangos sutartimi šalys susitarė atlikti statybos darbus ir perduoti juos atsakovui, atsakovas įsipareigojo priimti kokybiškai atliktus darbus per sutartyje numatytą terminą ir laiku už juos apmokėti. Ieškovė atliko darbus laiku, atsakovas priėmė visus ieškovo atliktus darbus be jokių pastabų ir tai patvirtina teismui pateikiami aktai ir PVM sąskaitos faktūros. Atsakovas sumokėjo 17871,71 Lt ir liko skolingas 4452,79 Lt.

6Kadangi atsakovas atliktus darbus priėmė, pretenzijų nepareiškė ir tą patvirtino parašais atliktų darbų aktuose ir PVM sąskaitose – faktūrose, todėl laikytina, kad darbai atlikti tinkamai ir kokybiškai, kas reiškia, kad atsakovui kyla prievolė atlyginti ieškovo naudai už atliktus statybos darbus, t.y. 4452,79 Lt sumos.

7Ieškovas prašo iš atsakovo UAB „Pilkasis granitas“, į.k. 170091790, priteisti 4452,79 Lt dydžio skolos, 1603,00 Lt delspinigių, 8,4 procentų metinių palūkanų už priteistą 6055,79 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, kurias surado 68,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 500,00 Lt advokato pagalbai apmokėti.

8Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, 2012-12-05 buvo sudaryta Statybos rangos sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti keramikinių blokelių mūro darbus objekte „Turizmo ir sveikatos centras Žibininkų kaime, Kretingos rajone“ ir perduoti juos atsakovui, atsakovas įsipareigojo priimti kokybiškai atliktus darbus per sutartyje numatytą terminą ir laiku už juos apmokėti (Sutarties 2.2.3. punktas). Ieškovas pagal sutartinius įsipareigojimus atliko darbus ir perdavė juos atsakovui, kuris darbus be jokių pastabų ir pretenzijų priėmė. Tarp šalių buvo pasirašyti atliktų darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros. Iš viso atsakovas priėmė atliktų darbų už 22324,50 Lt, ieškovui už atliktus darbus sumokėjo 17871,71 Lt, neapmokėtos sumos skirtumas liko 4452,79 Lt. Atsakovui kyla prievolė atlyginti ieškovo naudai už atliktus statybos darbus, t.y. 4452,79 Lt sumos.

10Piniginį reikalavimą pagrindžia 2012-12-05 Statybos rangos sutartis, atliktų darbų aktas už 2012 m. gruodžio mėnesį, PVM sąskaita - faktūra Nr. RNG01542, atliktų darbų aktas už 2013 m. sausio mėnesį, PVM sąskaita - faktūra Nr. RNG01558, atliktų darbų aktas už 2013 m. vasario mėnesį, PVM sąskaita - faktūra Nr. RNG01570, atliktų darbų aktas už 2013 m. kovo mėnesį, PVM sąskaita - faktūra Nr. RNG01574, 2013-05-20 ir 2014-09-18 pretenzijos dėl vėlavimo atsiskaityti.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.662 str. 1-4 d., užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai). Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo.

12Ieškovas nurodo, kad atsakovas neaptarė jokių trūkumų atliktų darbų aktuose, nei vėliau apie tai pranešė ieškovui. Bendra įsiskolinimo suma sudaro 4452,79 Lt, kuri, vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.687 str. 1 d., iš atsakovo UAB „Pilkasis granitas“ priteistina ieškovo UAB „Ringesta“ naudai.

13Remiantis Statybų rangos sutarties 4.1. punktu, rangovas uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus moka už kiekvieną pavėluotą dieną 0,2 procento dydžio delspinigių nuo neapmokėtos sumos, ko pasekoje už 180 dienų iki ieškinio padavimo delspinigiai sudaro 1603,00 Lt, kurie priteistiniiš atsakovo UAB „Pilkasis granitas“.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d., 3 str. 2 d., iš atsakovo UAB „Pilkasis granitas“ priteistina ieškovo UAB „Ringesta“ naudai 8,4 dydžio procentai procesinių palūkan ųž priteistą 6055,79 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas paduodamas ieškinį sumokėjo 68,00 Lt dydžio žyminį mokestį. Tenkinus ieškinį, ši suma ieškovui priteistina iš atsakovo (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.). Iš atsakovo ieškovui priteistina 500,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (Lietuvos Respublikos CPK 93 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 428 str., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Pilkasis granitas“, į.k. 170091790, buveinės adresas Stoties g. 5, Plungė, 6055,79 Lt (šešių tūkstančių penkiasdešimt penkių litų ir 79 ct) (1753,88 Eur) dydžio skolos, 8,4 procentus metinių palūkanų nuo 6055,79 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-10-16 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 68,00 Lt (19,69 Eur) žyminio mokesčio, 500,00 Lt (144,81 Eur) advokato išlaidų, ieškovo UAB „Ringesta“, į.k. 164681651, buveinės adresas Vytauto g. 71, Kretinga, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai

18Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

19Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas, dokumentinio... 2. ieškovas nurodė, kad tarp subrangovo, ieškovo UAB „Ringesta“ ir rangovo,... 3. Ieškovas pagal sutartinius įsipareigojimus atliko darbus ir perdavė juos... 4. Nesulaukus galutinio apmokėjimo už atliktus darbus, ieškovas 2013-05-20... 5. Statybos rangos sutartimi šalys susitarė atlikti statybos darbus ir perduoti... 6. Kadangi atsakovas atliktus darbus priėmė, pretenzijų nepareiškė ir tą... 7. Ieškovas prašo iš atsakovo UAB „Pilkasis granitas“, į.k. 170091790,... 8. Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, 2012-12-05 buvo sudaryta Statybos rangos sutartis,... 10. Piniginį reikalavimą pagrindžia 2012-12-05 Statybos rangos sutartis,... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.662 str. 1-4 d., užsakovas privalo... 12. Ieškovas nurodo, kad atsakovas neaptarė jokių trūkumų atliktų darbų... 13. Remiantis Statybų rangos sutarties 4.1. punktu, rangovas uždelsęs... 14. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 428 str., teismas... 16. ieškinį patenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovo UAB „Pilkasis granitas“, į.k. 170091790, buveinės... 18. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo... 19. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai... 20. Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas....