Byla 1A-24-397-2008
Dėl 2007 m. lapkričio 5 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo T. M. pripažintas kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 223 str. 1 d., 182 str. 1 d., 186 str. 1 d., ir skirta bausmė:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Gyčio Večersko, teisėjų: Danguolės Šiugždinytės, Valdo Vitunsko, sekretoriaujant Dianai Zadrauskaitei, dalyvaujant gynėjai advokatei A.Fominienei, nuteistajam T. M., prokurorei Birutei Šečkuvienei, teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą dėl 2007 m. lapkričio 5 d. Kauno apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo T. M. pripažintas kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 223 str. 1 d., 182 str. 1 d., 186 str. 1 d., ir skirta bausmė:

2pagal BK 223 str. 1 d. - laisvės atėmimas 6 (šešiems) mėnesiams;

3pagal BK 182 str. 1 d. - laisvės atėmimas 7 (septyniems) mėnesiams;

4pagal BK 186 str. 1 d. - laisvės atėmimas 7(septyniems) mėnesiams.

5Bausmės subendrintos BK 63 str. 1 d., 4 d., pagrindu dalinio sudėjimo būdu, subendrinta bausmė T. M. skirta laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

6Šiuo nuosprendžiu paskirtoji bausmė BK 63 str. 9 d., 4 d., 65 str. pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinta su 2007-02-14 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė subendrinta bausmė T. M. skirta laisvės atėmimas 3 (trejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams ir 25 (dvidešimt penkių) MGL dydžio 3125 (trijų tūkstančių vieno šimto dvidešimt penkių) litų baudą. Bausmė skirta atlikti pataisos namuose.

7Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

8Teismas nuteisė T. M. pagal BK 223 str. 1 d. už tai, kad jis, būdamas UAB „J. F.“ (įmonės kodas 3519386, reg. Partizanų g. 108-54, Kaune), vieninteliu akcininku ir faktiniu vadovu, būdamas atsakingas už UAB „Juodasis feniksas“ buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, nuo 2005 01 01 iki 2005 09 21, pažeisdamas 2001 11 06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10 str. 1 d., 12 str. 1 d., 12 str. 4 d., buhalterinei apskaitai tvarkyti nepriėmė buhalterio ir nesudarė sutarties su apskaitos paslaugas teikiančia įmone, nesurašė 16 470,00 Lt pajamas ir 19 720,00 Lt išlaidas pateisinančių apskaitos dokumentų bei nesurašė apskaitos registrų, t.y. netvarkė teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos, todėl nebuvo galima visiškai nustatyti UAB „Juodasis feniksas“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros nuo 2005-01-01 iki 2005-09-21.

9Be to, pagal BK 182 str. 1 d. nuteistas už tai, kag jis 2005-08-03, ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku, UAB „Fleksma ir ko“ patalpose, esančiose Žiemgalių gt. 8, Kaune, būdamas UAB „J. F.“ vieninteliu akcininku, prisistatydamas direktoriumi, iš anksto žinodamas, kad už suteiktas paslaugas neatsiskaitys, sudarė didmeninio pirkimo - pardavimo sutartį Nr. F ir gavo laikinai naudoti kompiuterinę programą „Langų projektavimas“ 500 Lt vertės bei sutarties pagrindu jo užsakymu Nr. 1028-5042 pagamintus du langus, už kuriuos 2005-10-11 buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra FLEK Nr. 1000535 702 Lt sumai, tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą UAB „Fleksma ir ko“ priklausantį turtą bendros 1202 Lt vertės, savo veiksmais padarydamas šiai bendrovei 1202 Lt turtinę žalą.

10Be to, pagal BK 186 str. 1 d. nuteistas už tai, kad jis 2005 08 04, ikiteisminio tyrimo tiksliau nenustatytu laiku, UAB „Kauno saulėtekis“ patalpose, esančiose Krėvės pr. 97, Kaune, būdamas UAB „J. F.“ vieninteliu akcininku, prisistatydamas direktoriumi, iš anksto žinodamas, kad už suteiktas paslaugas neatsiskaitys, o nuomojamas patalpas naudos nusikalstamai veiklai vykdyti, sudarė su UAB „Kauno saulėtekis“ negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią įgavo teisę naudotis komercinės paskirties patalpomis prekybos centre „Pliusas“, esančiomis V. K. pr. 97, Kaune, kuriomis naudojosi iki 2005-11-03, tačiau nei nuomos, nei kitų mokesčių nemokėjo, apgaule vengė atsiskaityti už suteiktas paslaugas, tuo UAB „Kauno saulėtekis“ padarydamas 2991,89 Lt turtinę žalą.

11Taip pat byloje T. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis 2005-09-19, tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, UAB „Juodasis feniksas“ nuomojamose patalpose, esančiose V. K. pr. 97, Kaune, būdamas UAB „J. F.“ vieninteliu akcininku, prisistatydamas direktoriumi, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, iš anksto žinodamas, kad savo įsipareigojimų nevykdys, pagal sutartį tarp UAB „Juodasis feniksas“ ir A. C. dėl langų pagaminimo ir jų sudėjimo, pasitikėjimui įgyti išrašydamas kasos pajamų orderio kvitą seriją KA Nr. 0001, iš A. C. gavo 2250 Lt, tačiau langų nepristatė ir nesumontavo, pinigų negrąžino ir tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, padarydamas nukentėjusiajai A. C. 2250 Lt turtinę žalą, bei tuo, kad jis 2005-09-21, tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, bute, esančiame Baltų pr. 95-2, Kaune, būdamas UAB „J. F.“ vieninteliu akcininku, prisistatydamas direktoriumi, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, iš anksto žinodamas, kad savo įsipareigojimų nevykdys, pagal sutartį tarp UAB „Juodasis feniksas“ ir A. K. dėl langų pagaminimo ir jų sudėjimo, pasitikėjimui įgyti išrašydamas kasos pajamų orderio kvitą seriją KA Nr. 0002, iš A. K. gavo 1000 Lt, tačiau langų nepristatė ir nesumontavo, pinigų negrąžino ir tokiu būdu apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, padarydamas nukentėjusiajam A. K. 1000 Lt turtinę žalą, t.y. nusikaltimais, numatytais BK 182 str. 1 d., 182 str. 1 d. Tačiau šioje dalyje baudžiamasis procesas T. M. dėl apgaule savo naudai įgyto svetimo – A. C. ir A. K. turto nutrauktas (BPK 3 str. 1 d. 6 p.)

12Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas apeliaciniu skundu teigia, kad minėtas nuosprendis dalyje dėl baudžiamosios bylos nutraukimo naikintinas. Nurodo, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal LR BK 182 str. 1 d.- dėl R. M. pareiškimo, kuriame ji be kitų aplinkybių nurodė, kad nuteistasis T. M. galimai padarė nusikalstamą veiką ir A. C. ir A. K. atžvilgiu. Tyrimo metu šioms, pareiškėjos nurodytoms aplinkybėms, nustatyti minėti asmenys buvo apklausti liudytojais, vėliau pripažinti nukentėjusiaisiais, civiliniais ieškovais. Tiek ikiteisminio tyrimo, tiek bylos nagrinėjimo teisme metu, A. C. ir A. K. nurodė nusikaltimo padarymo aplinkybes, teigė buvę apgauti nuteistojo T. M., aktyviai dalyvavo visose bylos nagrinėjimo stadijose, palaikė pareikštus civilinius, pasisakė baigiamosiose kalbose, t.y. nors atskiru raštu (pareiškimu) nesikreipė dėl tyrimo pradėjimo, nesiėmė kvalifikuoti T. M. padarytos veikos, tačiau neabejotinai išreiškė savo valią dėl tyrimo būtinumo, be to tyrimas jau buvo pradėtas pagal sukčiavimą esant pareiškėjui (R. M. pareiškimas). Apeliantas teigia, kad galiojantis BPK nenustato nukentėjusiojo skundo ar atstovo pareiškimo formos. Taip pat nurodo, kad teismas 2007-04-17 nutartimi perdavė bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje, nustatęs, kad kliūčių nagrinėti bylą teisme nėra, t.y. bylos perdavimo momentu teismas nematė nuosprendyje minimų bylos nutraukimo pagrindų, nors jiems atsirasti teisminio nagrinėjimo metu naujos aplinkybės neatsirado. Teismui tinkamai (BPK 232 str., 235 str.) neišsprendus bylos nagrinėjimo galimybių, o bylą nutraukus nuosprendžiu, buvo pažeistos nukentėjusiųjų bei kitų proceso dalyvių teisės dar parengiamojo posėdžio metu kreiptis į teismą atskiru pareiškimu, pasisakyti dėl bylos nagrinėjimo galimybių, klaidos (dėl pareiškimo apie nusikalstamą veiką formos) ištaisymo. Apeliantas nurodo, kad nuosprendžiui įsiteisėjus, nukentėjusieji nebegalėtų kreiptis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo tuo pačiu kaltinimu (BPK 3 str. 1 d. 8 p.), taip pat tokie veiksmai menkina nukentėjusiųjų pasitikėjimą teismais.

13Apeliantas prašo panaikinti 2007-11-05 Kauno miesto apylinkės teismo nuosprendžio dalį dėl baudžiamosios bylos nutraukimo T. M. atžvilgiu dėl nusikaltimų, numatytų BK 182str.ld., 182str.ld., padarymo ir priimti apkaltinamąjį nuosprendį:

14P. T. M. kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 223 str. 1 d., 182 str. 1 d., 186 str. 1 d. ir paskirti bausmę:

15pagal LR BK 223 str. 1 d.- laisvės atėmimą 6 (šešiems) mėnesiams;

16pagal LR BK 182 str. 1 d.(sukčiavimas UAB „Fleksma ir ko" atžvilgiu)- laisvės atėmimą 7 (septyniems) mėnesiams;

17pagal LR BK 182 str. 1 d.(sukčiavimas A. C. atžvilgiu)- laisvės atėmimą 8 (aštuonis) mėnesiams;

18pagal LR BK 182 str. 1 d.(sukčiavimas A. K. atžvilgiu)- laisvės atėmimą 8 (aštuonis) mėnesiams;

19pagal LR BK 186 str. 1 d.- laisvės atėmimą 7 (septyniems) mėnesiams.

20Bausmes subendrinus BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu, dalinio sudėjimo būdu, paskirti subendrintą bausmę- laisvės atėmimą 1 (vieniems) metams 9 (šešiems) mėnesiams.

21Šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę BK 63 str. 9 d., 4 d., 65 str. pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2007 02 14 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinę bausmę T. M. paskirti laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams 9 (šešiems) mėnesiams ir 25 (dvidešimt penkių) MGL dydžio 3125 (trijų tūkstančių vieno šimto dvidešimt penkių) litų baudą.

22Busmę skirti atlikti pataisos namuose.

23Vadovaujantis LR BK 66 str., 63 str. 9 d. į paskirtą bausmę T. M. įskaityti laiką, išbūtą laikinajame sulaikyme nuo 2005 09 21 iki 2005 09 22, nuo 2005 10 13 iki 2005 10 15 ir iš dalies atliktą bausmę pagal 2007 02 14 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nuosprendį nuo 2006 05 17 iki 2007 11 05.

24Priteisti iš T. M.:

25-UAB „Fleksma ir ko" 1202 (vieną tūkstantį du šimtus du) litus;

26-UAB „K. S." 2991,89 (du tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt vieną Lt 89 et) litus;

27-A. C. 2250 (du tūkstančius du šimtus penkiasdešimt) litus;

28-A. K. 1000 (vieną tūkstantį) litų.

29Apeliacinės bylos nagrinėjimo posėdyje prokuroras prašė skundą tenkinti, nuteistasis ir nuteistojo gynėja prašė skundą atmesti.

30Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinis skundas atmestinas.

31Pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis LR BPK 20 str., 301 str., nešališkai, išsamiai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, įvertino ištirtus įrodymus ir pagrįstai T. M. pripažino kaltau padarius BK 223 str. 1 d., 182 str. 1 d., 186 str. 1 d. numatytas nusikalstamas veikas. Apeliantas šios nuosprendžio dalies ir neginčija.

32Priimdamas sprendimą nutraukti baudžiamąją bylą dalyje, kur T. M. buvo kaltinamas pagal BK 182 str. 1 d. dėl sukčiavimo A. C. ir A. K. atžvilgiu, pirmos instancijos teismas, kolegijos nuomone, taipogi pasielgė pagrįstai ir teisėtai.

33Lietuvos Respublikos BK 182 str. 4 d. reglamentuoja, kad už nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 ir 3 d., asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. Byloje nėra nei nukentėjusiųjų asmenų A. C. ir A. K. skundų, nei jų teisėto atstovo pareiškimų, nei prokuroro nutarimo su reikalavimu patraukti T. M. baudžiamojon atsakomybėn dėl šių asmenų turto įgijimo apgaule. Prokuroro apeliacinio skundo argumentas, kad ikiteisminis tyrimas pagal abu paminėtus kaltinimus pradėtas vadovaujantis R. M. pareiškimu, kuriame pastaroji ir nurodė T. M. padarytas nusikalstamas veikas, ir tai turėtų būti laikoma skundu, nepagrįstas. Šis R. M. pareiškimas (T-1, b.l. 10) laikytinas tik pranešimu apie tam tikrą T. M. padarytą nusikalstamą veiką ir, sutinkamai su BPK 166, 167 str., BK 182 str. 4 d. prokuroras, išsiaiškinęs įtariamo nusikaltimo aplinkybes, privalėjo priimti (rašytinį) sprendimą pradėti ikiteismį tyrimą dėl minėtų nusikalstamų veikų arba priimti iš nukemtėjusiųjų asmenų skundus apie nusikalstamas veikas. Tokio prokuroro rašytinio sprendimo byloje nėra (nėra ir prokuroro rezoliucijos ant priimtų asmenų pareiškimų), nėra gauti ir nukentėjusiųjų asmenų A. C. ir A. K. skundai. Skirtingai negu teigiama apeliaciniame skunde, minėtų asmenų apklausų liudytojais protokolai, nutarimai pripažinti juos nukentėjusiais ar tų pačių asmenų prašymai priteisti jiems padarytas materialines žalas, negali būti laikomi jų skundais apie nusikalstamą veiką, tuo labiau, kad minėtuose dokumentuose neišreikšta nukentėjusiųjų valia pradėti būtent baudžiamąjį, o ne civilinį procesą dėl jų atžvilgiu padarytos nusikalstamos veikos. Toks procesinis veiksmas, kaip nukentėjusiųjų asmenų apklausa (šiuo atveju buvo atlikta liudytojų apklausa), buvo atlikta ikiteisminio tyrimo pareigūnų iniciantyva ir tai nelaikytina nukentėjusiųjų asmenų, ar jų atstovo kreipimusi į policijos įstaigą dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, nelaikytina jų iniciatyvos pradėti baudžiamąjį procesą išraiška.

34Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, pirmos instancijos teismas nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme 2007 m. vasario 2 d. buvo priėmęs nutartį perduoti bylą prokurorui, ir atkreipęs dėmesį, kad dėl minėtų kaltinimų reikalinga ypatinga – įstatyme numatyta baudžiamojo persekiojimo pradžia, tačiau į tai nebuvo tinkamai reaguota ir teismo nurodyti trūkumai neištaisyti. Ta aplinkybė, kad teisėjas bylą perdavė nagrinėti teisiamajame posėdyje nustatęs, jog tam nėra kliūčių, netrukdo vėliau bylos nagrinėjimo eigoje nustačius BPK 3 str. 1 d. 6 p.nurodytas aplinkybes bylos procesą nutraukti.

35Taipogi nepagrįstas apelianto argumentas, kad minėtoje dalyje nutraukus bylą buvo pažeista nukentėjusiųjų teisė kreiptis dėl jų atžvilgiu padarytų nusikalstamų veikų. Kolegijos nuomone, nukentėjusieji tokios teisės nėra praradę, nes jie ja dar ir nebuvo pasinaudoję, baudžiamasis procesas dėl jų atžvilgiu padarytų nusikalstamų veikų teisėtu pagrindu ir nebuvo pradėtas.

36Tadgi, esant paminėtoms aplinkybėms, nuosprendį dalyje dėl bylos nutraukimo naikinti pagrindo nėra ir todėl prokuroro apeliacinis skundas atmestinas.

37Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

38Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo apeliacinį skundą atmesti.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal BK 223 str. 1 d. - laisvės atėmimas 6 (šešiems) mėnesiams;... 3. pagal BK 182 str. 1 d. - laisvės atėmimas 7 (septyniems) mėnesiams;... 4. pagal BK 186 str. 1 d. - laisvės atėmimas 7(septyniems) mėnesiams.... 5. Bausmės subendrintos BK 63 str. 1 d., 4 d., pagrindu dalinio sudėjimo būdu,... 6. Šiuo nuosprendžiu paskirtoji bausmė BK 63 str. 9 d., 4 d., 65 str. pagrindu... 7. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 8. Teismas nuteisė T. M. pagal BK 223 str. 1 d. už tai, kad jis, būdamas UAB... 9. Be to, pagal BK 182 str. 1 d. nuteistas už tai, kag jis 2005-08-03,... 10. Be to, pagal BK 186 str. 1 d. nuteistas už tai, kad jis 2005 08 04,... 11. Taip pat byloje T. M. buvo kaltinamas tuo, kad jis 2005-09-19, tiksliau... 12. Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 13. Apeliantas prašo panaikinti 2007-11-05 Kauno miesto apylinkės teismo... 14. P. T. M. kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 223 str. 1 d., 182 str. 1... 15. pagal LR BK 223 str. 1 d.- laisvės atėmimą 6 (šešiems) mėnesiams;... 16. pagal LR BK 182 str. 1 d.(sukčiavimas UAB „Fleksma ir ko" atžvilgiu)-... 17. pagal LR BK 182 str. 1 d.(sukčiavimas A. C. atžvilgiu)- laisvės atėmimą 8... 18. pagal LR BK 182 str. 1 d.(sukčiavimas A. K. atžvilgiu)- laisvės atėmimą 8... 19. pagal LR BK 186 str. 1 d.- laisvės atėmimą 7 (septyniems) mėnesiams.... 20. Bausmes subendrinus BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu, dalinio sudėjimo būdu,... 21. Šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę BK 63 str. 9 d., 4 d., 65 str. pagrindu... 22. Busmę skirti atlikti pataisos namuose.... 23. Vadovaujantis LR BK 66 str., 63 str. 9 d. į paskirtą bausmę T. M. įskaityti... 24. Priteisti iš T. M.:... 25. -UAB „Fleksma ir ko" 1202 (vieną tūkstantį du šimtus du) litus;... 26. -UAB „K. S." 2991,89 (du tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt vieną... 27. -A. C. 2250 (du tūkstančius du šimtus penkiasdešimt) litus;... 28. -A. K. 1000 (vieną tūkstantį) litų.... 29. Apeliacinės bylos nagrinėjimo posėdyje prokuroras prašė skundą tenkinti,... 30. Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo... 31. Pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis LR BPK 20 str., 301 str.,... 32. Priimdamas sprendimą nutraukti baudžiamąją bylą dalyje, kur T. M. buvo... 33. Lietuvos Respublikos BK 182 str. 4 d. reglamentuoja, kad už nusikalstamą... 34. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, pirmos instancijos teismas... 35. Taipogi nepagrįstas apelianto argumentas, kad minėtoje dalyje nutraukus bylą... 36. Tadgi, esant paminėtoms aplinkybėms, nuosprendį dalyje dėl bylos nutraukimo... 37. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 38. Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo...