Byla 2-28602-1070/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Svetlana Panina dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „TRANSEKSPEDICIJA“ ieškinį atsakovei UAB „Profesionali prekyba“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Profesionali prekyba“ 949,85 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovė prašo nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka.

4Ieškovės reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini visiškai dokumentinio proceso tvarka.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2017-02-06 susitarė dėl atsakovės krovinio pervežimo iš Italijos į Lietuvą. Vežimo sutarties sudarymą patvirtina ieškovės pateikta važtaraščio AZ 2290176 patvirtinta kopija (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.808 straipsnio 2 dalis). Važtaraščio ir elektroninių laiškų duomenimis ieškovė įsipareigojo siuntėjos (Italijos įmonės „IVE S.R.L.“) perduotą krovinį nugabenti į Lietuvą gavėjai (atsakovei UAB „Profesionali prekyba“), o pastaroji įsipareigojo už krovinio vežimą sumokėti ieškovei. Ieškovė (vežėja) nugabeno atsakovei skirtą krovinį į paskirties punktą, 2017-02-27 išrašė atsakovei sąskaitą Nr. 211193563 dėl 949,85 Eur sumos sumokėjimo už paslaugas. Atsakovė neapmokėjo šios sąskaitos ir liko skolinga ieškovei 949,85 Eur.

6Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). CK 6.808 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Vadovaujantis CK 6.813 straipsnio 1 dalimi, už krovinių vežimą imamas užmokestis, kurį nustato šalys susitarimu, jeigu įstatymas nenustato ko kita. Byloje leistinai įrodymai įrodyta, kad ieškovė suteikė vežimo paslaugas atsakovei, tačiau pastaroji su ieškove neatsiskaitė, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 949,85 Eur skola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.808 straipsnio 1 dalis).

7CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės CK 6.210 straipsnio pagrindu priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (949,85 Eur), skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-11-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio 1-2 dalių nuostatomis ieškovei iš atsakovės priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas: 14 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 dalis) bei 363 Eur už advokato suteiktas teisines paslaugas (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas), iš viso – 377 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti ieškovei UAB „TRANSEKSPEDICIJA“ (juridinio asmens kodas 302453803) iš atsakovės UAB „Profesionali prekyba“ (juridinio asmens kodas 302667547) 949,85 Eur (devynis šimtus keturiasdešimt devynis Eur 85 ct) skolos, 6 (šešis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (949,85 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-11-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 377 (tris šimtus septyniasdešimt septynis) Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

12Atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminarus sprendimo įteikimo turi įvykdyti preliminarų sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo jam dienos teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui jo prašymu bus išduotas vykdomasis raštas.

13Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ta pačia teismo nutartimi preliminarus sprendimas panaikinamas.

14Preliminarus teismo sprendimas apeliacinei ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai