Byla 2-156-71/2007
Dėl įsiskolinimo priteisimo ir atsakovų UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ priešieškinį dėl piniginių reikalavimų

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota Gutauskienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės “Kauno dujotiekio statyba” ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei “Šiaulių dujotiekio statyba” dėl įsiskolinimo priteisimo ir atsakovų UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ priešieškinį dėl piniginių reikalavimų ir,

Nustatė

2Ieškovas AB „Kauno dujotiekio statyba” ir atsakovas UAB „Šiaulių dujotiekio statyba” prašo patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Taikos sutarties patvirtinimą šalys prašo nagrinėti rašytinio proceso tvarka ir praneša, kad joms bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos. Atsakovas pateikė prašymą, kuriuo prašo priešieškinį palikti nenagrinėtą.

3Šalių prašymai tenkintini, taikos sutartis tvirtintina ir byla pagal ieškovo ieškinį nutrauktina, ieškovui grąžintini 75 % jo sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį, o pagal atsakovo priešieškinį – palikta nenagrinėtą, atsakovui grąžintini 100 % jo sumokėto žyminio mokesčio už priešieškinį. Iš byloje pateiktos taikos sutarties turinio, matyti, kad ieškovas sutinka ir neprieštarauja, kad atsakovas atsiimtų priešieškinį.

4Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 139 str., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 296 str. 10 p., 290 str., 291 str.,

Nutarė

5Patvirtinti tarp šalių pasirašytą 2007m. kovo 30 d. taikos sutartį tokio turinio :

 1. Atsakovas pripažįsta, kad už atliktus darbus yra skolingas akcinei bendrovei "Kauno dujotiekio statyba" 898 864,50 Lt (aštuonis šimtus devyniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt keturis litus 50 ct).
 2. Šalys patvirtina, kad iki šios Taikos sutarties pasirašymo atsakovas pervedė į ieškovo banko sąskaitą dalį skolos, t.y. 800.000,00 Lt (aštuonis šimtus tūkstančių litų).
 3. Atsakovas pripažįsta, kad už atliktus darbus akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba" liko skolingas 98 864,5 Lt (devyniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt keturis litus 50 ct).
 4. Ieškovas patvirtina, kad už atliktus darbus atsakovas liko skolingas 98 864,5 Lt (devyniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt keturis litus 50 ct).
 5. Šalys susitaria, kad atsakovas sumokės ieškovui likusią skolos dalį, t.y. 98864,5 Lt (devyniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt keturis litus 50 ct) ne vėliau, kaip per tris darbo dienas nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos. Pinigai bus pervesti į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą (( - )).
 6. Ieškovas pareiškia, kad atsisako nuo ieškinio reikalavimo dėl sutartinių delspinigių – 89 886,45 Lt (aštuoniasdešimt devynių tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt šešių litų 45 ct) bei 6 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, atsakovui pretenzijų neturi ir ateityje nereikš.
 7. Šalys susitaria, kad atsakovas atsiima 2007 m. kovo 13 d. priešieškinį, vadovaudamasis LR CPK 139 str. 1 d.
 8. Ieškovas sutinka, vadovaudamasis LR CPK 139 str. 1 d., kad atsakovas atsiimtų savo 2007 m. kovo 13 d. priešieškinį.
 9. Atsakovas pareiškia, kad dėl 2007 m. kovo 13 d. priešieškinyje išdėstytų reikalavimų pretenzijų ieškovui neturi ir ateityje nereikš.
 10. Šalys susitaria, kad visos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos, įskaitant sumokėtus žyminius mokesčius ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti, tenka tas išlaidas patyrusiai šaliai ir yra nekompensuojamos.
 11. Šalys patvirtina, kad joms šios taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 42 str., 140 str. ir 294 str. 2d., yra išaiškintos ir žinomos.
 12. Šalys pareiškia, kad dėl šios taikos sutarties sudarymo pasekmių turėjo galimybę pasikonsultuoti su savo teisininkais ir ja pasinaudojo.
 13. Šalys žino ir supranta, kad pagal LR CK 6.983 str. ir 6.985 straipsnių nuostatas taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus, ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.
 14. Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR CPK 293 str.5 p.ir 294 str. 2 d., šalims žinomos ir suprantamos – šalys netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių , dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

6Patvirtinus taikos sutartį civilinę bylą dalyje pagal ieškovo AB „Kauno dujotiekio statyba“ ieškinį atsakovui UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ nutraukti. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebus galima.

7Įpareigoti Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti dalį sumokėto žyminio mokesčio (žyminis mokestis sumokėtas 2006-12-11, mokėjimo pavedimu Nr. 2041, b.l. 3) už ieškinį ieškovui akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba” (į/k 133276384) 10416 Lt (dešimt tūkstančių keturis šimtus šešiolika litų)

8Teismas priima atsakovo UAB Šiaulių dujotiekio statybą“ atsisakymą nuo priešieškinio (taikos sutarties 7 punktas, 9 punktas) ir civilinę bylą dalyje pagal atsakovo UAB „Šiaulių dujotiekio statybą“ priešieškinį pareikštą ieškovui AB „Kauno dujotiekio statyba“ palieka nenagrinėtą.

9Įpareigoti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovui UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ (į/k 144662024) 14494,35 Lt (keturiolika tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt keturis litus 35 centus) sumokėto žyminio mokesčio už priešieškinį ( žyminis mokestis sumokėtas 2007 03 13 mok .nurodymu Nr. 6938, b.l. 106 ).

10Gražinti uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių dujotiekio statyba” (į/k 144662024) 202 638,95 Lt (du šimtus du tūkstančius šešis šimtus trisdešimt aštuonis litus 95 centus, sumokėtus į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą pagal Šiaulių apygardos 2007m. sausio 8 d. teismo nutartį, b.l. 40).

11Priteisti iš ieškovo AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir atsakovo UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ po aštuoniolika litų 81 centą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai