Byla I-1625-208/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su V. B., A. B. skundu,

Nustatė

2teisme 2006-12-18 gautas pareiškėjų V. B. bei A. B. skundas atsakovams Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui P. B., trečiajam suinteresuotam asmeniui antstolei S. V..

3Skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjams.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnį, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5V. B., A. B. skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2006-12-19 nutartimi nustatė terminą iki 2007-01-03 pašalinti skundo trūkumus: pateikti teismui patikslintą skundą su tinkamai suformuluotais skundo reikalavimais – siūlytina suformuluoti reikalavimą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2006-11-13 sprendimo Nr. (1.23)-7R-8094 atžvilgiu (prašyti jį panaikinti, pakeisti ar pan.), siūlytina atsakovu nurodyti tik Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją bei pateikti teismui mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą arba motyvuotą ir atitinkamais įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

6Teisme 2007-01-02 gautas V. B., A. B. patikslintas skundas ir prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Patikslintas skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų. Pareiškėjai nepašalino skundo trūkumų, tai yra nesukonkretino skundo reikalavimų. Tarp reikalavimų ir toliau lieka prašymas pripažinti, kad Teisingumo ministerijos 2006-11-13 sprendimu Nr. (1.23)-7R-8094 teisingumo ministras ir Teisingumo ministerija vilkino atlikti savo kompetencijai priskirtus veiksmus, nors teismas 2006-12-19 nutartyje pareiškėjams paaiškino, kad tam tikrų faktų pripažinimas negali būti skundo reikalavimu, kadangi pripažinimas tam tikrų faktų yra tik motyvas teismui priimant sprendimą. Be to, reikalavimai įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus yra nekonkretūs, abstraktūs, todėl darytina išvada, kad pareiškėjai nepašalino visų skundo trūkumų ir jų skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjams.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

8V. B., A. B. skundą laikyti nepaduotu.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjams.

10Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai