Byla N2-362-239/2013
Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant ieškovei L. L., ieškovės atstovei advokatei Reginai Vasiliauskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. L. ieškinį atsakovui R. G. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovo R. G. nepilnamečio vaiko A. G., gim. ( - ) , išlaikymui po 425,00 Lt periodinių išmokų kas mėnesį nuo 2012-08-01 iki vaiko pilnametystės, nepilnamečio vaiko A. G. gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove. Nurodė, kad nuo 2011 m. liepos mėnesio iki 2012 m. rugpjūčio mėnesio gyveno neregistruotoje santuokoje su atsakovu R. G.. Gyvenant kartu, ( - ) susilaukė sūnaus A. G.. Atsakovas gera valia pripažino sūnaus tėvystę. Registruojant vaiko gimimą Elektrėnų savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, A. G. gimimo dokumentuose R. G. nurodytas berniuko tėvu, sūnui suteikta tėvo pavardė. Bendras gyvenimas su R. G. nesusiklostė. Nuo 2012 m. rugpjūčio mėnesio šalys gyvena atskirai, nuo tada atsakovas vaiko auklėjimu nesirūpina, vaiko nelanko, išlaikymo neteikia. Kas mėnesį vaiko išlaikymui reikia skirti ne mažiau 800-900 Lt. Išlaikymo išlaidas sudaro išlaidos maistui, drabužiams, sauskelnėms, higienos poreikiams, žaislams. Ieškovė šiuo metu nedirba, augina sūnų. Ieškovės pajamos – išmoka vaikui, kuri siekia 97,50 Lt ir nuo 2012 m. spalio mėn. paskirta socialinė pašalpa 301,00 Lt. Pragyventi padeda tėvai ir brolis. Nekilnojamojo turto, automobilių, santaupų neturi. Nurodo, kad vaikui augant, jam reikės papildomai ugdymo priemonių, žiemą – rogučių, vasarą – dviratuko ir pan. Ieškovė su nepilnamečiu sūnumi gyvena ieškovės tėvams priklausančiame name, o kad ateityje nekiltų ginčų dėl nepilnamečio sūnaus A. G. gyvenamosios vietos, prašo nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškove.

4Ieškovės atstovė advokatė Regina Vasiliauskienė prašė ieškovės ieškininius reikalavimus tenkinti.

5Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai – šaukimas įteiktas asmeniškai. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys teismui nežinomos, todėl bylą nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

6Institucija, duodanti išvadą byloje – Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius – pateikė teismui išvadą, kurioje siūloma priteisti iš atsakovo išlaikymą šalių nepilnamečiui vaikui A. G. po 425 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė byla nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

7Institucija, duodanti išvadą byloje – Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius – pateikė teismui išvadą, kurioje prašo ieškinį tenkinti. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė byla nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkintinas.

9Ieškovė prašo teismo nustatyti nepilnamečio vaiko A. G. gyvenamąją vietą kartu su ja. Kaip buvo nustatyta bylos nagrinėjimo metu, nepilnametis vaikas A. G. gyvena su ieškove. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje nurodė, jog sutinka, kad nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta kartu su motina jos gyvenamojoje vietoje, atsakovas nepareiškė prieštaravimų, kad jo sūnaus A. G. gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina L. L., dėl to tarp šalių ginčo nėra, todėl ieškovės reikalavimas šioje dalyje yra tenkintinas pilnumoje, nustatant nepilnamečio vaiko A. G. gyvenamąją vietą kartu su ieškove.

10CK 3.192 straipsnio 1 dalis numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas, taip pat materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 2, 3 d. d.).

11Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.), kuris taip pat įtvirtintas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Įgyvendinant minėtą principą, teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi atsižvelgti į vaiko teises ir interesus. Siekiant, kad vaikai taptų pilnavertėmis asmenybėmis, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikai turėtų sąlygas (taip pat ir materialines) tinkamai fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus gebėjimus. Išlaikymas nepilnamečiam vaikui turi apimti visas lėšas, reikalingas jų tinkamam maitinimui, aprangai, sveikatos priežiūrai ir mokymui.

12Tėvams šiuo aspektu tenka dalytis normalaus vaikų vystymosi asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas arba visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausiančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus byla Nr. 3K-3-259/2004). Tai reiškia, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai rūpintis vaiku. Priešingu atveju tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudaryti būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Tėvo (motinos), privalančio teikti išlaikymą, gaunamos minimalios mėnesinės pajamos, negali būti pagrindiniu kriterijumi sprendžiant išlaikymo klausimą, nes pripažįstant juos pagrįstais būtų paneigtas įstatyme įtvirtintas imperatyvas – tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis Nr. 3K-3-790/2002).

13Tėvams į sunkią turtinę padėtį patekus dėl savo nerūpestingo elgesio, jie negali remtis susidariusia sunkia turtine padėtimi prašydami mažesnio išlaikymo dydžio nustatymo.

14Bylos duomenys (gimimo liudijimas) patvirtina, kad atsakovas yra nepilnamečio vaiko A. G., gim. ( - ) , tėvas (b.l. 4). Taigi, jis privalo teikti išlaikymą savo vaikui iki jo pilnametystės.

15Iš išlaikymo paskaičiavimo, ieškovės paaiškinimų matyti, kad šalių vaikų poreikiams patenkinti reikia apie 850 Lt per mėnesį. Įvertinus ieškovės paaiškinimus, kurių atsakovas neneigė ir neginčijo, byloje esančių įrodymų visetą, darytina išvada, kad šalių vaikui reikalingo išlaikymo dydis negali būti mažesnis už 850 Lt sumą per mėnesį, todėl konstatuotina, jog toks šalių vaikui reikalingo išlaikymo dydis atitinka jo poreikius ir yra būtinas vaiko poreikiams tenkinti bei užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.).

16Akivaizdu, kad tėvai gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d.) ir vykdyti savo pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas yra nedarbingas ir tokiu būdu dėl objektyvių priežasčių negali teikti pusės vaikams reikalingo išlaikymo, nėra, todėl darytina išvada, jog jis yra pajėgus teikti šalių nepilnamečiam vaikui reikalingą išlaikymą kartu su ieškove lygiomis dalimis.

17Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK 3.200 str.). Iš ieškovės paaiškinimų matyti, jog atsakovas šalių nepilnamečiam vaikui išlaikymo neteikia nuo 2012-08-01.

18Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai, priteisiant iš atsakovo materialinį išlaikymą šalių nepilnamečiam vaikui A. G., gim. ( - ) , po 425 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-08-01 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas.

20Ieškovė Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012-10-29 sprendimu Nr. (1.7.)-S-3392-12 (b. l. 17, 18) yra 100 procentų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Pagal minėtą sprendimą antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudarė 480,00 Lt (b.l.44), kurios priteistinos iš atsakovo (CPK 96 str.). Taip pat iš atsakovo priteistinos 177,59 Lt bylinėjimosi išlaidos, t.y. 153 Lt žyminio mokesčio ir 24,59 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

21Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-02 teismo nutartimi atsakovo atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – iš atsakovo priteistas laikinas išlaikymas šalių nepilnamečiam vaikui A. G. po 425 Lt mokamų periodinių išmokų kiekvieną mėnesį iki sprendimo priėmimo (b.l. 21). Nustatant mokėtinas sumas, į jas įskaitytinos išlaikymo sumos, atsakovo sumokėtos pagal minėtą teismo nutartį. Taip pat įsiteisėjus teismo sprendimui minėtos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 96, 150, 177-178, 268-270, 282 str. str., 376 str. 3 d., teismas

Nutarė

23ieškinį patenkinti.

24Nustatyti nepilnamečio vaiko A. G., gim. ( - ) gyvenamąją vietą su ieškove L. L., a.k( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

25Priteisti iš R. G., a.k ( - ) materialinį išlaikymą šalių nepilnamečiui vaikui A. G., gim. ( - ), po 425 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-08-01 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

26Pavesti L. L., a. k. ( - ) nepilnamečiui vaikui skirtą laikiną materialinį išlaikymą tvarkyti uzufrukto teise.

27Priteisti iš R. G. 177,59 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (įmokos kodas – 5660).

28Priteisti iš R. G. 480,00 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei už valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą (įmokos kodas – 5630).

29Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

30Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-02 nutartimi R. G. atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones – laikino išlaikymo nepilnamečiui vaikui A. G. priteisimą. Į priteistą išlaikymą įskaityti sumas, sumokėtas R. G. pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-02 nutartį dėl laikino išlaikymo priteisimo.

31Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. L.... 3. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo R. G. nepilnamečio vaiko A. G., gim. (... 4. Ieškovės atstovė advokatė Regina Vasiliauskienė prašė ieškovės... 5. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teismo posėdžio vietą ir... 6. Institucija, duodanti išvadą byloje – Elektrėnų savivaldybės... 7. Institucija, duodanti išvadą byloje – Širvintų rajono savivaldybės... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Ieškovė prašo teismo nustatyti nepilnamečio vaiko A. G. gyvenamąją vietą... 10. CK 3.192 straipsnio 1 dalis numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti... 11. Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir... 12. Tėvams šiuo aspektu tenka dalytis normalaus vaikų vystymosi asmenine... 13. Tėvams į sunkią turtinę padėtį patekus dėl savo nerūpestingo elgesio,... 14. Bylos duomenys (gimimo liudijimas) patvirtina, kad atsakovas yra nepilnamečio... 15. Iš išlaikymo paskaičiavimo, ieškovės paaiškinimų matyti, kad šalių... 16. Akivaizdu, kad tėvai gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą (Lietuvos... 17. Išlaikymas yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK... 18. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškinys... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinys yra pagrįstas ir... 20. Ieškovė Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 21. Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-02 teismo nutartimi atsakovo atžvilgiu... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 96, 150, 177-178, 268-270, 282 str.... 23. ieškinį patenkinti.... 24. Nustatyti nepilnamečio vaiko A. G., gim. ( - ) gyvenamąją vietą su ieškove... 25. Priteisti iš R. G., a.k ( - ) materialinį išlaikymą šalių nepilnamečiui... 26. Pavesti L. L., a. k. ( - ) nepilnamečiui vaikui skirtą laikiną materialinį... 27. Priteisti iš R. G. 177,59 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (įmokos kodas... 28. Priteisti iš R. G. 480,00 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei už valstybės... 29. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 30. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas...