Byla e2-251-565/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,

2sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB “Grand Cru Airlines” atstovei adv. J. K.,

4atsakovo UAB “Go2Holiday LT” atstovei adv. A. R.,

5teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Grand Cru Airlines” ieškinį atsakovui UAB “Go2Holiday LT” dėl skolos priteisimo,

Nustatė

61. Ieškovas UAB “Grand Cru Airlines” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB “Go2Holiday LT”, kurį patikslinę, prašo priteisti iš atsakovo 84 112,14 Eurų skolą, 6 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

72. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 9 d. priėmė nutartį, kuria patenkino atsakovo prašymą skubiai taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo dienos – įpareigojo ieškovą vykdyti atsakovo klientų pervežimą į Bulgariją pagal nustatytą grafiką 2014 m. liepos 10, 14, 15 ir 17 dienomis. Vykdydamas teismo nutartį, ieškovas pervežė atsakovo klientus į Bulgariją 2014 m. liepos 10, 14, 15 ir 17 dienomis. Šių skydžių kaina yra 84 112,14 Eur pagal skrydžių išlaidų apskaičiavimo lentelę, pateiktą su 2017 m. gegužės 24 d. pareiškimu dėl ieškinio reikalavimų sumažinimo.

83. Ieškovas teigia, kad ieškovo ir atsakovo niekada nesiejo ir nesieja jokie sutartiniai santykiai, o atsakovo klientų pervežimas buvo atliktas atsakovo iniciatyva ir atsakovo interesais. Atsakovas, turėdamas tikslą vykdyti skrydžius į Bulgariją, sudarė bloc-vietų pardavimo sutartį su UAB “Go Planet Travel”. Vilniaus apylinkės teismo civilinėje byloje, kurioje 2014 m. liepos 9 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, atsakovas šią sutartį prašė pripažinti apsimestine šalies ir dalyko prasme, t.y. atsakovas prašė pripažinti, kad bloc-vietų pardavimo sutartis yra lėktuvo frachtavimo sutartis, sudaryta ne su UAB “Go Planet Travel”, o su ieškovu. Atsakovas taip pat įrodinėjo, kad pagal frachtavimo sutartį yra sumokėjęs ieškovui už skrydžius į Bulgariją daugiau, nei šių skrydžių ieškovas yra atlikęs, įskaitant ir Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 9 d. nutarties pagrindu ieškovo atliktus skrydžius. Todėl atsakovas prašė priteisti iš ieškovo ir susidariusią permoką. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 30 d. sprendimu atsakovo ieškinį dėl bloc-vietų pardavimo sutarties pripažinimo apsimestiniu sandoriu ir permokos priteisimo atmetė. Šis sprendimas paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartimi. Teismai konstatavo, kad tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo sudaryta frachtavimo sutartis, kad atsakovas, atlikdamas mokėjimus ieškovui, pavedimuose aiškiai nurodė, kad moka ne už save, o už UAB “Go Planet Travel”, kad įstatymai nedraudė ieškovui priimti UAB “Go Planet Travel” prievolės įvykdymo iš trečiųjų asmenų, taip pat, kad negali būti tenkinamas atsakovo reikalavimas dėl tariamos permokos pagal neegzistuojančią frachtavimo sutartį priteisimo.

94. Tarp ieškovo ir UAB “Go Planet Travel” 2013 m. liepos 25 d. sudarytą lėktuvo nuomos sutartį Nr.201307-25 ieškovas nuo 2014 m. liepos 3 d. nutraukė dėl esminio sutarties pažeidimo (UAB “Go Planet Travel” nemokėjo už paslaugas). 2014 m. liepos 4 d. dėl nemokumo buvo sustabdytas UAB “Go Planet Travel” kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas, todėl UAB “Go Planet Travel” neteko teisės teikti turizmo paslaugų nei pati, nei pasitelkdama atsakovą. Ieškovas teigia, kad, UAB “Go Planet Travel” nemokumas ir UAB “Go Planet Travel” kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas yra ta aplinkybė pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004 preambulės 12 p. ir 16 str. nuostatas, panaikinanti ieškovo įsipareigojimų pagal Reglamentą taikymą.

105. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

116. Atsakovas nurodė, kad ieškovas nepaneigė fakto, jog nuo 2014 m. sezono pradžios ieškovas įvykdė 20 atsakovo klientų skrydžių į Bulgariją už bendrą 636 239,72 Lt kainą. Atsakovas už savo klientų skydžius į Bulgariją yra sumokėjęs ieškovui 942 176,65 Lt. Šis skirtumas – 88 605,46 Eur, yra didesnis nei ieškiniu ieškovo prašoma priteisti suma už atsakovo klientų skrydžius į Bulgariją vykdant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį. Todėl nėra pagrindo teigi, kad ieškovas, perveždamas atsakovo klientus į Bulgariją pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį, patyrė nuostolį.

127. Ieškovas vykdė atsakovo klientų skrydžius į Bulgariją ne nuo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 7 d. nutarties priėmimo, o nuo 2014 m. sausio 15 d., šalims faktiškai susitarus dėl dalies ieškovo lėktuvo nuomos atsakovui. Tą patvirtina 2014 m. liepos 9 d. nutartyje nustatytas įpareigojimas pervežti atsakovo klientus pagal suderintą grafiką. Jei tarp ieškovo ir atsakovo nebūtų jokių susitarimų dėl vežimo paslaugų teikimo, tai nebūtų ir suderinto skydžių grafiko. Be to, 2014 m. liepos 9 d. nutartis buvo priimta atsižvelgiant ir į turistų (vartotojų) interesus (viešojo intereso elementas).

138. Ieškinys tenkinamas.

149. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir UAB “Go Planet Travel” 2013 m. liepos 25 d. sudarė lėktuvo nuomos sutartį, kuria ieškovas išnuomojo UAB “Go Planet Travel” 148 vietų lėktuvą „Boing 737-300“ (toliau – taip pat ir lėktuvas) UAB “Go Planet Travel” užsakytiems skrydžiams vykdyti. 2014 m. sausio 15 d. atsakovas ir UAB “Go Planet Travel” sudarė bloc-vietų pardavimo sutartį, kuria atsakovas nupirko 89 vietas lėktuve UAB “Go Planet Travel” užsakytuose skrydžiuose. Ieškovas 2014 m. liepos 3 d. pranešimu nuo 2014 m. liepos 3 d. nutraukė lėktuvo nuomos sutartį dėl UAB “Go Planet Travel” ilgalaikio įsiskolinimo pagal lėktuvo nuomos sutartį. Pranešime dėl sutarties nutraukimo ieškovas nurodė, kad nevykdys skrydžių, kurie tarp šalių suderintame grafike numatyti nuo 2017 m. liepos 18 d. Valstybiniam turizmo departamentui pranešus, kad nuo 2014 m. liepos 4 d. sustabdytas UAB “Go Planet Travel” kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas, ieškovas nutraukė ir skrydžius, numatytus iki 2017 m. liepos 17 d.

1510. Atsakovas 2014 m. liepos 9 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo – įpareigoti ieškovą vykdyti atsakovo klientų pervežimą į Bulgariją pagal nustatytą grafiką 2014 m. liepos 10, 14, 15 ir 17 dienomis. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 9 d. nutartimi įpareigojo ieškovą vykdyti atsakovo klientų pervežimą į Bulgariją pagal nustatytą grafiką 2014 m. liepos 10, 14, 15 ir 17 dienomis. 2014 m. liepos 21 d. atsakovas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti 2014 m. sausio 15 d. bloc-vietų pardavimo sutartį, sudarytą tarp atsakovo ir UAB “Go Planet Travel”, apsimestiniu sandoriu šalies ir dalyko prasme, pripažinti, kad 2014 m. sausio 15 d. sutartis buvo sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo dėl frachtavimo paslaugų suteikimo atsakovui ir priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 15 279,07 Eur (52 755,58 Lt) permoką už atsakovo klientų skrydžius. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 24 d. nutartimi šį sprendimą paliko nepakeistą.

1611. 2015 m. birželio 30 d. sprendime ir 2016 m. lapkričio 24 d. nutartyje konstatuota, kad bloc-vietų pardavimo sutartis jos sudarymo metu atitiko tikrąją šios sutarties šalių – atsakovo ir UAB “Go Planet Travel”, valią, sutarties sudarymo metu buvusias aplinkybes ir buvo sutarties šalims naudinga. Atsakovo valia pasikeitė tik po to, kai UAB “Go Planet Travel” tapo nemoki. Sudarydamas bloc-vietų sutartį, atsakovas, kaip patyręs šioje verslo srityje juridinis asmuo, prisiėmė ir visą su tokio sandorio sudarymu susijusią verslo riziką. Todėl nėra pagrindo pripažinti bloc-vietų pardavimo sutartį apsimestiniu sandoriu. Atsakovas naudojosi ieškovui priklausančiu lėktuvu tuo pagrindu, kad buvo sudaręs bloc-vietų pardavimo sutartį su UAB “Go Planet Travel”, ir visos teisės iš šios sutarties kyla būtent atsakovui ir UAB “Go Planet Travel”. 2015 m. birželio 30 d. sprendime ir 2016 m. lapkričio 24 d. nutartyje taip pat konstatuota, kad atsakovas, atlikdamas mokėjimus ieškovui, mokėjimo paskirtyje aiškiai nurodė, kad moka būtent už UAB “Go Planet Travel”. Teisės aktai nedraudė ieškovui priimti prievolės įvykdymą iš trečiųjų asmenų. Nesant frachtavimo sutarties, negali būti tenkinami reikalavimai dėl permokos pagal neegzistuojančią sutartį priteisimo. Šios teismų konstatuotos aplinkybės laikytinos prejudicinėmis nagrinėjamoje byloje ir iš naujo nenustatinėjamos (CPK 182 str. 2 p.).

1712. Iš byloje esančių įrodymų taip pat nustatyta, kad atsakovas į UAB “Go Planet Travel” sąskaitą yra pervedęs 177 649,18 Lt, o į ieškovo sąskaitą yra pervedęs 764 527,47 Lt. UAB “Go Planet Travel” 177 649,18 Lt nedelsiant pervedė į ieškovo sąskaitą Kaip jau nurodyta, įsiteisėjusiais teismų sprendimais yra konstatuotos prejudicinę reikšmę turinčios aplinkybės, kad atsakovo į ieškovo sąskaitą sumokėtos sumos negali būti laikomos sumokėtomis pagal neegzistuojančią frachtavimo sutartį kaip mokestis ieškovui už atsakovo keleivių pervežimą, taip pat, kad ieškovas turėjo teisę šias sumas priimti kaip UAB “Go Planet Travel“ prievolės įvykdymą. Ieškovo atstovė patvirtino, kad atsakovo ieškovui sumokėta suma buvo įskaityta UAB “Go Planet Travel” įsiskolinimui pagal lėktuvo nuomos sutartį padengti. Tą iš dalies patvirtina byloje esantys įrodymai: pranešime apie lėktuvo nuomos sutarties nutraukimą nurodyta, kad 2017 m. liepos 1 d. UAB “Go Planet Travel” skola ieškovui yra 3 772 117,69 Lt (1 092 480,70 Eur), o iš 2014 m. liepos 1 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto matyti, kad ši skola apskaičiuota įvertinus atsakovo atliktus mokėjimus.

1813. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė faktiniai dalies ieškovo lėktuvo nuomos atsakovui teisiniai santykiai ir kad atsakovas už ieškovo atliktus atsakovo klientų skrydžius yra sumokėjęs ieškovui 942 176,65 Lt sumą, kuri padengia ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 9 d. nutarties pagrindu atliktų skrydžių kainą. Kaip jau nurodyta, teismų sprendimais nustatytos prejudicinę galią šioje byloje turinčios aplinkybės, kad tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo susiklostę lėktuvo dalies nuomos teisiniai santykiai, o atsakovas naudojosi ieškovui priklausančiu lėktuvu tuo pagrindu, kad buvo sudaręs bloc-vietų pardavimo sutartį su UAB “Go Planet Travel”, ir visos teisės iš šios sutarties kyla būtent atsakovui ir UAB “Go Planet Travel”, taip pat, kad ieškovas atsakovo jam atliktus mokėjimus turėjo pagrindą įskaityti kaip UAB “Go Planet Travel” prievolės pagal lėktuvo nuomos sutartį įvykdymą, ką ieškovas faktiškai ir padarė. Ta aplinkybė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartimi ieškovas buvo įpareigotas vykdyti atsakovo klientų pervežimus pagal numatytą grafiką, nepatvirtina, kad šis grafikas buvo patvirtintas būtent ieškovo ir atsakovo susitarimu. Kaip matyti iš bloc-vietų pardavimo sutarties 1.1. p., atsakovas nupirko 89 vietas lėktuve UAB “Go Planet Travel“ užsakytuose skrydžiuose. Tai leidžia teigti, kad skrydžių grafikas pagal bloc-vietų pardavimo sutartį sutapo su skrydžių grafiku pagal lėktuvo nuomos sutartį. Atsakovo ir UAB “Go Planet Travel“ sudaryta bloc-vietų pardavimo sutartis laikytina lėktuvo dalies subnuomos sutartimi, kuri nutrūko ieškovui nutraukus lėktuvo nuomos sutartį (CK 6.497 str. 2 d.).

1914. Nors atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas 2014 m. liepos 3 d. pranešimu dėl sutarties nutraukimo įsipareigojo dar 14 dienų skraidinti keleivius į Bulgariją, o šis įsipareigojimas yra susijęs su 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004 numatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju (toliau – taip pat ir Reglamentas) nuostatų vykdymu, tačiau Reglamentas nenustato oro vežėjo pareigos atlikti vežimus, o nustato oro vežėjo pareigą sumokėti keleiviams kompensaciją ir teikti pagalbą, jei skrydžiai atšaukiami iš anksto nepranešus ir šis atšaukimas patenka į Reglamento taikymo sritį. Atsakovas nenurodė ir neįrodinėjo, kokio dydžio kompensaciją pagal Reglamentą būtų turėjęs sumokėti ieškovas, jei skrydžiai į Bulgariją 2014 m. liepos 10, 14, 15 ir 17 dienomis būtų buvę atšaukti ir šiam atšaukimui būtų taikomos Reglamento nuostatos.

2015. Be to, Reglamento 6 str. nustatyta, kad šis Reglamentas netaikomas tais atvejais, kai organizuota turistinė kelionė atšaukiama dėl kitų priežasčių nei skrydžio atšaukimas. Pagal Lietuvos Respublikos turimo įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2014 m. lapkričio 1 d.) 4 str. 2 d. kelionių organizavimo paslaugas gali teikti turizmo paslaugų teikėjai, turintys Valstybinio turizmo departamento išduotą pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti šią veiklą. Turizmo įstatymo 4 str. 11 d. 5 p. nustatyta, kad pažymėjimo galiojimas panaikinamas, jei paslaugų teikėjas yra nemokus ar jam iškelta bankroto byla. UAB “Go Planet Travel” 2014 m. liepos 4 d. pranešė Valstybinam turizmo departamentui apie savo nemokumą. Nuo 2014 m. liepos 4 d. buvo sustabdytas UAB “Go Planet Travel” kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas, o šio pažymėjimo galiojimas nuo 2014 m. liepos 11 d. buvo panaikintas. Todėl UAB “Go Planet Travel” nuo 2014 m. liepos 4 d. faktiškai neteko teisės teikti kelionių organizavimo paslaugas. Iš ieškovo atstovės paaiškinimų ir ieškovo 2014 m. liepos 7 d. rašte nurodytų aplinkybių matyti, kad ieškovas būtų vykdęs 2014 m. liepos 3 d. pranešime dėl sutarties nutraukimo nurodytus skrydžius iki 2014 m. liepos 17 d., jei UAB “Go Planet Travel” nuo 2014 m. liepos 4 d. nebūtų netekusi teisės vykdyti kelionių organizatoriaus veiklos.

2116. Tačiau ieškovas įvykdė skrydžius į Bulgariją 2014 m. liepos 10, 14, 15 ir 17 dienomis. Šiuos skrydžius ieškovas įvykdė atsakovo reikalavimu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovo inicijuotoje civilinėje byloje, kurioje atsakovas siekė pripažinti, kad tarp ieškovo ir atsakovo yra susiklostę dalies lėktuvo nuomos teisiniai santykiai. Atsakovas nelaikytinas asmeniu, turinčiu teisę pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti (CPK 49 str. 2 d.). Šiuo atveju atsakovas pareiškė ieškinį savo interesais, siekdamas, kad ieškovas vykdytų skrydžius, kurie yra sudedamoji atsakovo parduotų kelionių paketo dalis, t.y., ieškiniu atsakovas siekė savo įsipareigojimų savo klientams vykdymo ir nuostolių dėl šių įsipareigojimų nevykdymo išvengimo. Kaip jau nurodyta, atsakovo ieškinys buvo atmestas. Už įvykdytus skrydžius į Bulgariją 2014 m. liepos 10, 14, 15 ir 17 dienomis ieškovas nėra gavęs apmokėjimo nei iš atsakovo (žr. sprendimo 12 p.), nei iš keleivių, nes ieškovas nebuvo sudaręs vežimo sutarties tiesiogiai su keleiviais. Tai, kad laikinosios apsaugos priemonės atitiko ir nemažo turistų (vartotojų) skaičiaus interesus, nesudaro pagrindo teigti, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos išimtinai viešajam interesui ginti ir ieškovui išlaidos už vežimą neturi būti atlyginamos.

2217. Todėl yra pagrindas iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 84 112,14 Eur už skrydžius į Bulgariją 2014 m. liepos 10, 14, 15 ir 17 dienomis (CPK 146 str. 2 d.), taip pat 6 procentų metines procesines palūkanas už 84 112,14 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014 m. liepos 16 d. (bylos pagal pareiškimą išduoti teismo įsakymą iškėlimo diena), iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

2318. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Ieškovas patyrė 4 786,98 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 2 138,55 Eur žyminis mokestis, 2 332,46 Eur išlaidos už advokato pagalbą ir 315,97 Eur dokumentų vertimo išlaidos. 2 332,46 Eur išlaidos už advokato pagalbą neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio nustatytų maksimalių dydžių, atitinka advokato darbo ir laiko sąnaudas, todėl priteisiamos iš atsakovo ieškovo naudai jų nemažinant. Ieškovas ieškinį ir jo priedus teikė tik elektroninių ryšių priemonėmis, todėl žyminio mokesčio dydžiui taikomos CPK 80 str. 7 d. nuostatos. Atsižvelgiant į priteistą sumą, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamas 1 478,25 Eur žyminis mokestis. Iš viso iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos 4 126,68 Eur bylinėjimosi išlaidos (1 478,25 Eur + 2 332,46 Eur + 315,97 Eur). 660 Eur žyminio mokesčio suma ieškovui grąžinama (CPK 87 str. 1 d.).

24Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

25ieškinį patenkinti.

26Priteisti iš atsakovo UAB “Go2Holiday LT” ieškovo UAB „Grand Cru Airlines“ naudai 84 112,14 Eur skolą, 6 procentų metines procesines palūkanas už 84 112,14 Eur sumą nuo 2014 m. liepos 16 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 4 126,68 Eur bylinėjimosi išlaidas.

27Grąžinti ieškovui UAB „Grand Cru Airlines“ 660 Eur žyminį mokestį, sumokėtą 2014 m. rugpjūčio 11 d. mokėjimo nurodymu Nr.1512 Swedbank, AB.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB “Grand Cru Airlines” atstovei adv. J. K.,... 4. atsakovo UAB “Go2Holiday LT” atstovei adv. A. R.,... 5. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 6. 1. Ieškovas UAB “Grand Cru Airlines” kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. 2. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 9... 8. 3. Ieškovas teigia, kad ieškovo ir atsakovo niekada nesiejo ir nesieja jokie... 9. 4. Tarp ieškovo ir UAB “Go Planet Travel” 2013 m. liepos 25 d. sudarytą... 10. 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.... 11. 6. Atsakovas nurodė, kad ieškovas nepaneigė fakto, jog nuo 2014 m. sezono... 12. 7. Ieškovas vykdė atsakovo klientų skrydžius į Bulgariją ne nuo Vilniaus... 13. 8. Ieškinys tenkinamas.... 14. 9. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir UAB “Go Planet... 15. 10. Atsakovas 2014 m. liepos 9 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės... 16. 11. 2015 m. birželio 30 d. sprendime ir 2016 m. lapkričio 24 d. nutartyje... 17. 12. Iš byloje esančių įrodymų taip pat nustatyta, kad atsakovas į UAB... 18. 13. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė... 19. 14. Nors atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas 2014 m.... 20. 15. Be to, Reglamento 6 str. nustatyta, kad šis Reglamentas netaikomas tais... 21. 16. Tačiau ieškovas įvykdė skrydžius į Bulgariją 2014 m. liepos 10, 14,... 22. 17. Todėl yra pagrindas iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 84 112,14 Eur... 23. 18. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos ieškovo... 24. Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str.,... 25. ieškinį patenkinti.... 26. Priteisti iš atsakovo UAB “Go2Holiday LT” ieškovo UAB „Grand Cru... 27. Grąžinti ieškovui UAB „Grand Cru Airlines“ 660 Eur žyminį mokestį,... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...