Byla 2A-649-212/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Laimutės Sankauskaitės, kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės (pranešėjos), Laimanto Misiūno, sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, dalyvaujant atsakovės UAB „Eremas“ atstovams R. M., adv. Deimintui Radzevičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Eremas“ apeliacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal Valstybės įmonės Valkininkų miškų urėdijos ieškinį atsakovui UAB „Eremas“ dėl netesybų priteisimo

Nustatė

3Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 3 167,85 Lt baudos, 48 Lt žyminio mokesčio ir 210 Lt išlaidų už ieškinio paruošimą. Nurodė, kad 2008-12-09, 2009-07-09 ir 2009-11-20 su atsakove sudarė apvalios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurias ieškovė įsipareigojo patiekti, o atsakovė nupirkti apvaliąją medieną. Atsakovė nenupirko visos medienos pagal Sutartis ir taip neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl privalo ieškovei sumokėti Sutarties 6.2 punktu nustatytą 10 procentų dydžio baudą, skaičiuojant nuo neįvykdytos sandorio dalies.

4Rokiškio rajono apylinkės teismas 2010-06-11 sprendimu ieškovės ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės 1 982,35 Lt baudos ir 524,92 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei ir 12,20 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Nustatė, kad šalys 2009-07-09 ir 2009-11-20 sudarė apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 09-113 ir 09-174, kuriose aptarė ir suderino medienos pardavimo tvarką, kainą, atsiskaitymo tvarką, turtinės atsakomybės ir kt. sąlygas. Pagal šių sutarčių 6.2 punktą šalis, nesilaikanti sutarties sąlygų ir neperkanti (neparduodanti) apvalios medienos numatytais terminais ir kiekiais, privalo mokėti kitai sutarties šaliai 10 proc. nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą. Ši nuostatą šalys nusprendė netaikyti tik išimtinais atvejais, dėl objektyvių nuo šalių nepriklausomų ir sutarties sąlygų neleidžiančių įgyvendinti aplinkybių, kurios turi būti įrodytos. Apie tokias aplinkybes šalys turi viena kitą informuoti per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo dienos. Toks pat terminas nustatytas ir dėl atsiradusių force majore aplinkybių. Pagal sutartį Nr. 09-113 atsakovė įsipareigojo per 2009 m. III ketvirtį nupirkti 200 ktm medienos iš jų: 100 ktm PJ-P, 50 PJ - E, 50 ktm PJ-J medienos, per IV ketvirtį turėjo nupirkti 200 ktm medienos, iš jų: 100 ktm PJ-P, 50 PJ-E, 50 ktm PJ-J medienos. Pagal šią sutartį atsakovė nenupirko 40 ktm PJ-P sortimento medienos. Pagal sutartį Nr. 09-174 atsakovė turėjo nupirkti IV ketvirtyje 200 ktm PJ-P medienos, nenupirko 109,20 ktm medienos ir taip neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, kas laikytina sutarties pažeidimu ir pagrindu reikalauti netesybų. Bauda sudaro: 526 Lt pagal Sutartį Nr. 09-113 ir 1 456,35 Lt pagal Sutartį Nr. 09-174. Atsakovė pripažino, kad vykdant pirkimus pagal sutartis, ieškovė pranešdavo atsakovei apie paruoštą medienos kiekį telefonu ir tai tenkino abi šalis, atsakovė pretenzijos ieškovei dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, kaip numatyta sutarčių 9.3 punktuose, neteikė. Tuo tarpu ieškovė dėl nenupirktos medienos teikė atsakovei 3 pretenzijas. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad į jos sutartyje nurodytą telefoną nebuvo skambinta ieškovės atstovų. Todėl atsakovės motyvą, jog ieškovė tinkamai nepranešė atsakovei apie paruoštą pirkimui medienos kiekį ir ji pažeidė apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo – pardavimo sutarčių 2.2 punkto nuostatas, laikė nepagrįstu. Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, bei tuo, kad įstatymas įpareigoja sutarties šalis prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais per įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.), teismas sprendė, kad atsakovei neįvykdžius įsipareigojimų pagal Sutartis Nr. 09-113 ir Nr. 09-174, turi būti taikoma sutarčių 6.2 punktuose numatyta atsakomybė. Pagal apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 09-08 atsakovė įsipareigojo per 2009- m. I ketvirtį nupirkti 75 ktm medienos, o per II ketvirtį – 70 ktm medienos. Pagal šią sutartį atsakovė nenupirko 75 ktm PJ-P-E sortimento medienos. Nustatė, kad ieškovei 2009-05-13 buvo žinoma, jog atsakovė neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ir bauda sudaro 1 185,50 Lt. Ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo 2009-05-13 ir baigėsi 2009-11-13. Ieškovės pareiškimas dėl netesybų priteisimo teisme gautas 2010-03-29, t. y. praleidus 6 mėnesių ieškinio senaties terminą. Kadangi ieškovė nepateikė įrodymų, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, todėl nėra pagrindo praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti ir dėl to teismas ieškinį šioje dalyje atmetė.

5Apeliaciniu skundu atsakovė prašo Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010-06-11 sprendimą dalyje, kuria ieškovės ieškinys yra tenkintinas dėl 1 982,35 Lt baudos ir bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės priteisimo ieškovės naudai panaikinti ir priimti šioje dalyje naują sprendimą, ieškovės ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės atsakovei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas tenkindamas iš dalies ieškovės ieškinį klaidingai interpretavo faktines aplinkybes, neteisingai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos, dėl ko teismo 2010-06-11 galutinis sprendimas skundžiamojoje dalyje yra naikintinas ir šioje dalyje yra priimtinas naujas teismo sprendimas. Teismas, darydamas išvadas vadovavosi išimtinai tik ieškovės paaiškinimais, nesivadovavo objektyviomis aplinkybėmis. Civilinė atsakomybė atsiranda tik tai sutarties šaliai, kuri netinkamai vykdė prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Visas sutartyse numatytas medienos kiekis nebuvo išpirktas, nes pati ieškovė pažeidė savo įsipareigojimus, t. y. nepranešė atsakovei apie paruoštą pirkimui medienos kiekį, todėl atsakovei pareigos, numatytos sutarčių 2.2 punkte – nupirkti paruoštą medienos atitinkamą kiekį, neatsirado. Nors ieškovė prie ieškinio yra pridėjusi atsakovei siųstas pretenzijas dėl nenupirkto medienos kiekio, tačiau jokių kitų objektyvių įrodymų, patvirtinančių tinkamą atsakovės informavimą apie paruoštą pirkimui medienos kiekį, ieškovė teismui nepateikė. Sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą privalu vadovautis ne vien tarp šalių sudarytų sutarčių nuostatomis, tačiau ir specialiojo teisės akto, reglamentuojančio sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką, reikalavimais. Dėl sutartinių įsipareigojimų pažeidimo teismo sprendime išdėstytų motyvų teismas, vadovaudamasis ne byloje esančiais įrodymais, o tik prielaidomis, daro prielaidą, kad atsakovė turėjo žinoti apie visą paruoštą parduoti medienos kiekį, nes apie tą medienos kiekį, kurį atsakovė nupirko realiai, ieškovė atsakovės atstovą informuodavo telefonu ir tai atsakovę tenkino. Atsakovė teismui patvirtino ir tą patvirtinimą ieškovė nepaneigė, kad visas medienos kiekis, apie kurio paruošimą pardavimui jis buvo informuotas telefonu, realiai ir buvo nupirktas. Vadovaujantis CPK 178 str., ieškovė privalėjo pateikti teismui įrodymus apie tai, jog ji tinkamai ir laiku informavo atsakovę apie paruoštą pardavimui medienos kiekį, o atsakovė, būdama tinkamai apie tai informuota, šio medienos kiekio nenupirko. Teismas, perkeldamas įrodinėjimo pareigą atsakovei, akivaizdžiai pažeidė CPK 12 str. įtvirtintą šalių rungimosi principą. Be to, nesuprantama kokius įrodymus turėtų pateikti atsakovė, jeigu su ja apskritai nebuvo susisiekta dėl konkrečių pirkimų – pardavimų. Būtent ieškovė, grįsdama ieškinio reikalavimų pagrįstumą, privalėjo pateikti atitinkamus įrodymus apie tinkamą atsakovės informavimą, o ne atvirkščiai. Aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-327 patvirtintos Prekybos apvaliąja mediena taisyklės nustato konkretų informavimo apie paruoštą pardavimui medienos kiekį būdą, kurių pagalba privalėjo būti informacija pateikta pirkėjui. Telefoninio ryšio, kaip informavimo būdo, taisyklės apskritai nenumato. Dėl šių aplinkybių akivaizdu, jog ieškovė pati netinkamai vykdė teisės aktų, o tuo pačiu ir tarp šalių sudarytų sutarčių reikalavimus, dėl ko atsakovės civilinei atsakomybei atsirasti nėra pagrindo. Prekybos apvaliąja mediena taisyklės numato griežtą apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo tvarką, t. y. sutartys gali būti sudaromos tik viešo konkurso pagrindu. 2009-11-20 apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 09-174 buvo sudaryta ne atviro viešo konkurso būdu, o tik tikslu patikslinti vieno iš medienos sortimento, t. y. PJ-P kiekį 2009 m. IV ketvirčiui. Dėl šių aplinkybių teismas nepagrįstai atskirai vertino IV ketvirčio medienos sortimento PJ-P pirkimo – pardavimo kiekius pagal abi sutartis. Pažymi, jog ieškovė prašo priteisti 10 proc. nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą, kuri laikytina pernelyg didelėmis netesybomis, siekiant kompensuoti ieškovės patirtus nuostolius (jeigu tokie ir buvo patirti). Sutartimis nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką egzistuoja tik kompensacinės, bet ne baudinės netesybos. Ieškovė nepateikė įrodymų apie pairtus nuostolius, todėl mano, kad ieškovės prašoma priteisti ir teismo priteista suma yra per didelės netesybos. Tokios priteistos netesybos laikytinos baudinėmis netesybomis, dėl ko ieškovė nepagrįstai praturtėtų, kas yra neteisėta.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą atmesti, o Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010-06-11 sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti ieškovei 508,20 Lt bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Šalys sutartims individualiai aptarė sąlygą dėl pranešimo apie paruoštą medieną įteikimo būdo, todėl jų teisiniams santykiams turi būti taikomos individualiai Sutartyse aptartos sąlygos. Taip pat turi būti atsižvelgta į tarp šalių susiklosčiusius tarpusavio santykius vykdant prievolę pagal sutartis ir į tai, kad dalis prievolių įvykdyta, mediena nupirkta informavus atsakovę telefonu ir ji dėl tokio informavimo būdo ieškovei pretenzijų sutarčių galiojimo laikotarpiu nėra pareiškusi. Be to, ieškovė nėra gavusi pretenzijos dėl netinkamo sutarčių vykdymo – dėl apskritai nepasiūlyto medienos kiekio. Atsakovės bandymas aiškinti šalių sudarytą sutartį Nr. 09-174 yra neteisėtas, nes ši sutartis buvo sudaryta vykdant medienos pardavimą pagal Taisyklių 7.4 punktą – atsakovei dalyvaujant apvaliosios medienos pardavimo konkurse šalių susitarimu. Sudarytų sutarčių tikslinimo, sudarant naują sutartį, nei šalių sudarytos sutartys, nei taisyklės nenumato. Atsakovės teiginiai, kad šalių sutartyse numatytos netesybos – 10 proc. nuo neįvykdytos sandorio dalies yra pernelyg didelės ir laikomos baudinėmis, bei tai, jog ieškovė turėjo pateikti įrodymus apie patirtus nuostolius, prieštarauja teisės normoms bei formuojamai teismų praktikai. Ieškovei nėra pareigos įrodyti patirtus nuostolius, nes šalys sutarties 2.2 punkte susitarė dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartimi, civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Teismas tinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes bei aiškino teisės normas, todėl teismo 2010-06-10 galutinis sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas ir nėra pagrindų jį naikinti.

7Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

8Byloje nustatyta, kad šalys 2008-12-09, 2009-07-09 ir 2009-11-20 sudarė Apvalios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartis (b. l. 5-13). Visose sutartyse šalys susitarė kokį kiekį medienos įsipareigoja nupirkti Pirkėjas (atsakovė), kokiais terminais, tvarka, kokia yra šalių atsakomybė už sutarties pažeidimus. Ieškovė į teismą kreipėsi dėl baudos iš atsakovės išieškojimo, nes ši netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus ir nenupirko visos medienos pagal sutartis.

9Rokiškio rajono apylinkės teismas ieškinį patenkino iš dalies, baudą priteisė už sutarčių, sudarytų 2009-07-09 ir 2009-11-20, pažeidimus. Reikalavimą dėl baudos pagal 2008-12-09 sutartį atmetė, nes ieškovė praleido ieškinio senaties terminą ir nepateikė įrodymų, kad šį terminą praleido dėl svarbių priežasčių.

10Apeliantė, UAB „Eremas“ nesutinka su teismo sprendimu. Nesutikimo argumentai yra šie: teismas neįvertino pačios ieškovės atsakomybės už sutarties įvykdymą ir įrodinėjimo pareigą perkėlė atsakovei; ieškovė pažeidė sutarčių 2. 2 punktą ir tinkamai nepranešė apie paruoštą pirkimui medienos kiekį; teismas nesivadovavo Aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-327 patvirtintomis Prekybos apvaliąja mediena taisyklėmis, kurių pagrindu buvo sudarytos sutartys; 10 % bauda nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės yra pernelyg didelės netesybos, nes ieškovė nuostolių nepatyrė.

11Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais.

12Šalių ginčas yra kilęs iš jų sudarytų ir vykdomų sutarčių. Teismas, aiškindamas šalių sudarytas sutartis, vadovaujasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, suformuluotomis CK 6.193 straipsnyje, t. y. sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai; aiškinant sutartį turi būti nagrinėjami tikrieji šalių ketinimai, o visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą, jos sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Apeliantės argumentas, kad Rokiškio rajono apylinkės teismas privalėjo vadovautis ne tik šalių sudarytų sutarčių nuostatomis, bet ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-327 patvirtintomis Prekybos apvaliąja mediena taisyklėmis, atmestinas. Sutarties 2. 2 punkte šalys nusprendė, kad Pardavėjas (ieškovė) apie paruoštą pardavimui medienos kiekį informuoja Pirkėją (atsakovę) prieš 2 darbo dienas ryšio priemonėmis, o telefonas yra viena iš ryšio priemonių. Atsakovė neneigia, kad susitarimo buvo laikomasi, ieškovė telefonu pranešdavo apie paruoštą medieną, niekada nereikalavo kitokios formos pranešimų. Kadangi šalys dėl pranešimų formos susitarė savarankiškai ir aiškiai, teismui nėra pagrindo taikyti Taisyklių nuostatų.

13Teisėjų kolegija nesutinka, kad pirmosios instancijos teismas perkėlė įrodinėjimo pareigą atsakovei, netinkamai vertino įrodymus. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas, kurio turi siekti civilinės bylos dalyviai ir bylą nagrinėjantis teismas - teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu įrodinėjamų aplinkybių išnagrinėjimu, pagal įstatymą, neteikiant išankstinės galios jokiems įrodymams, išskyrus įstatymo pripažintus turinčiais didesnę įrodomąją reikšmę (CPK 185 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pripažįstama, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, kas reiškia, kad nėra reikalaujama šimtaprocentinio teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjamo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2004-10-04 civ. byloje Nr. 3K-3-513/2004; 2005-03-02 civ. byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2005-11-23 civ. byloje Nr.3K-3-601/2005 ir kt.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas šių pagrindinių įrodymų vertinimo principų laikėsi ir nuo suformuotos teismų praktikos nenukrypo ir sprendė, kad atsakovei buvo tinkamai pranešta apie paruoštą pirkimui medieną. Nėra pagrindo netikėti ieškovės paaiškinimais, kad atsakovei dėl paruoštos pirkti medienos buvo skambintą. Be to, ieškovė 2010-01-26 pateikė atsakovei pretenzijas (b. l. 17-18), kurias atsakovė neatsakė. Pagal 2009-11-09 sutartį atsakovė per III ir IV ketvirčius įsipareigojo nupirkti 400 ktm medienos, tuo tarpu nupirko tik 40 ktm ir nereikalavo, kad ieškovė parduotų visą medienos kiekį. Pagal 2009-11-20 sutartį atsakovė per IV ketvirtį įsipareigojo nupirkti 200 ktm medienos, o nupirko 109,20 ktm.

14Kaip teisingai nurodo apeliantė pagal CK 6. 38 straipsnis sutartis šalims yra privaloma ir turi būti vykdoma tinkamai ir sąžiningai. Taip pat įstatymas įpareigoja šalis, vykdant sutartį, bendradarbiauti ir kooperuotis, imtis maksimalių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo, sutarčiai įvykdyti. Šalių ginčas kilo dėl pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymo, sutartinės atsakomybės. Atsakovė yra verslininkė, todėl jai keliami didesni atidumo, žinojimo, rūpestingumo reikalavimai. Jeigu sutartinės prievoles nevykdo ar netinkamai vykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją vykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymas ar sutartis nenumato ko kita (CK 6.256 str. 4 d.). Taigi verslininko civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Tokią teisės taikymo ir aiškinimo praktiką suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT 2005-02-15 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-29/2005; 2007-03-26 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-109/2007 ir kt.).

15Šalių 2009-07-09 ir 2009-11-20 sudarytų sutarčių 6.2 punktas ne tik nustato prievolę Sutarties sąlygų nesilaikančiai šaliai mokėti 10 % nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą, bet kartu ir apibrėžia išimtinius atvejus, kada ši nuostata gali būti netaikoma, o būtent: privalomas pranešimas apie aplinkybių atsiradimą kitai šaliai per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo dienos. Tokio pranešimo atsakovė ieškovei Sutartyje numatyta tvarka nepateikė.

16Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykužius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-304/2007). Taigi, ieškovei nėra pareigos įrodyti patirtus nuostolius, nes šalys laisva valia susitarė dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir priteistos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Negalima sutikti su apeliantės argumentais, kad ieškovė, prašydama priteisti sutartyje nustatytas netesybas, siekia praturtėti. Sutarties sankcijos numatytos už sutarties nevykdymą tiek ieškovei, tiek atsakovei ir tai drausminanti priemonė, kurią privalo įvertinti sutarties šalys, ją pasirašydamos.

17Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino pateiktus šalių įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais, nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d., 326 str. 1 d. 1 p.).

18Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 508,20 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ieškovei ir 6 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 79, 92, 93 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies punktu,

Nutarė

20Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti iš UAB „Eremas“, įm. k. ( - ), 508,20 Lt (penkis šimtus aštuonis litus 20 centų) VĮ Valkininkų miškų urėdijai, įm. k. ( - ), bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ir 6 Lt (šešis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 3 167,85 Lt baudos, 48 Lt žyminio... 4. Rokiškio rajono apylinkės teismas 2010-06-11 sprendimu ieškovės ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo Rokiškio rajono apylinkės teismo... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo apeliacinį skundą... 7. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 8. Byloje nustatyta, kad šalys 2008-12-09, 2009-07-09 ir 2009-11-20 sudarė... 9. Rokiškio rajono apylinkės teismas ieškinį patenkino iš dalies, baudą... 10. Apeliantė, UAB „Eremas“ nesutinka su teismo sprendimu. Nesutikimo... 11. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais.... 12. Šalių ginčas yra kilęs iš jų sudarytų ir vykdomų sutarčių. Teismas,... 13. Teisėjų kolegija nesutinka, kad pirmosios instancijos teismas perkėlė... 14. Kaip teisingai nurodo apeliantė pagal CK 6. 38 straipsnis sutartis šalims yra... 15. Šalių 2009-07-09 ir 2009-11-20 sudarytų sutarčių 6.2 punktas ne tik... 16. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 17. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė... 18. Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės priteistinos bylinėjimosi... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. sprendimą palikti... 21. Priteisti iš UAB „Eremas“, įm. k. ( - ), 508,20 Lt (penkis šimtus...