Byla 2-2009/2013
Dėl dalies reikalavimų atsisakyta ieškinį priimti, o kitoje dalyje nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-4719-258/2013 dėl dalies reikalavimų atsisakyta ieškinį priimti, o kitoje dalyje nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl ieškinio priėmimo, t.y. ar visi jame pareikšti reikalavimai nagrinėtini Vilniaus apygardos teisme civilinio proceso tvarka ir ar pagrįstai ieškovas buvo įpareigotas pašalinti ieškinio trūkumus.

4Ieškovas A. B. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas: 1) pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teismai ir teisėjai R. Š., Ž. B. ir R. B. tyčia organizuotai neteisėtai pažeidė jo teises į teisingą bylų nagrinėjimą, teisingos informacijos gavimą, veiksmingą teisinę gynybą bei trukdė ir suvaržė ieškovo teises gintis Jonavos rajono apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr.I-15-831/2009; 2) CPK 299, 300 straipsnių pagrindu priimti atskirąją nutartį dėl Lietuvos teismų teisėjų R. Š., Ž. B. ir R. B. veiklos ir apie nusikaltimo požymius pranešti generaliniam prokurorui; 3) išreikalauti civilines bylas Nr.2-1539-598/2011, Nr. 2-1245-565/2013, Nr.2-2875-603/2013, baudžiamąją bylą Nr. I-15-831/2009, kuri prijungta prie civilinės bylos Nr.2-2875-603/2013.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi:

71) ieškinio reikalavimą pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teismai ir teisėjai R. Š., Ž. B. ir R. B. tyčia organizuotai neteisėtai pažeidė jo teises į teisingą bylų nagrinėjimą, teisingos informacijos gavimą, veiksmingą teisinę gynybą bei trukdė ir suvaržė ieškovo teises gintis Jonavos rajono apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr.I-15-831/2009 atsisakė priimti.

8Teismas pažymėjo, kad ieškovo nuomone, neteisėti teismų (teisėjų) veiksmai yra tikrinami specialia instancine tvarka apskundžiant atitinkamų institucijų veiksmus galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Ieškovo nurodomos aplinkybės sudaro apeliacinio ar kasacinio skundų pagrindą bei dalyką. Tuo tarpu ieškovas prašo teismo pripažinti egzistuojant jo reikalavimus pagrindžiančias faktines aplinkybes, t.y. prašo pripažinti faktus, kurie nustatinėtini byloje, kurioje sprendžiamas ginčas dėl teisės. Dėl šios priežasties teismas kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas) atsisakė priimti reikalavimą pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teismai ir teisėjai R. Š., Ž. B. ir R. B. tyčia organizuotai neteisėtai pažeidė jo teises į teisingą bylų nagrinėjimą, teisingos informacijos gavimą, veiksmingą teisinę gynybą bei trukdė ir suvaržė ieškovo teises gintis Jonavos rajono apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr.I-15-831/2009.

92) nustatė ieškovui terminą pašalinti ieškinio trūkumus (pateikti įrodymus apie aplinkybes, sukėlusias žalą, įrodymus, pagrindžiančius ieškovo reikalaujamos turtinės ir neturinės žalos dydį) dalyje dėl reikalavimo priteisti iš Lietuvos Respublikos 600 650 Lt žalai atlyginti.

10Tesimas pažymėjo, kad ieškovas, nurodęs ieškinio dalyką ir pagrindą (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai) turi pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus, t.y. ieškovas turi nurodyti, kokiu būdu Vilniaus apygardos teismas darė įtaką civilinių bylų Nr. 2-1245-565/2013, Nr.2-2875-603/2013 eigai ir procesiniams sprendimams bei trukdė ir neleido gintis Jonavos rajono apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr.I-15-831/2009, pagrįsti nurodomų veiksmų neteisėtumą, nurodyti aplinkybes, lėmusias žalos atsiradimą bei pateikti teismui tai ir žalos dydį patvirtinančius įrodymus.

11Teismas taip pat pažymėjo, kad faksograma gauta ieškinio dalis yra neįskaitoma, o dokumentai faksu negauti.

123) teismas nurodė, kad reikalavimas dėl bylų išreikalavimo gali būti sprendžiamas tik priėmus ieškinį.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2013 m. birželio 27 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį ir perduoti klausimą kitos apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

151. Teismas pirmąjį reikalavimą laikė reikalavimu dėl faktų pripažinimo (CPK 444 straipsnis), atitinkamai nepagrįstai jo nepriėmė kaip nenagrinėtino teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

162. Kai byloje sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių bent vienas yra priskirtas teismui,visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme (CPK 24 straipsnis). Teismas nenustatė, kad ieškinyje reiškiami reikalavimai būtų nesusiję.

173. Ieškovas siekia įstatymų nustatyta tvarka ginti savo pažeistas teises, dėl kurių ginčas dar nėra teisme išspęstas ir nėra išsakęs nuomonės, kad neteisėti teismų ar teisėjų veiksmai yra tikrinami instancine tvarka apskundus procesinius sprendimus apeliacine ar kasacine tvarka.

184. Analogiškos problematikos reikalavimai jau buvo pripažinti nagrinėtini teisme civilinio proceso tvarka ir teismingi Vilniaus apygardos teismui (civilinė byla Nr.2-2423-611/2013), todėl vadovautinasi precedentu.

195. Skundžiamą nutartį priėmė šališkas ir priklausomas teismas bei teisėja, todėl pažeistas teismų ir teisėjų nepriklausomumo ir nešališkumo principas (CPK 21 straipsnis).

206. Teismas negali nagrinėti bylos dėl jo (jame dirbančių teisėjų) veiksmais padarytos žalos (Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartis byloje Nr. 2KT-83-658/2012, taip pat kitos Vilniaus apygardos teismo, Lietuvos apeliacinio teismo nutartys), nes niekas negali būti teisėjas savo paties byloje. Net ir kiti teismo teisėjai neturėtų nagrinėti kolegų darbo.

217. Įrodymų nenurodymas ar jų nepateikimas arba kiti netikslumai, kurie nesudaro esminių kliūčių ieškinio eigai, nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente ir nėra pagrindas taikyti CPK 115 straipsnio 2 dalį. Pagal LR Konstitucinio Teismo suformuotą privalomą precedento taikymo praktiką civiliniame procese negalima ieškinio priėmimo stadijoje reikalauti įrodyti materialinį ieškinio reikalavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr2-1323/2013).

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24Dėl pirmojo ieškinio reikalavimo

25Atmestini ieškovo argumentai dėl vadovavimosi kaip precedentu Vilniaus apygardos teismo civiline byla Nr.2-2423-611/2013. Šioje byloje buvo keliamas ir išnagrinėtas ieškovo A. B. reikalavimas dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos ieškovo civilinę bylą nagrinėjusios teisėjos, anot ieškovo, neteisėtais veiksmais, atlyginimo iš Lietuvos Respublikos valstybės. Ieškovo reikalavimai, kurių esmė – tam tikrų faktų, ieškovo vertinimu, pagrindžiančių reikalavimą atlyginti žalą, pripažinimas, šioje byloje buvo vertinti kaip reikalavimo pagrindas. Būtent taip, t.y. taip pat kaip reikalavimo atlyginti žalą pagrindą skundžiamoje nutartyje teismas vertino ieškovo A. B. reikalavimus, kurių esmė – tam tikrų aplinkybių pripažinimas. Todėl atmestini ieškovo argumentai, kad teismas, skirtingose bylose skirtingai kaip teismingus ar neteismingus vertino save esme panašius reikalavimus.

26Pritardama pirmosios instancijos teismo motyvams, kad pirmasis ieškinio reikalavimas kaip atskiras reikalavimas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, todėl šioje dalyje ieškinys nepriimtinas, teismas pirmosios instancijos teismo išdėstytų motyvų nekartoja ir plačiau dėl jų nepasisako.

27Dėl ieškinio trūkumų šalinimo

28Ieškovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo priimti ieškinį, kadangi teismo nustatyti ieškinio trūkumai nesudaro esminių kliūčių ieškinio eigai, nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus. Sutiktina su ieškovo argumentais, kad ne bet kokie ieškinio trūkumai yra pagrindas taikyti procesinių dokumentų trūkumų šalinimo procedūrą. Ar įrodymu (dalies jų) nenurodymas, nepateikimas, kaip to reikalaujama LR CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 2 dalyje yra kliūtis proceso eigai, teismas sprendžia konkrečiu atveju.

29Pažymėtina, kad reikalavimai ieškinio formai ir turiniui LR CPK imperatyviai nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys, kurių atžvilgiu reiškiamas ieškinys arba kurių teisėms ir (ar) pareigoms ieškinyje reiškiami reikalavimai gali turėti įtakos, jau pirminėje proceso stadijoje galėtų susipažinti su reiškiamų reikalavimų esme, kad dalyvaujantys byloje asmenys galėtų tinkamai ir laiku pasinaudoti procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdami atsikirtimus ir pateikdami įrodymus, kuriais šiuos atsikirtimus jie grindžia, o teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą. Esant tokiems ieškinio trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, teismas gali ir privalo pasinaudoti jam suteikta teise pareikalauti, kad ieškinį padavęs asmuo iešinio trūkumus pašalintų.

30Nagrinėjamu atveju, ieškinio trūkumai yra tokio pobūdžio (esminiai), kad jų nepašalinus, dalyvaujantieji byloje asmenys neturėtų realios galimybės susipažinti su jiems reiškiamų reikalavimų pagrindą įrodančiais dokumentais, o teismas negalėtų išnagrinėti ginčo iš esmės. Kaip teisingai pažymėta skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, ieškinys dalyje yra neįskaitomas, be to, su juo negauti priedai, ieškinį pagrindžiantys įrodymai. Esant tokiai situacijai, pirmosios instancijos teismas negalėjo ne tik išsamiai susipažinti su ieškiniu (dėl jo neįskaitomumo), bet ir jo kopijos išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims, t.y. atlikti CPK 142 straipsnio 1 dalyje numatytos pasiruošimo nagrinėti bylą veiksmus. Dėl šių priežasčių terminas ieškinio trūkumams pašalinti buvo nustatytas pagrįstai.

31Kadangi atskirojo skundo nagrinėjimo metu jau yra pasibaigęs Vilniaus apygardos teismo 2013m. birželio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-4719-258/2013 nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti – nustatytinas naujas terminas iki 2013 m. rugsėjo 16 d.

32Dėl perdavimo kitos apygardos teismui

33Skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartimi nebuvo sprendžiamas bylos perdavimo kitos apygardos teismui klausimas, todėl šis reikalavimas nenagrinėtinas apeliacine tvarka nagrinėjant atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutarties.

34Pažymėtina, kad civilinės bylos perdavimo kitam teismui tvarką ir pagrindus reglamentuoja LR CPK. Bylos perdavimo klausimas, prireikus, LR CPK nustatyta tvarka sprendžiamas priėmus ieškinį.

35Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Nustatyti ieškovui A. B. naują terminą iki 2013 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-4719-258/2013 nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl ieškinio priėmimo, t.y. ar visi jame pareikšti... 4. Ieškovas A. B. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas: 1) pripažinti,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi:... 7. 1) ieškinio reikalavimą pripažinti, kad Lietuvos Respublikos teismai ir... 8. Teismas pažymėjo, kad ieškovo nuomone, neteisėti teismų (teisėjų)... 9. 2) nustatė ieškovui terminą pašalinti ieškinio trūkumus (pateikti... 10. Tesimas pažymėjo, kad ieškovas, nurodęs ieškinio dalyką ir pagrindą (CPK... 11. Teismas taip pat pažymėjo, kad faksograma gauta ieškinio dalis yra... 12. 3) teismas nurodė, kad reikalavimas dėl bylų išreikalavimo gali būti... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2013 m. birželio 27 d.... 15. 1. Teismas pirmąjį reikalavimą laikė reikalavimu dėl faktų pripažinimo... 16. 2. Kai byloje sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių bent... 17. 3. Ieškovas siekia įstatymų nustatyta tvarka ginti savo pažeistas teises,... 18. 4. Analogiškos problematikos reikalavimai jau buvo pripažinti nagrinėtini... 19. 5. Skundžiamą nutartį priėmė šališkas ir priklausomas teismas bei... 20. 6. Teismas negali nagrinėti bylos dėl jo (jame dirbančių teisėjų)... 21. 7. Įrodymų nenurodymas ar jų nepateikimas arba kiti netikslumai, kurie... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 24. Dėl pirmojo ieškinio reikalavimo ... 25. Atmestini ieškovo argumentai dėl vadovavimosi kaip precedentu Vilniaus... 26. Pritardama pirmosios instancijos teismo motyvams, kad pirmasis ieškinio... 27. Dėl ieškinio trūkumų šalinimo... 28. Ieškovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo priimti ieškinį,... 29. Pažymėtina, kad reikalavimai ieškinio formai ir turiniui LR CPK imperatyviai... 30. Nagrinėjamu atveju, ieškinio trūkumai yra tokio pobūdžio (esminiai), kad... 31. Kadangi atskirojo skundo nagrinėjimo metu jau yra pasibaigęs Vilniaus... 32. Dėl perdavimo kitos apygardos teismui... 33. Skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartimi nebuvo... 34. Pažymėtina, kad civilinės bylos perdavimo kitam teismui tvarką ir pagrindus... 35. Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 36. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.... 37. Nustatyti ieškovui A. B. naują terminą iki 2013 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus...