Byla 2-38770-534/2014
Dėl apsimestinio sandorio, sudaryto apgaulės įtakoje, pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovui O. S. dėl apsimestinio sandorio, sudaryto apgaulės įtakoje, pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo: 1) pripažinti ieškovo ir atsakovo O. S. 2014-03-25 sudarytą „Preliminarų ketinimų protokolą (susitarimą)“ negaliojančiu dėl apgaulės ir taikyti vienašalę restituciją – priteisti iš atsakovo O. S. ieškovo A. J. naudai 31 500 Lt; 2) atsakovo O. S. sąskaita darbo dienomis 48 val. laikotarpiui viešai interneto portale www.delfi.lt paskelbti pranešimą apie atsakovo O. S. nesąžiningumą ir panaudotą apgaulę prieš A. J.; 3) priteisti ieškovui iš atsakovo procesines palūkanas bei visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2014 m. rugsėjo 16 d., todėl ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 str. 1 d.).

3Ieškovas pateiktame teismui ieškinyje nurodo, kad ieškovas yra Lietuvių kalbos balso sintezatoriaus Android operacinę sistemą turintiems išmaniesiems įrenginiams idėjos sumanytojas ir autorius ir tai sumanė negalėdamas patenkinti asmeninių poreikių, kadangi ieškovas yra neįgalusis, turintis regos negalią (neregys su regėjimo likučiu) ir darbingas tik 20 procentų, todėl nuo 2013 m. vidurio ieškovas aktyviai ieškojo rangovo, kuris galėtų atlikti Balso sintezatoriaus išmaniesiems įrenginiams programavimo ir kitus techninius darbus. Ieškovas nurodo, jog 2014 m. kovo mėnesio pradžioje, patartas pažįstamų asmenų, kreipėsi į atsakovą O. S., siekdamas realizuoti Balso sintezatoriaus išmaniesiems įrenginiams idėją; atsakovas įtikino ieškovą, jog problemą išspręsti ir idėją realizuoti galima nesunkiai ir greitai, nurodė, jog idėjos realizavimui reikia užsakyti ne tik programavimo darbus, bet ir galimybių studiją, prototipo programavimą bei išbandymą, kitus darbus. Ieškovas teigia, jog atsakovas bendravime ir susitikimuose sudarė įvaizdį, jog jis yra išmaniųjų įrenginių programavimo ir balso sintezavimo technologijų ekspertas, yra realizavęs ir vykdo daugybę tokio pobūdžio projektų, vadovauja programuotojų komandai, visuomeniniais tikslais kuria programinės gynybos priemones „informaciniame kare prieš Lietuva“, teigė esantis Mykolo Romerio universiteto akademinis konsultantas. Ieškinyje nurodoma, kad 2014-03-25 atsakovas pakvietė ieškovą susitikimui ir liepė atsinešti 15 000 Lt avansą grynais pinigais, teigdamas, jog santykius reikia apiforminti, kadangi projekto darbai jau pradėti ir dirba programuotojų komanda; 2014-03-25 susitikimo metu atsakovas pateikė ieškovui savo parengtą ir atspausdintą dokumento šabloną, teigdamas, kad tai yra tinkami teisiniai dokumentai Balso sintezatoriaus išmaniesiems įrenginiams realizavimui, o dokumento turinį atsakovas ieškovui išaiškino kaip sutartį, kurios pagrindu bus atlikti numatyti darbai, tačiau prieš pasirašant nepateikė jo jokia ieškovui suprantama forma, skubino ieškovą pasirašyti, taigi ieškovas suprato, kad dokumentas, pavadintas „Balso sintezatoriaus „SmartVoice“ realizavimo sprendimai I etapas“, kuriame paaiškinti darbai, kuriuos atlikti įsipareigoja atsakovas ir suderinta bendra darbų kaina ir yra pasirašomas dokumentas, kuriame atlikimo terminą atsakovas įvardijo 2014-04-25. Taigi, ieškovas pasikliaudamas atsakovu, kad iki 2014-04-25 už suderintą kainą (31 500 Lt) bus padaryta: balso sintezatoriaus išmaniesiems įrenginiams techninė užduotis, galimybių studija, pasirinkta konkreti realizavimo technologija ir atliktas jos pritaikomumo įvertinimas, atliktas palyginimas su konkuruojančiais produktais, suprogramuotas balso sintezatoriaus išmaniesiems įrenginiams prototipas Android OS 4.4 platformos įrenginiams, ieškovas, suklaidintas atsakovo, pasirašė ant visų dokumentų, kur jo ranką privedė atsakovas, nežinodamas ir nesuprasdamas, ant kokių dokumentų realiai pasirašė, įtinkintas, kad tai yra tokio pobūdžio užsakymams rangos santykius tinkamai įforminantys dokumentai. Ieškovas pažymi, jog pasirašomame dokumente pats atsakovas savo ranka užpildė ieškovo informaciją ir privedęs ieškovo ranką liepė pasirašyti, o jokių dokumentų, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra privalomi grynų pinigų apskaitai, atsakovas, paimdamas grynus pinigus, taip pat neįformino ir nepateikė pasirašyti. Ieškinyje nurodoma, kad 2014-04-04 atsakovas kvietė ieškovą susitikti ir atsinešti 16 500 Lt, nes esą darbai jau beveik baigti ir reikia atsiskaityti su programuotojais; atvykus atsakovas pateikė ieškovui dokumentą, pavadintą „Balso sintezatoriaus „SmartVoice“ realizavimo sprendimai II etapas“, tačiau šiame dokumente pateiktas turinys yra tapatus ankstesniam dokumentui, pavadintam „Balso sintezatoriaus „SmartVoice“ realizavimo sprendimai I etapas“, todėl ieškovui sudvejojus dėl to bei dėl atliktų darbų, ieškovas atsisakė mokėti pinigus; atsakovui išreiškus nepasitenkinimą ir primygtinai siūlius susitikti su programuotojais, 2014-04-05 ieškovas atvyko į susitikimą su programuotojais Kaune, kuriame buvo klausinėjamas apie tai, kokio balso sintezatoriaus pageidautų, buvo sudarytas įspūdis, kad darbai daromi visu intensyvumu, todėl ieškovas sutinka sumokėti atsakovui likusius pinigus už sutartus darbus, t.y. 16 500 Lt. Ieškovas nurodo, jog iki 2014-04-25 atsakovas nepateikė ieškovui jokių sutartų darbų rezultatų ir nepaisant intensyvaus besitęsiančio bendravimo su atsakovu, jokie darbų rezultatai iki šiol nėra pateikti ieškovui, atsakovas akivaizdžiai piktybiškai vengia atlikti sutartus darbus ir atsisako grąžinti ieškovo sumokėtus pinigus.

4Ieškovo nuomone, atsakovas sąmoningai ir apgalvotai veikdamas tyčia pasinaudojo ieškovo negalia įgydamas pasitikėjimą, pasinaudojo ieškovo negalia ir suklaidinęs ieškovą gavo ieškovo parašą ant dokumento, pavadinto „Preliminarus ketinimų protokolas (susitarimas)“ ir neketindamas atlikti jokių darbų išviliojo iš ieškovo visą sutartą atlyginimą (31 500 Lt) už Balso sintezatoriaus išmaniesiems įrenginiams programavimo ir kitus techninius darbus. Taigi, tokiu būdu atsakovo apgaulės įtakoje tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė teisiniai santykiai, kurių nebūtų, jeigu atsakovas būtų veikęs sąžiningai – atskleidęs realią informaciją apie save ir savo vykdomą veiklą, be to, atsakovo apgaulės įtakoje manydamas, jog sudaro rangos sandorį, ieškovas pasirašė su atsakovu dokumentą, pavadintą „Preliminarus ketinimų protokolas (susitarimas)“, kuris visiškai neatitiko ieškovo valios, kurio turinys nebuvo ieškovui žinomas ir nebuvo ieškovo suprastas, taip prieš savo valią ieškovas tapo apsimestinio sandorio šalimi. Ieškovo nuomone, tai, kad tarp šalių susiklostė rangos (o ne ikisutartiniai) santykiai įrodo šių santykių objektas ir turinys – atsakovo prisiimti įsipareigojimai atlikti Balso sintezatoriaus išmaniesiems įrenginiams realizavimo darbus, ieškovo įsipareigojimas sumokėti už šiuos darbus, yra sutarta konkreti atlyginimo už darbus suma ir sutartas konkretus darbų atlikimo terminas, taip pat tai, jog 2014-03-25 šalių pasirašytame dokumente ieškovas įvardijamas kaip užsakovas, o atsakovas kaip rangovas, šalių komunikacija ir veiksmai iki ir po 2014-03-25 pasirašyto dokumento aiškiai rodo, kad tarp šalių vyko bendravimas dėl sutartinių, o ne dėl ikisutartinių santykių, taip pat ieškovas teigia, kad nebūtų pasirašęs minėto dokumento, jei būtų supratęs, ant ko pasirašo. Ieškovo nuomone, jam, kaip nukentėjusiajam nuo atsakovo apgaulės, yra teisinis pagrindas prašyti taikyti vienašalę restituciją – priteisti iš atsakovo 31 500 Lt, reikalauti turėtų išlaidų ir neturtinės žalos atlyginimo - teismo sprendimo paviešinimą.

5Ieškinio ir jo priedų kopijos bei pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovui buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu). Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos ir, ieškovui prašant priimti sprendimą už akių, atsirado CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas teisinis pagrindas sprendimui už akių priimti.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas yra neįgalusis, turintis regos negalią (neregys su regėjimo likučiu), darbingas tik 20 procentų.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad šalys 2014 m. kovo 25 d. pasirašė Preliminarų ketinimų protokolą (susitarimą). 2014 m. kovo 25 d. ieškovas atsakovui perdavė 15 000 Lt avansą. 2014 m. balandžio 5 d. ieškovas sumokėjo atsakovui 16 500 Lt už sutartus darbus.

10Ieškovas prašo teismo 2014-03-25 pasirašytą Preliminarų ketinimų protokolą (susitarimą) pripažinti negaliojančiu, vadovaujantis CK 1.87 ir 1.91 straipsniuose nustatytais pagrindais (dėl apsimestinio sandorio, sudaryto apgaulės įtakoje, pripažinimo negaliojančiu), nes jo pasirašymas neatitinka tikrosios ieškovo A. J. valios.

11LR CK 1.137 str. 2 d. numato, kad įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles, ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų, o taip pat, sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu (LR CK 6.4 str., 6.38 str.).

12Kai kyla ginčas dėl sandorio rūšies, pobūdžio, vienos ar kitos sąlygos prasmės ar pan., teismas, spęsdamas šį ginčą, vadovaujasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo principai. Pirmasis – kad kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, taip pat vadovaujantis ir teisingumo bei protingumo principais. Antrasis principas reikalauja aiškintis tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien rašytinį sutarties tekstą. Aiškinant sutartį, taip pat būtina atsižvelgti į susiklosčiusius šalių tarpusavio santykius, sutarties sudarymo aplinkybes ir pan. Dar vienas iš sutarčių aiškinimo principų – tam tikros sutarties tikslų aiškinimasis (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Sutarties tikslas gali padėti atskleisti tikruosius šalių ketinimus, taip pat nustatyti ir sutarties rūšį, pobūdį, vienos ar kitos jos sąlygos prasmę ir pan. Taigi teismas, spręsdamas dėl konkrečios sutarties reikšmės, neturi remtis vien pažodiniu sutarties tekstu, bet turi aiškintis ir nagrinėti tikruosius šalių ketinimus, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, taip pat šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kt. (CK 6.193 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; kt.).

13Sandoris yra apsimestinis, jeigu juo yra dengiamas kitas sandoris, kurio teisinių pasekmių iš tikrųjų siekė sandorio šalys. Nagrinėjamu atveju, tai, kad tarp šalių susiklostė rangos, o ne ikisutartiniai santykiai, įrodo šalių elgesys iki ir po 2014-03-25 pasirašyto dokumento, šalių santykių objektas ir turinys: atsakovas įsipareigojo atlikti Balso sintezatoriaus išmaniesiems įrenginiams realizavimo darbus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus, taip pat tai, jog šalys susitarė dėl konkrečios atlyginimo už darbus sumos bei darbų atlikimo termino. LR CK 1.87 str. 1 d. numato, kad jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės. Dėl paminėto, teismas laiko, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė rangos teisiniai santykiai.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Jeigu kuris nors šių santykių subjektas dominuoja kito atžvilgiu, gali kilti abejonių dėl sutarties šalių lygybės nustatant sutarties sąlygas, išskyrus atvejus, kai šios nustatytos imperatyviųjų teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-01 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-579/2008).

15Ieškinyje nurodoma, jog 2014-03-25 susitikimo metu atsakovas pateikė ieškovui pasirašyti savo parengtą ir atspausdintą dokumento šabloną, teigdamas, kad tai yra tinkami teisiniai dokumentai Balso sintezatoriaus išmaniesiems įrenginiams realizavimui; šio dokumento turinį atsakovas ieškovui išaiškino kaip sutartį, kurios pagrindu bus atlikti numatyti darbai. Ieškovas, pasikliaudamas atsakovu, jog iki 2014-04-25 už suderintą kainą (31 500 Lt) bus atlikti numatyti darbai, sutiko pasirašyti jam pateiktus dokumentus: suklaidintas atsakovo, ieškovas pasirašė ant visų dokumentų, kur jo ranką privedė atsakovas, nežinodamas ir nesuprasdamas, ant kokių dokumentų realiai pasirašė, įtikintas, kad tai yra tokio pobūdžio užsakymams rangios santykius tinkamai įforminantys dokumentai. Tokiu būdu ieškovas, atsakovo suklaidintas ir manydamas, kad sudaro rangos sandorį (užsako konkrečius darbus iš atsakovo ir pasirašo ant darbų sąrašo ir įkainojimo dokumento) pasirašo dokumentą, pavadintą „Preliminarus ketinimų protokolas (susitarimas)“.

16Lietuvos Respublikos CK 1.91 straipsnyje, kuriuo savo reikalavimą grindžia ieškovas, reglamentuojamas sandorių, turinčių valios trūkumų, pripažinimas negaliojančiais. Pagal šią teisės normą apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį. Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti. Kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti, taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovo elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek ir sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais.

17Vertinant tarp ginčo šalių santykius, atsakovui suteiktas esminis pranašumas, kadangi šalių pasirašytos sutarties sąlygas vienašališkai pasiūlė atsakovas, t.y. ieškovas neturėjo galimybės derėtis nei dėl pačios sutarties pobūdžio (rūšies), nei dėl sutarties individualių sąlygų, nes atsakovui buvo visiškai žinoma ieškovo regos negalia ir ieškovo nesugebėjimas perskaityti atspausdintų popieriuje dokumentų, atsakovui buvo akivaizdu, kad ieškovas turi didelį asmeninį suinteresuotumą ir entuziazmą Balso sintezatoriumi išmaniesiems įrenginiams, tačiau neturi jokios komercinių santykių patirties ar teisinių žinių – dėl šių priežasčių ieškovas buvo akivaizdžiai silpnesnė šalis, kuria atsakovas manipuliavo.

18Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovas netinkamai suprato sudaromo sandorio prasmę ir jo sukeliamus faktus, todėl yra pagrindas pripažinti 2014-03-25 sudarytą „Preliminarų ketinimų protokolą (susitarimą)“ negaliojančiu dėl apgaulės.

19Pagal CK 1.95 str. l d. nuostatas pripažintas negaliojančiu sandoris laikomas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, todėl „Preliminarus ketinimų protokolas (susitarimas)“, sudarytas 2014-03-25, pripažintinas negaliojančiu nuo sudarymo momento.

20Negaliojančio sandorio teisinis padarinys yra restitucija (6.145 str. 1 d.). Ji taikoma atsižvelgiant į įstatyme nustatytas jos taikymo sąlygas ir bylos aplinkybes. Pagal CK 1.80 straipsnio 2 dalį, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. Pagal CK 6.145 str. l d. nuostatas restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Pripažinus 2014-03-25 tarp šalių sudarytą „Preliminarų ketinimų protokolą (susitarimą)“ negaliojančiu dėl apgaulės, byloje taikytina restitucija ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 31 500 Lt.

21Atskiru ieškinio prašymu ieškovas prašo taikyti specifinį jo teisių gynimo būdą – teismo sprendimo paviešinimą – įsiteisėjus teismo sprendimui, paskelbti viešą pranešimą apie atsakovo atliktą apgaulę ir nukentėjusiojo patirtą žalą, konkrečiai portale www.delfi.lt būtų paskelbtas tokio turinio pranešimas: „Įsiteisėjusiu Vilniaus apylinkės teismo [data] sprendimu pripažinta, kad Patriotinių programuotojų vadovu prisistatantis O. S. apgaulės būdu sudarė apsimestinį sandorį su nukentėjusiuoju A. J. Ir padarė jam 31 500 litų žalą.“. Ieškovas nurodo, jog patyrė pažeminimą, pažeidžiamumo jausmą, kad juo buvo manipuliuota ir pasinaudota jo negalia, patyrė neigiamus išgyvenimus ir stresą dėl patirtos didelės turtinės žalos bei sužlugdytų asmeninių ambicijų.

22Civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, todėl apima neturtinės žalos kompensavimą pinigais. Pagal CK 6.250 str. nuostatas neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Byloje nėra reiškiami reikalavimai dėl garbės ir orumo gynimo, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo įsiteisėjus sprendimui atsakovo sąskaita viešai paskelbti prašomo pobūdžio pranešimą, todėl toks ieškovo reikalavimas netenkintinas.

23Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovo procesines palūkanas taikant specialų Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, priteisiant iš atsakovo 7,22 proc. dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo 2014-09-11, t.y. šios civilinės bylos iškėlimo dienos.

24Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog ieškinio priėmimo klausimą teismas išsprendžia priimdamas rezoliuciją ir šis procesinis veiksmas laikomas civilinės bylos iškėlimu, t. y. nagrinėjamu atveju ieškinys buvo priimtas 2014 m. rugsėjo 16 d., todėl ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena.

25CK 6.37 str. 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis, jų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, ieškoti būdų kuo greičiau atsiskaityti su kreditoriumi, šiam pareiškus ieškinį. Jos yra taikomos ir esant nesutartinėms prievolėms, jos atsiranda įstatymo pagrindu. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog šis įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai, o to paties straipsnio 3 dalyje išvardyta, kokiais atvejais šis įstatymas netaikomas, tarp jų – ir sandoriams su vartotojais, perkančiais prekes, paslaugas ar darbus nesusijusiems su verslu ar profesija savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti. Įstatyme taip pat aiškiai įtvirtinta ūkio subjekto sąvoka, išaiškinant, jog tai yra asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine arba profesine veikla; byloje nėra duomenų, įrodančių, jog tiek ieškovas, tiek atsakovas verstųsi ūkine komercine ar profesine veikla, todėl ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo procesines palūkanas tenkintinas iš dalies. Procesinių palūkanų, išieškotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, dydžiai nurodyti CK 6.210 str. straipsnyje, kuriame numatyta skolininko, neįvykdžiusio piniginės prievolės, pareiga mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Teismui priteisus atitinkamą sumą, atsiranda piniginė prievolė, kurią privalo vykdyti skolininkas, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (31 500 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-09-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Ieškovas patyrė 709,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, kurios yra priteisiamos ieškovo naudai iš atsakovo.

27Teismas,vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str., 286 str.,

Nutarė

28Ieškinį patenkinti iš dalies.

29Pripažinti 2014-03-25 ieškovo A. J. ir atsakovo O. S. sudarytą „Preliminarų ketinimų protokolą (susitarimą) negaliojančiu dėl apgaulės ab initio (nuo jo sudarymo momento).

30Taikyti vienašalę restituciją ir priteisti iš atsakovo O. S., asmens kodas ( - ) ieškovo A. J., asmens kodas ( - ) naudai 31 500,00 Lt (trisdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus litų).

31Priteisti iš atsakovo O. S., asmens kodas ( - ) ieškovo A. J., asmens kodas ( - ) naudai 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (31 500,00 Lt) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. rugsėjo 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 709,00 Lt (septynis šimtus devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

32Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

33Teismas išaiškina, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

34Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

35Sprendimas už akių per trisdešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo: 1) pripažinti... 3. Ieškovas pateiktame teismui ieškinyje nurodo, kad ieškovas yra Lietuvių... 4. Ieškovo nuomone, atsakovas sąmoningai ir apgalvotai veikdamas tyčia... 5. Ieškinio ir jo priedų kopijos bei pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas yra... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad šalys 2014 m. kovo 25... 10. Ieškovas prašo teismo 2014-03-25 pasirašytą Preliminarų ketinimų... 11. LR CK 1.137 str. 2 d. numato, kad įgyvendindami savo teises... 12. Kai kyla ginčas dėl sandorio rūšies, pobūdžio, vienos ar kitos sąlygos... 13. Sandoris yra apsimestinis, jeigu juo yra dengiamas kitas sandoris, kurio... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad sutarties laisvės... 15. Ieškinyje nurodoma, jog 2014-03-25 susitikimo metu atsakovas pateikė... 16. Lietuvos Respublikos CK 1.91 straipsnyje, kuriuo savo... 17. Vertinant tarp ginčo šalių santykius, atsakovui suteiktas esminis... 18. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovas... 19. Pagal CK 1.95 str. l d. nuostatas pripažintas... 20. Negaliojančio sandorio teisinis padarinys yra restitucija (6.145 str. 1 d.).... 21. Atskiru ieškinio prašymu ieškovas prašo taikyti specifinį jo teisių... 22. Civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, todėl apima neturtinės žalos... 23. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovo procesines palūkanas... 24. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 1 dalyje... 25. CK 6.37 str. 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat... 26. Ieškovas patyrė 709,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, kurios yra... 27. Teismas,vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str.,... 28. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 29. Pripažinti 2014-03-25 ieškovo A. J. ir atsakovo O. S. sudarytą... 30. Taikyti vienašalę restituciją ir priteisti iš atsakovo O. S., asmens kodas... 31. Priteisti iš atsakovo O. S., asmens kodas ( - ) ieškovo A. J., asmens kodas (... 32. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 33. Teismas išaiškina, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas... 34. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 35. Sprendimas už akių per trisdešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas...