Byla A2.11.-2057-754/2015
Dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą, davė žinomai melagingus parodymus apie tai, kad 2014-09-14, apie 05.45 val., adresu Ukmergės g. 317C, Vilniuje, A. J. vairavo automobilį VW Passat, v. n. (duomenys neskelbtini) būdamas blaivus, alkoholį vartojo vėliau. Tokiu būdu R. J. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 1872 str

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė, sekretoriaujant Teresai Nakienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. J., jos atstovui advokatui Vladimirui Kononov, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi R. J., a. k. ( - ) gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą pagal LR ATPK 1872 str.,

Nustatė

2R. J. administracinio teisės pažeidimo byloje davė melagingus parodymus, o būtent: ji, 2014-12-08, nagrinėjant A. J. administranio teisės pažeidimo bylą Vilniaus miesto apylinkės teisme adresu Laisvės pr. 79A, Vilniuje, būdama įspėta dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą, davė žinomai melagingus parodymus apie tai, kad 2014-09-14, apie 05.45 val., adresu Ukmergės g. 317C, Vilniuje, A. J. vairavo automobilį VW Passat, v. n. ( - ) būdamas blaivus, alkoholį vartojo vėliau. Tokiu būdu R. J. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 1872 str.

3Administracinėn atsakomybėn traukiama R. J. kalta neprisipažino ir paaiškino, kad tikslios įvykio datos nepamena, bet tai buvo ankstyvą rytą, apie 6 val., ji apsipyko su vyru. Pamaitinus vaiką nusprendė važiuoti pas mamą, todėl surinko reikalingus jai ir vaikui daiktus, sudėjo į vėžimėlį ir išėjo. Dieną prieš tai ji buvo su vaiku namuose, o Artūras grįžo po darbo apie 19 val. ir nebuvo vartojęs alkoholio. Namuose vakare jis irgi nevartojo alkoholio. Iš ryto, kai ji su vaiku išėjo iš namų, Artūras juos pavijo lauke ir pasiūlė pavežti. Jie sėdo į automobilį ir jiems važiuojant toliau pykosi. Tada sustojo degalinėje. Artūras išlipo iš automobilio ir nuėjo prie taksi. Ką jis ten darė, ji nežino. Ji išlipo iš automobilio su vaiku. Tarp jų dar buvo kilęs kivirčas prie namo S. Nėries g., kurio metu vyras ją laikė už rankos ir nenorėjo paleisti. Ji stipriai patraukė ranką ir nukrito ant asfalto, todėl buvo apibrozdintas jos veidas. Kai ji nukrito, vaikas buvo vėžimėlyje. Automobilis VW Passat buvo paskolintas savaitė prieš įvykį iš Vinogradovo, kol bus sutaisytas jų automobilis Ford Galaxy. Ji neturi vairuotojo teisių. Jos sutuoktinis buvo blaivus, kai vairavo. Ji teisme davė teisingus parodymus. Tarp jos ir policininkų degalinėje įvyko konfliktas todėl, kad ji nesutiko važiuoti su greitosios pagalbos automobiliu ir su tuo, kad jos vyras buvo neblaivus. Pareigūnas P. K. liepė jai patvirtinti, kad jos vyras neblaivus. Ji teismo posėdžio metu pareigūnui P. K. neuždavė apie tai klausimo, nes galvojo, kad ji negali uždavinėti klausimų. Prašė ją išteisinti.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamos R. J. atstovas advokatas Vladimiras Kononov prašė išteisinti R. J., kadangi byloje ji davė nuoseklius parodymus, kurie viso nagrinėjimo metu nesiskyrė, o apklaustų pareigūnų parodymai skyrėsi, be to, pareigūnai negalėjo nei matyti, nei stebėti, kaip A. J. atvažiavo į degalinę.

5Liudytojas P. K. teismo posėdžio metu parodė, kad dirba Vilniaus apskrities VPK PR vyr. patruliu, 2014-09-14 gavo pranešimą, kad ( - ), vyras muša moterį. Jie važiuodami pastebėjo automobilį VW Passat, už kurio vairo buvo vyras. Su minėtu automobiliu jie prasilenkė, bet paskui pasivijo jį prie degalinės. Automobilyje buvo moteris su vaiku, pas kurį buvo sumušta ir patinusi lūpa. Vėliau atvyko antras ekipažas. Savo pagarsintą tarnybinį pranešimą palaiko. Vežimėlyje buvo brendžio ar viskio, nugerto daugiau negu pusė. R. J. elgėsi neadekvačiai, nes iš pradžių ji puolė ant vyro, o paskui pradėjo ant jų pulti. A. J., kai jie įvažiavo į degalinę, dar buvo automobilyje, paskui jis išlipo ir elgėsi agresyviai, todėl jam buvo uždėti antrankiai. Kol jie krovė vežimėlį į automobilį su jame buvusiu rankinuku prie 87 namo, jie kelias minutes nematėme A. J. automobilio. Vežimėlį pakrovė ištiesta, tai užėmė labai nedaug laiko. Vietos jie neapžiūrėjo. Kai jie įvažiavo į degalinę, jau matė automobilį ir A. J. nebuvo iš jo išlipęs, kol jie privažiavo.

6Liudytojas D. B. teismo posėdžio metu parodė, kad dirba taksistu, administracinėn atsakomybėn traukiamos R. J. nepažįsta, ją mato antrą kartą. Jos vyrą A. J. pažįsta. Tikslios datos nepamena, bet pamena, kad stovėjo degalinėje su taksi automobiliu, kai iš automobilio išlipo vyras, trenkė durimis ir priėjo prie jo. Priėjęs pasakė, kad susiriejo su žmona ir negali važiuoti. Pas jį buvo degtinės, todėl jis pasakė: „imk ir išgerk“. Davė jam degtinės, nes pas jį automobilyje keleiviai buvo ją pamiršę. A. J. jo akivaizdoje išgėrė 0,3 l degtinės. Jis jam davė išgerti degtinės, nes jam A. J. pasakė, kad nevažiuos. Jis liudija pirmą kartą, kitoje byloje nebuvo kviečiamas liudytoju. Kai jis pirmą kartą paskambino pagal skelbimą, kad matė įvykį, su juo nenorėjo kalbėti, o po kiek laiko A. J. pats paskambino ir paprašė, kad jis ateitų.

7Liudytojas A. J. teismo posėdžio metu parodė, kad jis laikosi savo ankstesnių parodymų, kad jie su žmona vakare apsipyko ir jis nuėjau miegoti. Iš ryto pamatė, kad žmona keliasi ir kažkur ruošiasi. Jis pasakė, kad paveš juos. Važiuodami jie sustojo degalinėje. Jam buvo stresas ir jis neatsimena, ar jis pats priėjo prie taksi vairuotojo. Anksčiau, dar būnant prie namų, jis bandė sulaikyti žmoną ir gal netyčia ją užgavo. Jis buvo blaivus, prie degalinės pastatė mašiną ir išgėrė butelį, kurį jam davė taksi vairuotojas, stovėjęs degalinėje. Su juo susipažino, kai jis jam paskambino. Iš kur atsirado brendžio butelis vėžimėlyje, jis nežino, nes pas juos niekas jo negėrė. Mano, kad gal policijos pareigūnai suklydo dėl butelio. Jo automobilyje nebuvo, kai pareigūnai priėjo prie jo žmonos, tada ir jis prie jų priėjo. Negalėjo paaiškinti, kodėl pareigūnai davė tokius parodymus. Pareigūnai atvyko į degalinę maždaug po 15 minučių, kai jis jau buvo sustojęs joje. Vėžimėlį iš pykčio paliko netoli savo namo, prie 87 namo.

8Nors administracinėn atsakomybėn traukiama R. J. kalta neprisipažino ir paaiškino, kad 2014-09-14, apie 6 val., ji apsipyko su vyru, todėl nusprendė važiuoti pas mamą, jiems bevažiuojant jie toliau pykosi ir tada sustojo degalinėje, Artūras išlipo iš automobilio ir nuėjo prie taksi. Ką jis ten darė, ji nežino. Ji išlipo iš automobilio su vaiku. Nurodė, kad jos sutuoktinis buvo blaivus, kai vairavo automobilyje ir ji teisme davė teisingus parodymus, bet jos kaltė dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 1872, padarymo visiškai įrodyta liudytojo P. K. parodymais, jog 2014-09-14 gavo pranešimą, kad S. Nėries g. 87 vyras muša moterį, važiuojant pastebėjo automobilį VW Passat, už kurio vairo buvo vyras, jie prasilenkė, bet paskui pasivijo minėtą automobilį prie degalinės. Automobilyje buvo moteris su vaiku, pas kurį buvo sumušta ir patinusi lūpa. Paliktame vežimėlyje buvo nugerto brendžio ar viskio butelis. A. J., kai jie įvažiavo į degalinę, dar buvo savo automobilyje, nebuvo iš jo išlipęs, tik paskui jis išlipo ir elgėsi agresyviai, todėl jam buvo uždėti antrankiai. Rašytine bylos medžiaga – policijos pareigūnų P. K., V. F., J. K. tarnybiniais pranešimais, 2014-12-08 teismo posėdžio protokolu. R. J. duoti parodymai administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-11275-506/2014, lyginant su esančiais įrodymais, yra akivaizdžiai melagingi. Be to, A. J. 2014-12-17 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimu yra nubaustas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-11275-506/2014 už pažeidimų, numatytų LR ATPK 130² str., padarymą, tai yra nustatyta, kad vairavo automobilį VW Passat būdamas neblaivus ir vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo paskirta administracinė nuobauda pagal LR ATPK 126 str. 4 d. Nutarimas yra įsiteisėjęs, tai yra turi prejudicinę reikšmę šiai bylai.

9Aukščiau paminėtų duomenų visuma įrodyta, kad R. J. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-11275-506/2014 davė melagingus parodymus, todėl jos veika tinkamai kvalifikuota kaip ATPK 1872 str. numatytas teisės pažeidimas, kaltė pažeidimo padarymu įrodyta ir ji baustina.

10Skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobūdį, į pažeidėjos asmenybę. Jos atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, kad R. J. pirmą kartą padarė tokio pobūdžio teisės pažeidimą, yra jauno amžiaus, turi mažametį vaiką, todėl jai skirtina švelnesnė negu sankcijoje nustatyta nuobauda. Nors už administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 1872 str., sankcijoje numatyta vienintelė nuobauda – bauda, tačiau atsižvelgiant į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, yra pagrindas taikyti LR ATPK 30¹ str. ir skirti jam administracinę nuobaudą - įspėjimą.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 23 str., 30 str., 30¹ str., 31 str., 32 str., 286 str., 287 str., 3022 str., 3024 str., 313 str., teismas

Nutarė

12Pripažinti R. J., a.k. ( - ) kalta padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str., ir paskirti jai administracinę nuobaudą – įspėjimą.

13Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai