Byla 2S-1655-265/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Alvydo Žerlausko, kolegijos teisėjų Audriaus Saulėno, Erikos Misiūnienės, rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjos C. Ž. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-25 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos C. Ž. pareiškimą suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, Neringos savivaldybei, Teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėja C. Ž. prašė teismo pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji 1995-08-01 iš likviduotos VŽLĮ „Jūra“ įsigijo ir nuosavybės teise valdo 43,19 kv.m. bendro ploto poilsio namelį, esantį ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), plane žymimą ( - ), ir įpareigoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti juridiniu faktu nustatytus duomenis. Nurodė, jog namelį 1999-10-01 įregistravo Registrų centre, inventorinėje byloje nurodytas 35,70 kv.m. namelio plotas. Pareiškėjos teigimu, namelis yra toks pat kokį įsigijo iš likviduotos VŽLĮ „Jūra“. Namelio rekonstrukcijos ji nedarė, ploto nedidino. Registre įregistruojant namelį nebuvo daromi jo matavimai, jis buvo įregistruotas pagal dokumentus, kurie neatitiko faktinės padėties. 2009-01-17 VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atliko namelio inventorizaciją ir nustatė, kad jis yra 43,19 kv.m.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-08-25 nutartimi bylą dėl juridinio fakto nustatymo nutraukė, pareiškėjos prašymą įpareigoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti juridiniu faktu nustatytus duomenis paliko nenagrinėtu. Nurodė, jog jau įregistruotiems statinių kadastro duomenims pakeisti įstatymas yra nurodęs kitą, ne teismo tvarką, todėl byla dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutrauktina.

4Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-25 nutartį ir priimti naują sprendimą – jos pareiškimą dėl juridinio reikšmę turinčio fakto nustatymo tenkinti ir įpareigoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti juridiniu faktu nustatytus duomenis. Nurodo, jog nėra ir nebuvo jokių kitų galimybių rašytinių įrodymų pagrindu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji iš likviduotos VŽLĮ „Jūra“ įsigijo ir nuosavybės teise valdo 43,19 kv.m. bendro ploto poilsio namelį, nes likvidavus įmonę nebėra reikalingų dokumentų.

5Suinteresuotas asmuo Neringos savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodė, kad sutinka su pareiškėjos skundu ir prašo jį tenkinti.

6Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-08-25 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pastatytam (rekonstruotam) statiniui įteisinti įstatymas yra nurodęs kitą, tai yra ne teismo tvarką, o pareiškėja pilnai neišnaudojo galimybės suformuoti jai priklausantį nekilnojamąjį daiktą. Atkreipė dėmesį, kad 1996-02-26, 1997-06-27 kadastro duomenų surinkimo metu užfiksuota, kad namelyje yra viena patalpa – 35,70 kv.m. ploto kambarys. Tuo tarpu vėlesnių kadastrinių matavimų metu, t.y. 2009-01-13 užfiksuota, kad poilsio namelis susideda jau iš šešių patalpų, jo plotas – 43,19 kv.m. Todėl pareiškėjos teiginys, kad namelis yra tokio pačio stovio kaip ir įsigijimo metu, neperstatytas ir nerekonstruotas, neatitinka tikrovės.

7Suinteresuotas asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog duomenys, rodantys kad pareiškėja įsigijo 35,70 kv.m. ploto statinį, iki šiol nėra įstatymų nustatyta tvarka nuginčyti, o dokumentai, patvirtinantys šiuos duomenis, galiojantys. Pareiškėja nepateikė pakankamai įrodymų, kad įsigijo statinį, kurio plotas yra 43,19 kv.m.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Iš bylos duomenų nustatyta, kad pareiškėjai C. Ž. nuosavybės teise pagal 1999-10-18 pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre registruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos Nr. ( - ) priklauso 35,70 kv.m ploto poilsio pastatas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ). Pareiškėja prašo teismo pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji iš likviduotos VŽLĮ „Jūra“ įsigijo ir nuosavybės teise valdo ne 35,70 kv.m ploto, bet 43,19 kv.m. bendro ploto poisio namelį.

10Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, tačiau tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (LR CPK 444 str. 1 d.). Be to, juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (LR CPK 444 str., 445 str.).

11Pažymėtina, jog nekilnojamojo turo registro duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.262 str., Nekilnojamojo turto kadastro 3 str. 4 d.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-29 sprendime nustatyti faktai dėl pastato įregistravimo ne pagal faktinius duomenis nelaikytini prejudiciniais faktais nagrinėjamoje byloje, nes priimant 2009-09-29 sprendimą nedalyvavo nagrinėjamoje byloje dėl juridinio fakto nustatymo įtraukti suinteresuotieji asmenys (LR CPK 182 str. 1d. 2 p.). Pareiškėja kitų duomenų, jog Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys, kad namelio plotas yra 35,70 kv.m., yra nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka, nepateikė, todėl jie laikytini teisingais ir išsamiais.

12Byloje esančiame 2009-01-21 pagrindinio pastato, jo dalių ir prietaisų kadastro duomenų įraše nurodytas poilsio namelio rekonstravimo 2007 m. faktas bei nustatytas 43,19 kv.m bendras plotas (b.l 19). Pažymėtina, jog byloje nėra pateikta duomenų, susijusių su vykdyta poilsio namelio rekonstrukcija.

13Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 str. 1 d. nurodyta, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti statinių kadastro duomenys turi būti keičiami, jei statiniai buvo rekonstruoti, kapitaliai remontuoti. Pažymėtina, jog pastato plotas yra vienas iš į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomų statinių kadastro duomenų (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 str. 2 d. 5 p.). Minėto įstatymo 9 str. 3 p. nurodyta, jog Nekilnojamojo turto kadastre įrašytų duomenų pakeitimo tvarką ir reikalavimus nustato Kadastro nuostatai.

14Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė kreipėsi į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą dėl poilsio namelio kadastro duomenų pakeitimo. Ši įstaiga 2009-06-22 sprendimu prašymo pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis netenkino, nurodydama, kad šiuo atveju kadastrinių duomenų pakeitimui turi būti pateiktas statinio pripažinti tinkamu naudoti aktas, nes pagal naujus 2009-01-13 nustatytus kadastrinius duomenis pastatas atitinka rekonstrukcijos darbus (pastatas padidintas). Nurodė, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Nekilnojamo turto kadastro įstatymo nustatyta išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka. Atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad apeliantė būtų pasinaudojusi šia galimybe.

15Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjama byla dalyje dėl juridinę reikšmę nustatančio fakto nustatymo nutrauktina, nes jau įregistruotiems statinių kadastro duomenims pakeisti įstatymas yra nurodęs kitą, ne teismo tvarką. Atitinkamai pareiškėjos reikalavimas įpareigoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti juridiniu faktu nustatytus duomenis paliktinas nenagrinėtas.

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad keisti ar naikinti teisėtą bei pagrįstą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartį remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

17Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 str.,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai