Byla e2-1374-790/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 4 d. nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-900-450/2018 pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Pango LT“ ir antstoliui R. S. dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys – A. S., Lloyds of London sindikatai, atstovaujami uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Colemont draudimo brokeris“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Pango LT“ ir antstoliui R. S. Ieškovas prašė pripažinti negaliojančiu varžytynių aktą Nr. 136174, kuriuo atsakovei UAB „ Pango LT“ buvo parduotas ieškovui nuosavybės teise priklausęs turtas – gyvenamasis pastatas ir žemės sklypas, esantys ( - ), ir taikyti restituciją – grąžinti ieškovui ginčijamo varžytynių akto pagrindu perleistą nekilnojamąjį turtą, o atsakovei UAB „Pango LT“ už šį turtą sumokėtą kainą, t. y. 39 072 Eur.

82.

9Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 1 d. sprendimu ieškovo R. B. ieškinį atmetė. Dėl šio teismo sprendimo ieškovas padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliaciniame skunde ginčijama suma yra 79 400 Eur, už elektroninių ryšių priemonėmis pateiktą apeliacinį skundą ieškovas turėjo sumokėti 1 416 Eur (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 4, 7 dalys). Ieškovas sumokėjo 75 Eur dydžio žyminį mokestį, nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo prašė atleisti (arba žyminio mokesčio mokėjimą atidėti).

103.

11Ieškovas, prašydamas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (arba tokį mokėjimą atidėti), nurodė, kad už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio suma jam yra itin didelė ir jis finansiškai nėra pajėgus ją sumokėti. Ieškovas šiuo metu dirba UAB „Legacija“, tačiau įmonė veiklos beveik nevykdo, dirba nuostolingai. Visos ieškovo draudžiamosios pajamos šiuo metu sudaro tik 100 Eur (atskaičius mokesčius – tik 72,80 Eur) kas mėnesį. Ieškovas neturi santaupų, o gaunamos pajamos vos užtikrina pagrindinių minimalių jo poreikių patenkinimą. Jokio nekilnojamojo ar kito vertingo turto ieškovas nebeturi. Ieškovas šiuo metu gyvena ginčo dalyku byloje esančiame name, parduotame iš varžytynių atsakovei UAB „Pango LT“. Ieškovas turi sveikatos problemų – serga pirmine arterine hipertenzija. Ši liga apsunkina ieškovo galimybes gauti daugiau pajamų. Mažai tikėtina, kad ieškovo finansinė padėtis artimiausiu metu pagerės. Ieškovo neatleidus nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (ar bent jau neatidėjus žyminio mokesčio mokėjimo), jis negalės realizuoti teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos ir ginti savo pažeistų teisių.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartimi nustatė terminą ieškovui iki 2018 m. liepos 12 d. apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, t. y. primokėti 1 341 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir pateikti tai patvirtinančius duomenis.

165.

17Teismas nurodė, kad kaip ir ieškinio priėmimo stadijoje, taip pat ir teikdamas apeliacinį skundą, ieškovas nepateikia visų duomenų apie savo realią turtinę padėtį. Bylą nagrinėjant iš esmės paaiškėjo aplinkybės, kad ieškovui pardavus ginčijamu turto pardavimo iš varžytynių aktu jam nuosavybės teise priklausiusį turtą ir atsiskaičius su jo skolininkais, antstolis pagal 2017 m. birželio 28 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą grąžino jam 19 239,57 Eur. Be to, byloje buvo nustatyta, kad ieškovas 2017 m. rugpjūčio 22 d. pardavė ir kitą jam priklausiusį nekilnojamą turtą – butą su rūsiu, esantį ( - ). Teismo vertinimu, šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas nepateikė visų duomenų, kurie leistų spręsti apie jo realią turtinę padėtį.

186.

19Teismas taip pat sprendė, kad nėra pagrindo remtis ir ieškovo teikiamais duomenimis apie jo gaunamas pajamas UAB „Legacija“. Šios įmonės vadovu yra pats ieškovas. Ieškovo teikiami duomenys yra labai prieštaringi. Ieškovas prie apeliacinio skundo pateikė duomenis apie itin mažą jo gaunamą atlygį, tačiau byloje yra 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 2016/10, kuriuo ieškovas sau, kaip įmonės direktoriui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsakė skaičiuoti 3 500 Eur atlyginimą. Teismo nuomone, ieškovas realiai iš tokių pajamų, kurias nurodė teismui, negyvena, nes jos yra itin mažos ir nesiekia net vidutinio mėnesinio atlyginimo dydžio. Teismas pažymėjo, kad ieškovas yra darbingo amžiaus, jaunas ir gebantis save išlaikyti.

207.

21Kadangi teismas nustatė, kad ieškovas yra gavęs didelės vertės pinigų sumas (iš antstolio ir turto pardavimo, nors apie jas nutylėjo), todėl, teismo nuomone, vien šie duomenys leidžia daryti pakankamą išvadą, jog ieškovo turtinė padėtis nėra tokia sunki, kad jis negalėtų sumokėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas yra sudaręs teisinių paslaugų teikimo sutartį su advokatu, o ši aplinkybė teismų praktikoje vertintina kaip įrodymas, jog asmens turtinė padėtis nėra itin sunki.

228.

23Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, sprendė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog ieškovo turtinė padėtis yra ypatingai sunki ir kad jis šiuo metu negalėtų sumokėti 1 341 Eur už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio.

24III.

25Atskirojo skundo argumentai

269.

27Ieškovas R. B. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartį panaikinti ir išspręsti prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo ar jo dalies sumokėjimo atidėjimo iš esmės – prašymą patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

289.1.

29Teismo nutartis pažeidžia ieškovo teisę į teisminę gynybą apeliacinės instancijos teisme. Teismas nevertino ieškovo nurodytų aplinkybių apie jo finansinę padėtį, rėmėsi prielaidomis ir 2016 m. (o ne aktualiais) duomenimis, nors kartu su prašymu ieškovas pateikė duomenis apie šiuo metu gaunamas itin mažas pajamas.

309.2.

31Duomenys apie antstolio išieškotų lėšų paskirstymą ir ieškovo turėtą kitą turtą buvo pateikti į bylą dar iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutarties, kuria buvo išspręstas iš esmės analogiškas ieškovo prašymas, priėmimo. Taigi, priešingai nei nurodė teismas, tokios aplinkybės teismui buvo žinomos jau anksčiau. Be to, teismui buvo žinoma ir tai, kad tuo metu UAB „Legacija“ veikė nuostolingai ir ieškovo pajamos buvo labai panašios (95 Eur), dėl pirminės arterinės hipertenzijos ieškovas turėjo sveikatos problemų. Kadangi visos skundžiamoje nutartyje nurodytos aplinkybės teismui buvo žinodamas dar 2017 m. rugpjūčio 16 d., teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas nepateikė visų duomenų apie savo turtinę padėtį. Kadangi nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d. ieškovo turtinė padėtis nepasikeitė, teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas šiuo metu turi galimybę sumokėti visą žyminį mokestį už apeliacinį skundą.

329.3.

33Ieškovas pateikė duomenis, kad jo darbo užmokestis per mėnesį šiuo metu yra 100 Eur (neatskaičius mokesčių). Ta aplinkybė, kad ieškovas, būdamas direktoriumi, įsakė nuo 2016 m. lapkričio 1 d. priskaičiuoti jam gerokai didesnį atlyginimą, savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog ieškovo gaunamos pajamos UAB „Legacija“ šiuo metu neatitinka ieškovo nurodytų. UAB „Legacija“ veiklos šiuo metu beveik nevykdo, dirba nuostolingai. Teismas teisingai pastebėjo, kad ieškovo gaunamos pajamos yra itin mažos ir patenkinti iš jų net būtiniausius poreikius sunku, todėl ieškovas ir buvo priverstas parduoti butą Rokiškyje bei iš turto pardavimo gautų pajamų gyventi, taip pat naudoti gautas iš antstolio lėšas.

349.4.

35Ieškovas neturi lėšų sąskaitose ir kito turto (įskaitant transporto priemones). Ieškovas prašo prie bylos prijungti duomenis iš bankų ir valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Regitra“, kurios patvirtina nurodytas aplinkybes. Tokie duomenys buvo gauti po apeliacinio skundo ir pašymo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo pateikimo teismui.

369.5.

37Priešingai nei sprendė teismas, ieškovo turtinė padėtis yra sunki, jis nėra pajėgus sumokėti už apeliacinį skundą žyminį mokestį. Mažai tikėtina, kad ieškovo turtinė padėtis artimiausiu metu galėtų pagerėti. Įmonė, kurioje ieškovas dirba, veikia nuostolingai, o jo amžius (48 metai) ir sveikatos būklė (ieškovas serga pirmine arterine hipertenzija) riboja ieškovo galimybes susirasti kitą darbą.

3810.

39Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas atsakovės UAB „Pango LT“ prašymas įpareigoti ieškovą pateikti UAB „Legacija“ balansą už 2017 m. ir pirmus tris 2018 m. ketvirčius su atsakingų asmenų parašais, taip pat pateikti įmonės banko sąskaitos išrašus už 2017–2018 m. Atsakovė nurodo, kad ieškovas prašyme atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo nurodytoms aplinkybėms pagrįsti pateikė UAB „Legacija“, kurios vienintelis akcininkas yra ieškovas, balansą už 2017 m., tačiau pateiktas balansas nepatvirtintas nei įmonės vadovo, nei buhalterio parašais.

40Teismas

konstatuoja:

41IV.

42Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

43Dėl naujų įrodymų priėmimo

4411.

45Ieškovas kartu su atskiruoju skundu pateikė VĮ „Regitra“ 2018 m. birželio 30 d. pažymą apie transporto priemones Nr. P3-18-261 ir bankų Luminor Bank AB ir „Swedbank“ AB išrašus apie ieškovo sąskaitose turimas lėšas, prašo juos prijungti prie bylos.

4612.

47Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

4813.

49Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovo teikiami nauji įrodymai apie turtinę padėtį galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. VĮ „Regitra“ pažyma ieškovui buvo išrašyta dar 2018 m. birželio 30 d., o apeliacinis skundas su prašymu dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo buvo pateiktas 2018 m. liepos 2 d. Dėl bankų sąskaitose turimų lėšų ieškovas į bankus taip pat galėjo kreiptis savalaikiai, t. y. iki prašymo teismui padavimo, tačiau tą padarė tik 2018 m. liepos 9 d. Nepaisant šių aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas prijungia prie bylos ieškovo kartu su atskiruoju skundu teikiamus įrodymus, nes jų pateikimo būtinybė iškilo po apeliacine tvarka skundžiamos nutarties priėmimo. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje padarė išvadą, kad ieškovas nepateikė visų duomenų apie savo realią turtinę padėtį ir kad ieškovo turtinė padėtis nėra ypatingai sunki. Atskirajame skunde ieškovas siekia paneigti šias pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas ir šiuo tikslu pateikė papildomus įrodymus, kad ieškovas neturi transporto priemonių ir lėšų bankų sąskaitose.

50Dėl atsakovės apeliacinės instancijos teismui pateikto prašymo

5114.

52Kaip jau buvo nurodyta šios nutarties 10 punkte, atsakovė UAB „Pango LT“ prašo įpareigoti ieškovą pateikti UAB „Legacija“ balansą už 2017 m. ir 2018 m. tris ketvirčius su atsakingų asmenų parašais, taip pat šios įmonės banko sąskaitos išrašus už 2017 ir 2018 m. Apeliacinės instancijos teismas šių atsakovės prašymų netenkina dėl toliau pateikiamų argumentų.

5315.

54Iš tikrųjų ieškovas prašyme atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (arba žyminio mokesčio mokėjimą atidėti) nurodytoms aplinkybėms pagrįsti pateikė UAB „Legacija“ 2017 m. pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą, kurie yra nepasirašyti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tokie duomenys neatitinka įrodymų leistinumo reikalavimų. Tačiau pareiga prašyme atleisti nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo (ar atidėti dalies žyminio mokesčio mokėjimą) nurodytas aplinkybes pagrįsti tenka ieškovui. Šiuo atveju ieškovui prašyme dėl žyminio mokesčio nurodytas aplinkybes grindžiant duomenimis, kurie neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų, tokiais duomenimis tiesiog nesiremiama (CPK 178, 179 straipsniai). Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas duomenimis apie UAB „Legacija“ finansinę padėtį nesirėmė.

5516.

56Atsakovės prašymas įpareigoti ieškovą pateikti UAB „Legacija“ banko sąskaitos išrašus už 2017–2018 m. yra nesusijęs su bylos nagrinėjimo dalyku. Prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (ar žyminio mokesčio atidėjimo) pareiškė ieškovas, o ne UAB „Legacija“, todėl nagrinėjamu atveju yra reikšminga ieškovo, o ne UAB „Legacija“ turtinė padėtis.

57Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir atskirajame skunde nurodytų argumentų

5817.

59Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos.

6018.

61Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo arba tokio žyminio mokesčio mokėjimą atidėti.

6219.

63Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės, yra įtvirtinta CPK 5 straipsnyje. Nepaisant to, ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, įstatymai nustato konkrečią teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

6420.

65Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra žyminio mokesčio už teismo atliekamus procesinius veiksmus sumokėjimas (CPK 80 straipsnis). Tačiau asmens turtinė padėtis, tiesiogiai lemianti asmens galimybes sumokėti žyminį mokestį, negali būti jo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą varžančiu veiksniu. Dėl to proceso įstatyme yra nustatyti teisiniai instrumentai skirti padėti asmenims, negalintiems dėl savo turtinės padėties sumokėti įstatyme nustatyto dydžio žyminio mokesčio, faktiškai ir efektyviai įgyvendinti teisę kreiptis į teismą. Negalėdamas sumokėti viso už atitinkamą procesinį veiksmą įstatyme nustatyto žyminio mokesčio, asmuo turi teisę prašyti teismo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 3 dalis) arba jį atidėti (CPK 84 straipsnis).

6621.

67Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė atleisti jį nuo didžiosios dalies už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio, o šio prašymo netenkinus – žyminio mokesčio dalies mokėjimą atidėti iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas šioje byloje.

6822.

69CPK 83 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Pagal CPK 84 straipsnį teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Nurodytos įstatymo nuostatos įpareigoja teismui teikiamus prašymus motyvuoti ir prie jų pridėti įrodymus, patvirtinančius tokių prašymų pagrįstumą.

7023.

71Atleidimas nuo žyminio mokesčio mokėjimas taikomas tada, kai asmuo dėl sunkios turtinės padėties neturi galimybių sumokėti įstatyme nustatyto žyminio mokesčio ir nėra duomenų, kad asmens turtinė padėtis ateityje gali pagerėti. Kai asmens turtinė padėtis kreipimosi į teismą metu yra komplikuota, tačiau yra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki turtinė būklė gali iš esmės pagerėti (pvz., per atitinkamą laikotarpį asmuo gaus (sukaups) reikiamą pinigų sumą), gali būti taikomas žyminio mokesčio atidėjimas. Nepaisant šių dviejų institutų skirtumų, abiem atvejais yra svarbi asmens turtinė padėtis, t. y. negalėjimas sumokėti reikiamo dydžio žyminio mokesčio.

7224.

73Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs duomenis apie ieškovo turtinę padėtį, sprendė, kad ieškovo turtinė padėtis nėra tokia sunki, kad jis šiuo metu negalėtų sumokėti 1 341 Eur žyminį mokestį, mokėtiną už apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismas tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai pritaria.

7425.

75Ieškovas kartu su prašymu atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo ar tokio mokesčio mokėjimą atidėti pateikė duomenis apie tai, kad jis šiuo metu dirba UAB „Legacija“, jo mėnesinės pajamos sudaro 100 Eur per mėnesį (tokį atlyginimą jis gauna nuo 2017 m. rugsėjo mėn., nuo 2017 m. birželio iki 2017 m. rugpjūčio mėn. ieškovo darbo užmokestį sudarė 95 Eur). Ieškovas nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Banko sąskaitose, esančiose Luminor Bank AB ir „Swedbank“ AB, 2018 m. liepos 9 d. ieškovas lėšų neturėjo.

7626.

77Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo remtis ieškovo teikiamais duomenimis apie jo gaunamas pajamas UAB „Legacija“, nes šios įmonės vadovu yra pats ieškovas. Be to, pats ieškovas antstoliui buvo pateikęs 2016 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. 2016/10, kuriuo ieškovas sau, kaip įmonės vadovui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsakė skaičiuoti 3 500 Eur dydžio atlyginimą. Apeliacinės instancijos teismas su tokiu pirmosios instancijos teismo duomenų apie ieškovo šiuo metu gaunamas pajamas vertinimu nesutinka.

7827.

79Ieškovo nuo 2017 m. birželio mėn. gaunamas pajamas (95 ir 100 Eur dydžio) patvirtina į bylą pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus pažyma apie asmens socialinį draudimą. Šioje pažymoje pateiktais duomenis netikėti nėra jokio pagrindo. Pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodytas įsakymas nepaneigia ieškovo šiuo metu gaunamų pajamų. Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. ieškovui nustatytas ir mokėtas darbo užmokestis galėjo pasikeisti ir pasikeitė, nes tą patvirtina pirmiau nurodyti objektyvūs duomenys. Spręsti, kokias pajamas ieškovas gaunas šiuo metu pagal 2016 m. lapkričio 1 d. duomenis, negalima. Juo labiau, kai byloje yra aktualūs duomenys apie ieškovo šiuo metu gaunamas pajamas.

8028.

81Nepaisant šios pirmiau nurodytos aplinkybės, pirmosios instancijos teismas teisingai pastebėjo, kad ieškovas yra darbingo amžiaus, todėl gali ir turi ieškoti galimybių gauti didesnį nei 100 Eur darbo užmokestį. Nors byloje yra duomenų apie tai, kad ieškovas serga pirmine arterine hipertenzija, tačiau jie nepatvirtina, jog ši liga riboja ieškovo galimybes dirbti ir užsidirbti. Ieškovas į bylą neteikė duomenų apie jam nustatytą mažesnį nei įprastą darbingumo lygį.

8229.

83Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas taip pat rėmėsi byloje esančiais, tačiau ieškovo prašyme nenurodytais duomenimis apie ieškovo gautas lėšas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu. Byloje ginčytu turto pardavimo iš varžytynių aktu buvo parduotas ieškovui nuosavybės teise priklausęs turtas. Atsiskaičius su ieškovo skolininkais, likusi nepanaudota iš turto pardavimo gauta lėšų suma (19 239,57 Eur) antstolio 2017 m. birželio 28 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo pagrindu buvo grąžinta ieškovui. Be to, ieškovas 2017 m. rugpjūčio 22 d. pardavė ir kitą jam priklausiusį nekilnojamą turtą – butą su rūsiu, esantį ( - ). Pirmosios instancijos teismo nuomone, šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas kartu su prašymu dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (ar tokio mokesčio mokėjimo atidėjimo) nepateikė visų duomenų apie savo turtinę padėtį.

8430.

85Atskirajame skunde ieškovas neginčija, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu jis gavo nurodytas lėšas iš antstolio ir turto pardavimo. Nepaisant skundžiamoje nutartyje nurodytų aplinkybių, sudariusių teismui pagrindą netenkinti ieškovo prašymo, ieškovas ir su atskiruoju skundu neteikia objektyvių duomenų apie tokių lėšų (jų dalies) panaudojimą. Ieškovas tik deklaratyviai nurodo, kad santaupų neturi, o gautas lėšas panaudojo kasdieniams poreikiams. Tačiau ieškovo per bylos pirmosios instancijos teisme laikotarpį gauta lėšų suma yra ženkli, ji gerokai viršija kasdieniams poreikiams reikalingą išleisti sumą. Šiuo atveju ypatingai reikšminga ir aplinkybė, kad 727 Eur žyminio mokesčio mokėjimas už ieškinį ieškovui buvo atidėtas iki teismo sprendimo byloje priėmimo. Tai reiškia, kad gavęs pajamų iš turto, ieškovas bent jau nurodyta suma privalo disponuoti, tačiau ieškovo teikiami duomenys to nepatvirtina.

8631.

87Be to, nors buvo pateikti išrašai apie tai, kad ieškovas lėšų banko sąskaitose neturi, tačiau tokie duomenys yra tik iš dviejų Lietuvoje veikiančių bankų. Ieškovas nepateikė duomenų, kad jis neturi sąskaitų ir (ar) lėšų kituose bankuose.

8832.

89Ieškovas atskirajame skunde daug dėmesio skiria faktui, kad duomenys apie antstolio jam grąžintinas lėšas ir nuosavybės teise turimą turtą pirmosios instancijos teismui buvo žinomi dar iki 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutarties priėmimo, kai buvo nutarta atidėti ieškovui žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) byloje priėmimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, pirma, minėtos nutarties priėmimo dieną byloje buvo duomenys apie 2017 m. birželio 28 d. antstolio išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, tačiau nebuvo duomenų, ar 19 239,57 Eur faktiškai jau buvo grąžinti ieškovui. Nutarties turinys patvirtina, kad ši aplinkybė sprendžiant ieškovo prašymą atleisti (atidėti) dalies žyminio mokesčio mokėjimą už ieškinį nebuvo vertinama. Antra, duomenys apie ieškovo turėtą nekilnojamąjį turtą Rokiškyje, kuris tuo metu buvo areštuotas, pirmosios instancijos teismui priimant 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutartį buvo reikšmingi, nes patvirtino, kad ieškovo turtinė padėtis nors yra sunki, tačiau ateityje ji gali pagerėti. Po Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutarties priėmimo situacija iš esmės pasikeitė, nes areštas ieškovo turėtam nekilnojamajam turtui Rokiškyje buvo panaikintas, ieškovas turtą pardavė ir gavo pajamų. Dėl to ieškovo atskirojo skundo argumentas, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d. jo turtinė padėtis nepasikeitė ir negalėjo būti vertinama kitaip, yra nepagrįstas.

9033.

91Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmiau nurodytų duomenų apie gautas reikšmingo dydžio lėšas ir jų panaudojimą neteikimas leidžia spręsti, kad ieškovas iš tikrųjų lėšų žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą sumokėti turi, o duomenis apie savo turtinę padėtį teikia selektyviai. Dėl šios priežasties aplinkybė apie negalėjimą šiuo metu sumokėti reikalingą žyminio mokesčio sumą už paduodamą apeliacinį skundą pagrįstai laikyta neįrodyta.

9234.

93Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau šioje nutartyje nustatytas aplinkybes, dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų neturi pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl nutartis paliekama nepakeista.

9435.

95Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio sumokėjimo terminas pasibaigė, šia nutartimi ieškovui nustatomas naujas terminas 1 341 Eur žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą sumokėti ir pateikti tai patvirtinančius duomenis pirmosios instancijos teismui.

9636.

97Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas 2016 m. spalio 15 d., jau pasibaigus nustatytam terminui žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą sumokėti, apeliacinės instancijos teismui pateikė pranešimą apie tai, jog jis 1 341 Eur žyminį mokestį sumokėjo 2018 m. spalio 13 d. Įvertinti ieškovo teikiamus duomenis, t. y. ar ieškovas pareigą sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą įvykdė tinkamai, paliekama pirmosios instancijos teismui.

98Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

99Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

100Nustatyti ieškovui R. B. iki 2018 m. spalio 24 d. (įskaitytinai) terminą 1 341 Eur žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą sumokėti ir pateikti tai patvirtinančius duomenis pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas R. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams uždarajai akcinei... 8. 2.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 1 d. sprendimu ieškovo R. B.... 10. 3.... 11. Ieškovas, prašydamas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (arba... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartimi nustatė terminą... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad kaip ir ieškinio priėmimo stadijoje, taip pat ir... 18. 6.... 19. Teismas taip pat sprendė, kad nėra pagrindo remtis ir ieškovo teikiamais... 20. 7.... 21. Kadangi teismas nustatė, kad ieškovas yra gavęs didelės vertės pinigų... 22. 8.... 23. Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, sprendė, kad nėra pagrindo daryti... 24. III.... 25. Atskirojo skundo argumentai... 26. 9.... 27. Ieškovas R. B. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m.... 28. 9.1.... 29. Teismo nutartis pažeidžia ieškovo teisę į teisminę gynybą apeliacinės... 30. 9.2.... 31. Duomenys apie antstolio išieškotų lėšų paskirstymą ir ieškovo turėtą... 32. 9.3.... 33. Ieškovas pateikė duomenis, kad jo darbo užmokestis per mėnesį šiuo metu... 34. 9.4.... 35. Ieškovas neturi lėšų sąskaitose ir kito turto (įskaitant transporto... 36. 9.5.... 37. Priešingai nei sprendė teismas, ieškovo turtinė padėtis yra sunki, jis... 38. 10.... 39. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas atsakovės UAB „Pango LT“... 40. Teismas... 41. IV.... 42. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 43. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 44. 11.... 45. Ieškovas kartu su atskiruoju skundu pateikė VĮ „Regitra“ 2018 m.... 46. 12.... 47. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 48. 13.... 49. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovo teikiami nauji įrodymai... 50. Dėl atsakovės apeliacinės instancijos teismui pateikto prašymo... 51. 14.... 52. Kaip jau buvo nurodyta šios nutarties 10 punkte, atsakovė UAB „Pango LT“... 53. 15.... 54. Iš tikrųjų ieškovas prašyme atleisti nuo dalies žyminio mokesčio... 55. 16.... 56. Atsakovės prašymas įpareigoti ieškovą pateikti UAB „Legacija“ banko... 57. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir atskirajame skunde nurodytų argumentų ... 58. 17.... 59. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 60. 18.... 61. Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir... 62. 19.... 63. Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės, yra... 64. 20.... 65. Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra... 66. 21.... 67. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė atleisti jį nuo didžiosios dalies už... 68. 22.... 69. CPK 83 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad asmens prašymu teismas,... 70. 23.... 71. Atleidimas nuo žyminio mokesčio mokėjimas taikomas tada, kai asmuo dėl... 72. 24.... 73. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs duomenis apie ieškovo turtinę... 74. 25.... 75. Ieškovas kartu su prašymu atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio už... 76. 26.... 77. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nėra pagrindo remtis ieškovo... 78. 27.... 79. Ieškovo nuo 2017 m. birželio mėn. gaunamas pajamas (95 ir 100 Eur dydžio)... 80. 28.... 81. Nepaisant šios pirmiau nurodytos aplinkybės, pirmosios instancijos teismas... 82. 29.... 83. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas taip pat... 84. 30.... 85. Atskirajame skunde ieškovas neginčija, kad bylos nagrinėjimo pirmosios... 86. 31.... 87. Be to, nors buvo pateikti išrašai apie tai, kad ieškovas lėšų banko... 88. 32.... 89. Ieškovas atskirajame skunde daug dėmesio skiria faktui, kad duomenys apie... 90. 33.... 91. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmiau nurodytų duomenų apie gautas... 92. 34.... 93. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau šioje nutartyje... 94. 35.... 95. Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio sumokėjimo... 96. 36.... 97. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas 2016... 98. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 99. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartį palikti nepakeistą.... 100. Nustatyti ieškovui R. B. iki 2018 m. spalio 24 d. (įskaitytinai) terminą 1...