Byla e2-4995-901/2015
Dėl žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios A. P. įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus „ADMINISTRAVIMAS LT“ UAB, ieškinį atsakovui A. P. dėl žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovo bankrutuojančios A. P. įmonės bankroto administratorius prašo priteisti iš atsakovo A. P. 3975,36 Eur žalos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas tinkamai (2015-05-25 viešo paskelbimo būdu), tačiau jis per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015-01-29 Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla A. P. įmonei ir bankroto administratoriumi paskirtas „ADMINISTRAVIMAS LT“ UAB. Įmonės valdymo organai per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo buvo įpareigoti perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Teismo nutartis įsiteisėjo 2015-02-08, tačiau įmonės savininkas ir vadovas A. P. nei per teismo nustatytą laikotarpį, nei vėliau teismo paskirtam bankroto administratoriui nei bendrovės turto, nei buhalterinės apskaitos ir kt. dokumentų neperdavė. Bankroto bylą iškėlęs teismas taip pat nustatė, kad A. P. įmonė nuo 2002-04-17 įgijusi likviduojamos įmonės statusą, yra skolinga VSDFV Šiaulių skyriui 3 200,35 Eur, kad skola yra uždelsta, jokio turto įmonė neturi ir yra nemoki bei neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 2 d. nutartimi patvirtino bankroto byloje vienintelio kreditoriaus VSDFV Šiaulių skyriaus 2015-03-03 dienos 3200,36 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Bankrutavusi įmonė savo vardu registruoto nekilnojamo turto bei transporto priemonių neturi, o įsiskolinimas kreditoriui VSDFV yra 3200,36 Eur. A. P. įmonė jau 2002 metais buvo nemoki ir įmonės savininkas turėjo pareigą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai įmonei, tačiau to neatliko, tuo bankrutavusios bendrovės kreditoriui padarydamas 3200,36 Eur materialinę žalą. Pažymėtina, kad dėl savalaikio nesikreipimo su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, turtinė žala padaryta ne tik bankrutavusios įmonės kreditoriui, bet ir pačiai bankrutavusiai įmonei, iš kurios bankroto byloje gaunamų (gautinų) lėšų turi būti padengtos (sumokėtos) administravimo išlaidos, kurios šioje bankroto byloje yra 750 Eur dydžio, t. y. tiek, kiek patvirtino bankroto bylą nagrinėjantis Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 5 dienos nutartyje.

6Konstatuotina, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar kituose norminiuose aktuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-7-266/2006). Kiekvienu atveju, taikant deliktinę atsakomybę, būtina nustatyti visus būtinus tam elementus: neteisėtą juridinio asmens vadovo veiką, žalos padarymo faktą, priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos, ir juridinio asmens vadovo kaltę. Įmonės vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra (CPK 178 str.). Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad A. P., būdamas individualios įmonės vadovu bei savininku, įmonės dokumentais bei turtu nesirūpino, nevykdė įstatymais jam pavestų pareigų, nes laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat neperdavė bankroto administratoriui dokumentų ir kito turto. Savo veiksmais atsakovas netinkamai vykdė LR Individualių įmonių įstatymo 7 str. 5 d. numatytas pareigas, prarado įmonės turtą, pažeidė pareigą veikti kreditorių bei įmonės interesais bei nedaryti jai žalos. Atsakovui nesirūpinus tinkamu įmonės buhalterinės apskaitos vedimu, neužtikrinus įmonės turto bei dokumentų išsaugojimo bei laiku nesikreipus į Teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo A. P. įmonei kreditorius VSDFV patyrė tiesioginę turtinę žalą, lygią teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumai 3200,36 Eur, be to, ir pati įmonė patyrė žalą, lygią patirtoms administravimo išlaidoms 750 Eur. Viso padaryta žala yra 3 950,36 Eur.

7Pažymėtina, jog žalos dydis – fakto klausimas, susijęs su bylą nagrinėjančio teismo nustatytų faktinių aplinkybių vertinimu (CPK 178 str., 353 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui laiku atlikus jam teisės aktais priskirtas pareigas rūpestingai, t. y. pateikus įstatymo reikalavimus atitinkantį ieškovo balanso bei kreditorių ir debitorių sąrašą, kreditoriniai reikalavimai galėjo būti patenkinti, o ieškovas būtų galėjęs visiškai ar bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, todėl galima konstatuoti, kad yra atsakovo neveikimo ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos atsiradimo, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (CPK 178 str.).

8Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų aplinkybių nustatyta, kad atsakovui neužtikrinus tinkamo kreditorių ir debitorių sąrašo pateikimo, atsakovui taikytina deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 str. 4 d.), ir iš atsakovo ieškovui priteistina 3 950,36 Eur žalos (CK 6.249 str.). Ieškovas, ieškinyje kalbėdamas apie 3950,36 Eur žalos sumą, ieškinio rezoliucinėje dalyje klaidingai nurodo kitą žalos sumą - 3975,36 Eur. Kadangi 25 Eur žalos sumos niekuo nepagrindžia, ieškovo atstovo reikalavimas šioje dalyje atmestinas.

9Vadovaujantis CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 3 950,36 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015-05-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (CPK 83 str. 1d. 8 p.), todėl iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 89,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 96 str. 1d.).

11Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) ieškovui bankrutuojančiai A. P. įmonei, juridinio asmens kodas 145084153, 3 950,36 Eur (tris tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt eurų, 36 euro centus) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 950,36 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-05-08) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Priteisti valstybei atsakovo A. P., asmens kodas ( - ) 89,00 Eur (aštuoniasdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai