Byla 1-25-744/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2išnagrinėjęs Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Vitalijos Lukšienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

3L. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 5 klasių išsilavinimo, vedęs, nedirbantis, gyvenantis Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ), teistas:

41) 2005-10-21 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. 3 mėnesiams viešųjų darbų (bausmę atlikęs);

52) 2010-11-18 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str., 290 str., 63 str. 5 d. 1 p. 30 parų arešto, 2010-12-23 pakeistas iš Šiaulių TI atilikus bausmę,

6paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti,

7kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 164 straipsnį,

Nustatė

8Kaltinamasis L. V., esant 2009 m. sausio 8 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimui priteisti iš jo išlaikymą sūnui K. V., gimusiam 2004 metais, gyvenančiam Pakruojo rajono savivaldybėje, ( - ) kartu su mama R. Š. (dabartinė pavardė K.), periodinėmis išmokomis po 250 litų kas mėnesį nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki jo pilnametystės – 2022 m. vasario 29 d. ir išlaikymo įsiskolinimą 9000 Lt už laikotarpį nuo 2005 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. lapkričio 1 d., skaičiuojant periodinėmis išmokomis po 250 litų kas mėnesį, paskiriant ieškovę R. Š. (K.) gautų sūnaus K. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teisėmis, nuo 2009 m. sausio 8 d. iki 2013 m. gruodžio 1 d. vengė pareigos mokėti lėšas sūnaus K. išlaikymui, dėl ko 2013 m. gruodžio 1 d. susidarė 26 532 Lt įsiskolinimas.

9Kaltinamojo L. V. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje, įrodyta šiais duomenimis:

10L. V., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos prisipažino visiškai ir parodė, kad jis žino, kad turi išlaikyti savo sūnų K., kurį sugyveno su R. Š., kuri šiuo metu yra ištekėjusi už kito vyro ir turi kitą pavardę – K. Iš pradžių, priėmus teismui sprendimą, iš antstolės gaudavo pranešimus apie tai, kad reikia mokėti lėšas sūnaus išlaikymui, bet tai truko apie metus, gal du, tačiau jis nedirbo ir neturėjo jokių pajamų, todėl negalėdavo mokėti alimentų sūnaus išlaikymui. Kai labai trumpai keletą kartų dirbo, tai buvo porą kartų po vieną dieną ir porą kartų po kelias, tačiau tai buvo maži pinigai, kurių reikėjo pačiam pragyvenimui. Taip pat jam sunku mokėti lėšas ir dėl to, kad yra sukūręs kitą šeimą ir be žmonos iki santuokos turėtų dviejų vaikų, dar turi ir jų bendrą vieną vaiką, tai jei tenka kur padirbti padienius darbus, tai pinigus skiria savo šeimos išlaikymui. Jis nori bendrauti su sūnumi, tačiau buvusi sugyventinė jam to neleidžia daryti, nes daugiausia nori bendrauti kai būna išgėręs. Per tą laikotarpį, jis yra gal tris, keturis kartus davęs sūnui, kai būdavo išgėręs po 50 ar 100 litų, bet kiek tiksliai yra davęs, jis neprisimena sumos, tačiau supranta, kad tai menkos lėšos kasdieniniams sūnaus poreikiams. Iš jo R. sūnaus išlaikymui nėra gavusi jokių pinigų, išskyrus keletą kartų, kai pats padavė pinigų sūnui. Jis žino, kad sūnaus išlaikymui jo motina gauna pinigus iš Vaikų fondo. Supranta, kad ne fondas turi išlaikyti jo sūnų, o jis ir, kad fondas pinigų gali pareikalauti ir iš jo, tačiau šiai dienai neturi jokių galimybių mokėti lėšas vaiko išlaikymui, nes jų paprasčiausiai neturi, o ką užsidirba atsitiktiniais darbais, tai išleidžia dabartinės savo šeimos ir savo poreikiams (34-35 b. l.);

11nukentėjusysis K. V. parodė, kad jis žino, jog jo tėtis yra L. V., tačiau neprisimena tokio atvejo, kad būtų gyvenęs su juo, taip pat tėtis jam niekada nėra pirkęs jokių dovanų, ar davęs pinigų. Taip pat ir mama nesakė, kad tėtis dėl jo kada nors būtų davęs pinigų ar ką nors nupirkęs, ar perdavęs dovanų. Su tėčiu bendrauja labai retai ir su juo tenka susitikti tik P. kaime, kur jo šeima važiuoja vasaroti į buvusį mamos butą, o gyvena K., pas naująjį tėtį. Supranta, kad jo tikrasis tėtis turėtų mokėti kažkokius pinigus mamai dėl jo išlaikymo, tačiau kaip tie pinigai vadinasi, jis nežino (19-20 b. l.);

12liudytoja R. K. parodė, kad apie keturis metus ji gyveno su sūnaus K. V. tėvu L. V. Kartu gyvenant 2004-02-29 gimė sūnus K. Išsiskyrus su L. V., sunku buvo išlaikyti sergantį sūnų, kuris turi neįgalumą dėl astmos ir dažnai reikia lankytis gydymo įstaigose, be to, buvo galimybė susimažinti kai kuriuos mokesčius, bei geranoriškai L. nepadedant išlaikyti sūnaus, patarta socialinės darbuotojos, ji kreipėsi į teismą dėl alimentų priteisimo ir 2009-01-08 priimtu sprendimu jam buvo priteista mokėti periodines išmoka sūnaus išlaikymui ne tik nuo pareiškimo teismui padavimo momento, o priteista buvo nuo 2008-11-01 iki sūnaus pilnametystės, bet ir atbuline data – nuo 2005-11-01 iki 2008-11-01, tačiau L. V. visiškai nei karto nieko nemokėjo ir vaiko nerėmė nei daiktais, nei pinigais ar dar kuo nors. Su teismo sprendimu dėl jo vykdymo ji kreipėsi į antstolę Vaivą Šimkienę, iš kurios tik šiemet, pirmą ir vienintelį kartą gavo pranešimą, kad antstolė siuntė patvarkymą dėl išlaikymo išieškojimo iš L. į jo darbovietę UAB ,,A.“. Ar buvo atlikti kokie išieškojimai pagal šį patvarkymą ji nežino, bet ji jokios informacijos iš niekur negavo ir jokie pinigai pravesti nebuvo. Sūnus K. nenori su tėvu bendrauti, bet L. privalo padėti išlaikyti sūnų (25-26 b. l.);

13iš Pakruojo rajono apylinkės teismo 2009-01-08 sprendimo matyti, kad iš L. V. buvo priteistas išlaikymas sūnui K. V., gim. 2004 m. (27-28 b. l.);

14iš 2013-12-20 antstolės Vaivos Šimkienės pažymos Nr. 2-27-287/2009 matyti, kad laikotarpiu nuo 2008 m. lapkričio mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn. duomenų apie L. V. mokėjimus sūnaus išlaikymui pagal Pakruojo rajono apylinkės teismo 2009-01-08 sprendimą nėra (13-15 b. l.).

15Kaltinamojo L. V. veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnį kvalifikuota teisingai, nes jis esant 2009 m. sausio 8 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimui, vengė pareigos mokėti lėšas sūnaus K. išlaikymui.

16Kadangi už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje, gali būti skiriama viešųjų darbų bausmė, prokurorė nusprendė kreiptis į teismą su pareiškimu dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, bylos aplinkybės yra aiškios, kaltinamasis L. V. sutiko su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, byloje civilinio ieškinio nėra, todėl procesas užbaigtinas surašant teismo baudžiamąjį įsakymą.

17Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje, kaltinamąjį L. V. siūlė nubausti 9 mėnesių viešųjų darbų bausme, paskiriant per mėnesį neatlygintinai išdirbti po 30 val. visuomenės labui. Taikyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnį, paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir galutinę bausmę paskirti 6 (šešis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

18Kaltinamasis L. V. su prokurorės siūlymu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu sutiko, su siūloma bausmės rūšimi bei dydžiu taip pat sutiko.

19Kaltinamojo L. V. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

20Skirdamas bausmę kaltinamajam L. V., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 ir 55 straipsniuose.

21Kaltinamasis L. V. nusikalstamos veikos padarymo metu (2009 m. sausio 8 d., kada prasidėjo jo trunkamoji nusikalstama veika), buvo teistas 1 kartą, šiuo metu teistas du kartus, bausmes atlikęs (39-48, 43-44, 47-48 b. l.), padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.), baustas administracine tvarka (49-51 b. l.), vedęs (53 b. l.), nedirba (57 b. l.), darbo biržoje registruotas (58 b. l.), R. seniūnija nusiskundimų jo elgesiu nėra gavusi (54 b. l.), įrašytas į Pakruojo PSPC psichikos sveikatos centro psichiatro įskaitą, į priklausomybių įskaitą neįrašytas (56 b. l.), yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, tiek prokurorė, tiek kaltinamasis prašė skirti viešųjų darbų bausmę, todėl, įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai (BK 41 str.) L. V. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalyje, prokurorės siūlomą bausmę – 9 (devynių) mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 valandų per mėnesį visuomenės labui.

22Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis L. V. prisipažino esanti kaltas, todėl, paskyrus jam bausmę, ji tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

23Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė su 2010 m. lapkričio 18 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta arešto bausme nesubendrintina, kadangi L. V. 2010 m. lapkričio 18 d. nuosprenmdžiu paskirtą bausmę yra visiškai atlikęs.

24Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (36-37 b. l.), kaltinamajam L. V. paliktina galioti.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., 422 str., teismas n u s p r e d ž i a :

26L. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164 straipsnyje, ir jį nubausti viešaisiais darbais 9 (devyniems) mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – viešuosius darbus 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

28L. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti.

29L. V. išaiškinti, kad viešieji darbai vykdomi tik tuo atveju, jei nuteistasis sutinka. Jeigu asmuo po teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo nesutinka atlikti viešuosius darbus, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu pakeičia viešuosius darbus bauda arba areštu pagal Lietuvos Respublikos BK 47, 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles.

30L. V., nesutikdamas su viešųjų darbų bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam šį teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Padavus tokį prašymą, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

31Jei L. V. per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka.

32Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas. Teisėjas

33Laisvydas Zederštremas

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,... 2. išnagrinėjęs Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 3. L. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. 1) 2005-10-21 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 5. 2) 2010-11-18 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 6. paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 7. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 164 straipsnį,... 8. Kaltinamasis L. V., esant 2009 m. sausio 8 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo... 9. Kaltinamojo L. V. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 10. L. V., apklaustas įtariamuoju, kaltu dėl padarytos nusikalstamos veikos... 11. nukentėjusysis K. V. parodė, kad jis žino, jog jo tėtis yra L. V., tačiau... 12. liudytoja R. K. parodė, kad apie keturis metus ji gyveno su sūnaus K. V.... 13. iš Pakruojo rajono apylinkės teismo 2009-01-08 sprendimo matyti, kad iš L.... 14. iš 2013-12-20 antstolės Vaivos Šimkienės pažymos Nr. 2-27-287/2009 matyti,... 15. Kaltinamojo L. V. veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 164... 16. Kadangi už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 17. Prokurorė už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 18. Kaltinamasis L. V. su prokurorės siūlymu užbaigti procesą teismo... 19. Kaltinamojo L. V. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 20. Skirdamas bausmę kaltinamajam L. V., teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių... 21. Kaltinamasis L. V. nusikalstamos veikos padarymo metu (2009 m. sausio 8 d.,... 22. Kadangi byla užbaigtina teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis L. V.... 23. Šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė su 2010 m. lapkričio 18 d. Pakruojo... 24. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (36-37 b. l.),... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., 422 str.,... 26. L. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę... 28. L. V. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 29. L. V. išaiškinti, kad viešieji darbai vykdomi tik tuo atveju, jei... 30. L. V., nesutikdamas su viešųjų darbų bausmės paskyrimu teismo... 31. Jei L. V. per nurodytą terminą tokio prašymo nepaduoda, teismo baudžiamasis... 32. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas nei apeliacine, nei kasacine... 33. Laisvydas Zederštremas...