Byla 2-1231-639/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant V. P., L. P., dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui D. C., atsakovo atstovei A. B., trečiajam asmeniui P. S., trečiojo asmens UAB „Pack Klaipėda“ atstovei R. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo If P&C Insurance AS filialo, ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Klaipėdos kartonas“, tretiesiems asmenims P. S. ir UAB „Pack Klaipėda“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2009-08-06 ieškovas ir UAB „Pack Klaipėda“ sudarė transporto priemonės draudimo sutartį kuria buvo apdrausta transporto priemonė HUMBAUR BIG ONE priekaba, valst. Nr. ( - ). 2010-06-22 atsakovo teritorijoje įvyko įvykis, kurio metu atsakovui priklausančio krautuvo vairuotojas P. S. iškraudamas makulatūrą iš paminėtos priekabos, įlenkė tento konstrukcijos viršutinį galinį skersinį, ko pasėkoje buvo apgadintos minėtos priekabos durys. Vadovaujantis LR CK 6.264 str. 1 d. samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės, todėl laikytina, kad už 2010-06-22 įvykį yra atsakingas atsakovas. Dėl išdėstyto ieškovas prašė priteisti iš atsakovo AB „Klaipėdos kartonas“ 3034,79 žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodo, kad ieškovo išmokėta draudimo išmoka pagal su ieškiniu pateikta 2011-10-12 PVM sąskaita-faktūra IVE Nr.0052464 už skersinio durų profilio keitimo darbus negali būti laikoma atsakovo padaryta žala transporto kompanijai UAB „Pack Klaipėda“, nes buvo įlenktas puspriekabės tento konstrukcijos viršutinis galinis skersinis 2010-06-22. Be to, dėl tento konstrukcijos įlenkimo transporto kompanija nekėlė pretenzijų visus metus ir keturis mėnesius, todėl laikytina, kad žala transporto kompanijai dėl durų sugadinimo galėjo atsirasti ir po 2010-06-22 incidento. Paaiškino, kad bendrovė neteisėtų veiksmų nepadarė, incidentas, įvykęs 2010-06-22 iškraunant makulatūrą iš puspriekabės, buvo suderintas su transporto priemonės šeimininku, nelaikytinas neteisėtais veiksmais. Atsiliepime taip pat nurodė, kad prašo taikyti sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą, kaip reikalavimams, kylantiems iš draudimo teisinių santykių.

4Tretysis asmuo P. S. nurodė, kad dirbdamas akcinėje bendrovėje „Klaipėdos kartonas“ 2010 m. birželio 22 d., naktinėje pamainoje krautuvu iškrovė makulatūrą iš ieškinyje paminėtos mašinos ir netyčia užkliudė mašinos galinį viršutinį skersinį virš durų. Po to ta pati mašina keletą kartu buvo atvažiavusi ir jis pastebėjo, kad skersinis nebuvo pakeistas. Dėl išdėstyto mano, kad ieškinys turėtų būti atmestas.

5Trečiojo asmens UAB „Pack Klaipėda“ atstovė ieškinį palaikė. Nurodė, kad žala padaryta visiškai naujam automobiliui. Greitai negalėjo suremontuoti automobilio, kadangi negavo reikalingų detalių. Draudimas (ieškovas) jiems žalą visiškai atlygino.

6Ieškinys tenkintinas.

7Šalių atstovų paaiškinimais ir iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir trečiasis asmuo UAB „Pack Klaipėda“ 2009-08-06 sudarė transporto priemonės draudimo sutartį, pagal kurią buvo apdrausta transporto priemonė HUMBAUR BIG ONE priekaba, valst. Nr. ( - ). Draudimo laikotarpis numatytas nuo 2009-08-07 iki 2010-08-06 (imtinai) ( b. l. 8-9).

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2010-06-22 įvyko draudiminis įvykis, kurio atsakovo darbuotojas vykdydamas darbinęs funkcijas apgadino minėtos transporto priemonės priekabą. (b.l. 11,14,15). Ieškovė atlikusi žalos administravimo veiksmus, remiantis 2011-11-21 žalos skaičiavimo išvada, 2011-11-22 išmokėjo 3034,79 Lt dydžio draudimo išmoką tiesiogiai trečiajam asmeniui UAB „Pack Klaipėda“ (b.l. 17). Ieškovė, išmokėjusi trečiajam asmeniui draudimo išmoką, 2011-12-13 su pretenzija dėl išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo kreipėsi į atsakovę (b.l. 18), tačiau pastaroji ieškovei atlyginti nuostolius atsisakė (b.l. 19).

9Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.263 straipsniu, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Įstatymų numatytais atvejais asmuo privalo atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą arba savo valdomų daiktų padarytą žalą.

10Byloje dėl žalos atlyginimo ieškovas turi įrodyti žalos faktą ir dydį, neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Šiuo atveju iš esmės ginčo, dėl to, kad 2010-06-22 atsakovo darbuotojas sugadino apdraustą transporto priemonę nėra. Tai patvirtina tos pačios dienos surašytas aktas. Tai, taip pat patvirtino ir byloje apklaustas atsakovo darbuotojas tretysis asmuo P. S.. Atsakovė atstovė tvirtino, kad nurodytas sugadinimas buvo nežymus ir UAB „Pack Klaipėda“ ir toliau eksploatavo taip sugadintą automobilį ir jį sutaisė tik po gana ilgo laiko tarpo, todėl minėtą transporto priemonę galėjo dar kas nors apgadinti. Tačiau atsakovė pateikdama šias prielaidas jokių tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Tuo tarpu ieškovas kaip minėta pateikė priekabos apgadinimo aktą, nuotraukas, kurios patvirtino žalos faktą. Šie išvardinti įrodymai, neabejotinai patvirtina žalos faktą, neteisėtus veiksmus (pasireiškusius neatsargumo forma) bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CPK 185 str. )..

11Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Nustatyta, kad tam suremontuoti apgadintą automobilį tretysis asmuo UAB „Pack Klaipėda“ užsakė reikalingas detales, kurios buvo pateiktos tai patvirtina UAB „“Ivetra ir Ko“ pateikta PVM sąskaita faktūra (b.l. 12). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 177 straipsnio 1 dalį įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Šie duomenys nustatomi šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais ir ekspertų išvadomis (CPK 177 straipsnio 2 dalis). Įrodinėjimo priemonėmis taip pat gali būti nuotraukos, vaizdo bei garso įrašai, padaryti nepažeidžiant įstatymų (CPK 177 straipsnio 3 dalis). Taigi aptartais įrodymais ieškovas įrodė žalos dydį, nenustatyta, kad ji būtų kaip nors padidintas.

12Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.1015 straipsnio 1 dalį, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atlygino trečiajam asmeniui žalą, kuri atsirado dėl atsakovės neteisėtų veiksmų; esant visoms atsakovės civilinės atsakomybės sąlygoms, ieškovės naudai iš atsakovės priteistina 3034,79 Lt draudimo išmoka.

13Dėl ieškinio senaties

14Kaip minėta atsakovė atsiliepime į ieškinį (b.l. 23-24) taip pat atsakydama į ieškovo pretenziją ( b.l. 19) nurodė, kad ieškovas praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą, kurį prašė taikyti.

15Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 1.125 straipsnio 7 dalį sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams. O reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo yra taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 8 dalis). Dėl to, spręsdamas ieškinio senaties taikymo klausimą, teismas privalo kvalifikuoti ginčo santykius. Draudimo teisiniai santykiai susiklosto tarp draudimo bendrovės ir draudėjo ar kito asmens, dalyvaujančio šiuose santykiuose draudimo sutarties ir su ja susijusio specialaus draudimo teisinio reguliavimo pagrindu. Reikalavimas dėl žalos atlyginimo kyla iš delikto (pažeidimo), t. y. neteisėto veiksmo asmens, kuris iki pažeidimo nebuvo jokiais teisiniais santykiais susijęs su nukentėjusiuoju, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CK 6.245 straipsnio 4 dalis). Delikto pagrindu atsiradę santykiai yra deliktinės civilinės atsakomybės santykiai, todėl jiems taikomos atitinkamos civilinės atsakomybės taisyklės.

16Nagrinėjamu atveju ieškinys atsakovei AB „Klaipėdos kartonas“ dėl žalos atlyginimo grindžiamas neteisėtu turto sugadinimu (deliktu), t. y. reikalavimas kyla iš deliktinės civilinės atsakomybės. Aplinkybė, kad tokį reikalavimą pareiškė draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką nukentėjusiam draudėjui, nekeičia santykių, iš kurių toks reikalavimas kildinamas, prigimties. Subrogacijos atveju turto draudikas perima draudėjo, t. y. nukentėjusio asmens, teises į žalos atlyginimą tiek specialiosios (CK 6.1015 straipsnis), tiek ir bendrosios (CK 6.101 straipsnio 4 dalies 4 punktas) normų pagrindu. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis). Aiškindamas šią nuostatą kasacinis teismas yra pasisakęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. N.V., bylos Nr. 3K-3-377/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „Kluonas“; bylos Nr. 3K-3-580/2007; kt.). Atsižvelgiant į tai, kad draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal taisykles, nustatančias draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis), draudiko už žalą atsakingam asmeniui reiškiamiems reikalavimams atlyginti draudėjui išmokėtas sumas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas netaikomas. Tai paaiškinama tuo, kad tarp draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens nėra draudimo teisinių santykių, o subrogacijos būdu draudikui pereina draudėjo teisės į žalos atlyginimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Estijos draudimo bendrovė AS „ERGO Kindlustuse“ v. UAB „Transmėja“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-438/2006).

17Ieškovas draudimo išmoką išmokėjo 2011-11-22 d. Pati žala buvo padaryta 2010-06-22 d. Ieškinys teisme gautas 2012-04-05 d. Taigi ieškovas nepraleido šiuo atveju taikomo trejų metų ieškinio senaties termino, todėl atsakovo prašymas taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu ieškinį atmesti, pripažintinas nepagristu.

18Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. iš atsakovės ieškovei priteistina 5 procentai metinių palūkanų už priteistą 3034,79 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-04-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 91 Lt žyminis mokestis ( b. l. 4) ir 400 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b. l. 56-57). Išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija teisingumo ministro įsakymu patvirtintose rekomendacijose nustatyto dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis, Rekomendacijų 8.2 punktas, 9 punktas), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 491 Lt bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Priteisti ieškovei „If P &C Insurance AS“ filialui, iš atsakovės AB „Klaipėdos kartonas“, 3034,79 Lt (tris tūkstančius trisdešimt keturi litus ir 79 ct) žalos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3034,79 Lt Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-10 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 491 (keturis imtus devyniasdešimt vieną Lt, 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2009-08-06 ieškovas ir UAB... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodo, kad ieškovo... 4. Tretysis asmuo P. S. nurodė, kad dirbdamas akcinėje bendrovėje „Klaipėdos... 5. Trečiojo asmens UAB „Pack Klaipėda“ atstovė ieškinį palaikė. Nurodė,... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Šalių atstovų paaiškinimais ir iš byloje esančių rašytinių įrodymų... 8. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2010-06-22 įvyko... 9. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.263 straipsniu, kiekvienas asmuo turi... 10. Byloje dėl žalos atlyginimo ieškovas turi įrodyti žalos faktą ir dydį,... 11. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos... 12. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.1015 straipsnio 1 dalį, jeigu draudimo... 13. Dėl ieškinio senaties... 14. Kaip minėta atsakovė atsiliepime į ieškinį (b.l. 23-24) taip pat... 15. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas... 16. Nagrinėjamu atveju ieškinys atsakovei AB „Klaipėdos kartonas“ dėl... 17. Ieškovas draudimo išmoką išmokėjo 2011-11-22 d. Pati žala buvo padaryta... 18. Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. iš atsakovės ieškovei priteistina 5... 19. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 269-270 str., 279 str., 307... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti ieškovei „If P &C Insurance AS“ filialui, iš atsakovės AB... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu...