Byla Iv-3888-208/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs T. M. skundu,

Nustatė

2T. M. atstovė J. M. 2011-09-28 paštu išsiuntė skundą, kuriame prašė panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011-09-06 sprendimą Nr. 3R-22; įpareigoti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą kreiptis į Kanados ir visų kitų šalių, kur galėtų būti pareiškėjo sūnus, centrines įstaigas dėl sūnaus neteisėto laikymo ir/ar išvežimo pagal Hagos konvenciją ir (arba) Briuselio II reglamentą pateikti oficialius prašymus grąžinti sūnų į tėvo globą; įpareigoti atsakovą pateikti minėtų šalių institucijoms oficialius prašymus dėl vaiko sveikatos ir gerovės užtikrinimo pagal pareiškėjo 2011-06-07 prašymą atsakovui.

3Pateiktas skundas atiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo skundui nustatytus reikalavimus, todėl 2011-10-04 nutartimi nustatytas terminas iki 2011-10-18 skundo trūkumams pašalinti – pateikti 2 patikslinto skundo egzempliorius su tinkamai nurodytais reikalavimais.

4Registruotai pašto korespondencijos siuntai grįžus neįteiktai, pareiškėjui 2011-11-11 pakartotinai išsiųsta 2011-10-04 teismo nutartis.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6T. M. skundo trūkumų nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

8T. M. skundą laikyti nepaduotu.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2011-09-28 sumokėtą 100 lt žyminį mokestį grąžinti T. M..

10Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai