Byla 2FB-5823-323/2018

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos L. U. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys D. R., V. S., uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“, akcinė bendrovė „Klaipėdos energija“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“, SIA „B2Kapital“, antstolė L. P., antstolė B. T., antstolis A. S., išnagrinėjo bankroto administratorės E. G. prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo L. U. bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Teismas 2018-06-04 nutartimi pareiškėjos prašymą patenkino ir iškėlė jai fizinio asmens bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė E. G..

52018-10-09 bankroto administratorė E. G. pateikė teismui prašymą dėl bankrutuojančios L. U. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Nurodė, kad 2018-10-01 įvyko antrasis fizinio asmens kreditorių susirinkimas, kurio metu nutarta tvirtinti L. U. mokumo atkūrimo plano projektą.

6Prašymas tenkintinas, tvirtintinas mokumo atkūrimo plano projektas.

7Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių, pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 2 dalis). Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 5 dalis). Teismas, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą ir plano projektą su išvada, rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalis).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-09-07 įvyko fizinio asmens pirmasis kreditorių susirinkimas, kurio metu nutarta netvirtinti L. U. mokumo atkūrimo plano projekto bei įpareigoti bankrutuojantį asmenį pateikti patikslintą mokumo atkūrimo plano projektą. 2018-10-01 vyko pakartotinis bankrutuojančios L. U. kreditorių susirinkimas, kuriame buvo sprendžiamas patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo klausimas. Pareiškėjos kreditoriai UAB „Būsto paskolų draudimas“, SIA „B2Kapital“ dalyvavo ir balsavo raštu susirinkime, bei susirinkimo metu balsų dauguma (kreditoriaus UAB „Būsto paskolų draudimas“, turinčio 71,78 proc. visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, balsais) pritarė patikslintam fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektui.

9Iš prie prašymo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad bankroto administratorė savo išvadoje dėl bankrutuojančios L. U. parengto mokumo atkūrimo plano ir jame numatytų priemonių įgyvendinimo galimybių nurodė, kad planas atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus, įstatyme nurodytų pagrindų bankroto bylai nutraukti nenustatyta, o plane numatytos priemonės ekonomiškai pagrįstos, užtikrina bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą.

10Be to, prašymo nagrinėjimo metu teismas nenustatė, kad mokumo atkūrimo plane bankrutuojanti L. U. pateikė neteisingą informaciją apie turtą ir pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis. Nėra duomenų, kad ji būtų sudariusi kreditorių teises pažeidžiančius sandorius, ar tapo nemoki dėl žalingų įpročių. Nenustatyta, kad po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojantis asmuo būtų nuslėpęs bankroto proceso metu gautas lėšas ir kitą turtą.

11Įvertinus nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad bankroto administratorės pateiktas bankrutuojančios L. U. mokumo atkūrimo plano projektas iš esmės atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, kreditorių teisių nepažeidžia, pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalis pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į bankroto administratorės išvadą ir įvertinus nemokaus fizinio asmens bei kreditorių teises ir teisėtus interesus, tvirtintinas bankrutuojančios L. U. 2018-09-19 mokumo atkūrimo plano projektas (CPK 178, 185 straipsniai, Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6, 8 dalys).

12Byloje dalyvaujantiems asmenims išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, jie turi teisę kreiptis dėl mokumo atkūrimo plano pakeitimo ta pačia tvarka, kaip ir buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 13 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

14patvirtinti teismui pateiktą bankrutuojančios L. U. 2018-09-19 kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektą.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai