Byla 2-1458/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gabringa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 8 d. nutarties, kuria taikytas atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas, civilinėje byloje Nr. 2-1775-262/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gabringa“ ieškinį dėl atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Versenta“, uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus pramogų arena“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Gabringa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Versenta“, UAB „Vilniaus pramogų arena“, prašydamas pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento atsakovų UAB „Versenta“ ir UAB „Vilniaus pramogų arena“ 2010 m. lapkričio 25 d. sudarytą pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį Nr. AD-3506 dėl nekilnojamojo turto, t.y. 5570,55 kv.m. bendro ploto negyvenamosios patalpos – Ledo rūmų su dengta ledo aikštele, su bendro naudojimo patalpa, esančio Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, ir taikyti restituciją, šalis grąžinant į padėtį, buvusią iki šio sandorio sudarymo. Ieškovas ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nekilnojamojo turto, t.y. 5570,55 kv.m. bendro ploto negyvenamosios patalpos – Ledo rūmų su dengta ledo aikštele, su bendro naudojimo patalpa, esančio Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, areštą.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi areštavo atsakovui UAB „Vilniaus pramogų arena“ nuosavybės teise priklausančią 5570,55 kv.m. bendro ploto negyvenamąją patalpą – Ledo rūmus su dengta ledo aikštele, su bendro naudojimo patalpa, esančią Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, uždraudžiant parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims.

6Atsakovas UAB „Vilniaus pramogų arena“ pateikė teismui prašymą įpareigoti ieškovą įmokėti į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą 735 377,34 Lt piniginį užstatą arba pateikti šiai sumai banko garantiją atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Atsakovas nurodė, kad 2010 m. lapkričio 25 d. UAB „Versenta“ ir UAB „Vilniaus pramogų arena“ sudarė nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas UAB „Vilniaus pramogų arena“ paėmė paskolą iš vienintelio bendrovės akcininko Wall Investments Ltd. Atsakovas pažymėjo, kad paskolos sutartimi lėšos turto įsigijimui nemokant palūkanų už naudojimąsi suteikta paskola buvo paskolintos ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, su sąlyga, kad UAB „Vilniaus pramogų arena“ įsigijęs turtą jį įkeis ir gaus 1 450 000 EUR paskolą iš Lietuvos Respublikoje veikiančio banko ar kito subjekto ir tokiu būdu bus grąžinta paskolos sutartimi akcininko suteikta paskola. Atsakovas nurodė, kad jam negrąžinus suteiktos paskolos numatytu terminu, privalės mokėti 20 procentų dydžio metines palūkanas už naudojimąsi paskola nuo negrąžintos paskolos dalies iki visiško paskolos grąžinimo bei sumokėti vienkartinę 5 procentų dydžio baudą nuo negrąžintos paskolos dalies. Atsakovas pažymėjo, kad paskolos sutartimi paėmus paskolą bei galutinai ir tinkamai atsiskaičius už įsigyjamą turtą sutartyje numatyta tvarka, 2010 m. lapkričio 30 d. priėmimo-perdavimo aktu turto nuosavybės teisė buvo perduota atsakovui UAB „Vilniaus pramogų arena“. Atsakovo teigimu, visi atsiskaitymai tarp šalių pagal sutartį yra baigti, šalys viena kitai jokių materialinių ar kitokių pretenzijų neturi ir ateityje jų neturės. Atsakovas nurodė, kad 2010 m. gruodžio 6 d. UAB „Vilniaus pramogų arena“ gavo AB banko SNORAS pasiūlymą dėl kredito limito suteikimo, kuriame bankas nurodė, jog galėtų suteikti UAB „Vilniaus pramogų arena“ kredito limitą 1 150 000 EUR sumai, nustatant palūkanų normą 6 mėnesių EURIBOR + 5,15 procentų banko marža, jei suteikto kredito limito užtikrinimui UAB „Vilniaus pramogų arena“ įkeis turtą banko naudai. Atsižvelgiant į pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas negalėjo įvykdyti esminės kredito limito suteikimo sąlygos, t. y. negali įkeisti bankui turto, o bankas 2011 m. sausio 31 d. pranešimu visiškai atsisakė suteikti kredito limitą, jei suteikiamas kredito limitas nebus užtikrintas turto įkeitimu. Atsakovo teigimu, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas negali gauti lėšų iš banko bei negalės grąžinti turto įsigijimui suteiktos paskolos akcininkui numatytu terminu, t. y. per 3 mėnesius, todėl privalės mokėti 20 procentų dydžio metines palūkanas ir 5 procentų dydžio baudą nuo negrąžintos paskolos dalies, taip pat atsakovas negali ir negalės gauti kredito limito ir iš kitų bankų ar kredito institucijų, kadangi paskolos suma yra didelė, o dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turto įkeitimas prievolės įvykdymo užtikrinimui negali būti įgyvendintas. Atsakovas pažymėjo, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės areštuojant turtą atsakovui UAB „Vilniaus pramogų arena“ neabejotinai sukels itin didelius finansinius nuostolius, verslo partnerių nepasitikėjimą bei neigiamai įtakos veiklos vykdymą. Atsakovo teigimu, UAB „Vilniaus pramogų arena“ dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių per artimiausius 12 mėnesių viso patirs 155 480 + 57 000 = 212 980 EUR = 735 377,34 LTL (1 EUR = 3,4528 LTL) nuostolių, kuriuos sudarys paskolos sutartyje ir banko pasiūlyme esantis palūkanų skirtumas ir bauda už netinkamą įsipareigojimų pagal paskolos sutartį vykdymą. Atsakovas nurodė, kad ieškovo turtinė padėtis nėra žinoma, ieškovo įstatinis kapitalas yra 323 700 Lt, kas yra daugiau kaip dvigubai mažesnė suma nei atsakovo būsimi nuostoliai per artimiausius 12 mėnesių, dėl ko kyla reali grėsmė, jog ieškinio atmetimo atveju, ieškovas nebus pajėgus atlyginti atsakovo bylinėjimosi metu patiriamų nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 8 d. nutartimi nutarė atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkinti; įpareigoti ieškovą UAB „Gabringa“ iki 2011 m. kovo 31 d. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą 735 377,34 Lt sumą arba pateikti banko garantiją nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Vilniaus pramogų arena“, atlyginimo užtikrinimui bei pateikti teismui įmokėjimą patvirtinančius dokumentus; išaiškinti ieškovui UAB „Gabringa“, kad per teismo nustatytą terminą nepervedus 735 377,34 Lt į teismo specialiąją sąskaitą arba nepateikus banko garantijos, laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi, bus panaikintos.

9Teismas nurodė, kad atsakovo nurodytos aplinkybės dėl patiriamų nuostolių ir jų dydžio yra grindžiamos pridedamais įrodymais ir pagal atsakovo pateiktus skaičiavimus sudaro 735 377,34 Lt sumą, kurią atsakovas ir prašo užtikrinti galimus jo nuostolius dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

10Teismas nurodė, kad taikant nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą būtinos dvi sąlygos – atsakovo nuostoliai ir tikimybė, kad netaikius nuostolių atlyginimo užtikrinimo jų realus išieškojimas gali būti apsunkintas. Teismo teigimu, Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Gabringa“ finansinė atskaitomybė už 2009 metus patvirtina, kad ieškovo turtas yra 305 026 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 37 148 Lt, UAB „Gabringa“ 2009 m. dirbo nuostolingai, t.y. patyrė 24 825 Lt nuostolį. Dėl to teismas sprendė, kad atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ galimų nuostolių suma yra žymiai didesnė nei ieškovui UAB „Gabringa“ priklausantis turtas, todėl darytina išvada, kad yra reali grėsmė, jog ieškinio atmetimo atveju, ieškovas nebus pajėgus atlyginti bylos nagrinėjimo metu atsakovo patirtų nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

11Teismas, įvertinęs atsakovo prašyme dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, išdėstytas aplinkybes sprendė, kad atsakovo prašomas užtikrinti galimų nuostolių dydis yra teisingas, pagrįstas, nepažeidžiantis šalių interesų pusiausvyros ir lygiateisiškumo principų. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymas tenkintinas ir ieškovas UAB „Gabringa“ įpareigotinas pateikti atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą, t.y. į teismo specialiąją teismo sąskaitą įmokėti 735 377,34 Lt arba šiai sumai pateikti banko garantiją.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Gabringa“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atmesti. Apelianto teigimu, teismas neturėjo pagrindo tenkinti atsakovo prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Apeliantas nurodo, kad atsakovas prašymą dėl nuostolių užtikrinimo grindė 2010 m. lapkričio 10 d. paskolos sutartimi Nr. 10-11/10, atsakovo vienintelio akcininko 2010 m. gruodžio 1 d. sprendimu, AB banko SNORAS 2010 m. gruodžio 6 d. raštu dėl kredito limito suteikimo bei AB banko SNORAS 2011 m. sausio 31 d. raštu dėl kredito suteikimo (nesuteikimo), tačiau šie įrodymai tinkamai neįrodo atsakovo reikalavimo pagrindo. Apeliantas pažymi, kad paskolos sutartis nėra įregistruota, todėl tokio sandorio faktas negali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis, paskolos sutartyje nustatytos palūkanos akivaizdžiai per didelės ir prieštarauja atsakovo įstatams, be to, AB bankas SNORAS pateikė tik preliminarų pasiūlymą, todėl nėra pagrindo teigti, kad kredito sutartis su banku būtų tikrai sudaryta. Apeliantas pažymi, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų dėl to, kad su banku buvo tartasi būtent dėl 2010 m. lapkričio 10 d. paskolos sutarties Nr. 10-11/10 finansavimo.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai ir išsamiai įvertino byloje esančius įrodymus bei priėmė pagrįstą nutartį įpareigodamas ieškovą įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 735 377,34 Lt sumą arba pateikti šiai sumai banko garantiją nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Atsakovo teigimu, UAB „Vilniaus pramogų arena“ jau patiria ir ateityje neabejotinai patirs nuostolius dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, o atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymas yra teisėtas ir pagrįstas tinkamais ir išsamiais įrodymais, tuo tarpu ieškovo atskirasis skundas yra nepagrįstas, remiamasi tik prielaidomis ir abejonėmis, nepateikiant jokių tai pagrindžiančių įrodymų, dėl ko ieškovo atskirasis skundas yra atmestinas, to pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 8 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmestinas.

17Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Įprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, todėl įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, garantuoja ieškovo ir atsakovo teisėtų interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, taikomų laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo proporcingumą siekiamiems tikslams. CPK 147 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti atlyginti dėl ieškovo iniciatyva taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, kai teismas, preliminariai įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybę. Užtikrinant galimų atsakovo nuostolių atlyginimą pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau nebūtina pagrįsti nuostolių konkretaus dydžio. Tai reiškia, kad teismas, skirdamas CPK 147 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas priemones, nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti vien tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį teismas turi nustatyti atsižvelgdamas į galimų nuostolių dydžio prognozę, įvertindamas laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių pasekmes ribojant šią veiklą ir kitas reikšmingas aplinkybes.

18Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su atskirojo skundu argumentais dėl nepagrįsto pirmosios instancijos teismo atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo taikymo. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju atsakovas nuostolių atsiradimą kildina iš to, kad, byloje taikius laikinąsias apsaugos priemones – 5570,55 kv.m. bendro ploto negyvenamosios patalpos – Ledo rūmų su dengta ledo aikštele su bendro naudojimo patalpa, esančios Ąžuolyno g. 9, Vilniuje, areštą, atsakovas neturės galimybės gauti paskolos iš banko, įkeičiant bankui minėtą turtą. Atsakovas UAB „Vilniaus pramogų arena“, grįsdamas nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsiradimo galimybę bei dydį, nurodė, kad byloje areštuoto turto pirkimui atsakovo vienintelis akcininkas Wall Investments Ltd. 2010 m. lapkričio 10 d. paskolos sutartimi Nr. 10-11/10 suteikė atsakovui UAB „Vilniaus pramogų arena“ 1 900 000 USD paskolą ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui nemokant palūkanų už naudojimąsi paskola, o jeigu per nurodytą terminą paskola nebus grąžinta, paskolos gavėjas UAB „Vilniaus pramogų arena“ privalės mokėti paskolos davėjui Wall Investments Ltd. 20 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos paskolos dalies iki visiško paskolos grąžinimo (paskolos sutarties 1.1, 2.3 p.). Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės akcininkas turi būti lojalus juridiniam asmeniui, kurio akcijos jam priklauso nuosavybės teise, todėl paskolos sutarties sąlyga, numatanti, kad negrąžinus paskolos per nustatytą terminą paskolos gavėjas turės mokėti 20 procentų metines palūkanas, nėra visiškai sąžininga. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad į bylą nepateikti įrodymai, patvirtinantys, kad minėta 2010 m. lapkričio 10 d. paskolos sutartis yra įvykdyta, t.y. kad pinigai atsakovui UAB „Vilniaus pramogų arena“ buvo sumokėti. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo pateiktas į bylą AB banko SNORAS 2010 m. gruodžio 6 d. raštas dėl kredito limito suteikimo nėra pakankamas įrodymas pripažinti, jog atsakovas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjamoje byloje, su AB banku SNORAS būtų sudaręs paskolos sutartį, kadangi minėtas raštas laikytinas tik preliminariu banko pasiūlymu. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas turi galimybę kreiptis į kitas banko įstaigas dėl paskolos suteikimo, paskolos įvykdymo užtikrinimui įkeičiant kitą nuosavybės teise valdomą neareštuotą turtą. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo pateikti į bylą duomenys nepatvirtina, kad būtent dėl nagrinėjamoje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas UAB „Vilniaus pramogų arena“ galėtų patirti jo nurodomus nuostolius.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad taikius atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimo užtikrinimą, tačiau ieškovui neturint galimybių sumokėti užstato arba pateikti banko garantiją, ir tuo pagrindu panaikinus byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, būtų sudarytos sąlygos ginčo objekto išnykimui, o tai prieštarautų teisingumo bei protingumo principams. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu jau padarytų nuostolių atlyginimo atsakovas turi teisę kreiptis į teismą bendra tvarka.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas pagrįstas ir tenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 8 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmestinas.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo UAB „Vilniaus pramogų arena“ prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Gabringa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi areštavo atsakovui... 6. Atsakovas UAB „Vilniaus pramogų arena“ pateikė teismui prašymą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 8 d. nutartimi nutarė atsakovo UAB... 9. Teismas nurodė, kad atsakovo nurodytos aplinkybės dėl patiriamų nuostolių... 10. Teismas nurodė, kad taikant nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą... 11. Teismas, įvertinęs atsakovo prašyme dėl nuostolių, galimų dėl... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Gabringa“ prašo apeliacinės instancijos... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vilniaus pramogų arena“... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 8 d.... 17. Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas... 18. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su atskirojo skundu argumentais dėl... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad taikius atsakovo nuostolių, galimų dėl... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą...