Byla e2-22781-430/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „PALINK“ ieškinį atsakovui UAB „Limonas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 2372,00 Eur skolos, 213,48 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad jis su atsakovu 2014-02-10 sudarė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė laikinai naudotis ir valdyti už užmokestį 71 kv.m. ploto negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), Šiauliuose, parduotuvėje iki Birute 595. Atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui už patalpų subnuomą 289,62 Eur per mėnesį. Vadovaujantis sutarties 4.4. punktu atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui už suteiktas paslaugas bei patalpose sunaudotus energetinius resursus – iš viso 102,82 Eur per mėnesį. Pagal sutarties 4.2. punktą atsakovas įsipareigojo sumokėti subnuomos mokestį pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras už einamąjį kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Atsakovas nesumokėjo ieškovui pagal sutartį priklausančių mokesčių. 2015-02-10 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas susitarimas dėl sutarties nutraukimo nuo 2015-02-12. Pagal susitarimo 2.3 punktą atsakovas įsipareigojo skolą grąžinti ieškovui iki 2015-02-20, tačiau skolos negrąžino ir liko skolingas ieškovui 2372,00 Eur. Vadovaujantis susitarimo 2.4. punktu, ieškovas atsakovui paskaičiavo 0,05 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 213,48 Eur.

3Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 122 straipsnio nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2014-02-10 sudarė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė laikinai naudotis ir valdyti už užmokestį 71 kv.m. ploto negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), Šiauliuose, parduotuvėje iki Birute 595, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui už patalpų subnuomą 289,62 Eur per mėnesį (e.b.l. 5-11). Vadovaujantis sutarties 4.4. punktu atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui už suteiktas paslaugas bei patalpose sunaudotus energetinius resursus – iš viso 102,82 Eur per mėnesį. Pagal sutarties 4.2. punktą atsakovas įsipareigojo sumokėti subnuomos mokestį pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras už einamąjį kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nesumokėjo ieškovui pagal sutartį priklausančių mokesčių. 2015-02-10 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas susitarimas dėl sutarties nutraukimo nuo 2015-02-12 (e.b.l. 13). Pagal susitarimo 2.3 punktą atsakovas įsipareigojo skolą grąžinti ieškovui iki 2015-02-20, tačiau skolos negrąžino ir liko skolingas ieškovui 2372,00 Eur. Vadovaujantis susitarimo 2.4. punktu, ieškovas atsakovui paskaičiavo 0,05 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 213,48 Eur (e.b.l. 2). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178 straipsnis).

7Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo.

8Atsakovas įsipareigojimų mokėti nuomos mokestį ir kitus mokesčius nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra. Toks atsakovo elgesys pažeidžia prievolių vykdymo principus (CK 6.38 straipsnis), neatitinka bendros nuomos sutarties sampratos (CK 6.477 straipsnis) ir normalių prievolinių teisinių santykių, pažeidžia ieškovo interesus, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 2372,00 Eur skolos (CK 6.487 straipsnis, 6.493 straipsnis).

9CK 6.71 straipsnis numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).

10Pagal Susitarimo 2.4. punktą, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,05 proc. dydžio delspinigius Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteistina 213,48 Eur delspinigių (CK 6.71 straipsnis).

11CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl, ieškovui prašant, iš atsakovo priteistina 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2585,48 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016-05-10, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 3 dalis).

12Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 258,00 Eur bylinėjimosi išlaidos – 58,00 Eur žyminis mokestis, 200,00 Eur už teisines paslaugas.

13Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (0,58 Eur), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

14Teisėja, remiantis CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovo UAB „PALINK“, j.a.k. 110193723, naudai iš atsakovo UAB „Limonas“, j.a.k. 303105408, 2372,00 Eur (du tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt du Eur) skolos, 213,48 Eur (du šimtus trylika Eur 48 ct) delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (2585,48 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 258,00 Eur (du šimtus penkiasdešimt aštuonis Eur) bylinėjimosi išlaidų.

17Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai