Byla 2A-1294-480/2015
Dėl prastovos skelbimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič, Albinos Rimdeikaitės (pranešėja), Arvydo Žibo (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. J. apeliacinį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-78-503/2015 pagal ieškovės J. J. ieškinį atsakovei Marijampolės ( - ) progimnazijai dėl terminuotų darbo sutarčių pripažinimo neterminuotomis ir įsakymo dėl prastovos skelbimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti 2014-09-11 Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. DGKS-4074 darbo byloje Nr. APS-8-15162; pripažinti 2013-08-30 su atsakove sudarytą terminuotą darbo sutartį Nr. S-282 ir 2013-09-02 sudarytą terminuotą sutartį Nr. S-283 neterminuotomis darbo sutartimis; pripažinti 2014-08-18 įsakymu jai paskelbtą prastovą neteisėta; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad atsakovė 2013-08-30 sudarė su ja terminuotą sutartį Nr. S-282, pradinių klasės mokytojos pareigoms iki 2014-05-30 (mokytojos O. R. vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui). 2013-09-02 su ja buvo sudaryta dar viena terminuota darbo sutartis choreografijos mokytojos pareigoms iki 2014-05-30 (mokytojos A. A. vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui). Ieškovė 2014-05-14 atsakovei įteikė medicininį pažymėjimą apie jos nėštumą. 2014-05-28 įsakymu progimnazijos direktorė pratęsė abi terminuotas darbo sutartis iki ieškovės nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos ir dar vieno mėnesio po nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos. Tačiau šalių nebuvo pasirašyti jokie darbo sutarčių pratęsimai ir jokios kitos sąlygos (pareigos) nebuvo keičiamos. Tą patį darbą pagal terminuotas sutartis ieškovė dirbo ir po 2014-05-30, taip pat dirba iki dabar. Pradinių klasių mokytoja O. R. iš vaiko priežiūros atostogų grįžo tik 2014-06-06, o choreografijos mokytoja A. A. iš vaiko priežiūros atostogų grįžo tik 2014-08-12. Kadangi pasibaigiant terminuotoms darbo sutartims nė viena iš šalių nepareiškė noro nutraukti terminuotos sutarties, o darbo santykiai tęsėsi toliau nepratęsiant terminuotų sutarčių, todėl terminuotos darbo sutartys turi būti pripažintos neterminuotomis darbo sutartimis. Ieškovė sutiko su jos terminuotų darbo sutarčių pratęsimu iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos ir dar vieno mėnesio po nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos. Tačiau atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovės terminuotų sutarčių pratęsimui būtų pasiūlytas kitas darbas ar kitas atlyginimas. Susitarimas dėl terminuotų sutarčių termino turėjo būti surašytas kaip terminuotų sutarčių priedas ir pasirašant du egzempliorius abiem šalims, tačiau to nebuvo padaryta. Todėl teisėtai reikalauja jos terminuotas darbo sutartis Nr. S-282 ir Nr. S-283 pripažinti neterminuotomis. Darbo ginčų komisijos sprendime nurodoma, kad toks sutarties neįforminimas negali būti pagrindas pripažinti terminuotą darbo sutartį neterminuota, tačiau nenurodoma argumentų, kodėl priimtas toks sprendimas. 2014-08-18 direktorė per direkcinės tarybos posėdį pateikė ieškovei pasiūlymą dėl darbo sąlygų keitimo. Nesuteikus ieškovei laiko apsvarstyti pasiūlymą bei nepareiškus sutikimo ar nesutikimo dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, direktorė tą pačią dieną įsakymu paskelbė jai prastovą.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškinys neparemtas jokiais galiojančiais teisės aktais. Darbo sutarties termino pratęsimas yra darbo sąlygų pakeitimas. Ieškovės teiginiai esą darbo sąlygos nebuvo keičiamos neatitinka tikrovės, nes ieškovė ne tik susipažino su pakeistomis darbo sąlygomis bet ir sutiko dirbti pakeistomis darbo sąlygomis. Ieškovė pateikė melagingą informaciją, esą po darbo sutarties termino pasibaigimo, 2014-05-30, liko ir toliau dirbti sulygtą darbą. Darbdavys elgėsi visą laiką nuosekliai, stengėsi padėti darbuotojai, rasti geriausią sprendimą, tačiau ieškovė pati sąmoningai, tik dėl jai žinomų priežasčių vengė ieškoti priimtino sprendimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovės J. J. atsakovei Marijampolės ( - ) progimnazijai 86,89 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad ieškovės darbo teisės normų traktavimas, kad baigiantis darbo sutarčių terminui nė viena iš sutarčių šalių nepanoro nutraukti terminuotas darbo sutartis, o darbo teisiniai santykiai tęsėsi ir toliau, todėl šios sutartys automatiškai turėtų būti pripažintos neterminuotomis darbo sutartimis, neatitinka LR darbo įstatymų bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos. DK 132 straipsnio 1 dalis imperatyviai nurodo, esant kokioms aplinkybėms galima nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi. Ieškovei neatitikus DK 136 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalyje nurodytų sąlygų, darbdavys minėtų darbo sutarčių nenutraukė. Darbdavio įgaliotas asmuo (direktorė), atsižvelgdama į ieškovės 2014-05-14 pateiktą medicininį pažymėjimą apie nėštumą, 2014-05-28 priėmė įsakymą Nr. P-63 pratęsti tarp atsakovės ir ieškovės sudarytas terminuotas darbo sutartis iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos ir dar vieno mėnesio po nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos. Su ieškove sudarytų darbo sutarčių terminas buvo apibrėžtas dėl pradinių klasių mokytojos O. R. vaiko priežiūros ir A. A. vaiko priežiūros atostogų. Abi šios mokytojos grįžo į darbą, t. y. neišnyko aplinkybės dėl kurių buvo apibrėžtas darbo sutarčių terminas, todėl ieškovės prašymas pripažinti terminuotas darbo sutartis neterminuotomis prieštarauja imperatyviai DK 113 straipsnio 2 dalyje nustatytai normai ir negali būti patenkintas. Darbo sutarties termino pratęsimas yra darbo sąlygų pakeitimas. Ieškovė pasirašė ant progimnazijos direktorės 2014-05-28 įsakymo Nr. P-63 ir nurodė, kad susipažino su pakeistomis darbo sąlygomis ir kad sutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, t. y. ieškovė išreiškė savo sutikimą dėl darbo sutarčių pratęsimo. Ieškovė tiek Darbo ginčų komisijai, tiek teismui nurodė, kad po darbo sutarčių terminų pasibaigimo, 2014-05-30 liko ir toliau dirbti sulygtą darbą. Tačiau mokytoja O. R. iš vaiko priežiūros atostogų grįžo 2014-06-06, o mokytoja A. A. iš vaiko priežiūros atostogų grįžo 2014-08-12. Du darbuotojai to paties sulygto darbo dirbti negali. Laikotarpiu nuo 2014-05-30 iki O. R. grįžimo į darbą ieškovė dirbo pagal darbo sutartis sulygtą darbą. Tačiau tai buvo todėl, jog darbdavys tuo metu dar galėjo pasiūlyti sulygtas darbo sąlygas, tačiau iš vaiko priežiūros atostogų grįžus mokytojai O. R. darbdavys sulygtų darbo sąlygų pasiūlyti jau negalėjo. Teismas sprendė, kad darbdavys pagrįstai nusprendė siūlyti ieškovei darbo sąlygų pakeitimą. Ieškovė nuo 2014-06-09 iki 2014-08-05 (imtinai) atostogavo, todėl darbdavys neturėjo galimybės ieškovei įteikti pasiūlymą dėl darbo sąlygų pakeitimo. Ieškovei grįžus į darbą po atostogų 2014-08-06, ji buvo supažindinta su pasiūlymu dėl darbo sąlygų pakeitimo, jai buvo pasiūlyta dirbti 0,83 etato pailgintos dienos darbo grupės auklėtojos pareigybėje; atsakymą pateikiant dėl sutikimo arba nesutikimo dirbti pakeistomis darbo sąlygomis iki 2014-08-15. Per nustatytą terminą ieškovė atsakymo nepateikė, byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog ji vengė bendrauti su darbdaviu. Liudytojų teismo posėdžio metu liudijimais, kuriais teismas neturi priežasties abejoti ar netikėti, įrodyta, jog 2014-08-18 Marijampolės ( - ) progimnazijos direkcinės tarybos posėdyje, kuris buvo sušauktas siekiant išspręsti susidariusią situaciją, ieškovė, pagal vidaus darbo taisykles (87 p.) privalėdama išsakyti savo valią, atsisakė dirbti pakeistomis darbo sąlygomis. Pasibaigus ieškovės terminuotų darbo sutarčių terminui atsakovė turėjo galimybę pasiūlyti ieškovei tik 0,83 etato darbą pailgintos dienos darbo grupėje, tačiau ieškovė su šiuo pasiūlymu nesutiko, nors šis darbas atitiko jos profesiją, specialybę, kvalifikaciją ir ji galėjo jį dirbti nepakenkdama savo sveikatai. Be to, įsakyme Nr. P-63 buvo nurodyta, kad raštinės vedėja įpareigojama apie tai informuoti ieškovę. Su šiuo įsakymu ieškovė buvo supažindinta, su juo sutiko, tai 2014-05-30 patvirtino savo parašu. Pagal gimnazijos raštinės vedėjos pareiginių nuostatų 29.1 punktą vedėja pildo darbo sutartis, direktoriaus nurodymu daro darbo sutarčių pakeitimus ir pildymus. Vadovaudamasi direktorės R. S. įsakymu Nr. P-63, vedėja turėjo pateikti ieškovei pasirašyti jos pakeistą darbo sutartį. Darbo sutarties pakeitimas kiekvienoje darbo sutartyje šalių pasirašytas, tačiau tai nėra esminė priežastis - teisinis pagrindas, kad dėl šio trūkumo pripažinti terminuotas darbo sutartis neterminuotomis. Apie tai, kad ieškovės darbo sutarčių terminas buvo pratęstas iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo ieškovei buvo žinoma ir ji su tuo sutiko pasirašydama minėtą įsakymą. Teismas nenustatė, jog darbo ginčų komisijos ginčijamas sprendimas nemotyvuotas, ieškovei neaiškus. Ginčijamas komisijos sprendimas pagrįstas, teisėtas.

8Teismas sprendė, kad ieškovei darbdavio 2014-08-18 įsakymu Nr. P-87 buvo pagrįstai paskelbta prastova, nes šalių sudarytos terminuotos darbo sutartys buvo sudarytos mokytojų O. R. vaiko priežiūros ir A. A. vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui, o šioms sugrįžus į darbo vietas, atsakovė negalėjo suteikti ieškovei jos minėtose darbo sutartyse sulygto darbo. Atsakovė įrodė, kad ieškovė nesutiko su 2014-08-06 atsakovės pasiūlymu Nr. 319 ir 2014-08-18 atsakovės pasiūlymu Nr. 2-328 dėl darbo sąlygų pakeitimo, kuriais jai buvo siūloma dirbti 0,83 etato pailgintos dienos darbo grupės auklėtojos pareigybėje. Tai patvirtina ieškovės ieškinyje nurodytos aplinkybės, aukščiau aprašytas atsakovės pasiūlymas Nr. 2-328, minėtas aktas Nr. 329, liudytojų paaiškinimai. Atsakovė ieškovei net geresnes darbo sąlygas, nei buvo nustatytos darbo sutartyje. Nenustatyta, kad atsakovė ieškovės atžvilgiu minėtu įsakymu pažeidė DK 195 straipsnio 4 dalies nuostatas. Darbo ginčų komisijos ginčijamame sprendime nurodytą aplinkybę, jog „Tai, kad ieškovė nesutiko su šiuo pasiūlymu patvirtino pati ieškovė savo prašyme darbo ginčų komisijai, ...“ teismas laikė apsirikimu, kuris nekeičia šioje dalyje komisijos sprendimo esmės. Ginčijamas komisijos sprendimas šioje dalyje pagrįstas, teisėtas. Ieškovės ieškinio reikalavimas pripažinti atsakovės 2014-08-18 įsakymu jai paskelbtą prastovą nuo 2014-08-19 ir iš šio reikalavimo išvestinis reikalavimas priteisti jos naudai iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už neteisėtos priverstinės prastovos laiką, nepagrįsti.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Ieškovė J. J. apeliaciniu skundu (b. l. 123-128) prašo panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015-02-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą; pripažinti 2013-08-30 su atsakove sudarytą terminuotą darbo sutartį Nr. S-282 ir 2013-09-02 sudarytą terminuotą darbo sutartį Nr. S-283 neterminuota darbo sutartimi; pripažinti Marijampolės ( - ) progimnazijos direktorės 2014-08-18 įsakymu Nr. P-87 ieškovei paskelbtą prastovą neteisėta; priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už priverstinę prastovą nuo 2014-08-19 iki 2014-10-21. Apeliantė nurodo šiuos argumentus:

111. Teismas byloje nebuvo aktyvus, neatsižvelgė į apeliantės pateiktus įrodymus, netinkamai ištyrė bylos aplinkybių visumą bei netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Keista teisėjo pozicija bylos metu, buvo palaikomi atsakovės direktorės argumentai, o apeliantė jautėsi kaip kaltinamoji, jos atstovui Lietuvos švietimo profesinės sąjungos teisininkui buvo neleidžiama pasisakyti.

122. Teismo argumentai, jog yra nenuginčijamai įrodyta, kad ieškovė privalėdama išsakyti savo valią, poziciją, atsisakė dirbti pakeistomis sąlygomis, su šiuo pasiūlymu nesutiko, prieštarauja liudytojų parodymams. Iš 4 atsakovės liudytojų tik du patvirtino, kad 2014-08-18 supažindinimo su pasiūlymu aktas Nr. 2-329 surašytas teisingai. Visi ieškovės liudytojai pasisakė, kad minėtame akte yra melagingai nurodyta, kad E. M. aiškiai nesutiko su J. J. 2014-08-18 pateiktu pasiūlymu, visi ieškovės liudytojai supratę, kad po tokio pasiūlymo dėl darbo sąlygų keitimo gavimo negalima reikalauti greito atsakymo, o reikia laiko pasvarstymui.

133. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovei buvo žinoma, jog jos darbo sutarčių terminas buvo pratęstas iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo ir su tuo ieškovė sutiko pasirašydama įsakymą Nr. P-63. Nėra ginčo, kad įsakymas Nr. P-63 dėl apeliantės darbo sutarčių pratęsimo atitiko ieškovės ir atsakovės direktorės susitarimą dėl terminuotų sutarčių termino pratęsimo, tačiau ieškovės terminuotos sutartys nebuvo pratęstos, ji negavo darbo sutarčių pakeitimų patvirtintų abiejų šalių parašais, todėl yra pagrindas pripažinti terminuotas darbo sutartis neterminuotomis. Raštinės vedėja teisme paliudijo, kad ji negavo direktorės nurodymo pakeisti ieškovės darbo sutartis, taip pat, kad 2014 m. rugsėjo pabaigoje šalys, tarpininkaujant profsąjungai, buvo sutarusios ir direktorė jau buvo liepusi raštinės vedėjai paruošti ir atspausdinti neterminuotas sutartis, bet po to nesilaikė žodžio ir persigalvojo.

144. Sutarties šalys gali pasirinkti tik vieną iš būdų, t. y. sutarties galiojimo terminą tik iki tam tikros datos arba iki aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo, o nustatyti alternatyvą pačioje darbo sutartyje negalima. Visose terminuotose sutartyse nuo 2012 m. būdavo įrašytos konkrečios sutarčių pasibaigimo datos ir būdavo nurodoma tų pačių aplinkybių pasibaigimas, t. y. kol mokytojos grįš iš vaiko priežiūros atostogų, todėl sutartyse netinkamai nurodytas terminas ir jos turi būti pripažintos neterminuotomis. Įsakyme Nr. P-63 nėra nurodytos datos nuo kada keičiami terminuotų darbo sutarčių terminai. Nors teigiama, kad dvi mokytojos negali dirbti to pačio darbo, bet dirbti ne kontaktinį, o papildomą darbą buvo galima. A. A. realiai dirbti pradėjo tik 2014-08-22, tai jos darbą apeliantė galėjo dirbti iki 2014-08-21, tačiau jau nuo 2014-08-19 buvo paskelbta prastova.

155. Teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantė nesutiko su 2014-08-18 direktorės pasiūlymu dėl darbo sąlygų keitimo, nors jokio nesutikimo nei žodinio, nei tuo labiau raštiško ji neišreiškė, tokio nesutikimo taip pat neišreiškė posėdyje už ją kalbėjęs profesinės sąjungos pirmininkas. 2014-08-20 apeliantė sutinka su šiuo pasiūlymu, iki mokslo metų dar buvo 12 d., tačiau atsakovės direktorė sutartį pasirašyti nesutiko. Apeliantė nori dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, yra galimybės ją sudaryti, tačiau atsakovės direktorė dėl nežinomų priežasčių nepriima apeliantės nuolatiniam darbui.

166. Teismas, kaip ir DGK, visiškai neįsigilino į direktorės siūlymus ieškovei dirbti pakeistomis darbo sąlygomis. 2014-08-06 pasiūlymas dėl neva darbo sąlygų keitimo buvo ne tik ne konkretus be terminų, bet ir nurodytas didesnis koeficientas nuo 10,65 iki 14,3 neįrodo, kad ieškovei buvo gerinamos darbo sąlygos, kadangi pailgintos dienos darbo grupės auklėtojos darbo užmokestis skaičiuojamas visiškai kitaip nei pradinių klasių ir choreografijos mokytojos. Apeliantei būtų mokamas beveik dvigubai mažesnis darbo užmokestis. Paskelbus prastovą, jos atlyginimas sumažėjo beveik 10 kartų, dėl to ji gauna mažesnes motinystės išmokas. Kadangi sutartys su atsakove buvo terminuotos, apeliantė turėjo teisėtą lūkestį eiti sulygtas pareigas ir gauti sulygtą darbo užmokestį iki tol, kol išėjo į gimdymo atostogas.

17Atsakovė Marijampolės ( - ) progimnazija atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 130-136) prašo skundą atmesti, Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

181. Ieškovė apeliaciniame skunde reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už priverstinę prastovą nuo 2014 m. rugpjūčio 19 d. iki 2014 m. spalio 21 d., tačiau šis reikalavimas nebuvo pareikštas pirmosios instancijos teisme, todėl negali būti nagrinėjamas apeliacinės instancijos teisme.

192. Tiek iš 2013 m. rugpjūčio 30 d. darbo sutarties Nr. S-282 2 punkto, tiek iš 2013 m. rugsėjo 2 d. darbo sutarties Nr. S-283 2 punkto formuluočių aiškiai galima suprasti, kad darbo sutarčių terminas siejamas su pavaduojamų mokytojų tikslinių atostogų laikotarpiu. Pasibaigus tikslinėms atostogoms, tuo pačiu pasibaigia poreikis pavaduoti nesantį darbe darbuotoją. Nors minėtų darbo sutarčių 2 punkto formuluotėje be aplinkybės, su kuria siejamas darbo sutarties pasibaigimas, apibūdinimo, be to dar buvo nurodyta terminą apibrėžianti konkreti data, tačiau tai nesudaro pagrindo traktuoti, kad sutarties sąlygos nustatančios darbo sutarčių terminą, yra nepakankamai aiškios.

203. Ieškovei informavus darbdavį apie nėštumą, jos atžvilgiu turėjo būti taikoma DK 132 straipsnio 1 dalyje nustatyta garantija. Su ieškove sudarytų darbo sutarčių, kaip terminuotų, pobūdis išliko ir šios

21sutartys turėjo būti vykdomos kaip terminuotos, kurių terminas nustatytas įstatymo pagrindu. Naujasis darbo sutarčių terminas kildinamas iš įstatymo ir yra siejamas su įstatyme nustatytos garantijos taikymo laikotarpiu, kurio šalys negali pakeisti. Reikalavimas pačioje darbo sutartyje nustatyti naują darbo sutarties terminą ir įforminti tai abiejų šalių pasirašytu darbo sutarties pakeitimu, yra perteklinis.

224. Reikalavimo pripažinti Marijampolės ( - ) progimnazijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu ieškovei paskelbtą prastovą neteisėta ieškovė nenurodė skunde Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai. Vadovaujantis CPK 412 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, ta apimtimi, kuria prašoma pripažinti progimnazijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu ieškovei paskelbtą prastovą neteisėta, turėjo būti paliktas nenagrinėtu. Apeliacinis skundas ta apimtimi, kuria apeliantė prašo pripažinti direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu ieškovei paskelbtą prastovą neteisėta, nenagrinėtinas.

235. Ieškovės pavaduojamoms mokytojoms sugrįžus iš tikslinių atostogų, darbdavys privalėjo joms suteikti darbą. Tuo pačiu darbdavys prarado galimybę ieškovei suteikti darbą, sulygtą 2013 m. rugpjūčio 30 d. ir 2013 m. rugsėjo 2 d. darbo sutartimis. Susidariusi situacija visiškai atitinka DK 122 straipsnio 1 dalyje aprašytos situacijos (prastovos) požymius ir tai reiškia, kad atsakovė pagrįstai direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu ieškovei paskelbė prastovą. Prastovos paskelbimo teisėtumui neturi reikšmės tai, ar darbdavys turi kito darbo, dėl kurio nebuvo sulygta su darbuotoju, kuriam skelbiama prastova, sudarytoje darbo sutartyje.

246. Byloje nebuvo nustatyta, kad ieškovė atliko kokius nors aktyvius veiksmus, kuriais būtų išreiškusi savo valią, jog sutinka su atsakovės pateiktu pasiūlymu. Kai darbdavys sprendžia, kad negali darbuotojui suteikti darbo sutartyje sulygto darbo ir siūlo jam kitą darbą, į kurį darbuotojas galėtų būti perkeltas, o darbuotojas raštu nepareiškia savo valios dėl darbdavio pasiūlymo, darbdavys turi pagrindą darbuotojo elgesį traktuoti kaip pasiūlymo atmetimą ir spręsti dėl taikymo atitinkamos DK 195 straipsnyje numatytos darbuotojo darbo užmokesčio dydžio nustatymo taisyklės.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis). Teisėjų kolegija nenustatė pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

27Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 ir 322 straipsniai).

28Byloje nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 30 d. tarp ieškovės (apeliantės) J. J. ir atsakovės Marijampolės ( - ) progimnazijos buvo sudaryta terminuota darbo sutartis Nr. S-282 pradinių klasių mokytojos pareigoms iki 2014 m. gegužės 30 d. (mokytojos O. R. vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu) (b. l. 74).

292013 m. rugsėjo 2 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta terminuota darbo sutartis Nr. 2-283 choreografijos mokytojos pareigoms iki 2014 m. gegužės 30 d. (mokytojos A. A. vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu) (b. l. 76).

30Byloje neginčijama aplinkybė, jog 2014 m. gegužės 14 d. ieškovė atsakovei įteikė medicininį pažymėjimą Nr. 36/14 apie jos nėštumą (b. l. 16, Darbo bylos Nr. APS-8-15162 l. 25).

312014 m. gegužės 28 d. atsakovės įsakymu Nr. P-63 „Dėl J. J. darbo sutarčių pratęsimo“ buvo pratęstas tarp Marijampolės ( - ) progimnazijos ir J. J. 2013 m. rugpjūčio 30 d. sudarytų darbo sutarčių Nr. S-282 ir Nr. S-283 (ši sutartis sudaryta 2013 m. rugsėjo 2 d. – vertintina kaip rašymo apsirikimas) terminas iki J. J. nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos ir dar vieno mėnesio po nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos (b. l. 59). Su šiuo įsakymo ieškovė supažindinta pasirašytinai jame nurodė, kad sutinka.

32Pagal Marijampolės ( - ) progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius J. J. nuo 2014 m. birželio 4 d. iki 2014 m. rugpjūčio 6 d. atostogavo (b. l. 67-72).

332014 m. rugpjūčio 6 d. ieškovei buvo įteiktas pasiūlymas dėl darbo sąlygų pakeitimo dirbti 0,83 etato, prailgintos dienos darbo grupėje auklėtojos pareigybėje, nustatant darbo užmokesčio koeficientą 14,3, kuriame taip pat yra pareikštas prašymas iki 2014 m. rugpjūčio 15 d. raštu pranešti apie sutikimą arba nesutikimą dirbti pakeistomis darbo sąlygomis (b. l. 58).

342014 m. rugpjūčio 18 d. vykusiame Direkcinės tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo ieškovė bei jos atstovas – profesinės organizacijos pirmininkas E. M., ieškovei buvo siūloma nuo 2014 m. rugpjūčio 18 d. iki jos nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos ir dar vieno mėnesio po nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, t. y. dirbti 0,83 etato, pailgintos dienos darbo grupės auklėtojos pareigybėje, nustatant darbo užmokestį pagal LR DK 195 str. 2 d. (b. l. 49, 32).

35Kaip spręstina iš įsakymo turinio, po įvykusio Direkcinės tarybos posėdžio, tos pačios 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. P-87 „Dėl prastovos skelbimo“, paskelbta J. J. atžvilgiu prastova, prastovos laiką pradedant skaičiuoti nuo 2014 m. rugpjūčio 19 d., prastovos metu mokėti LR DK 195 straipsnio 4 dalyje numatytą darbo užmokestį (b. l. 47-48, 43, 46).

36Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijai išnagrinėjus J. J. prašymą dėl terminuotų darbo sutarčių pripažinimo neterminuotomis, įsakymo dėl prastovos panaikinimo, 2014 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. DGKS-4074, šis jos prašymas buvo atmestas (civilinės bylos priedas – Darbo byla Nr. APS-8-15162).

37Apeliantės (ieškovės) skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas taip pat atmetė jos (ieškovės) ieškinį dėl terminuotų darbo sutarčių pripažinimo neterminuotomis, įsakymo dėl prastovos panaikinimo.

38Esminiai apeliacinio skundo argumentai grindžiami tomis aplinkybėmis, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes dėl terminuotų darbo sutarčių termino, gauto darbo sąlygų keitimo pasiūlymo.

39Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, sprendžia, pirmosios instancijos teismas nustatė visas svarbias bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo pareigos paskirstymo, įrodymų vertinimo procedūras (CPK 178 str., 185 str.), tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias terminuotas darbo sutartis ir jų termino nustatymą, darbo sutarties sąlygų pakeitimą, garantijas nėščioms moterims, prastovas ne dėl darbuotojų kaltės (DK 95 str. 2 d., 109 str., 110 str., 132 str. 1 d., 122 str. 1 d., 195 str. 1 d.), dėl ko šalių ginčas išspręstas teisingai, pirmosios instancijos teismo išvados ir vertinimai yra pagrįsti byloje surinktų įrodymų visuma, o tai, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi ieškovė - apeliantė, nesuponuoja išvados, kad skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas, kad buvo pažeistos materialiosios ar procesinės teisės normos. Atsižvelgdama į tai, kad skundžiamame sprendime iš esmės atsakyta į apeliantės argumentus, išsakytus ieškinyje, paaiškinimuose teismo posėdžių metu, apeliaciniame skunde yra atkartojamos faktinės pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės, apeliantei jas savaip interpretuojant bei iš esmės siekiant, kad bylą nagrinėjant apeliacine tvarka iš naujo būtų vertinamos jos skunde išvardintos faktinės bylos aplinkybės, byloje surinkti įrodymai, jų turinys ir, remiantis apeliaciniame skunde išdėstytais teiginiais, padarytos kitokios išvados nei skundžiamame sprendime, naujų įrodymų, kurie paneigtų skundžiamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, nepateikta, jų neatkartodama, tiesiog pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nesudarantiems pagrindo pripažinti terminuotas darbo sutartis neterminuotomis, įsakymo dėl prastovos skelbimo neteisėtu.

40Teisėjų kolegija taip pat nenustatė, kad teismo posėdžių metu pirmosios instancijos teismas būtų nepagrįstai ribojęs apeliantės (ieškovės) ar jos atstovo teisę išsakyti savo poziciją byloje nagrinėjamais klausimais. Kita vertus, apeliantė nedetalizavo, kaip toks tariamas proceso tvarkos pažeidimas įtakojo neteisingą bylos išnagrinėjimą. Apeliantė turėjo galimybę savo poziciją pakartotinai išsamiai išdėstyti apeliaciniame skunde, be to, ji galėjo prašyti šį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau tokio prašymo nepateikė. Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į nelygiavertį darbuotojo ir darbdavio ekonominį ir socialinį statusą, nustatė tam tikrus darbo bylų nagrinėjimo ypatumus, vienas tokių ypatumų yra teismo pareiga būti aktyviam (CPK 414 straipsnis), t. y. savo iniciatyva rinti įrodymus, kuriais šalys nesiremia, taikyti alternatyvų darbuotojo teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą, kt., tačiau byloje esančių įrodymų nepalankus apeliantei vertinimas, nesudaro pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė aktyvaus teismo pareigas šiame procese, kylančias iš CPK 414 straipsnio nuostatų.

41Darbo sutartis – tai darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu (DK 93 straipsnis). Darbo sutarties šalių sulygtos sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas, sudaro darbo sutarties turinį (DK 94 straipsnio 1 dalis). Įstatyme nustatyti reikalavimai, keliami darbo sutarties formai – ji turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą dviem egzemplioriais (DK 99 straipsnio 2 dalis). Darbdavys, kuriam tenka pareiga tinkamai įforminti darbo sutartį, ją sudarydamas, privalo pasirašytinai supažindinti priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis, kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą (DK 99 straipsnio 3, 4 dalys). Tiksliai ir aiškiai suformuluotos bei apibrėžtos darbo sutarties sąlygos užtikrina sklandų darbo sutarties šalių įsipareigojimų viena kitai vykdymą ir sudaro galimybę išvengti ginčų dėl sutarties turinio ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. N. v. UAB ,,Vičiūnai ir partneriai“, bylos Nr. 3K-3-598/2012). Kilus ginčui dėl darbo sutarties, darbo teisės normų taikymas nereiškia išimtinai darbuotojui palankių teisės normų taikymo, nes vieno teisės subjekto sąskaita negali būti paneigiami kito subjekto interesai, o turi būti siekiama protingos ir sąžiningos šių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. v. Lietuvos socialdemokratų partija, bylos Nr. 3K-3-235/2010).

42Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į priežastis, nulėmusias terminuotų darbo sutarčių sudarymą, tarp šalių buvo sudarytos dvi terminuotos darbo sutartys, kurių abiejų terminas apibrėžtas kalendorine data – iki 2014 m. gegužės 30 d., tačiau dar nepasibaigus šalių sulygtam terminui, apeliantė informavo atsakovę apie savo nėštumą. DK 132 straipsnio 1 dalyje nėščioms moterims įtvirtinta garantija, kurios taikymas prasideda nuo tos dienos, kai darbdaviui pateikiama medicinos pažyma apie nėštumą ir baigiasi praėjus dar vienam mėnesiui po nėštumo ir gimdymo atostogų. Per šį laikotarpį darbo sutartis gali būti nutraukta tik DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais, taip pat trumpalaikė darbo sutartis pasibaigus jos terminui. Apeliantei pateikus medicininį pažymėjimą apie nėštumą, atsirado aplinkybė, reglamentuota DK 132 straipsnio 1 d. Ši darbo teisės norma yra imperatyvi, todėl negali būti aiškinama taip, kad būtų paneigiamas jos privalomumas ir vieno ar kito darbo teisės subjekto naudai iškraipomas jos turinys. Terminuotos darbo sutarties nenutraukimas suėjus jos terminui dėl to, kad ją (sutartį) nutraukti draudžia įstatymas, negali būti vertinamas kaip sukeliantis darbo sutarties tapimo neterminuota teisines pasekmes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. UAB „Lemminkainen Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-423/2005). Tačiau dar nepasibaigus šalių sulygtam darbo terminui, atsakovės 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu ieškovei buvo pratęstas abiejų darbo sutarčių terminas iki jos nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos ir dar vieno mėnesio po nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, t. y terminuotų darbo sutarčių pasibaigimo terminas buvo apibrėžtas paminėta aplinkybe (DK 110 str. 1 d.). Apeliantė tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliaciniame skunde nurodo, kad nebuvo ir nėra ginčo, jog 2014 m. gegužės 28 d. įsakymas dėl darbo sutarčių pratęsimo atitiko ieškovės ir atsakovės direktorės susitarimą, kad terminuotų sutarčių terminas bus pratęstas, pasirašė, kad sutinka su minėtu įsakymu, tačiau, jos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovei buvo žinoma, jog jos darbo sutarčių terminas buvo pratęstas iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo ir su tuo ieškovė sutiko pasirašydama įsakymą Nr. P-63. Be to, ieškovės terminuotos darbo sutartys nebuvo pratęstos, ji negavo darbo sutarčių pakeitimų patvirtintų abiejų šalių parašais, todėl yra pagrindas terminuotas darbo sutartis pripažinti neterminuotomis. Analizuodama ir vertindama šiuos apeliantės argumentus, teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos pagrįstai konstatavo, kad būtent darbo sutarties termino pratęsimas yra darbo sąlygų pakeitimas, nes terminuotai darbo sutarčiai jos terminas yra būtinoji darbo sutarties sąlyga (DK 95 str. 2 d., 120 str. 2 d.). Byloje esantys duomenys patvirtina tai, kad ieškovė pasirašė ant progimnazijos direktorės 2014 m. gegužės 28 įsakymo Nr. P-63 ir nurodė, kad su juo sutinka, t. y. ieškovė išreiškė savo sutikimą dėl darbo sutarčių pratęsimo. Pastebėtina, kad vertinant ir su pačia ieškovės asmenybe susijusias aplinkybes: kai ieškovė yra pakankamai jauno amžiaus (gim. ( - ) m.), dirbanti edukologinį darbą (pradinių klasių mokytoja, choreografijos mokytoja), ji negalėjo nesuprasti aiškaus 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo turinio, todėl nebuvo jokio protingo pagrindo manyti apie kitokį sutarčių pratęsimą, nei nurodyta įsakyme. Byloje nėra ginčijama aplinkybė, kad ir po sulygto darbo sutartimis termino pasibaigimo, ieškovė liko ir toliau dirbti sulygtą darbą. Byloje taip pat nėra ginčo ir dėl kitos aplinkybės, jog darbo sutarties pasikeitimas kiekvienoje darbo sutartyje nebuvo tinkamai įformintas, nebuvo šalių pasirašytas. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog tai nėra esminė priežastis, - teisinis pagrindas, kad dėl šio trūkumo pripažinti terminuotas darbo sutartis neterminuotomis. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigia šių pirmosios instancijos teismo išvadų, o teisėjų kolegija su jomis sutinka, nes pagal byloje nustatytas aplinkybes, kai šalių susitarimu 2014 m. gegužės 28 d. darbdavio įsakymu terminuotų darbo sutarčių galiojimo terminas buvo pratęstas dėl naujai atsiradusios aplinkybės, kuri imperatyviai reglamentuota įstatymo – ieškovės nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos ir dar vieno mėnesio po nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, ieškovei ir po terminuotų darbo sutarčių pasibaigimo toliau likus dirbti sulygtą darbą bei neginčijant 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo teisėtumo, kurio turinys neprieštarauja DK nuostatoms, neblogina apeliantės padėties bei išsaugo jos socialines garantijas, įrašų dėl darbo sutarties pakeitimo bei tokio pakeitimo šalių parašų darbo sutartyse nebuvimas, negali būti vertinamas kaip sukeliantis darbo sutarties tapimo neterminuota teisines pasekmes.

43Teisėjų kolegija nustatė, kad nepasitvirtino ir apeliacinio skundo motyvai, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neįsigilino į aplinkybes, konstravęs, kad apeliantė nesutiko su pasiūlymu dirbti 0,83 etato darbą prailgintos dienos darbo grupėje. Byloje nėra ginčijama faktinė aplinkybė, kad ieškovei grįžus į darbą po atostogų 2014 m. rugpjūčio 6 d., mokytoja O. R. iš vaiko priežiūros atostogų jau buvo grįžusi 2014 m. birželio 6 d. o mokytoja A. A. iš vaiko priežiūros atostogų grįžo 2014 m. rugpjūčio 12 d. Todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, kaip konstatavo pirmosios instancijos teismas, darbdavys pagrįstai nusprendė siūlyti ieškovei darbo sąlygų pakeitimą. Darbo teisėje pripažįstama, kad darbo sutarties šalys savo susitarimu, išreikšdamas suderintą valią, gali pakeisti bet kurią sutarties sąlygą, tačiau jos turi laikytis nustatytos darbo sutarties sąlygų keitimo tvarkos, kuri užtikrina, jog būtų teisiškai realizuota darbo teisės apsauginė (socialinė) funkcija – užtikrinti žmogaus teises darbo procese. Pagal DK 120 straipsnio 2 dalį, darbo sutarties sąlygos, nustatytos šio Kodekso 95 straipsnio 1 ir 2 dalyse, gali būti keičiamos esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui, išskyrus šio Kodekso 121 straipsnyje nustatytus atvejus. DK nustatytas išankstinis įspėjimas apie numatomą darbo sąlygų pakeitimą įstatymo leidėjo nustatytas tokiais tikslais, kad darbuotojas turėtų galimybę ir pakankamai laiko nuspręsti, ar jam verta pasilikti įstaigoje pakeistomis darbo sąlygomis. Byloje nustatyta, kad 2014 m. rugpjūčio 6 d. ieškovei buvo įteiktas pasiūlymas dėl darbo sąlygų pakeitimo dirbti 0,83 etato, prailgintos dienos darbo grupėje auklėtojos pareigybėje, nustatant darbo užmokesčio koeficientą 14,3, kuriame taip pat yra pareikštas prašymas iki 2014 m. rugpjūčio 15 d. raštu pranešti apie sutikimą arba nesutikimą dirbti pakeistomis darbo sąlygomis. Ir nors iš dalies sutiktina su apeliante, kad pateiktas siūlymas nebuvo tikslus ir aiškus, nes jame nėra nurodyta nuo kada apeliantė turėtų pradėti dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, tačiau jame nurodytos tikslios siūlomos darbo funkcijos - dirbti 0,83 etato, prailgintos dienos darbo grupėje auklėtojos pareigybėje, bei apmokėjimas už jų atlikimą - nustatant darbo užmokesčio koeficientą 14,3. Ir nors pripažįstama, kad darbuotojas yra silpnesnioji šalis darbdavio atžvilgiu, tačiau darbo sutarties šalių lygiateisiškumas nereiškia, kad šalys neprivalo bendradarbiauti, o darbuotojas, nežinodamas visų savo pareigų, darbo funkcijų ar kai kurių jam pavesto darbo atlikimo detalių, abejodamas savo šių aplinkybių žinojimu, turi kreiptis į darbdavį ir prašyti atitinkamų instrukcijų. Kaip nustatyta nagrinėjamu atveju, gavusi minėtą pasiūlymą dėl darbo sąlygų pakeitimo, apeliantė, per ją atstovaujančią Marijampolės švietimo darbuotojų profesinę sąjungą, 2014 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr. 2014-13 kreipėsi į darbdavį –atsakovę, tačiau kaip matyti iš šio rašto turinio, jame nepareiškė darbuotojos nuomonės dėl pateikto pasiūlymo, nekėlė klausimo dėl jo neaiškumų, o tik išreiškė norą būti informuotai apie atsakovės tolimesnius veiksmus J. J. atžvilgiu (b. l. 62). 2014 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. 4-139 apeliantė buvo kviečiama atvykti į direktorės kabinetą 2014 m. rugpjūčio 18 d. (pirmadienį), t. y. jau pasibaigus pateiktame pasiūlyme nurodytam terminui pranešti apie sutikimą arba nesutikimą dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, 11.00 val. dėl tolimesnių darbo santykių aptarimo (b. l. 56). Kaip jau paminėta aukščiau, 2014 m. rugpjūčio 18 d. vykusiame Direkcinės tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo ieškovė bei jos atstovas – profesinės organizacijos pirmininkas E. M., ieškovei buvo siūloma nuo 2014 m. rugpjūčio 18 d. iki jos nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos ir dar vieno mėnesio po nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, t. y. dirbti 0,83 etato, pailgintos dienos darbo grupės auklėtojos pareigybėje, nustatant darbo užmokestį pagal LR DK 195 str. 2 d. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai nebuvo naujas pasiūlymas apeliantei, o tik 2014 m. rugpjūčio 6 d. jai įteikto pasiūlymo patikslinimas, kuris pats savaime neįrodo, jog iki tol apeliantė nebuvo supažindinta su siūlomomis darbo funkcijomis ir sąlygomis. Kaip nustatyta bylos medžiaga, 2014 m. rugpjūčio 18 d. vykusiame Direkcinės tarybos posėdyje darbuotoja J. J. dalyvavo, tačiau nenurodžiusi priežasties, atsisakė kalbėti, pavesdama šią teisę profesinės organizacijos pirmininkui E. M.. Teisėjų kolegija nenustatė, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neteisingai vertino byloje apklaustų liudytojų parodymus. Išklausytas 2015 m. sausio 12 d. teismo posėdžio garso įrašas, išanalizuotas skundžiamo sprendimo turinys, kuriame nurodyti teisme apklaustų liudytojų V. P., M. J., E. J., R. B., B. M., S. Š., E. T., A. M., o taip pat ir K. Č. parodymai, leidžia spręsti, jog šių liudytojų parodymai, vertinant juos su byloje surinktų įrodymų visuma, kai apeliantė dėl gauto 2014 m. rugpjūčio 6 d. pasiūlymo jai kilusių neaiškumų į darbdavį nesikreipė, nustatytu terminu raštu nepranešė apie sutikimą arba nesutikimą dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, dalyvaudama 2014 m. rugpjūčio 18 d. Direkcinės tarybos posėdyje, veikdama pati ar per savo atstovą, į darbdavio konkretų pasiūlymą konkrečios nuomonės neišsakė, vertindama, kad toks pasiūlymas netikėtas (kaip nurodoma apeliaciniame skunde), neprašė skirti papildomą terminą apsisprendimui dėl pasiūlymo priėmimo ar atsisakymo jį priimti, už ją kalbėjusio profesinės sąjungos pirmininko išsakytai nuomonei, kad toks pasiūlymas yra niekinis, prieštaravimo nepareiškė, 2014 m. rugpjūčio 20 d. atsakovei adresuotame rašte Nr. 2014-14 (b. l. 63) Marijampolės švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pareikalavo atšaukti 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. P-87 „Dėl prastovos paskelbimo“, nurodžiusi, kad mokytojos J. J. atveju kol kas jokio konkretaus pasiūlymo kaip keisis jos darbo apmokėjimo sąlygos ir kiek ji realiai uždirbs dar iš darbdavio pusės nebuvo, patvirtina pirmosios instancijos teismo konstatuotą apeliantės atsisakymo dirbti pakeistomis darbo sąlygomis faktą. Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotoje praktikoje pripažįstama, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, kas reiškia, kad nėra reikalaujama šimtaprocentinio teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Be to, kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjamo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B., R. Ž. V. AB „Panevėžio duona“, bylos Nr. 3K-3-513/2004; 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G., J. K., V. M. v. AB (duomenys neskelbiami), bylos Nr.3K-3-601/2005 ir kt.). Darbo sutarties šalių lygiateisiškumas reikalauja siekti šalių interesų pusiausvyros ir neleidžia ginti išimtinai vienos kurios nors šalies interesus, ignoruojant kitos šalies teisėtus interesus. Teisėjų kolegija vertina, kad atsakovė ėmėsi visų galimų veiksmų ir priemonių, jog apeliantė galėtų dirbti pas atsakovę pakeistomis darbo sąlygomis, t. y., kai vietoje terminuotomis darbo sutartimis sulygto pradinių klasių mokytojos ir 4 savaitinių pamokų choreografijos mokytojos pareigų siūlė dirbti 0,83 etato, prailgintos dienos darbo grupėje auklėtojos pareigybėje, nustatant darbo užmokesčio koeficientą 14,3, tačiau apeliantė šiuo klausimu savo valios pati neišsakė, o iš ją atstovaujančios Marijampolės švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atsakovei adresuotų paminėtų raštų turinio, šios profesinės sąjungos pirmininko E. M. pasisakymo Direkcinės tarybos posėdyje, yra akivaizdu, kad nesielgė geranoriškai, jog šalių valia dėl darbo sąlygų pakeitimo būtų pakankamai suderinta, bet, kaip aiškiai išreiškė apeliaciniame skunde, ji būdama nėščia, nors kaip pagrįstai nurodė atsakovės atstovė, be tokios moters fiziologinės būsenos apie kitokius sveikatos sutrikimus jokia gydytojų pažyma nebuvo pristatyta, ir pasijutusi tokia pažeminta, kas vertintina kaip subjektyvi įrodymais nepagrįsta jos nuomonė, nutarė nenusileisti ir siekti, kad jos terminuotos darbo sutartys būtų pripažintos neterminuotomis.

44Kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai neturi įtakos priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų plačiau nepasisako.

45Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialiosios bei procesinės teisės normas, tame tarpe tinkamai ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus, dėl ko priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovės apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės atsakovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 86 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (b. l. 137-139; CPK 93 str. 1 d., 98 str., Rekomendacijų 8.11 p.), kurių dydis neviršija Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, yra pagrįstos, atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus.

48Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

49Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

50Priteisti iš ieškovės J. J., a. k. ( - ) atsakovei Marijampolės ( - ) progimnazijai, a. k. ( - ), 86 (aštuoniasdešimt šešis) Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti 2014-09-11... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškinys... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 23 d. sprendimu... 8. Teismas sprendė, kad ieškovei darbdavio 2014-08-18 įsakymu Nr. P-87 buvo... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Ieškovė J. J. apeliaciniu skundu (b. l. 123-128) prašo panaikinti... 11. 1. Teismas byloje nebuvo aktyvus, neatsižvelgė į apeliantės pateiktus... 12. 2. Teismo argumentai, jog yra nenuginčijamai įrodyta, kad ieškovė... 13. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovei buvo žinoma, jog jos darbo... 14. 4. Sutarties šalys gali pasirinkti tik vieną iš būdų, t. y. sutarties... 15. 5. Teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantė nesutiko su 2014-08-18... 16. 6. Teismas, kaip ir DGK, visiškai neįsigilino į direktorės siūlymus... 17. Atsakovė Marijampolės ( - ) progimnazija atsiliepime į apeliacinį skundą... 18. 1. Ieškovė apeliaciniame skunde reiškia reikalavimą priteisti iš... 19. 2. Tiek iš 2013 m. rugpjūčio 30 d. darbo sutarties Nr. S-282 2 punkto, tiek... 20. 3. Ieškovei informavus darbdavį apie nėštumą, jos atžvilgiu turėjo būti... 21. sutartys turėjo būti vykdomos kaip terminuotos, kurių terminas nustatytas... 22. 4. Reikalavimo pripažinti Marijampolės ( - ) progimnazijos direktoriaus 2014... 23. 5. Ieškovės pavaduojamoms mokytojoms sugrįžus iš tikslinių atostogų,... 24. 6. Byloje nebuvo nustatyta, kad ieškovė atliko kokius nors aktyvius veiksmus,... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą,... 28. Byloje nustatyta, kad 2013 m. rugpjūčio 30 d. tarp ieškovės (apeliantės)... 29. 2013 m. rugsėjo 2 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta terminuota... 30. Byloje neginčijama aplinkybė, jog 2014 m. gegužės 14 d. ieškovė atsakovei... 31. 2014 m. gegužės 28 d. atsakovės įsakymu Nr. P-63 „Dėl J. J. darbo... 32. Pagal Marijampolės ( - ) progimnazijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius... 33. 2014 m. rugpjūčio 6 d. ieškovei buvo įteiktas pasiūlymas dėl darbo... 34. 2014 m. rugpjūčio 18 d. vykusiame Direkcinės tarybos posėdyje, kuriame... 35. Kaip spręstina iš įsakymo turinio, po įvykusio Direkcinės tarybos... 36. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos... 37. Apeliantės (ieškovės) skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas... 38. Esminiai apeliacinio skundo argumentai grindžiami tomis aplinkybėmis, kad... 39. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes,... 40. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė, kad teismo posėdžių metu pirmosios... 41. Darbo sutartis – tai darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas... 42. Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į priežastis, nulėmusias terminuotų... 43. Teisėjų kolegija nustatė, kad nepasitvirtino ir apeliacinio skundo motyvai,... 44. Kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai neturi įtakos priimto pirmosios... 45. Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės atsakovei priteistinos jos... 48. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 49. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimą palikti... 50. Priteisti iš ieškovės J. J., a. k. ( - ) atsakovei Marijampolės ( - )...