Byla 2-4482-570/2012
Dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, bendravimo tvarkos ir gyvenamosios vietos nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, sekretoriaujant Sigutei Pranskevičienei, dalyvaujant ieškovei J. K., ieškovės atstovei advokatei Stanislovai Staniukynienei, atsakovui J. Š., atsakovo atstovui advokato padėjėjui Virginijui Ražukui, institucijos, teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui nedalyvaujant,

2parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės J. K. ieškinį atsakovui J. Š., institucijai teikiančiai išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriui dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, bendravimo tvarkos ir gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

3Ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovo J. Š. materialinį išlaikymą nepilnamečiui sūnui G. Š., a.k( - ) periodinėmis išmokomis po 400 Lt kas mėnesį nuo 2012-10-01 iki jo pilnametystės, indeksuojant šią sumą LR Vyriausybės nustatyta tvarka, uzufrukto teisę į priteistas lėšas nustatant ieškovei; priteisti iš atsakovo J. Š. materialinio išlaikymo įsiskolinimą bei turėtas bylinėjimosi išlaidas; nustatyti nepilnamečio sūnaus G. Š., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove J. K.; nustatyti J. Š. bendravimo su sūnumi G. Š. bendravimo tvarką pagal jos pateiktą grafiką (b.l.2-4).

42012-11-15 teisme gauta šalių taikos sutartis, kuria šalys susitarė, kad atsakovas teiks savo sūnui materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma su motina, o atsakovas bendraus su sūnumi G. pagal šalių suderintą grafiką.

5Institucija, teikianti išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, jog šalių taikos sutartis atitinka nepilnamečio vaiko interesus, todėl tvirtintina.

6Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.

7Taikos sutartimi šalys abipusių nuolaidų ir kompromisų būdu aptarė ir taikiai išsprendė ieškovės iškeltų reikalavimų dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui, jo gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo klausimus. Valstybinės vaiko teisių apsaugos tarnybos nuomone, taikos sutartis nepažeidžia nepilnamečio vaiko interesų, todėl gali būti patvirtinta.

8Kadangi šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, šalims teismo išaiškintos ir jų suprastos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtinama, o byla nutraukiama (LR CK 6.985 str., LR CPK 42 str. 1d., 2 d., 140 str. 3 d., 294 str., 293 str. 1 d. 5 p.).

9Bylą nutraukus dėl to, kad šalys sudarė taikos sutartį iš atsakovo, remiantis LR CPK 96 str. 1 d., 87 str. 2 d., valstybei priteistina 25 proc. mokėtino žyminio mokesčio, t.y. 54 Lt (200 Lt x 12 mėn. x 3 proc. = 72 Lt x 25 proc.= 18 Lt, 144 Lt x 25 proc. = 36 Lt).

10Byloje ieškovė naudojosi advokato teisinėmis paslaugomis pagal Kauno garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2012-07-25 sprendimą Nr.TP-2-(2.2.)-12-T-2495-2943, valstybei garantuojant ir apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, tačiau atsižvelgiant į šalių taikos sutartyje aptartą sąlygą, jog šalys pasilieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir vienas iš kito jų nereikalauja, už antrinę teisinę pagalbą patirtos išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteistinos.

11Šalys taikos sutartimi susitarė, jog bylinėjimosi išlaidas valstybei, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu atlygins atsakovas J. Š..

12Iš atsakovo J. Š. valstybei priteistina 6,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 93 str. 1 d., 94 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

13Šalims sudarius taikos sutartį, naikintinos Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-10-02 nutartimi taikytos laikonosios apsaugos priemonės – iš atsakovo J. Š., a.k( - ) sūnui G. Š., gim. ( - ), priteistas laikinas materialinis išlaikymas po 300 Lt (tris šimtus litų) kas mėnesį nuo 2012-10-01 iki civilinės bylos išnagrinėjimo iš esmės, įskaitant sumokėtas (išieškotas) sumas iš J. Š., a.k( - ) skirtas nepilnamečio G. Š., gim. ( - ), materialiniam išlaikymui (CPK 149 str. 1 d.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 140 str. 3 d., 290-291str., 293str. 1 d. 5 p., 149 str. 1 d.,

Nutarė

15Patvirtinti ieškovės J. K., a.k( - ) gyv. ( - ) ir atsakovo J. Š., a.k( - ) gyv. ( - ), taikos sutartį šiomis sąlygomis:

161. Nustatyti nepilnamečio sūnaus G. Š., gimusio ( - ), gyvenamąją vietą kartu su motina J. K., asmens kodas ( - )

172. Nustatyti tokią tėvo J. Š., asmens kodas ( - ) bendravimo su sūnumi G. Š., gimusiu ( - ) tvarką:

182.1. J. Š. turi teisę pasiimti sūnų G. Š. iš J. K., asmens kodas ( - ) gyvenamosios vietos:

192.1.1. kas antrą ir ketvirtą mėnesio šeštadienį nuo 11 valandos, grąžinant sūnų iki tos pačios savaitės sekmadienio 18 valandos;

202.1.2. kas pirmą ir trečią mėnesio ketvirtadienį nuo 11 valandos, grąžinant sūnų iki tos pačios savaitės penktadienio 18 valandos;

212.1.3. kiekvieną nelyginių metų krikščionių Velykų (pagal vakarietiškąją tradiciją) dienomis nuo šeštadienio 10 valandos, grąžinant sūnų iki sekmadienio 18 valandos;

222.1.4. kiekvieną nelyginių metų gruodžio 24-ąją nuo 10 valandos, grąžinant sūnų iki gruodžio 25 d. 18 valandos;

232.1.5. kiekvienų lyginių metų gruodžio 31-ąją nuo 10 valandos, grąžinant sūnų iki sekančios dienos 18 valandos;

242.1.6. kiekvienų metų šeštadienį, einantį prieš pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos dieną, nuo 11 valandos, grąžinant sūnų iki tos pačios savaitės sekmadienio 18 valandos;

252.1.7. kiekvienų metų kovo 18 dieną nuo 10 valandos, grąžinant sūnų iki tos pačios dienos 20 valandos;

262.1.8. kiekvienų nelyginių metų kovo 24 dieną nuo 18 valandos, grąžinant sūnų iki 25 d. 18 valandos.

272.2. Jeigu 2.1.1. ir 2.1.2 punktuose nurodytos dienos sutampa su 2.1.7 – 2.1.8 puktuose nurodytomis dienomis, taikomos atitinkamai 2.1.1 ir 2.1.2 punktų nuostatos.

282.3. J. Š. negali pasinaudoti 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose nustatyta teise, jei bent viena šiame punkte nurodyta diena yra sausio 20 d. Jeigu J. K. nenusprendžia kitaip, tai J. Š. negali pasinaudoti 2.1.1 – 2.1.8 punktuose nustatyta teise, kai 2.1.1 – 2.1.8 punktuose nurodytomis dienomis sūnus serga ir jam reikalinga priežiūra, arba šios dienos sutampa su formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose sūnus yra ugdomas, vedamais užsiėmimais (pamokomis) ar organizuojamais renginiais (konkursais, sporto varžybomis, mokomųjų dalykų olimpiadomis, koncertais, išvykomis, ekskursijomis ir kt.).

292.4. Apie ketinimą pasinaudoti 2.1 punkte nustatyta teise J. Š. turi informuoti J. K. ne vėliau kaip prieš 24 valandas.

302.5. Pasiėmęs sūnų J. Š. negali palikti jo be priežiūros arba ilgiau kaip 3 valandom patikėti sūnaus priežiūrą kitiems asmenims, išskyrus senelius.

312.6. Sūnaus paėmimo iš J. K. gyvenamosios vietos ir grąžinimo į J. K. gyvenamąją vietą išlaidos tenka J. Š..

322.7. Abu tėvai bendru sutarimu, gali nustatyti ir kitokią abiejų tėvų ar vieno iš tėvų bendravimo su sūnumi tvarką, nei numatyta 2.1 – 2.6 punktuose.

333. J. Š. įsipareigoja teikti sūnui G. Š., gimusiam ( - ) išlaikymą kas mėnesį mokamomis 200 (du šimtus) litų dydžio periodinėmis išmokomis nuo teismo procesinio sprendimo kuriuo patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos iki sūnaus pilnametystės.

344. Piniginės lėšos skirtos G. Š. išlaikymui sumokamos kiekvieną mėnesį iki 30 dienos.

355. J. K. pavedama G. Š. išlaikymui gautas lėšas tvarkyti uzufrukto teise.

366. Kiekviena šalis savo turėtas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti įsipareigoja padengti savo sąskaita.

377. Atsakovas įsipareigoja padengti teismo išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

388. Vadovaudamosi LR CPK 140 straipsnio 3 dalimi, šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti, bei panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 2 d. nutartimi nustatytas laikinąsias apsaugos priemones.

399. Šalys patvirtina, kad joms yra išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str. 2 d. (draudimas šalims dar kartą kreiptis į teismą dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu) ir LR CK 6.985 str. (teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią, t.y. šalys netenka teisės kitoje byloje ginčyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų bei teisinių santykių ir reikšti tų pačių reikalavimų tuo pačiu pagrindu ir tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas). Taip pat šalims žinoma, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti nustatyto išlaikymo dydį, jeigu po teismo nutarties, kuria buvo patvirtinta ši taikos sutartis, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis.

4010. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, iš kurių po vieną lieka kiekvienai šią sutartį pasirašiusiai šaliai ir vienas teikiamas tvirtinti teismui.

4111. Sutarties šalys pareiškia, kad šią sutartį perskaitė, jos turinį, prasmę ir teisines pasekmes suprato ir , kaip atitinkančią jų valią, ją pasirašo.

4212. Ieškovė atsisako reikalavimo priteisti materialinio išlaikymo įsiskolinimą 400 Lt (keturis šimtus litų)

43Civilinę bylą nutraukti.

44Priteisti iš atsakovo J. Š., a.k( - ) valstybei viso 60,20 Lt (šešiasdešimt litų 20 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, iš kurių 54 Lt (penkiasdešimt keturi litai) žyminis mokestis ir 6,20 Lt (šeši litai 20 ct) išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

45Įsiteisėjus nutarčiai, panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-10-02 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, įskaitant sumokėtas (išieškotas) sumas iš J. Š., a.k( - ) skirtas nepilnamečio G. Š., gim. ( - ), materialiniam išlaikymui.

46Išaiškintina šalims, kad jei nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Šis prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims.

47Nutartis per 7 nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 3. Ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovo J. Š. materialinį išlaikymą... 4. 2012-11-15 teisme gauta šalių taikos sutartis, kuria šalys susitarė, kad... 5. Institucija, teikianti išvadą byloje - Marijampolės savivaldybės... 6. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.... 7. Taikos sutartimi šalys abipusių nuolaidų ir kompromisų būdu aptarė ir... 8. Kadangi šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja... 9. Bylą nutraukus dėl to, kad šalys sudarė taikos sutartį iš atsakovo,... 10. Byloje ieškovė naudojosi advokato teisinėmis paslaugomis pagal Kauno... 11. Šalys taikos sutartimi susitarė, jog bylinėjimosi išlaidas valstybei,... 12. Iš atsakovo J. Š. valstybei priteistina 6,20 Lt išlaidų, susijusių su... 13. Šalims sudarius taikos sutartį, naikintinos Marijampolės rajono apylinkės... 14. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 140 str. 3 d.,... 15. Patvirtinti ieškovės J. K., a.k( - ) gyv. ( - ) ir atsakovo J. Š., a.k( - )... 16. 1. Nustatyti nepilnamečio sūnaus G. Š., gimusio ( - ), gyvenamąją vietą... 17. 2. Nustatyti tokią tėvo J. Š., asmens kodas ( - ) bendravimo su sūnumi G.... 18. 2.1. J. Š. turi teisę pasiimti sūnų G. Š. iš J. K., asmens kodas ( - )... 19. 2.1.1. kas antrą ir ketvirtą mėnesio šeštadienį nuo 11 valandos,... 20. 2.1.2. kas pirmą ir trečią mėnesio ketvirtadienį nuo 11 valandos,... 21. 2.1.3. kiekvieną nelyginių metų krikščionių Velykų (pagal... 22. 2.1.4. kiekvieną nelyginių metų gruodžio 24-ąją nuo 10 valandos,... 23. 2.1.5. kiekvienų lyginių metų gruodžio 31-ąją nuo 10 valandos,... 24. 2.1.6. kiekvienų metų šeštadienį, einantį prieš pirmąjį gegužės... 25. 2.1.7. kiekvienų metų kovo 18 dieną nuo 10 valandos, grąžinant sūnų iki... 26. 2.1.8. kiekvienų nelyginių metų kovo 24 dieną nuo 18 valandos, grąžinant... 27. 2.2. Jeigu 2.1.1. ir 2.1.2 punktuose nurodytos dienos sutampa su 2.1.7 –... 28. 2.3. J. Š. negali pasinaudoti 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose nustatyta teise, jei... 29. 2.4. Apie ketinimą pasinaudoti 2.1 punkte nustatyta teise J. Š. turi... 30. 2.5. Pasiėmęs sūnų J. Š. negali palikti jo be priežiūros arba ilgiau... 31. 2.6. Sūnaus paėmimo iš J. K. gyvenamosios vietos ir grąžinimo į J. K.... 32. 2.7. Abu tėvai bendru sutarimu, gali nustatyti ir kitokią abiejų tėvų ar... 33. 3. J. Š. įsipareigoja teikti sūnui G. Š., gimusiam ( - ) išlaikymą kas... 34. 4. Piniginės lėšos skirtos G. Š. išlaikymui sumokamos kiekvieną mėnesį... 35. 5. J. K. pavedama G. Š. išlaikymui gautas lėšas tvarkyti uzufrukto teise.... 36. 6. Kiekviena šalis savo turėtas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo... 37. 7. Atsakovas įsipareigoja padengti teismo išlaidas susijusias su procesinių... 38. 8. Vadovaudamosi LR CPK 140 straipsnio 3 dalimi, šalys prašo teismo... 39. 9. Šalys patvirtina, kad joms yra išaiškintos ir žinomos taikos sutarties... 40. 10. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, iš kurių po vieną lieka... 41. 11. Sutarties šalys pareiškia, kad šią sutartį perskaitė, jos turinį,... 42. 12. Ieškovė atsisako reikalavimo priteisti materialinio išlaikymo... 43. Civilinę bylą nutraukti.... 44. Priteisti iš atsakovo J. Š., a.k( - ) valstybei viso 60,20 Lt... 45. Įsiteisėjus nutarčiai, panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo... 46. Išaiškintina šalims, kad jei nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis,... 47. Nutartis per 7 nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...