Byla e2-4112-272/2017
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo, santuokoje įgyto turto padalijimo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir neturtinės žalos priteisimo priėmimo klausimą

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovės R. B. ieškinio atsakovui V. B. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo, santuokoje įgyto turto padalijimo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir neturtinės žalos priteisimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Trakų rajono apylinkės teismo 2017-11-09 nutartimi, konstatavus, kad ieškinys neatitinka įstatymo nustatytų reikalavimų, ieškovei buvo nustatytas terminas iki 2017-11-23 ieškinio trūkumams pašalinti, o būtent: 1) ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių šalių nepilnamečiam vaikui reikalingo išlaikymo dydį (CPK 111 str. 2 d. 4 p., 135 str. 2 d.), todėl turi pateikti prašomos priteisti išlaikymo sumos paskaičiavimą (detalizavimą); 2) ieškinyje turi būti nurodyti įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes (CPK 135 str. 1 d. 3 p.), taip pat prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus (CPK 135 str. 2 d.). Ieškovė nurodė, kad šalys santuokoje dalintino registruotino turto neįgijo, tačiau nepateikė įrodymų iš VĮ Regitra, patvirtinančių, kad atsakovo vardu nėra registruota transporto priemonių; be to, ieškovė pateikė VĮ Registrų centras 2017-05-04 raštą, kuriame nurodyta, kad R. B. ir V. B. bendrosios jungtinės nuosavybės teisės yra įregistruotos į nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurio registro įrašo Nr. 10/12325, bei nurodyta, kad pridedamas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, tačiau prie ieškinio šis priedas nėra pridėtas, santuokoje įgytas nekilnojamasis daiktas nėra nurodytas, nėra pareikštas reikalavimas dėl jo padalijimo ir nenurodyta ieškinio suma (CPK 135 str. 1 d. 1 p.); taip pat, ieškovė nurodė, kad prideda santuokos liudijimo originalą, tačiau jis teismui nėra pateiktas; 3) prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus (CPK 111 str. 2 d. 4 p., 135 str. 2 d.), tuo tarpu ieškovė, prašydama priteisti iš atsakovo išlaikymą šalių nepilnamečiam vaikui po 250,00 Eur per mėnesį, nepateikė įrodymų, patvirtinančių šalių nepilnamečiam vaikui ieškovės nurodyto (po 250,00 Eur per mėnesį) reikalingo išlaikymo dydį (CPK 111 str. 2 d. 4 p., 135 str. 2 d.), todėl turi pateikti prašomos priteisti išlaikymo sumos paskaičiavimą; 4) ieškinyje turi būti duomenys apie sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir nurodymas, kad ieškovas yra pranešęs jam žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą (CK 3.123 str., CPK 382 str. 5 p.). Ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jai žinomam ir jos nurodomam kreditoriui įstatymo nustatyta tvarka yra pranešta apie šios bylos iškėlimą; 5) nėra reikalavimo dėl išlaikymo sutuoktiniui priteisimo arba nuorodos, jog išlaikymo nereikalaujama arba išlaikymas nustatytas šalių susitarimu (CPK 382 str. 4 p.); 6) ieškinyje nenurodyta, kokią atsakovo bendravimo tvarka su šalių nepilnamečiu vaiku prašo nustatyti ieškovė ir nėra reikalavimo dėl bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo (CK 3.59 str.); pažymėtina, kad ieškinį ieškovė įvardijo kaip ieškinį dėl santuokos nutraukimo esant vieno iš sutuoktinių kaltei, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo, santuokoje įgyto turto padalijimo; 7) CK 3.126 str. 2 d. numato, kad sutuoktinis, pareiškęs ieškinį dėl turto padalijimo, privalo pareiškime dėl ieškinio nurodyti jam žinomus bendrus sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir apie bylos iškėlimą jiems pranešti, nusiųsdamas jiems pareiškimo dėl ieškinio kopiją. CK 3.126 str. 1 d. nustato, kad vieno ar abiejų sutuoktinių kreditoriai turi teisę įstoti į bylą dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo kaip tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Taigi, įstatymas nenumato kreditorių įtraukimo į bylą ieškovo iniciatyva ir ieškovė be pagrindo įtraukė į bylą trečiuoju asmeniu UAB „IPF Digital Lietuva“, todėl ieškinys tikslintinas.

3Ieškovei nustatytu terminu nepašalinus nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų, ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovei, tačiau tai neužkerta kelio ieškovei, pašalinus nurodytus ieškinio trūkumus, vėl kreiptis į teismą.

4Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 115 str. 3 d.,

Nutarė

5ieškovės R. B. ieškinį atsakovui V. B. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo, santuokoje įgyto turto padalijimo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir neturtinės žalos priteisimo laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovei.

6Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai