Byla I-289-519/2011
Dėl nustatymo, kad dėl techninės klaidos ji nėra skolinga Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pagal Šiaulių VGTPT 2010 m. liepos 30 d. sprendimus Nr. SP2619 ir SP2618 bei 2010 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SP2618

1Šiauliai

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Gražvydas Poškus, susipažinęs su pareiškėjos G. J. skundu dėl nustatymo, kad dėl techninės klaidos ji nėra skolinga Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pagal Šiaulių VGTPT 2010 m. liepos 30 d. sprendimus Nr. SP2619 ir SP2618 bei 2010 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SP2618,

Nustatė

32011 m. sausio 19 d. pareiškėja G. J. kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydama atnaujinti terminus skundui paduoti Šiaulių apygardos administraciniame teisme, išreikalauti iš tarnybų sprendimus ir jos prašymus -jų kopijas, susijusius su Šiaulių VGTPT 2010 m. liepos 30 d. sprendimais, nustatyti, kad dėl techninės klaidos nėra skolinga Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pagal Šiaulių VGTPT 2010 m. liepos 30 d. sprendimus Nr.SP2619 ir SP2618 bei 2010 m. rugpjūčio 31 d. Nr.SP2618. Skundas buvo pateiktas su trūkumais, dėl kurių bylos nagrinėjimas buvo negalimas, todėl 2011-01-26 teismo nutartimi pareiškėja buvo įpareigota pašalinti teismo nutartyje nurodytus trūkumus iki 2011-02-09. Susipažinus su internetinėje Lietuvos pašto Vidaus pašto siuntų paieškos sistemoje esančiais duomenimis, matyti, kad 2011-01-26 teismo nutartis pareiškėjai buvo įteikta 2011-01-27.

4Pareiškėjos skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas atgal.

5LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24, 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6Pareiškėja per teismo nutartyje nustatytą terminą nepašalino skundo trūkumų, tai yra teismui nepateikė naujo ABTĮ įtvirtintus reikalavimus atitinkantį skundą ir tiek jo bei priedų nuorašų, kiek byloje šalių, nepridėjo skundžiamo akto, nesumokėjo žyminio mokesčio, todėl jos skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai. Pareiškėjai neatimama teisė kreiptis į teismą nauju, ABTĮ atitinkančiu skundu.

7Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 105-107 str., teismas,

Nutarė

8pareiškėjos G. J. skundą dėl nustatymo, kad dėl techninės klaidos ji nėra skolinga Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pagal Šiaulių VGTPT 2010 m. liepos 30 d. sprendimus Nr. SP2619 ir SP2618 bei 2010 m. rugpjūčio 31 d. Nr. SP2618, laikyti nepaduotu ir nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti pareiškėjai.

9Nutartis per 7 d. nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai