Byla 2S-1506-260/2013
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė NBG grupė

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (atsakovo) D. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-1525-285/2013, kuria atsisakyta priimti (atsakovo) D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-5482-886/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės Šiaulių banko ieškinį atsakovui D. S. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė NBG grupė, ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovė AB Šiaulių bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-4, t. I) ir prašė priteisti iš atsakovo D. S. 43 907,93 Lt skolą pagal 2006 m. spalio 4 d. vartojimo kredito sutartį Nr. VART-2006-5897-09, kurią sudaro: 38 889 Lt negrąžinto kredito, 2978,37 Lt nesumokėtų palūkanų, 1669,86 Lt delspinigių už laiku negrąžintą kreditą, 370,70 Lt delspinigių už laiku nesumokėtas palūkanas; 7,9 proc. dydžio metinių palūkanų pagal kredito sutartį (1.6, 2.1.3 punktai) nuo negrąžinto kredito sumos (38 889 Lt), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo, 1 318 Lt žyminio mokesčio ir procesines 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 4 d. sprendimu (b. l. 147-151, t. I) ieškinį patenkino; priteisė iš atsakovo ieškovei 41 867,37 Lt skolos pagal 2006 m. spalio 4 d. vartojimo kredito sutartį Nr. VART-2006-5897-09; 7,9 procentų dydžio metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos 38 889 Lt, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. vasario 14 d.) iki visiško kredito grąžinimo; procesines 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (41 867,37 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. vasario 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; 1256 Lt žyminio mokesčio; iš atsakovo valstybei priteisė 25,97 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų; grąžino ieškovei dalį (62 Lt) 2011 m. vasario 9 d. mokėjimo nurodymu Nr. 855509 sumokėto žyminio mokesčio.

5Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi (b. l. 121-128, t. II), išnagrinėjęs atsakovo D. S. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 4 d. sprendimo, šį sprendimą paliko nepakeistą.

6Pareiškėjas (atsakovas) D. S. 2012 m. gruodžio 12 d. pateikė Kauno miesto apylinkės teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo (b. l. 4-59, t. III), kuriuo prašė: 1) Atnaujinti terminą (jeigu jis būtų praleistas) prašymui dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-5482-886/2011 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punkto pagrindu paduoti, praleistą dėl svarbių priežasčių ir nuo pareikėjo (atsakovo) nepriklausančių aplinkybių. 2) Dėl blogos turtinės padėties šiuo metu pareiškėją (atsakovą) iš dalies (1 206,02 Lt) atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už prašymo padavimą, likusios žyminio mokesčio dalies – 50 Lt – sumokėjimą atidedant iki 2012 m. gruodžio 31 d. 3) Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bus išnagrinėtas prašymas dėl proceso atnaujinimo sustabdyti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 4 d. sprendimo civ. b. Nr. 2-5482-886/2011 ir Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutarties civ. b. Nr. 2A-589-527/2012 vykdymą. 4) Kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas ta apimtimi, kuriame yra nustatytas (ap)ribojimas, kad tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras gali teismui paduoti prašymus atnaujinti procesą šiame punkte nustatytu pagrindu (dėl padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos) dėl teismo sprendimų (nutarčių), kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka (o kiti asmenys – tik jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka) neprieštarauja suinteresuoto asmens Konstitucinei teisei į teisminę gynybą, teisei į teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, asmenų lygybės įstatymui, konstituciniam teisinės valstybės principui (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis, 30 straipsnio 1 dalis, 109-110 straipsniai, CPK 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 dalis, 6 ir kiti straipsniai, Teismų įstatymo 1, 4-6 ir kiti straipsniai). 5) Atnaujinti procesą civ. b. Nr. 2-5482-886/2011 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punkto pagrindu. 6) Pakeisti netinkamą atsakovą D. S. tinkamu atsakovu – tikrąja ginčo sutarties šalimi bankrutavusia UAB „NBG grupė“. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovė yra bankrutavusi, perduoti bylą pirmąja instancija nagrinėti Kauno apygardos teismui. 7) Ieškovės AB Šiaulių grupė reikalavimams dėl 41 867,37 Lt sumos priteisimo iš D. S. taikyti ieškinio senaties terminus. 8) Išnagrinėjus bylą pakartotinai, panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 4 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartį, kuriais ieškovės ieškinys buvo patenkintas, ir priimti naują sprendimą – pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento apsimestinį sandorį – 2006 m. spalio 4 d. vartojimo kredito sutartį VART-2006-5897-09 – sudarytą tarp AB Šiaulių banko Kauno filialo ir atsakovo D. S.. Ieškovui iš atsakovo priteistą sumą priteisti iš tikrojo skolininko – juridinio asmens bankrutavusios UAB „NBG grupė“. 9) Remiantis CPK 95 straipsniu, už nesąžiningai pareikštą nepagrįstą ieškinį ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti ieškovei AB Šiaulių bankui didžiausią 20 000 Lt baudą. 10) Pareiškėjui (atsakovui) iš ieškovės priteisti visas turėtas ir faktiškai patirtas 7 200 Lt bylinėjimosi išlaidas, visą sumokėtą žyminį mokestį šioje civilinėje byloje ir žyminį mokestį, kuris bus sumokėtas vėliau už prašymą dėl proceso atnaujinimo.

7Prašyme pareiškėjas nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą, kurioje procesą prašoma atnaujinti, buvo padarytos aiškios teisės normų taikymo klaidos pirmosios instancijos teismo sprendime, dėl kurių Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 25 d. nutartyje nepasisakė: dėl materialiosios ir procesinės teisės normų, reglamentuojančių apsimestinį sandorį ir jo teisinius padarinius (CK 1.87 str.), sutartis ir jų aiškinimą (CK 6.193-6.195 str.), dėl teismo pareigos atskleisti bylos esmę (CPK 14, 225, 235, 250-251, 263, 265 str.), dėl įrodinėjimo taisyklių netinkamo aiškinimo ir taikymo bei nukrypimo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos (CPK 34 6str. 2 d. 2 p.), dėl įrodymų rinkimą, išreikalavimą ir įrodinėjimą, įrodymų tyrimą ir jų vertinimą, įrodymų vertinimo taisykles ir įrodinėjimo pareigą reglamentuojančių proceso teisės normų (CPK 159, 176-185, 199 str.), dėl civilinio proceso principų, dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių teismo sprendimą ir teismo sprendimui bei jo turiniui keliamus reikalavimus (CPK 259 str. ir kt.), ir kt. Nagrinėjamu atveju trijų mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti skaičiuotinas nuo kasacinio teismo 2012 m. liepos 31 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovo kasacinį skundą, įteikimo atsakovui 2012 m. rugsėjo 11 d., nes asmens teisių ir interesų pažeidimas gali būti konstatuotas tik tada, kai yra išnaudotos visos galimybės peržiūrėti priimtus procesinius sprendimus instancine tvarka. Sandoris yra apsimestinis, kadangi atsakovas iš 2006 m. spalio 4 d. sudarytos vartojimo kredito sutarties VART-2006-5897-09 jokios naudos neturėjo – paskolos faktiškai negavo ir ja nedisponavo, kadangi piniginės lėšos iškart buvo pervestos į UAB „NBG grupė“ sąskaitą bendrovės vėluojančioms paskoloms įmokoms, palūkanoms ir delspinigiams padengti. Tačiau teismai šių faktinių bylos aplinkybių tinkamai neatskleidė ir neįvertino. Teismai ne tik neišreikalavo visų būtinų įrodymų (tame tarpe ir tų, kuriuos teismams nurodė ir prašė iš ieškovės išreikalauti atsakovas), reikalingų teisingai išnagrinėti kilusį ginčą, tačiau procesiniuose sprendimuose nevertino ir nepasisakė ir dėl aplinkybių bei įrodymų, kuriuos teismams nurodė atsakovas (b. l. 33-34, t. III). Šie įrodymai būtų padėję teismams išsamiai išaiškinti 40 000 Lt vartojamosios kredito sutarties suteikimo tikrąsias aplinkybes ir jas nulėmusius faktorius bei tikruosius šalių tikslus ir atskleisti bylos esmę. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą atsakovui nedalyvaujant, o apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą rašytinio proceso tvarka, apribojo galimybę atsakovui duoti išsamius paaiškinimus dėl ikisutartinių vartojimo kredito sutarties sudarymo aplinkybių. Teismai nenustatė kokia buvo tikrojo ginčijamą sandorį sudariusių šalių valia, ar valia atitiko tikruosius šalių ketinimus, kokie buvo tikrieji sutarties tikslai ir jos sudarymo aplinkybės ir šalių tarpusavio santykiai, o apsiribojo tik lingvistiniu ir pažodiniu vartojimo kredito sutarties aiškinimu.

8Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi (b. l. 60-61, t. III) skyrė pareiškėjui D. S. 20 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti. Teismas nutartyje konstatavo, kad pareiškėjas nenurodė, kokias konkrečias aplinkybes laiko naujai paaiškėjusiomis. Pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą iš esmės pagrįstas teismų netinkamu materialinių ir procesinių teisės normų aiškinimu ir taikymu, įrodinėjimo taisyklių pažeidimu, tačiau juo grįsti prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjas negali, kuomet šiuo atveju teismo sprendimas peržiūrėtas apeliacine tvarka. Pareiškėjas prašyme turėtų aiškiai išdėstyti proceso atnaujinimo pagrindą. Teismas nurodė, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo neatitinka CPK 80 str. 4 d., 82 str., 369 str. 2 d. reikalavimų, be to, su prašymu nepateikta duomenų apie valstybei sumokėtą 144 Lt dydžio žyminį mokestį. Pažymėjo, kad pagal CPK 368 straipsnį, prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Prašyme taip pat turi būti nurodyta proceso atnaujinimo pagrindas, motyvai ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas CPK 368 str. nurodytų terminų skaičiavimas. Prie prašymo atnaujinti procesą turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str.) bei kitus įrodymus, pagrindžiančius šalių reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 177 str. 1 d.), kadangi šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 182 str. 2 p.). Teismas nurodė, kad pareiškėjas nepateikė duomenų, kuo pasireiškia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas. Prašyme atnaujinti procesą ne nurodytos konkrečios aplinkybės ir proceso atnaujinimo motyvai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų, jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje. Atsižvelgdamas į pateikto procesinio dokumento turinį, teismas pareiškėjui pasiūlė pasinaudoti advokato, advokato padėjėjo ar kito kvalifikuoto teisininko pagalbą. Taip pat išaiškino, kad, esant įstatyme numatytiems pagrindams ir sąlygoms, nemokamą ar iš dalies nemokamą teisinę pagalbą teikia Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Kęstučio g. 21, Kaunas). Teismas nurodė, kad jei per teismo nustatytą terminą pareiškėjas nepašalins visų teismo nustatytų prašymo atnaujinti procesą trūkumų, prašymas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas.

9Atsakovas 2013 m. sausio 2 d. pateikė teismui mokėjimo kvitą trūkstamai žyminio mokesčio daliai (b. l. 64, t. III).

10Atsakovas 2013 m. kovo 12 d. pateikė teismui patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo (b. l. 74-131, t. III), kuriuo ir prašė: 1) Atnaujinti terminą (jeigu jis būtų praleistas) prašymui dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-5482-886/2011 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punkto pagrindu paduoti, praleistą dėl svarbių priežasčių ir nuo pareikėjo (atsakovo) nepriklausančių aplinkybių. 2) Dėl blogos turtinės padėties šiuo metu pareiškėją (atsakovą) atleisti nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo už prašymo padavimą. 3) Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bus išnagrinėtas prašymas dėl proceso atnaujinimo sustabdyti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 4 d. sprendimo civ. b. Nr. 2-5482-886/2011 ir Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutarties civ. b. Nr. 2A-589-527/2012 vykdymą. 4) Kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas ta apimtimi, kuriame yra nustatytas (ap)ribojimas, kad tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras gali teismui paduoti prašymus atnaujinti procesą šiame punkte nustatytu pagrindu (dėl padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos) dėl teismo sprendimų (nutarčių), kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka (o kiti asmenys – tik jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka) neprieštarauja suinteresuoto asmens Konstitucinei teisei į teisminę gynybą, teisei į teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, asmenų lygybės įstatymui, konstituciniam teisinės valstybės principui (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis, 30 straipsnio 1 dalis, 109-110 straipsniai, CPK 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 dalis, 6 ir kiti straipsniai, Teismų įstatymo 1, 4-6 ir kiti straipsniai). 5) Atnaujinti procesą civ. b. Nr. 2-5482-886/2011 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punkto pagrindu. 6) Pakeisti netinkamą atsakovą D. S. tinkamu atsakovu – tikrąja ginčo sutarties šalimi bankrutavusia UAB „NBG grupė“ ir perduoti bylą pirmąja instancija nagrinėti Kauno apygardos teismui, atsižvelgiant į tai, kad bendrovė yra bankrutavusi. 7) Ieškovės AB Šiaulių banko reikalavimams dėl 41 867,37 Lt sumos priteisimo iš D. S. taikyti ieškinio senaties terminus. 8) Išnagrinėjus bylą pakartotinai, panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 4 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartį, kuriais ieškovės ieškinys buvo patenkintas, ir priimti naują sprendimą – pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento apsimestinį sandorį – 2006 m. spalio 4 d. vartojimo kredito sutartį VART-2006-5897-09 – sudarytą tarp AB Šiaulių banko Kauno filialo ir atsakovo D. S.. Ieškovui iš atsakovo priteistą sumą priteisti iš tikrojo skolininko – juridinio asmens bankrutavusios UAB „NBG grupė“. 9) Remiantis CPK 95 straipsniu, už nesąžiningai pareikštą nepagrįstą ieškinį ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti ieškovei AB Šiaulių bankui didžiausią 20 000 Lt baudą. 10) Pareiškėjui (atsakovui) iš ieškovės priteisti visas turėtas ir faktiškai patirtas 7 200 Lt bylinėjimosi išlaidas, visą sumokėtą žyminį mokestį šioje civilinėje byloje ir žyminį mokestį, kuris bus sumokėtas vėliau už prašymą dėl proceso atnaujinimo.

11Prašyme pareiškėjas nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą, kurios procesą prašoma atnaujinti, buvo padarytos aiškios teisės normų taikymo klaidos pirmosios instancijos teismo sprendime, dėl kurių Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 25 d. nutartyje nepasisakė: dėl materialiosios ir procesinės teisės normų, reglamentuojančių apsimestinį sandorį ir jo teisinius padarinius (CK 1.87 str.), sutartis ir jų aiškinimą (CK 6.193-6.195 str.), dėl teismo pareigos atskleisti bylos esmę (CPK 14, 225, 235, 250-251, 263, 265 str.), dėl įrodinėjimo taisyklių netinkamo aiškinimo ir taikymo bei nukrypimo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos (CPK 346str. 2 d. 2 p.), dėl įrodymų rinkimą, išreikalavimą ir įrodinėjimą, įrodymų tyrimą ir jų vertinimą, įrodymų vertinimo taisykles ir įrodinėjimo pareigą reglamentuojančių proceso teisės normų (CPK 159, 176-185, 199 str.), dėl civilinio proceso principų, dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių teismo sprendimą ir teismo sprendimui bei jo turiniui keliamus reikalavimus (CPK 259 str. ir kt.), ir kt. Nagrinėjamu atveju trijų mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti skaičiuotinas nuo kasacinio teismo 2012 m. liepos 31 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovo kasacinį skundą, įteikimo atsakovui 2012 m. rugsėjo 11 d., nes asmens teisių ir interesų pažeidimas gali būti konstatuotas tik tada, kai yra išnaudotos visos galimybės peržiūrėti priimtus procesinius sprendimus instancine tvarka. Sandoris yra apsimestinis, kadangi atsakovas iš 2006 m. spalio 4 d. sudarytos vartojimo kredito sutarties VART-2006-5897-09 jokios naudos neturėjo – paskolos faktiškai negavo ir ja nedisponavo, kadangi piniginės lėšos iškart buvo pervestos į UAB „NBG grupė“ sąskaitą bendrovės vėluojančioms paskoloms įmokoms, palūkanoms ir delspinigiams padengti. Tačiau teismai šių faktinių bylos aplinkybių tinkamai neatskleidė ir neįvertino. Teismai ne tik neišreikalavo visų būtinų įrodymų (tame tarpe ir tų, kuriuos teismams nurodė ir prašė iš ieškovės išreikalauti atsakovas), reikalingų teisingai išnagrinėti kilusį ginčą, tačiau procesiniuose sprendimuose nevertino ir nepasisakė ir dėl aplinkybių bei įrodymų, kuriuos teismams nurodė atsakovas (b. l. 33-34, t. III). Šie įrodymai būtų padėję teismams išsamiai išaiškinti 40 000 Lt vartojamosios kredito sutarties suteikimo tikrąsias aplinkybes ir jas nulėmusius faktorius bei tikruosius šalių tikslus ir atskleisti bylos esmę. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą atsakovui nedalyvaujant, o apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą rašytinio proceso tvarka, apribojo galimybę atsakovui duoti išsamius paaiškinimus dėl ikisutartinių vartojimo kredito sutarties sudarymo aplinkybių. Teismai nenustatė kokia buvo tikrojo ginčijamą sandorį sudariusių šalių valia, ar valia atitiko tikruosius šalių ketinimus, kokie buvo tikrieji sutarties tikslai ir jos sudarymo aplinkybės ir šalių tarpusavio santykiai, o apsiribojo tik lingvistiniu ir pažodiniu vartojimo kredito sutarties aiškinimu.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi (b. l. 133-134, t. III) pareiškėjo D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-5482-886/2011 laikė nepaduotu ir grąžino kartu su pateiktais priedais, išskyrus pirmąjį prašymo egzempliorių su ant jo esančiu prašymo gavimą patvirtinančiu teismo spaudu, jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad pareiškėjas nepašalino 2012-12-19 nutartyje nurodytų prašymo trūkumų, pateikė analogiško turinio procesinį dokumentą 2012-12-12 teisme gautam prašymui. Pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė teismui duomenų apie tai, kuo pasireiškia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas. Be to, pareiškėjas už prašymą dėl proceso atnaujinimo privalėjo sumokėti teismo nutartyje nurodyto dydžio žyminį mokestį ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Konstatavęs, kad pareiškėjas nepašalino teismo nustatytų trūkumų, teismas prašymą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą motyvai

15Pareiškėjas D. S. atskiruoju skundu (b. l. 3-11, t. IV) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutartį ir klausimą dėl prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą jis grindžia šiais argumentais:

  1. Spręsdamas klausimą dėl apelianto atleidimo nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, teismas pasielgė neapdairiai ir formaliai, neįvertino pareiškimuose ir prašymuose svarbių faktinių ir teisinių aplinkybių. Dėl atleidimo nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo. Nurodo, kad byloje save atstovauja pats, advokato neturi, nes Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba iki šiol jo nepaskyrė, nors tokia pagalba jam priklauso. Pirmosios instancijos teismui abiejuose prašymuose buvo pateikti rašytiniai įrodymai dėl blogos apelianto turtinės padėties. 2013-03-13 teismui papildomai buvo pateikta valstybinės mokesčių inspekcijos išduota apelianto metinė turto deklaracija, kuri patvirtina, kad dėl blogos turtinės padėties šiuo metu apeliantui priklauso nemokama teisinė pagalba ir atleidimas nuo visų bylinėjimosi išlaidų, tarp jų ir žyminio mokesčio sumokėjimo. Esant tokioms aplinkybėms teismas galėjo kreiptis i Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl aplinkybių patikslinimo, arba atidėti likusios dalies žyminio mokesčio primokėjimą iki teismo nutarties priėmimo;
  2. Teismas nepakankamai atsižvelgė į tai, kad pareiškėjas yra advokato neatstovaujamas fizinis asmuo, kas lėmė suklydimą pareiškime nurodant netinkamas teisines normas. Be to, tik skundžiama teismo nutartis yra gerokai išsamesne, joje teismas aptarė, kokių reikalavimų prašymas dėl proceso atnaujinimo neatitinka, kokios konkrečiai aplinkybės nenurodytos ir pan. Teismas neatliko išaiškinimo pareigos ir, nustatydamas prašymo trūkumus, juos išdėstė pernelyg lakoniška forma, tuo pažeisdamas apelianto teisę tinkamai pašalinti trūkumus;
  3. Teismas pažeidė CPK normas, reglamentuojančias ieškinio priėmimą. Sprendimą dėl įrodymų įrodomosios galios bei atsakovų padarytų teisės normų pažeidimų teismas gali priimti tik išnagrinėjęs bylą iš esmės ir ištyręs visus pateiktus ir, jeigu reikalinga, šalių prašomus išreikalautus įrodymus. Ieškinio priėmimo metu, įrodymų vertinimas ir kvestionavimas neatliekamas. Apeliantas sutiko, kad jo procesinių dokumentų turinio supratimas dėl pasirinktos dėstymo specifikos yra apsunkintas. Tačiau tik nesuvokiamas, o ne apsunkintas, teksto dėstymas sudaro pagrindą konstatuoti procesinio dokumento trūkumą, t. y. esant nesuvokiamam procesinio dokumento turiniui teismas turi teisę ir pareigą reikalauti turinį pataisyti, o esant sunkiai suprantamam procesinio dokumento tekstui, teismas gali nebent pasiūlyti supaprastinti (palengvinti) teksto dėstymą, tačiau pasiūlymo nevykdymas nesukelia tokių procesinių pasekmių kaip ieškinio laikymas nepaduotu;
  4. Teismas neteisingai sprendė, kad procesas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu atnaujinimas tik tuomet, kai yra pateikiami nauji įrodymai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismų praktikoje CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto aiškinimas neapsiriboja vien įstatymo prasme, o proceso atnaujinimo institutas turi būti taikomas atsižvelgiant į proceso atnaujinimo tikslus ir uždavinius. Netinkamai aiškindamas proceso atnaujinimo institutą, teismas nukrypo nuo kasacinio eismo suformuotos praktikos, kurioje akcentuojama, kad proceso atnaujinimo klausimo negalima spręsti formaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2001 ir kt.) bei aiškinama naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių samprata (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2006, 2005 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2005 ir kt.). Pirmosios instancijos teismo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida gali būti suprantama kaip konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią reikia taikyti, netaikymas ar jai taikyti svarbių bylos aplinkybių nenustatymas, imperatyviosios teisės normos netaikymas, vienareikšmiškos teisės normos nuostatos prasmės išaiškinimas netinkamai; neginčijamai neprotingas vertinamojo pobūdžio aplinkybių įvertinimas ir pan., todėl atnaujinant procesą būtina suteikti prioritetą svarbiausiam teisiniam klausimui – teisingam bylos išnagrinėjimui, t. y. teismo konstitucinės pareigos ginti teisėtus pažeistų asmenų interesus ir įtvirtinti teisingumą. Teismas minėta teismų praktika nesivadovavo, todėl nutartis neteisėta;
  5. Kauno apygardos teismo apeliantas prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas ta apimtimi, kuriame yra nustatytas (ap)ribojimas, kad tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras gali teismui paduoti prašymus atnaujinti procesą šiame punkte nustatytu pagrindu (dėl padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos) dėl teismo sprendimų (nutarčių), kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka (o kiti asmenys – tik jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka) neprieštarauja suinteresuoto asmens Konstitucinei teisei į teisminę gynybą, teisei į teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, asmenų lygybės įstatymui, konstituciniam teisinės valstybės principui (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis, 30 straipsnio 1 dalis, 109-110 straipsniai, CPK 2 straipsnis, 5 straipsnio 1 dalis, 6 ir kiti straipsniai, Teismų įstatymo 1, 4-6 ir kiti straipsniai). Atsižvelgiant į nurodytuose teismų procesiniuose sprendimuose konstatuotas aplinkybes, padarytas išvadas bei jų pagrindimą, taip pat į apelianto prašymuose dėl proceso atnaujinimo įvardytus proceso atnaujinimo pagrindus, proceso atnaujinimo instituto tikslus ir uždavinius, yra pagrindas manyti, jog dėl proceso atnaujinimo pagrindu apelianto nurodytų aplinkybių byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti.

16Trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „NBG grupė“ atsiliepimu į pareiškėjo D. S. atskirąjį skundą (b. l. 21-23, t. IV) prašo atskirojo skundo netenkinti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą bei skirti apeliantui 5 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepime nurodo, kad tinkamas įrodymas apie atleidimą nuo visų bylinėjimosi išlaidų galėtų būti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atitinkamo teritorinio skyriaus sprendimas suteikti nemokamą teisinę pagalbą. Apeliantui tokia pagalba nėra skirta, todėl nėra pagrindo jį atleisti nuo žyminio mokesčio. Skundžiama nutartimi teismas neatėmė iš apelianto teisės pakarotinai kreiptis į teismą su tapačiu pareiškimu. Skunde apeliantas nenurodo nei vienos materialinės bei procesinės teisės normos, kurią teismas pažeidė, priimdamas skundžiamą nutartį. Skunde taip pat nenurodyta, kokiu pagrindu skundžiama nutartis turėtų būti panaikinta. Atskirajame skunde apelianto nurodomos citatos iš teismų praktikos yra tik apelianto subjektyvi interpretacija, nenurodant konkrečių nukrypimų nuo formuojamos praktikos materialiąja ar procesine prasme.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutarties tenkintinas.

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

20Byloje pateiktu atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutartį, kuria pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-5482-886/2011 laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui, nepašalinus jam pareiškimo trūkumų, ir klausimą dėl prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su vienu apelianto atskirojo skundo argumentu ir pripažįsta, kad Kauno apylinkės teismas netinkamai taikė CPK normas, reglamentuojančias prašymo atnaujinti procesą priėmimą. (Pareiškėjas atskirajame skunde nurodė, kad teismas pažeidė CPK normas, reglamentuojančias ieškinio priėmimą).

22CPK 369 straipsnis nustato, kad prašyme atnaujinti procesą be bendrų ieškiniui keliamų reikalavimų turi būti nurodoma: 1) sprendimą, nutartį priėmusio teismo pavadinimas; 2) proceso atnaujinimo pagrindas; 3) proceso atnaujinimo motyvai; 4) aplinkybės, kuriomis grindžiamas 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas; 5) prašymą atnaujinti procesą pareiškusio asmens prašymas.

23Pareiškėjas 2013 03 12 patikslintame prašyme, kuris pareiškėjo pavadintas: „Prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-5482-886/2011 Trūkumų šalinimas“ (b.l. 79-131, t.III) aiškiai nurodė visus penkis CPK 369 straipsnio reikalaujamus prašymo elementus, taigi jo prašymo turinys atitiko CPK 369 straipsnio 1 dalies keliamus reikalavimus. Pareiškėjas nurodė, kodėl ir kokiu pagrindu jis prašo atnaujinti procesą byloje, be to pagristai teigia, jog tiksliai ir tiesiogiai nenurodyta teisės norma, kurioje įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas, nėra pagrindas atsisakyti priimti prašymą. Kiek toks prašymas yra konkretus, tikslus ir pagrįstas, teismas galės nustatyti tik spręsdamas dėl proceso atnaujinimo iš esmės. Kada pareiškėjas pareiškia motyvuotą prašymą atnaujinti praleistą prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą, ką pareiškėjas D. S. padarė, laikoma, kad reikalavimai dėl prašymo padavimo termino yra įgyvendinti. Ar nebuvo praleisti prašymo atnaujinti procesą padavimo terminai, jei buvo, tai ar nėra pagrindo juos atnaujinti, vėl gi teismas galės nustatyti tik spręsdamas dėl proceso atnaujinimo iš esmės.

24Dėl paminėtų priežasčių, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nebuvo pagrindo atsisakyti priimti pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo kaip neatitinkantį tokio prašymo turiniui keliamų reikalavimų.

25Apskųstojoje 2013 04 16 nutartyje pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog sumokėjo teismo nutartyje nurodyto dydžio žyminį mokestį. Kadangi tiek 2012 12 12 pateiktame prašyme, tiek ir 2013 03 12 pateiktame patikslintame prašyme pareiškėjas prašė atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio, o teismas tokių prašymų motyvuota nutartimi ar nutartimis neišsprendė, negalima laikyti, kad pareiškėjas, nepateikdamas įrodymų apie sumokėtą žyminį mokestį, nepašalino pareiškimo trūkumo, ir tai yra pagrindas pripažinti prašymą nepaduotu, grąžinti jį pareiškėjui.

26Pripažinus, kad Kauno apylinkės teismo 2013 04 16 nutartis yra nepagrįsta, ji naikintina ir klausimas dėl prašymo priėmimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 3 p.).

27Nurodytais pagrindais panaikindamas apskųstąją Kauno apylinkės teismo nutartį, apeliacinės instancijos teismas nesvarsto pareiškėjo atskirajame skunde pareikšto prašymo kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas pareiškėjo nurodyta konkrečia apimtimi neprieštarauja asmens konstitucinei teisei į teisminę gynybą, teisei į teisingą teismą ir tinkamą procesą, asmenų lygybės įstatymui, konstituciniam teisinės valstybės principui, kadangi nagrinėdamas bylą pagal pareiškėjo atskirąjį skundą netaiko įstatymo, kuris kaip nurodo pareiškėjas gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams (CPK 3 str. 3 d.).

28Su byla pirmosios instancijos teismui perduotini ir pareiškėjo apeliacinės instancijos teismui pateikti pareiškėjui Kauno apylinkės teismo 2013 04 18 grąžinti prašymų papildomi egzemplioriai ir prašymų priedai.

29Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies trečiu punktu,

Nutarė

30Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl pareiškėjo D. S. prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-5482-886/2011 priėmimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis teismo posėdyje rašytinio... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovė AB Šiaulių bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-4, t.... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 4 d. sprendimu (b. l.... 5. Kauno apygardos teismas 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi (b. l. 121-128, t.... 6. Pareiškėjas (atsakovas) D. S. 2012 m. gruodžio 12 d. pateikė Kauno miesto... 7. Prašyme pareiškėjas nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą, kurioje... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi (b. l. 60-61,... 9. Atsakovas 2013 m. sausio 2 d. pateikė teismui mokėjimo kvitą trūkstamai... 10. Atsakovas 2013 m. kovo 12 d. pateikė teismui patikslintą prašymą dėl... 11. Prašyme pareiškėjas nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą, kurios... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi (b. l. 133-134, t.... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą motyvai... 15. Pareiškėjas D. S. atskiruoju skundu (b. l. 3-11, t. IV) prašo panaikinti... 16. Trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „NBG grupė“... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d.... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 20. Byloje pateiktu atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno... 21. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su vienu apelianto... 22. CPK 369 straipsnis nustato, kad prašyme atnaujinti procesą be bendrų... 23. Pareiškėjas 2013 03 12 patikslintame prašyme, kuris pareiškėjo pavadintas:... 24. Dėl paminėtų priežasčių, apeliacinės instancijos teismo vertinimu,... 25. Apskųstojoje 2013 04 16 nutartyje pirmosios instancijos teismas konstatavo,... 26. Pripažinus, kad Kauno apylinkės teismo 2013 04 16 nutartis yra nepagrįsta,... 27. Nurodytais pagrindais panaikindamas apskųstąją Kauno apylinkės teismo... 28. Su byla pirmosios instancijos teismui perduotini ir pareiškėjo apeliacinės... 29. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 16 d. nutartį panaikinti ir...