Byla 2A-502-567/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Petro Jaržemskio, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Remigijui Rinkevičiui, atsakovų atstovui advokatui Linui Sesickui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų R. D. B. ir I. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-552-535/2008 pagal ieškovo Ž. P. ieškinį atsakovams R. D. B. , I. B. , tretiesiems asmenims VĮ Registrų centras Vilniaus filialui, Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir atsakovų R. D. B. ir I. B. priešieškinį dėl pažeistų teisių gynimo ieškovui Ž. P. , tretieji asmenys VĮ Registrų centras Vilniaus filialas, Vilniaus apskrities viršininko administracija.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Ž. P. pateikė ieškinį ir patikslintą ieškinį, prašydamas atidalinti bendraturčių dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės:

4- ieškovui iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra atidalinti rūsio, esančio ( - ) Vilniuje, patalpas, inventorizaciniame plane pažymėtas indeksais R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sumokant atsakovams 3900 Lt dydžio kompensaciją už ieškovui tenkančią 0,78 kv.m. didesnę rūsio dalį;

5- atsakovams iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra atidalinti rūsio patalpą, inventorizaciniame plane pažymėtą indeksu Nr. R-3;

6- Rūsio patalpas inventorizaciniame plane pažymėtas indeksais Nr. R-l ir R-2, palikti ieškovo ir atsakovų valdymui, disponavimui ir naudojimuisi bendrosios dalinės nuosavybės teise, ir priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas yra savininkas butų Nr. 1 (117,63 kv.m.) ir Nr. 3 (114,59 kv.m.), esančių ( - ), Vilniuje. Iš viso name, ( - ), Vilniuje, yra trys butai. Buto Nr. 2 (118,88 kv.m. ploto) bendrasavininkis yra R. D. B. , kurio turtinės teisės yra įregistruotos registro įmonėje, o I. B. nėra įregistravusi savo daiktinės teisės į 1/2 buto dalį pagal 2006-07-12 teismo sprendimą. Minėto namo rūsį (pagal inventorizacijos planą) sudaro šios atskirais indeksais pažymėtos patalpos – R-l, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9. Patalpos R-l ir R-2 yra bendrasavininkių bendrojo naudojimo patalpos (praėjimo ir būsimo namo šildymo katilo įrengimo patalpa). Patalpa R-3 (apie 10 kv.m. bendrojo ploto), be likusių namo gyventojų sutikimo, savarankiškai naudojasi buto Nr. 2 bendrasavininkiai. Kadangi likusių patalpų R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9 bendrasis plotas yra apie 20 kv.m., t.y. apie du kart didesnis nei buto Nr. 2 bendrasavininkių naudojamas plotas patalpoje R-3, jomis pagal priklausomybę ir priklausančią proporciją naudojasi ieškovas. Tiek 2006 m. rudenį žodžiu, tiek 2007-02-23 persiunčiamu raštišku pareiškimu ieškovas siūlė atsakovams gera valia pasidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise bendrasavininkams priklausančias patalpas. Ieškovas pageidavo natūra atsidalinus pagal teiktą pasiūlymą tapti – 20 kv.m. bendrojo ploto dalies šeimininku/savininku (patalpos, plane pažymėtos indeksais R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9). Po patalpų atsidalijimo bendraatsakoviams tektų apie 10 kv.m. ploto patalpa, plane pažymėta indeksu R-3. Bendro naudojimo rūsio patalpų atsidalinimas geruoju yra neįmanomas. Šalims turėtų būti paliktos bendrojo naudojimo patalpos, inventorizaciniame plane pažymėtos indeksais Nr. R-1, R-2, naudotis bei disponuoti bendrosios dalinės nuosavybės teise. Už atsakovams tenkančią natūra mažesnę rūsio dalį – 0,78 kv. m. ieškovas sutiko sumokėti kompensaciją – 3900Lt , skaičiuojant, kad vieno kv. m. rūsio kaina Vilniaus m. senamiestyje ir centre yra lygi 5000 Lt (LR CK 4.75 str. 1 d., 4.80 str. 2 d.).

7Atsakovai R. D. B. ir I. B. atsiliepimuose į ieškinį ir patikslintą ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal įstatymą namo bendro naudojimo patalpos priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise pastato gyvenamųjų patalpų savininkams, proporcingai nuosavybės teise turimam gyvenamųjų patalpų plotui. Įstatyme nustatyta, kad reiškiant ieškinį dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, ieškovas turi siūlyti atidalijimo natūra variantą, nepadarantį neproporcingos žalos dalijamo turto paskirčiai ir nepažeidžiantį kitų bendraturčių interesų. Ieškovas savavališkai užgrobė rūsio dalį (bendro naudojimo patalpas, pažymėtas indeksais R-4, R-5, R-6, R-7, R-8), bei be atsakovų, kaip bendrojo naudojimo patalpų bendrasavininkų, sutikimo, valstybinių institucijų leidimo ir suderinto projekto atliko savavališkus minėtos rūsio dalies rekonstrukcijos darbus. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybinės priežiūros departamentas 2006-11-29, nurodęs, kad ginčo rūsyje yra vykdomi rūsio pertvarkymo darbai, kuriems atlikti ieškovas neturi leidimo bei bendrasavininkų sutikimo, pateikė ieškovui reikalavimą iki 2006-12-15 rūsio patalpas atstatyti į pradinę padėtį. Ginčo rūsio patalpų negalima dalinti tol, kol nebus pašalinti minėti pažeidimai. Ieškovas elgiasi nesąžiningai, kildindamas savo teises reikalauti atidalinti rūsio patalpas natūra iš anksto neteisėtai jas užėmęs bei pertvarkęs (LR CK 4.82 str. 1 d.).

8Atsakovai R. D. B. ir I. B. pateikė priešieškinį, prašydami įpareigoti ieškovą per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos rekonstrukcijos namo, esančio ( - ), Vilniuje, rūsio dalyje, pažymėtoje inventorizaciniame plane indeksais R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, padarinius bei atstatyti šią rūsio dalį į pradinę padėtį. Nurodė, kad ieškovas savavališkai be teisėto pagrindo ir bendraturčių sutikimo užėmė rūsio patalpų dalį, atliko jose statybos darbus bei įsirengė jose skalbyklos patalpas, t.y. ieškovas atliko neteisėtus rūsio pertvarkymo darbus, kadangi neturėjo rekonstrukcijos projekto, leidimo rekonstrukcijai bei atsakovų sutikimo. Šiais veiksmais ieškovas pažeidė atsakovų, kaip bendrojo naudojimo patalpų bendraturčių bendrosios dalinės nuosavybės teises ir turtinius interesus. Ieškovas pažeidė įstatyme nustatytą bendraturčiui pareigą naudotis bendrojo naudojimo objektais, nepažeidžiant kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų bei nustatytą bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymo taisyklę. Pagal įstatymą rūsio bendrasavininkų teisės gali būti ginamos, pašalinant iš jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio rūsio neteisėtus rekonstrukcijos darbų padarinius bei atstatant rūsį į pradinę padėtį (LR CK 1.138 str. 1 d., 4.75 str. 1 d., 4.80 str., 4.83 str. 1 d., 4.98 str., 4.103 str.).

9Ieškovas Ž. P. atsiliepime į priešieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad Statybų įstatyme baigtiniu sąrašu paaiškinta, kas yra rekonstrukcija, į šią sąvoką neįtrauktas patalpų pertvarų pašalinimas ir/ar kitoks jų pertvarkymas. Šiuo atveju nėra įrodytas rekonstrukcijos faktas. Be to, priešieškinio reikalavimas yra netikslus bei neįvykdomas (Statybų įstatymo 2 str. 18 d.).

10Tretysis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimuose į ieškinį ir patikslintą ieškinį, bei priešieškinį prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad tiek ieškovo, tiek atsakovo nuosavybės teisės įregistruotos į butus, su neidentifikuotais rūsiais, o daiktinės teisės į rūsio patalpas neįregistruotos. Gyvenamajame name ( - ), Vilniuje, yra 38,62 kv.m ploto rūsio patalpos, plane pažymėtos nuo R-1 iki R-9. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje nėra duomenų apie šių rūsio patalpų rekonstrukciją.

11Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į priešieškinį prašė nagrinėti jį teismo nuožiūra, nes nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio subjektas ir neturi tiesioginio intereso šiame ginče.

12Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008-02-06 sprendimu ieškinį patenkino, o priešieškinį atmetė. Teismas nusprendė:

131) atidalinti bendraturčių dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės taip: ieškovui iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra atidalinti rūsio, esančio Vilniuje, ( - ), patalpas, inventorizaciniame plane pažymėtas indeksais R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, per 1 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sumokant atsakovams 3900 Lt (po 1950 Lt kiekvienam) dydžio kompensaciją už ieškovui tenkančią 0,78 kv.m. didesnę rūsio dalį. Bendraatsakoviams iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra atidalinti rūsio, esančio Vilniuje, ( - ), patalpą, inventorizaciniame plane pažymėtą indeksu R-3. Rūsio, esančio Vilniuje, ( - ), patalpas, inventorizaciniame plane pažymėtas indeksais R-1 ir R-2, palikti ieškovo ir atsakovų valdymui, disponavimui ir naudojimuisi bendrosios dalinės nuosavybės teise.

142) Priteisti iš R. D. B. ir I. B. Ž. P. naudai po 113,60 Lt žyminio mokesčio. Teismas nustatė, kad ieškovas raštu kreipėsi į atsakovus, siūlydamas atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių rūsio patalpų bei pateikė savo atsidalijimo projektą. Ginčo patalpos yra rūsyje ( - ), pagal inventorizacinį planą patalpos pažymėtos taip: R-l, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9. Patalpos R-l ir R-2 yra bendrasavininkių bendrojo naudojimo patalpos. Patalpa R-3, kurios plotas 9,88 kv.m., naudojasi atsakovai, kitomis patalpomis: R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, kurių plotas 21,61 kv.m., naudojasi ieškovas. Teismas konstatavo, kad pagal įstatymą, ieškovo pasiūlytas atsidalijimo būdas neprieštarauja įstatymo reikalavimams. Teismas nustatė, kad ieškovui Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyr. specialistas 2006-11-29 surašė reikalavimą rūsio patalpas atstatyti į pradinę padėtį, atlikti rūsio patalpų naudojimo atsidalijimą ir teisinę registraciją, 2007-04-25 buvo priimtas nutarimas perduoti nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą teismui, tačiau medžiaga buvo grąžinta Vilniaus apskrities viršininko administracijai. 2007-04-25 surašytas protokolas dėl nurodymų nevykdymo. Teismas konstatavo, kad joks galutinis sprendimas nėra priimtas, ieškovas administracine tvarka nebaustas. Teismas padarė išvadą, jog ieškovo reikalavimai atidalinti bendraturčių dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės yra pagrįsti, o atsakovų priešieškinis yra nepagrįstas. Teismas pažymėjo, kad atsakovai neįrodė, jog ieškovas, atlikdamas remonto darbus rūsio patalpose, pažeidė jų, kaip bendrasavininkių teises. Teismas konstatavo, kad byloje nėra objektyvių įrodymų, jog ieškovas atliko rūsio patalpų rekonstrukciją. Šiuo atveju rūsyje atliktas remontas. Teismas pažymėjo, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (LR CK 4.75 str., 4.80 str., 4.82 str. 1 d., 4.103 str., CPK 93 str., 98 str.).

15Atsakovai R. D. B. ir I. B. pateikė apeliacinį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008-02-06 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti, t.y. įpareigoti ieškovą per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos rekonstrukcijos namo, esančio ( - ), Vilniuje, rūsio dalyje, pažymėtoje inventorizaciniame plane indeksais R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, padarinius bei atstatyti šią rūsio dalį į pradinę padėtį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismas neteisingai aiškino ir taikė CK normas, neįvertino visų reikšmingų aplinkybių, nepakankamai įsigilino į bylos esmę, todėl nepagrįstai tenkino ieškinį, o priešieškinį atmetė. Apeliacinio skundo argumentai:

161) Teismas nepagrįstai ir neteisėtai nurodė, kad atsakovai neįrodė, jog ieškovas, atlikdamas darbus rūsio patalpose, pažeidė bendrasavininkų teises. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad CK 4.75 str. 1 d. nustatytas pagrindinis bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo reikalavimas – bendrą daiktą bendraturčiai valdo, naudoja ir juo disponuoja visų bendraturčių susitarimu. Bendraturčiai susitarimą pasiekia bendradarbiaudami, kooperuodamiesi, derindami savo interesus. Reikalavimas susitarti yra esminis stabiliam ir ekonomiškam bendro daikto valdymui. Ši teisės norma taip pat įpareigoja bendraturčius išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto, nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita, bet aktyviai siekti priimtinausio abiems šalims sprendimo būdo. Šiuo atveju, ieškovas, ignoruodamas faktą, kad patalpos yra bendro naudojimo, vienašaliu sprendimu, nederindamas šių veiksmų su bendrasavininkiais, įgyvendino savo sumanymus ir taip akivaizdžiai pažeidė patalpų valdymo ir naudojimo tvarką. Nesant kitų bendrasavininkų sutikimo ir teismo sprendimo dėl rūsio valdymo ir naudojimo tvarkos, ieškovas neturėjo teisės atlikti griovimo ir statybos darbų.

172) Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus ir, tenkindamas ieškovo reikalavimą atidalinti ginčo rūsį, apgynė neteisėtus ir nesąžiningus ieškovo veiksmus. Faktas, kad ieškovas administracine tvarka kol kas dar nenubaustas, nesudarė pagrindo pateisinti ieškovo veiksmus. Byloje yra įrodymai, kad ieškovas vengia vykdyti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento nurodymus. Skundžiamo teismo sprendimo pagrindu ieškovas išvengtų valstybinės institucijos reikalavimų vykdymo ir atsakomybės už neteisėtus veiksmus.

183) Teismas nepagrįstai netaikė CK 1.5 str. įtvirtintų teisės principų atsakovų atžvilgiu. Pirmosios instancijos teismas šiuo pagrindu turėjo netenkinti ieškovo reikalavimo atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, nes ginčo rūsio patalpų negalima dalinti natūra tol, kol nebus pašalinti ieškovo padaryti pažeidimai.

19Ieškovas Ž. P. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti, o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008-02-06 sprendimą palikti nepakeistą, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

20Tretieji asmenys VĮ Registrų centras Vilniaus filialas, Vilniaus apskrities viršininko administracija nepateikė atsiliepimų į apeliacinį skundą.

21Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamai taikytų materialinės teisės normų, dėl ko neteisingai buvo išspręsta byla. Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali priimti naują sprendimą, ieškinį atmetant, o priešieškinį patenkinant visiškai (LR CPK 330 str.).

22Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas bendraturčių teises atsidalyti savo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, nustatė, kad bendraturčiams nesutarus dėl atidalijimo būdo, atidalijimo klausimą pagal bet kurio bendraturčio ieškinį išsprendžia teismas. Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės gali būti atliktas, jei tai yra galima pagal CK 4.80 straipsnį.

23Įstatymų leidėjas nustatė, kad bendrą daiktą bendraturčiai valdo, naudoja ir juo disponuoja visų bendraturčių susitarimu, kuris pasiekiamas bendradarbiaujant, kooperuojantis ir derinant savo interesus. Kai bendraturčiai nesusitaria dėl bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdo ir sąlygų, sprendžiant ginčą teismine tvarka, būtina patikrinti priežastis, kodėl bendraturčiai nesutaria ir kuris iš jų pažeidžia interesų derinimo principą. Jeigu bendraturtis siekia įgyvendinti įstatymu suteiktą teisę pertvarkyti bendrą daiktą, kiti bendraturčiai gali ginčyti ne pačią teisę, bet jos įgyvendinimo būdą ir įrodyti, kad pasirinktas būdas ar tokios teisės įgyvendinimo sąlygos pažeistų jų teises į bendrą daiktą ar teisėtus interesus.

24Galima konstatuoti interesų derinimo principo pažeidimą, kai ieškovas, kaip bendraturtis, savo teisių įgyvendinimui aktyviai veikia, nepaisydamas tos aplinkybės, kad nėra kitų bendraturčių sutikimo (šiuo atveju atsakovų) dėl rūsio, kurio naudojimosi tvarka nėra nustatyta ir teisiškai įregistruota, pertvarkymo, nes ieškovo pasirinktas teisių įgyvendinimo būdas pažeidžia atsakovų teises į bendrą daiktą ir teisėtus interesus.

25Byloje nustatyta, kad 117,63 kv.m ploto butas su rūsiu ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise pagal 2006-09-05 pažymėjimą (b.l. 6) priklauso Ž. P. .

26118,88 kv.m butas su rūsiu ( - ), Vilniuje, nuo 1992-07-22 priklauso R. D. B. , o nuo 2006-08-22 atiteko po ½ dalį šio nekilnojamojo daikto - I. B. ir R. D. B. (b.l. 6).

27Iki 2008-03-20 (b.l. 145 - 148) butas be rūsio ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise pagal 2006-09-04 pažymėjimą (b.l. 5) priklausė Ž. P. .

282006-11-29 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas pateikė reikalavimą (b.l. b.l. 87) iki 2006-12-15 atstatyti rūsio patalpas į pradinę padėtį, atlikti rūsio patalpų naudojimo atsidalijimą ir teisinę registraciją.

29Ieškovo siekimas maksimaliai patenkinti tik savo interesus, ignoruojant kitus bendraturčius, neatitinka CK 1.5 ir 4.75 straipsnių nuostatų. Akivaizdu, kad ieškovo pateiktas atidalijimo variantas yra priešingas kitų bendraturčių išreikštai valiai ir neatitinka atidalijamų daiktų bendraturčių poreikių, nes po atidalijimo išlieka rūsyje bendro naudojimo patalpos, inventorizaciniame plane pažymėtos indeksais R-l ir R-2 (b.l. 61).

30Tokiu būdu teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas, kaip pažeidžiantis CK 1.5 str., 4.75 str., 4.80 str. reikalavimus.

31Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas tenkinti priešieškinį, nes ieškovas, neturėdamas nustatytos rūsio naudojimosi tvarkos ir nederindamas savo veiksmų su kitais bendrasavininkiais (atsakovais), įgyvendino savo sumanymus, atlikdamas griovimo ir statybos darbus rūsyje, pažeisdamas atsakovų teises ir teisėtus lūkesčius, interesų derinimo principą. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui.

32Atsakovas R. D. B. patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas: pirmosios instancijos teisme – 110,20 Lt žyminio mokesčio dėl priešieškinio (b.l. 26), 118 Lt žyminio mokesčio dėl apeliacinio skundo (b.l. 136). Ieškovui nėra atlyginamos bylinėjimosi išlaidos, nes byla išsprendžiama atsakovų naudai (LR CK 1.5 str., 1.137 str. 3 d., 1.138 str., 4.75 str., 4.80 str., 4.81 str., 4.103 str., Statybos įstatymas, LR CPK 5 str., 7 str., 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 4 d., 88 str., 93 str., 96 str., 98 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 197 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str.).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 320 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str., teismas

Nutarė

34Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

35Ieškinį atmesti.

36Priešieškinį patenkinti visiškai. Įpareigoti ieškovą Ž. P. (a/k ( - ) per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos pašalinti namo, esančio ( - ), Vilniuje, rūsio dalyje, pažymėtoje inventorizaciniame plane (b.l. 61) indeksais R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, savavališko pertvarkymo padarinius bei atstatyti šią rūsio dalį į pradinę padėtį pagal inventorizacinį planą (b.l. 61).

37Priteisti iš Ž. P. 110,20 Lt žyminio mokesčio dėl priešieškinio ir 118 Lt žyminio mokesčio dėl apeliacinio skundo, viso 228,20 Lt bylinėjimosi išlaidų R. D. B. naudai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas Ž. P. pateikė ieškinį ir patikslintą ieškinį, prašydamas... 4. - ieškovui iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra atidalinti rūsio,... 5. - atsakovams iš bendrosios dalinės nuosavybės natūra atidalinti rūsio... 6. - Rūsio patalpas inventorizaciniame plane pažymėtas indeksais Nr. R-l ir... 7. Atsakovai R. D. B. ir I. B. atsiliepimuose į ieškinį ir patikslintą... 8. Atsakovai R. D. B. ir I. B. pateikė priešieškinį, prašydami įpareigoti... 9. Ieškovas Ž. P. atsiliepime į priešieškinį prašė jį atmesti. Nurodė,... 10. Tretysis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimuose į ieškinį ir... 11. Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 12. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008-02-06 sprendimu ieškinį patenkino,... 13. 1) atidalinti bendraturčių dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės taip:... 14. 2) Priteisti iš R. D. B. ir I. B. Ž. P. naudai po 113,60 Lt žyminio... 15. Atsakovai R. D. B. ir I. B. pateikė apeliacinį skundą, prašydami panaikinti... 16. 1) Teismas nepagrįstai ir neteisėtai nurodė, kad atsakovai neįrodė, jog... 17. 2) Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus ir, tenkindamas... 18. 3) Teismas nepagrįstai netaikė CK 1.5 str. įtvirtintų teisės principų... 19. Ieškovas Ž. P. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti, o... 20. Tretieji asmenys VĮ Registrų centras Vilniaus filialas, Vilniaus apskrities... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas... 22. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas bendraturčių teises atsidalyti savo... 23. Įstatymų leidėjas nustatė, kad bendrą daiktą bendraturčiai valdo,... 24. Galima konstatuoti interesų derinimo principo pažeidimą, kai ieškovas, kaip... 25. Byloje nustatyta, kad 117,63 kv.m ploto butas su rūsiu ( - ), Vilniuje,... 26. 118,88 kv.m butas su rūsiu ( - ), Vilniuje, nuo 1992-07-22 priklauso R. D. B.... 27. Iki 2008-03-20 (b.l. 145 - 148) butas be rūsio ( - ), Vilniuje, nuosavybės... 28. 2006-11-29 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 29. Ieškovo siekimas maksimaliai patenkinti tik savo interesus, ignoruojant kitus... 30. Tokiu būdu teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškinys yra nepagrįstas ir... 31. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas... 32. Atsakovas R. D. B. patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas: pirmosios... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 320 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.,... 34. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimą... 35. Ieškinį atmesti.... 36. Priešieškinį patenkinti visiškai. Įpareigoti ieškovą Ž. P. (a/k ( - )... 37. Priteisti iš Ž. P. 110,20 Lt žyminio mokesčio dėl priešieškinio ir 118...