Byla 2-2158-911/2013
Dėl žalos atlyginimo ir n u s t a t e:

1Panevežio miesto apylinkes teismo teiseja Kristina Serdiukiene, rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves Panevežio teritorines ligoniu kasos ieškini atsakovui E. G. del žalos atlyginimo ir n u s t a t e:

2Ieškove prašo priteisti iš atsakovo 447,10 Lt žalos atlyginima, ji pervedant Valstybinei Ligoniu kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Ieškove prašo priimti sprendima už akiu, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo i ieškini.

3Atsakovas buvo ipareigotas per 14 dienu nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti teismui atsiliepima i ieškini. Procesiniai dokumentai atsakovui iteikti 2013-03-15 (b. l. 58). Atsiliepimas i ieškini nurodytu terminu ir per protinga termina jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratesti nustatyta termina negautas. Darytina išvada, kad tokiu budu atsakovas išreiške pozicija del nagrinejamos bylos. Ieškove ieškinyje prašo priimti sprendima už akiu, jeigu atsakovas per nustatyta termina nepateiks atsiliepimo i ieškini. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybe teismui remiantis byloje esanciais irodymais priimti sprendima už akiu ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatyta termina nepateike atsiliepimo i ieškini (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalu byloje pateiktu ir nurodytu irodymu vertinima teismas isitikino, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas ieškini tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esanciu dokumentu matyti, kad E. G. 2009-07-14 Vilniaus teritorinei ligoniu kasai pateike prašyma išduoti Europos sveikatos draudimo kortele bei pasiraše pasižadejima informuoti kortele išdavusia ligoniu kasa apie draustumo statuso pasikeitima bei korteles praradima (b. l. 6, 7). 2011-11-21 Valstybine ligoniu kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos iš Vokietijos kompetentingos istaigos gavo E125 formos pažyma, patvirtinancia, kad E. G. Vokietijos asmens sveikatos priežiuros istaigoje buvo suteikta asmens sveikatos priežiuros paslaugu už 129,49 EUR, t. y. už 447,10 Lt (b. l. 14). Valstybine ligoniu kasa 2012-12-14 tarptautinio mokejimo pavedimu sumokejo Vokietijos kompetentingai istaigai 447,10 Lt už atsakovui suteiktas sveikatos priežiuros paslaugas Vokietijos asmens sveikatos priežiuros istaigoje (b. l. 15). Draudžiamuju privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenimis nustatyta, kad atsakovas asmens sveikatos paslaugu gavimo metu nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje (b. l. 8), todel neteisetai pasinaudojo Europos sveikatos draudimo kortele, ja pateikdamas gydymo istaigai bei gaudamas nemokamas paslaugas Vokietijos asmens sveikatos priežiuros istaigoje. Valstybine ligoniu kasa 2013-01-03 ir 2013-01-04 raštais informavo atsakova, kad del neteiseto Europos sveikatos draudimo korteles panaudojimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas patyre 447,10 Lt žala, todel atsakovas privalo ja atlyginti arba pateikti dokumentus, patvirtinancius, jog gaudamas sveikatos priežiuros paslaugas Vokietijoje buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, taciau per nustatyta termina atsakovas i raštus neatsake (b. l. 13, 16).

7Atlygines kito asmens padaryta žala asmuo turi i padariusi žala asmeni regreso teise tokio dydžio, kiek sumokejo žalos atlyginimo (CK 6.280 str. 1 d., 6.290 str. 3 d.). Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškoves reikalavimas priteisti iš atsakovo 447,10 Lt žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginima yra irodytas byloje esanciais rašytiniais irodymais, todel yra visiškai tenkintinas.

8Ieškove yra atleista nuo žyminio mokescio mokejimo, todel patenkinus ieškini iš atsakovo valstybei priteistinos bylinejimosi išlaidos, kurios sudaro 72 Lt žyminis mokestis (CPK 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis LR CPK 259, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

10Ieškini tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo E. G., asmens kodas ( - ) 447,10 Lt (keturiu šimtu keturiasdešimt septyniu litu 10 centu) žalos atlyginima ieškovei Panevežio teritorinei ligoniu kasai, imones kodas 188784179, ji pervedant Valstybinei Ligoniu kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, imones kodas 191351679.

12Priteisti iš atsakovo E. G., asmens kodas ( - ) 72 Lt (septyniasdešimt dvieju litu) žymini mokesti valstybei, nurodyta suma sumokant Valstybinei mokesciu inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansu ministerijos sask. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esancia „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, imokos kodas 5660.

13Atsakovas E. G. negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo jo priemimo dienos turi teise paduoti Panevežio miesto apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo, atitinkanti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

14Ieškove Panevežio teritorinei ligoniu kasa per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Panevežio apygardos teismui, apeliacini skunda paduodant Panevežio miesto apylinkes teisme.

Proceso dalyviai