Byla 2-568-875/2011
Dėl globos neveiksniam asmeniui nustatymo, globejo, turto administratoriaus paskyrimo

1Akmenes rajono apylinkes teismo teisejas Nerijus Masiulis, sekretoriaujant Ilonai Digrylienei, dalyvaujant pareiškejui Akmenes rajono apylinkes prokuraturos prokurorui Žilvinui Šiurnai, išvada teikiancios institucijos Akmenes rajono savivaldybes administracijos Socialines paramos skyriaus atstovems L. J. ir V. V., suinteresuotiems asmenims L. M., A. N., V. M., Mažeikiu rajono savivaldybes administracijos Socialines paramos skyriaus atstovei D. G., neviešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal Akmenes rajono apylinkes prokuraturos prokuroro pareiškima suinteresuotam asmeniui L. M., suinteresuoti asmenys D. S., A. N., V. M., G. M., M. M., Mažeikiu rajono savivaldybes administracijos Socialines paramos skyriaus, byloje išvada teikianti institucija - Akmenes rajono savivaldybes administracijos Socialines paramos skyrius, del globos neveiksniam asmeniui nustatymo, globejo, turto administratoriaus paskyrimo, ir

2n u s t a t e :

3Akmenes rajono apylinkes prokuraturos pareiškime nurodyta, kad 2010-02-14 Akmenes rajono apylinkes prokuraturoje gautas L. M., gyvenancios ( - ), Mažeikiu r. prašymas nustatyti neveiksniam A. M., gim. ( - ), gyvenanciam Akmenes r., ( - ), globa ir paskirti ja globeja. Prašyme L. M. nurode, kad 1997-08-20 teismo sprendimu A. M. buvo pripažintas neveiksniu ir ji iki savo mirties ( - ) globojo tevas S. M., gim. ( - ), taciau tevui mirus reikalinga paskirti nauja globeja, kuris globotu A. M., nes jis del savo sveikatos bukles negaliu savarankiškai igyvendinti savo teisiu ar vykdyti pareigu, negali suprasti savo veiksmu reikšmes ar ju valdyti, negaliu pats pasigaminti valgio, apsipirkit, nueiti pas gydytojus, sumoketi mokescius ir pan. Buvo pateiktas medicininis pažymejimas išduotas L. M., kuriame nurodoma, kad globoti pagal sveikatos bukle ji gali. A. M. neigaliojo pažymejime Nr.( - ) nurodomas 20 procentu darbingumo lygis. Pažymejimas išduotas neterminuotai. 1997-08-20 Akmenes r. apylinkes teismo sprendimu A. M. pripažintas neveiksniu. A. M. neveiksnumas nustatytas teismo, taciau nera teismo nustatyta globa ir paskirtas globejas. A. M. iki mirties globojo tevas S. M.. Šiuo metu A. M. neturi globejo, kuris pasirupintu juo ir užtikrintu jo interesus. Nenustacius globos ir nepaskirus globejo neveiksniam A. M. yra pažeidžiami šio asmens interesai. Prašo A. M., asmens kodas ( - ) nustatyti globa; nustacius A. M. globa, jo globeju paskirti L. M., asmens kodas ( - ) gyvenancia ( - ), Mažeikiu r.; nustatyti A. M. nuolatine gyvenamaja vieta ( - ), Mažeikiu r.;

4Akmenes rajono apylinkes prokuraturos prokuroras Žilvinas Šiurna prokuraturos pareiškima palaike, o taip pat prašo L. M. skirti A. M. turto administratore.

5Suinteresuotas asmuo L. M. teismo posedyje parode, kad sutinka buti neveiksnaus brolio A. M. globeja ir jo turto administratore. Ji broliu ir šiuo metu rupinasi. A. M. nebuvo ne karto sirges, jo sveikata yra gera, namuose jis pats tvarkosi, pavalgo, pasikloja lova, apsirengia. Taciau niekur kitur jo negalima išvežti, jis priprates buti savo namuose. Šiuo metu Šiauliu apygardos teisme nagrinejama baudžiamoji byla del tevo S. M. nužudymo, kurioje sprendžiama del A. M. patalpinimo i Rokiškio psichiatrijos ligonine priverstiniam gydimui. Ateityje, jeigu ji butu paskirta globeja, vyktu gyventi i ( - ), kur gyvena A. M.. Kiti broliai ir seserys neišreiške noro buti A. M. globejais.

6Suinteresuotieji asmenys A. N. ir V. M. teismo posedyje parode, kad del globos A. M. nustatyto ir L. M. paskirimu neveiksnaus brolio A. M. globeja sutinka.

7Suinteresuoti asmenys G. M., D. S., M. M. i bylos nagrinejima neatvyko, apie posedi jiems pranešta tinkamai. G. M. pateike prašyma, kad sutinka del globos nustatymo ir sesers L. M. skyrimo A. M. globeja. D. S. teismui pateike pareiškima, jog su pareiškimu nesutinka, nes A. M. gyvena Akmenes raj., ( - ), o L. M. gyvena Mažeikiu r., ( - ) A. M. reikalinga nuolatine priežiura, o kiek jai žinoma, L. M. nesiruošia kraustytis gyventi pas broli.

8Suinteresuoti asmens Mažeikiu rajono savivaldybes administracijos Socialines paramos skyriaus atstove D. G. parode, kad neprieštarauja del globos nustatyto A. M. ir L. M. paskirimu neveiksnaus A. M. globeja.

9Išvada byloje teikiancios institucijos Akmenes rajono savivaldybes administracijos Socialines paramos skyriaus atstove palaiko išvada, pagal kuria A. M. yra butina nustatyti globa, kadangi teismo sprendimu jis pripažintas neveiksniu, o jo globeja rekomenduoja skirti jo sese L. M., kuri sutinka buti globeja ir pagal savo sveikatos bukle bei moralines savybes gali tinkamai vykdyti globejos pareigas. A. M. turi kitu broliu ir seseru, taciau niekas iš ju neišreiške noro globoti A. M.. Aplinkybiu, del kuriu L. M. negaletu buti skiriama neveiksnaus asmens globeja, nera.

10Pareiškimas tenkintinas.

11CK 3.238 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad globa yra nustatoma siekiant igyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus fizinio asmens teises ir interesus. Pagal CK 3.240 straipsnio 1 ir 2 daliu nuostatas globejas yra savo globotinio atstovas pagal istatyma ir gina neveiksnaus asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo, turi teise sudaryti atstovaujamo neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus butinus sandorius. Pagal CK 3.242 straipsnio 3 dali, skiriant asmeni globeju, turi buti atsižvelgiama i jo moralines ir kitokias savybes, jo galimybe igyvendinti globejo funkcijas, jo santykius su asmeniu, kuriam nustatoma globa, i globejo pageidavima bei kitas turincias reikšmes aplinkybes.

12Nustatyta, kad 1997-08-20 Akmenes rajono apylinkes teismo sprendimu A. M., a.k. ( - ) pripažintas neveiksniu (b.l. 9), A. M. tevas S. M. ir motina Stanislava D. M. yra mire (b.l. 61-62). Bylos nagrinejimo metu nustatyta, kad A. M. darbingumas 20 procentu (b.l. 11, 60), jam reikalinga pastovi priežiura ir slaugymas, jis nekalba, nekontroliuoja emociju, buna agresyvus, negali pats savimi pasirupinti, nesupranta savo veiksmu reikšmes ir negali ju valdyti, todel jam butina nustatyti globa (b.l.56-57); Iš 2011-03-29 Buities tyrimo akto matyti, kad L. M. turi visas butinas asmenines buti neveiksnaus brolio A. M. globeja (b.l. 31). Suinteresuotas asmuo L. M. prašo ja skirti brolio A. M. globeja (b.l.5), yra neveiksnaus A. M. sesuo dukra, nuolat rupinasi brolio priežiura, pagal savo sveikatos bukle (b.l.8, 58), materialine padeti (b.l. 63), moralines savybes gali globoti kita asmeni, anksciau yra neteista ir administracine tvarka nebausta (b.l. 18), todel laikytina, kad ji turi galimybes igyvendinti globejo funkcijas ir globoti kita asmeni, kurio darbingumas 20 procentu ir kuriam reikalinga pastovi kito asmens priežiura ir slauga. Jos seserys A. N. ir V. M. bei broliai G. M. ir M. M., išskyrus seseri D. S., neprieštarauja, kad sesuo L. M. globotu A. M..

13Atsižvelgiant i visuma aplinkybiu, A. M. nustatytina globa, jo globeju skiriant L. M.. Neveiksnaus A. M. gyvenamoji vieta nustatytina kartu su globeja L. M. (CK 2.213 str.1d.). A. M. turto neturi, taciau jis turi teise paveldeti mirusio tevo S. M. turto dali, todel tuo paciu L. M. skirtina A. M. turto administratore.

14Byloje yra medžiaga apie asmens sveikata, todel visa bylos medžiaga pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 10 straipsnio 2 dalies nuostatas pripažintina nevieša.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 2.213 str.1d., 3.2 str., 3.242 str., 3.424 str., 6.277 str., Lietuvos Respublikos CPK 10 str. 2 d., 496 str., 505-508 str., teismas

Nutarė

16Nustatyti neveiksniam A. M., a.k. ( - ), globa.

17Neveiksnaus A. M., a.k. ( - ), globeja ir turto administratore paskirti L. M., asmens kodas ( - ) gyvenancia ( - ).

18Nustatyti neveiksnaus A. M., a.k. ( - ), gyvenamaja vieta kartu su globeja L. M., asmens kodas ( - ).

19Išaiškinti globeja ir turto administratore paskirtai L. M. jos pareigas ir teises: igyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus asmens teises ir interesus, jo vardu ir interesais sudaryti visus sandorius, neveiksnaus asmens turta ir jo duodamas pajams naudoti išimtinai neveiksnaus asmens interesais.

20Nustatyti, kad visa bylos medžiaga yra nevieša.

21Nutarti dalyje del globos nustatymo ir globejo paskyrimo vykdyti skubiai.

22Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali buti skundžiama Šiauliu apygardos teismui per Akmenes rajono apylinkes teisma. Atskirojo skundo padavimas del globos nustatymo ir globejo paskyrimo nesustabdo šios nutarties dalies vykdymo.

Proceso dalyviai