Byla 2A-149-198/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės (pranešėja), Birutės Valiulienės, sekretoriaujant Loretai Girdziušienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Baltstata“ atstovui advokatui Aivarui Škėmai, atsakovo UAB „Majurta Baltic“ atstovui advokatui Anatolijui Burinskui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Majurta Baltic“ apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1105-188/2010 pagal ieškovo UAB „Baltstata“ ieškinį atsakovui UAB „Majurta Baltic“, trečiajam asmeniui UAB „Markučiai“ dėl nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas, sutikslinęs ieškinį, prašė priteisti iš atsakovo 1 630,72 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško jo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad UAB „Baltstata“ sudarė sutartį su UAB „Markučiai“ dėl krovinio pervežimo paslaugų. 2010-01-04 UAB „Baltstata“ su atsakovu UAB „Majurta Baltic“ sudarė sutartį šiam krovinio pervežimui organizuoti. Pagal šią sutartį vežėjas UAB „Majurta Baltic“ įsipareigojo iš UAB „Markučiai“ paimti ir pristatyti į paskirties vietą krovinį (ekstruzines plokštes). 2010-01-05 iš UAB „Markučiai“ sandėlio Vilniuje į UAB „Majurta Baltic“ priklausančio vilkiko, v/n ( - ), tentuotą priekabą buvo pakrautos 8 kiaurymėtos plokštės, skirtos Panevėžio ST objektui „Tauragės nuotekų valyklos“. 2010-01-06 pristačius krovinį gavėjui, buvo aptikta, kad trys viršutinės plokščių eilės nuslydusios iki priekinio platformos borto, apatinė plokščių eilė pajudėjusi, nutraukti juostiniai sutvirtinimo diržai. Nukrovus tris viršutines plokščių eiles paaiškėjo, kad apatinės dvi plokštės ties galais už pakėlimo kilpų suskilusios ir montažui netinkamos. Vadybininkas G. J., dalyvaujant vairuotojui, surašė defektinį aktą ir padarė suskilusių gaminių nuotraukas. Apie suskilusias plokštes ir jų netikimą montavimui krovinio važtaraštyje Nr. 526869 pažymėjo ir AB „Panevėžio statybos trestas“ statybos darbų vadovas T. Ž.. 2010-01-07 ieškovui UAB „Baltstata“ atsakovas UAB „Majurta Baltic“ pateikė pranešimą, kuriame nurodyta, kad 2010-01-05 į įmonės transporto priemonę buvo pakrautas ir į iškrovimo vietą Tauragėje atvežtas krovinys toks, koks jis buvo pakrautas, taip pat nurodyta, kad krovinio transportavimo metu UAB „Majurta Baltic“ priklausanti transporto priemonė jokių eismo įvykių neturėjo ir į iškrovimo vietą atvyko techniškai tvarkinga. UAB „Markučiai“ sudarė komisiją ir 2010-01-14 pateikė „Tuštymėtų plokščių 1PKE 20 brokavimo PST objekte Tauragėje priežastis ir išvadas“. Dokumente nurodyta, jog plokščių suskilimo priežastis buvo neleistino dydžio plyšiai plokščių viršutinėse lentynose ir briaunose, kurie atsirado staigiai stabdant transporto priemonę. Dėl to pateikta išvada, kad nepataisomi defektai dvejose plokštėse nustatyti plokščių iškrovimo metu, ir UAB „Baltstata“ tenka visa atsakomybė už plokščių sugadinimą. 2010-01-14 UAB „Markučiai“ pareiškė pretenziją UAB „Baltstata“ dėl sugadintos produkcijos ir transportavimo išlaidų atlyginimo. 2010-01-21 ieškovas UAB „Baltstata“ kreipėsi į krovinio vežėją UAB „Majurta Baltic“ pretenzija, reikalaudami 1 630,72 Lt nuostolių atlyginimo, tačiau atsakovas nuostolių neatlygino. Pakraunant krovinį nebuvo nustatyti jokie pažeidimai, krovinio pervežimo važtaraštyje vairuotojas jokių pastabų nenurodė. Buvo konstatuota, kad krovinio pažeidimai atsirado pervežimo metu, todėl už jo sugadinimą turi būti atsakingas vežėjas, t. y. atsakovas. Pagal Kelių transporto kodekso 45 str., vežėjas, priėmęs nustatyta tvarka iš siuntėjo krovinį, atsako nuo jo priėmimo iki išdavimo už žalą, padarytą dėl krovinio ar bagažo praradimo, trūkumo ar sužalojimo, jei nėra įrodymų, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės. Šiuo atveju nėra nė vieno įrodymo, kad žala pervežimo metu atsirado ne dėl atsakovo kaltės, todėl turi būti preziumuojama atsakovo kaltė dėl žalos padaryto kroviniui pervežimo metu.

6Kėdainių rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė iš atsakovo ieškovui 1 630,72 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-04-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 65 Lt žyminio mokesčio ir 2 332 Lt advokato išlaidų.

7Teismas nustatė, kad atsakovo darbuotojas I. M. 2010-01-05 pervežimui priėmė tinkamą krovinį, važtaraštyje jokių pastabų nepareiškė. UAB „Markučiai“ 2010-01-14 „Tuštymėtų plokščių 1PKE 20 brokavimo PST objekte Tauragėje priežastyse ir išvadose“ konstatuota, kad 2010-01-05 į atsakovo transporto priemonę pakrauti gaminiai – 8 kiaurymėtos plokštės, skirtos Panevėžio ST objektui „Tauragės nuotekų valyklos“, turėjo būti pristatyti į objektą tą pačią dieną, tačiau dėl nežinomų priežasčių transporto priemonė su gaminiais į objektą atvyko 2010-01-06, iškraunant plokštes rasta, kad trys viršutinės plokščių eilės nuslydusios iki priekinio platformos borto, apatinė plokščių eilė pajudėjusi apie 30 cm, nutraukti juostiniai sutvirtinimo diržai, apatinės dvi plokštės ties galais už pakėlimo kilpų rastos suskilusios ir montažui netinkamos, plyšių plokštėse atsiradimo priežastys - staigiai stabdant transporto priemonę ir nutrūkus plokštes fiksuojantiems juostiniams diržams, atsipalaidavusios plokštės iš inercijos pajudėjo į priekį nevienodu atstumu, todėl mažiausiai į priekį pavažiavusios pirmos eilės plokštės dėl atsiradusių nuo viršutinės eilės plokščių apkrovų įtrūko. UAB „Markučiai“, iškrovimo metu radę dvi suskilusias apatines plokštes, 2010-01-06 apie tai padarė įrašą važtaraštyje bei surašė aktą, kurį pasirašė ir pervežėjo atstovas, kuris jokių pastabų ar nesutikimo su šiuo defektiniu aktu nepareiškė. Iš transporto priemonės sekimo sistemos išrašo teismas nustatė, kad I. M., gabendamas krovinį į Tauragę, buvo sustojęs keletą kartų, sustojimai trukdavo apie pusę valandos, kas, teismo nuomone, leidžia manyti, kad atsakovui priklausančios transporto priemonės vairuotojas turėjo problemų dėl transporto priemonės. Laikė nepagrįsta atsakovo nurodyta prielaida, jog ekstruzinės plokštės galėjo suskilti dėl tuo metu buvusio šalčio, kadangi byloje esantis Gamybos kontrolės sistemos sertifikatas 1397-CPD-0219 patvirtino, jog pakrautos plokštės buvo tinkamos kokybės. Teismas taip pat atmetė atsakovo nurodymą, kad plokštės galėjo suskilti ne dėl gabenimo metu padarytų pažeidimų, tačiau dėl netinkamo krovinio pakrovimo ar pritvirtinimo. Nurodė, kad Sutarties krovinio pervežimui organizuoti 3.7 punkte numatyta, kad atsakovas privalėjo stebėti pakrovimą, kraunamų gaminių būklę, ženklinimą, nustatęs pakrovimo netikslumus, privalėjo apie juos informuoti. Šiuo atveju pakrovimo metu dalyvavo atsakovo transporto priemonės vairuotojas, kuris jokių pastabų dėl pakrovimo nepareiškė. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendė, jog atsakovas neįrodė, kad krovinys sužalotas dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo išvengti, atsakovas nebuvo pareiškęs jokių pretenzijų siuntėjui dėl krovinio pakrovimo, ar gavėjui – dėl iškrovimo. Kadangi ieškovas iš UAB „Majurta Baltic“ taip pat negavo nusiskundimų dėl krovinio pakrovimo ar iškrovimo, todėl laikė, kad įsipareigojimą pagal 2010-01-04 Sutarties krovinio pervežimui organizuoti 2.4 p. ieškovas įvykdė, o atsakovas pagal Sutarties 3.7 p. nevykdė įsipareigojimo priimant krovinį patikrinti išorinę krovinio ir pakuotės būklę, kitus reikšmingus duomenis, taip pat neužtikrino saugaus krovinio pervežimo, todėl atsakingas už kilusią žalą (CK 6.248 str. 1-3 d., 6.249 str. 1 d., 6.820 str. 1d., KTK 45 str. 1 d.). Iš atsakovo teismas priteisė 1 630,72 Lt nuostolių atlyginimo, tai yra sumą, kurią iš UAB „Baltstata“ priešpriešinių reikalavimų įskaitymo būdu nusirašė UAB „Markučiai“.

8Apeliaciniu skundu atsakovas prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių ieškovo išdėstytas aplinkybes. Ieškovo pateikta trečiojo asmens UAB „Markučiai“ pretenzija UAB „Balstata“, kurioje pretenzija dėl UAB „Markučiai“ padarytos žalos – nuostolių reiškiama būtent UAB „Balstata“. Kadangi teismas turėjo visus įrodymus, kad žala padaryta UAB „Markučiai“, o ne UAB „Balstata“, todėl nebuvo jokio pagrindo priimti ieškinį UAB „Majurta Baltic“ atžvilgiu.

9Apelianto teigimu, atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo nurodo, kad būtent su UAB „Balstata“ buvo sudaryta Krovinių pervežimo sutartis Nr. 01-50-2009, kad šios sutarties 4.9 p. pagrindu UAB „Balstata“ yra atsakinga už trečiųjų asmenų pasamdytų pervežti krovinį padarytą žalą. Tarp UAB „Markučiai ir UAB „Balstata“ buvo sutartiniai santykiai, o šioje sutartyje nenumatyta UAB „Balstata“ teisė regreso tvarka reikalauti iš trečiojo asmens žalos atlyginimo. Tokios teisės UAB „Markučiai“ atskiru susitarimu UAB „Balstata“ taip pat nesuteikė. Be to, tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Sutartis krovinio pervežimui organizuoti, t. y. tarp šalių buvo sutartiniai santykiai tik krovinio pervežimui organizuoti. Šioje sutartyje nėra numatyta atsakovo atsakomybė už krovinio pervežimo metu padarytą žalą. Sutarties 5 punkte numatyta vežėjo atsakomybė tik už nesavalaikį krovinio pristatymą. Taigi teismas visiškai neskaitė sutarčių ir nenagrinėjo sutartinių įsipareigojimų, dėl jų nepasisakė, nepagrįstai vadovavosi tik Kelių transporto kodekso 45 str. Teismas nepagrįstai teigia, kad byloje esančiais įrodymais nustatyta, jog atsakovo vairuotojas priėmė tinkamą krovinį, nes važtaraštyje jokių pastabų nenurodė. Kadangi vairuotojas nežino ir neprivalo žinoti, kokios kokybės pakrautas krovinys, nes jis tik atsako už krovinio vietų skaičių, jis neatsako už pakrovimo metu sutrūkinėjusias plokštes, neatsako už jų sutrūkimą pervežimo metu, už krovinio tvirtinimą bei už galimą krovinio broką.

10UAB „Markučiai“ surašytos „Tuštymėtų plokščių 1PKE 20 brokavimo PST objekte Tauragėje priežastys ir išvados“, kuriomis rėmėsi teismas, labiau panašios į UAB „Markučiai“ ir teismo norus, o ne į dokumentą, kuriuo galėtų remtis teismas. Šios išvados surašytos po 8 dienų, kai krovinys buvo pristatytas į vietą Tauragėje. Išvadose nurodyta, kad Komisija, kuri buvo Vilniuje, tirdama įvykį gaminių apžiūrėti negalėjo, nes gaminiai buvo Tauragėje. Todėl neaišku, kaip nematydama krovinio, jo įtvirtinimo ir kitų svarbių momentų, Komisija gali daryti kokias nors išvadas, tuo labiau, kad net nežinoma šios komisijos sudėtis, jos kvalifikacija, akto nepasirašo trys iš penkių komisijos narių. Teismas šių įrodymų taip pat nenagrinėjo ir dėl jų nepasisakė.

11Mano, jog nepagrįstai priteista iš atsakovo 2 232 Lt advokato išlaidoms, kai ieškinio suma tik 1 630,72 Lt. Teismas pagal pateiktas sąskaitas netinkamai paskaičiavo advokato išlaidas, t. y. nematė, kad pateiktose sąskaitose išlaidos kitoje byloje, kad jokių transporto išlaidų patvirtinimo dokumentų nėra.

12Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo skundžiamą apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad, priešingai nei teigia apeliantas, UAB „Baltstata“ pateikė patikslintą ieškinį, atitinkantį CPK 135 str., nurodydama visas faktines aplinkybes, kuriomis yra grindžiamas reikalavimas dėl patirtos žalos iš UAB „Majurta Baltic“ priteisimo bei pateikė tai patvirtinančius įrodymus. Byloje yra nustatyta, jog UAB „Baltstata“ realiai patyrė 1 630,72 Lt nuostolį, nes sumokėjo šią sumą už sugadintas ekstruzines plokštes UAB „Markučiai“. Todėl UAB „Baltstata“ (krovinio vežėjas) įvykdė savo prievolę atlyginti žalą pagal 2009-04-01 krovinių pervežimo sutarties 4.9. p. UAB „Markučiai“ ir įgijo reikalavimo teisę į krovinio pervežimą atlikusią UAB „Majurta Baltic“ pagal 2010-01-04 sutartį krovinio pervežimui organizuoti.

13Apeliantas nepagrįstai siekia išvengti atsakomybės, vadovaudamasis UAB „Baltstata“ ir UAB „Markučiai“ sudaryta sutartimi, kurios šalimi UAB „Majurta Baltic“ nėra. Šis dvišalis sandoris apelianto nesaisto ir negali saistyti. Dėl šios priežasties teisiškai nereikšmingi yra ir apelianto samprotavimai, susiję su ieškovo galimybe regreso tvarka reikalauti atlyginti žalą iš UAB „Majurta Baltic“, nes apelianto pareiga atlyginti ieškovo patirtus nuostolius kyla iš sutartinių santykių pagal UAB „Baltstata“ ir UAB „Majurta Baltic“ sutartį dėl krovinio pervežimo organizavimo ir įstatymo.

14Apelianto išdėstytą poziciją dėl jo kaltės nenustatymo paneigia teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir į bylą pateikti įrodymai: UAB „Majurta Baltic“ vairuotojas, priėmęs krovinį, pasirašė važtaraštyje ir jokių pastabų dėl krovinio pakrovimo ar jo kokybės nereiškė, be to, pagal UAB „Baltstata“ ir UAB „Majurta Baltic“ sudarytos sutarties dėl krovinio pervežimo organizavimo 3.7. p., apelianto atstovas privalėjo stebėti plokščių pakrovimą ir kraunamo krovinio būklę; analogišką pareigą pervežėjui nustato ir KTK 31 str. 2 d.; UAB „Majurta Baltic“ vairuotojas, gabendamas plokštes, buvo sustojęs keletą kartų, o krovinys į objektą dėl nežinomų priežasčių buvo pristatytas diena vėliau nei numatyta sutartyje; krovinio iškrovimo metu nustatyti plokščių įtrūkimai, laikantis KTK 35 str. 3 d. nustatytų reikalavimų, taip pat buvo užfiksuoti važtaraštyje, buvo surašytas defektinis aktas, kurį pasirašė ir UAB „Majurta Baltic“ atstovas, nepareiškęs jokių pastabų ar nesutikimo dėl šio akto; byloje yra pateikti įrodymai, patvirtinantys pakrautų ekstruzinių plokščių tinkamą kokybę.

15UAB „Markučiai“ aktas „Tuštymėtų plokščių 1PKE 20 brokavimo PST objekte Tauragėje priežastys ir išvados“ buvo surašytas peržiūrėjus nuotraukas, kuriose užfiksuoti pervežimo metu atsiradę plokščių skilimai, susipažinus su darbuotojų pateiktais paaiškinimais bei defektiniais aktais. Apelianto pateikti argumentai dėl šio dokumento nepagrįstumo (ne visų komisijos narių parašai, nežinoma kvalifikacija) yra formalaus pobūdžio.

16KTK 45 str. bei kitos teisės normos numato, jog vežėjas, priėmęs nustatyta tvarka iš siuntėjo krovinį ar bagažą, atsako nuo jo priėmimo iki išdavimo už žalą, padarytą dėl krovinio ar bagažo praradimo, trūkumo ar sužalojimo, jeigu nėra įrodymų, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės. Taigi vežėjo kaltė preziumuojama. Atsakovas šios prezumpcijos byloje nepaneigė. Atsakovas nesant objektyvių priežasčių net neatvyko į teismo posėdį, kuriame jis turėjo ir galėjo pateikti visus argumentus ir juos pagrindžiančius įrodymus.

17Teigia, jog teismas teisingai paskaičiavo ir priteisė ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus, kurias sudaro procesinių dokumentų rengimas, atstovavimas teismo posėdžio metu ir kitos išlaidos, be to, ieškovo naudai priteistų advokato išlaidų dydis neviršija LR Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio.

18Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą tretysis asmuo prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti skundžiamą apylinkės teismo sprendimą nepakeistą. Mano, kad atsakovas bando paneigti CK įtvirtintą atgręžtinių reikalavimų teisinį institutą bei ginčo situacijai taikytinų teisės aktų imperatyvias normas. Atsakovas neįrodė, kad krovinys sužalotas dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo išvengti. Atsakovas nebuvo pareiškęs jokių pretenzijų siuntėjui dėl krovinio pakrovimo, o gavėjui – dėl iškrovimo.

19Apeliacinis skundas atmestinas, Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

20Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.). Teismas sprendime nurodė konkrečius įrodymus ir jų pagrindu nustatytas faktines bylos aplinkybes, tinkamai motyvavo savo išvadas, nurodė teisės normas, kuriomis vadovaujasi, kas ir sudarė faktinį bei teisinį pagrindą ieškovo UAB „Baltstata“ ieškinį tenkinti. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, padarytomis išvadomis, todėl jų nekartoja, pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

21Byloje nustatyta, kad 2009-04-01 tarp UAB „Markučiai“ – užsakovo ir UAB „Baltstata“ – vežėjo buvo sudaryta Krovinių pervežimo sutartis Nr. 01-50-2009, pagal kurią vežėjas savo ar samdytu transportu įsipareigojo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui, o užsakovas įsipareigojo už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį (b. l. 65-66). 2010-01-04 ieškovas UAB „Baltstata“ – užsakovas su atsakovu UAB „Majurta Baltic“ – vežėju sudarė Sutartį krovinio pervežimui organizuoti. Pagal šią sutartį vežėjas UAB „Majurta Baltic“ įsipareigojo iš UAB „Markučiai“ paimti ir pristatyti į paskirties vietą krovinį – ekstruzines plokštes (b. l. 6). 2010-01-05 iš UAB „Markučiai“ sandėlio į UAB „Majurta Baltic“ priklausančio vilkiko, v/n ( - ), tentuotą priekabą buvo pakrautos 8 ekstruzinės kiaurymėtos plokštės. Atsakovo darbuotojas I. M. pervežimui priėmė tinkamą krovinį, krovinio važtaraštyje jokių pastabų nepareiškė (b. l. 12). UAB „Markučiai“ 2010-01-14 „Tuštymėtų plokščių 1PKE 20 brokavimo PST objekte Tauragėje priežastys ir išvados“ konstatuota, kad 2010-01-05 į atsakovo transporto priemonę pakrauti gaminiai – 8 kiaurymėtos plokštės, skirtos Panevėžio ST objektui „Tauragės nuotekų valyklos“, turėjo būti pristatyti į objektą tą pačią dieną, tačiau dėl nežinomų priežasčių transporto priemonė su gaminiais į objektą atvyko 2010-01-06, iškraunant plokštes rasta, kad trys viršutinės plokščių eilės nuslydusios iki priekinio platformos borto, apatinė plokščių eilė pajudėjusi apie 30 cm, nutraukti juostiniai sutvirtinimo diržai, apatinės dvi plokštės ties galais už pakėlimo kilpų rastos suskilusios ir montažui netinkamos, plyšių plokštėse atsiradimo priežastys – staigiai stabdant transporto priemonę ir nutrūkus plokštes fiksuojantiems juostiniams diržams, atsipalaidavusios plokštės iš inercijos pajudėjo į priekį nevienodu atstumu, todėl mažiausiai į priekį pavažiavusios pirmos eilės plokštės dėl atsiradusių nuo viršutinės eilės plokščių apkrovų įtrūko (b. l. 13-14). UAB „Markučiai“ iškrovimo metu, radę dvi suskilusias apatines plokštes, 2010-01-06 apie tai padarė įrašą važtaraštyje (b. l. 12), bei surašė Defektinį aktą, kurį pasirašė ir pervežėjo atstovas, kuris jokių pastabų ar nesutikimo su šiuo defektiniu aktu nepareiškė (b. l. 7). Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog iš transporto priemonės sekimo sistemos išrašo matyti, kad I. M., gabendamas krovinį į Tauragę, buvo sustojęs keletą kartų, sustojimai trukdavo apie pusę valandos, kas leidžia pagrįstai manyti, kad atsakovui priklausančios transporto priemonės vairuotojas turėjo problemų dėl transporto priemonės (b. l. 46-58).

22Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas visiškai neskaitė sutarčių ir nenagrinėjo sutartinių įsipareigojimų, dėl jų nepasisakė, nepagrįstai vadovavosi tik Kelių transporto kodekso 45 str. Kolegijos nuomone, šis skundo argumentas yra nepagrįstas. Pagal 2009-04-01 tarp UAB „Markučiai“ ir UAB „Baltstata“ sudarytos Krovinių pervežimo sutarties Nr. 01-50-2009 1.1 punktą, UAB „Baltstata“ įsipareigojo būtent savo ar samdytu transportu jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui. Šios sutarties pagrindu UAB „Baltstata“ su UAB „Majurta Baltic“ 2010-01-04 sudarė Sutartį krovinio pervežimui organizuoti. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčą tarp šalių, pagrįstai vadovavosi 2010-01-04 Sutartimi krovinio pervežimui organizuoti. Šios sutarties 2.3, 2.4 p. numatyta, kad užsakovas (UAB „Baltstata“) įsipareigoja atsiskaityti su vežėju pagal PVM sąskaitą – faktūrą, pervedant pinigus į vežėjo nurodytą sąskaitą banke, užtikrinti saugų ir savalaikį krovinio pakrovimą ir iškrovimą, o vežėjas (UAB „Majurta Baltic“) – savo veikloje vadovautis Lietuvos respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais krovinių vežimą automobilių transportu, šią veiklą kontroliuojančių institucijų sprendimais bei tarptautinėmis sutartimis, atsako už krovinio praradimą nuo krovinio priėmimo iki krovinio perdavimo gavėjui momento, taip pat priimdamas krovinį privalo stebėti pakrovimą, kraunamų gaminių būklę, ženklinimą, nustatęs pakrovimo netikslumus, privalo apie juos informuoti (3.3, 3.5, 3.7 p.). Nustatyta, kad ieškovas iš UAB „Majurta Baltic“ jokių nusiskundimų dėl krovinio pakrovimo ar iškrovimo negavo, todėl laikytina, kad įsipareigojimą pagal 2010-01-04 Sutartį ieškovas įvykdė tinkamai. Pagal Kelių transporto kodekso 45 str., vežėjas, priėmęs nustatyta tvarka iš siuntėjo krovinį, atsako nuo jo priėmimo iki išdavimo už žalą, padarytą dėl krovinio ar bagažo praradimo, trūkumo ar sužalojimo, jei nėra įrodymų, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės. Kelių transporto kodekso 31 str. 2 d. nustatyta, jog jei priimant krovinį buvo pastebėti krovinio trūkumai, vežėjas apie tai privalo pažymėti važtaraštyje. Atsakovas byloje nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad krovinys sužalotas dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo išvengti, be to, atsakovas nebuvo pareiškęs jokių pretenzijų siuntėjui dėl krovinio pakrovimo, ar gavėjui – dėl iškrovimo. Dėl tokių aplinkybių, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas UAB „Majurta Baltic“ yra atsakingas už kilusią žalą. Vežėjo kaltė preziumuojama (KTK 45 str.). Atsakovas nepateikė įrodymų šiai prezumpcijai paneigti.

23Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apelianto argumentą, jog teismas be pagrindo rėmėsi UAB „Markučiai“ surašytu raštu „Tuštymėtų plokščių 1PKE 20 brokavimo PST objekte Tauragėje priežastys ir išvados“. Komisija pažymėjo, jog tirdama įvykį gaminių apžiūrėti negalėjo, nes jie vis dar buvo saugomi objekte. Tačiau sprendimai priimti išnagrinėjus pateiktas nuotraukas, paaiškinimus ir defektinius aktus (b. l. 13-14). Todėl priešingai, nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą šį rašytinį įrodymą vertino kartu su kitais bylos įrodymais ir normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, nepažeidė (CPK 178 str., 185 str.).

24Apelianto nuomone, kadangi žala padaryta UAB „Markučiai“, o ne UAB „Balstata“, todėl nebuvo jokio pagrindo priimti ieškinį UAB „Majurta Baltic“ atžvilgiu. Priešingai šiam argumentui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovo priteisė 1 630,72 Lt nuostolių atlyginimo, kadangi tai yra suma, kurią iš UAB „Baltstata“ priešpriešinių reikalavimų įskaitymo būdu nusirašė UAB „Markučiai“, t. y. UAB „Baltstata“ šią sumą sumokėjo UAB „Markučiai“ už sugadintas ekstruzines plokštes (b. l. 42).

25Taip pat atmestinas UAB „Majurta Baltic“ skundo argumentas, jog nepagrįstai priteista iš jo 2 232 Lt advokato pagalbos išlaidų, kai ieškinio suma tik 1 630,72 Lt. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismo 2010-11-16 sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyta, jog iš atsakovo ieškovui nutarta priteisti 2 232 Lt advokato išlaidų. Tačiau žodžiais nurodyta suma – du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt du litai. Iš sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, kad išlaidos advokatui viso sudaro 2 332 Lt. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendimo rezoliucinėje dalyje skaičiais nurodytą 2 232 Lt sumą vertina kaip aiškų rašymo apsirikimą. Kaip matyti, 2 332 Lt suma, ieškovo sumokėta už advokato teisinę pagalbą, paskaičiuota remiantis byloje pateiktais įrodymais (b. l. 30, 31, 44, 45, 71, 72, 82, 83). Priešingai, nei teigia apeliantas, išlaidos paskaičiuotos tik už atstovavimą šioje byloje. Priteista suma neviršija LR Teisingumo ministro įsakymu „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų dydžių.

26Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada priimant skundžiamą procesinį sprendimą pagrįsta įrodymais, kurie nekelia abejonių savo įrodomąja galia, leistinumu ir tarpusavio ryšiu (CPK 177, 180, 183 ir 185 str.), tinkamai taikant tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas. Todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Ieškovas UAB „Baltstata“ apeliacinės instancijos teisme turėjo 600 Lt advokato pagalbos išlaidų už atstovavimą teismo posėdyje ir 1 600 Lt už atsiliepimo į UAB „Majurta Baltic“ apeliacinį skundą parengimą. Šias išlaidas grindžia pateiktomis sąskaitomis. Vadovaujantis LR Teisingumo ministro įsakymo „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 8.11, 8.18 punktais, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, apimtį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma už atsiliepimo į UAB „Majurta Baltic“ apeliacinį skundą parengimą mažintina iki 1 200 Lt. 600 Lt suma advokato pagalbai apmokėti už atstovavimą teismo posėdyje priteisiama atsižvelgiant į teismo posėdyje sugaištą laiką, į ieškovo atstovo kelionėje sugaištą laiką. Viso 1 800 Lt (600+1200) suma priteisiama iš apelianto UAB „Majurta Baltic“ (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.2 d.). Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą – 6,75 Lt (b. l. 112) (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš UAB „Majurta Baltic“, į. k. ( - ), 1 800 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus litų) advokato pagalbos išlaidų UAB „Baltstata“, įmonės kodas ( - ), naudai bei 6,75 Lt (šešis litus ir 75 centus) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas, sutikslinęs ieškinį, prašė priteisti iš atsakovo 1 630,72 Lt... 5. Nurodė, kad UAB „Baltstata“ sudarė sutartį su UAB „Markučiai“ dėl... 6. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimu... 7. Teismas nustatė, kad atsakovo darbuotojas I. M. 2010-01-05 pervežimui... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir... 9. Apelianto teigimu, atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo nurodo, kad būtent... 10. UAB „Markučiai“ surašytos „Tuštymėtų plokščių 1PKE 20 brokavimo... 11. Mano, jog nepagrįstai priteista iš atsakovo 2 232 Lt advokato išlaidoms, kai... 12. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo skundžiamą... 13. Apeliantas nepagrįstai siekia išvengti atsakomybės, vadovaudamasis UAB... 14. Apelianto išdėstytą poziciją dėl jo kaltės nenustatymo paneigia teismo... 15. UAB „Markučiai“ aktas „Tuštymėtų plokščių 1PKE 20 brokavimo PST... 16. KTK 45 str. bei kitos teisės normos numato, jog vežėjas, priėmęs nustatyta... 17. Teigia, jog teismas teisingai paskaičiavo ir priteisė ieškovo turėtas... 18. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą tretysis asmuo prašo atsakovo... 19. Apeliacinis skundas atmestinas, Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m.... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 21. Byloje nustatyta, kad 2009-04-01 tarp UAB „Markučiai“ – užsakovo ir UAB... 22. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas visiškai neskaitė sutarčių... 23. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apelianto argumentą, jog teismas... 24. Apelianto nuomone, kadangi žala padaryta UAB „Markučiai“, o ne UAB... 25. Taip pat atmestinas UAB „Majurta Baltic“ skundo argumentas, jog... 26. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimą palikti... 29. Priteisti iš UAB „Majurta Baltic“, į. k. ( - ), 1 800 Lt (vieną...