Byla T-217-834/2020
Dėl priverstinio pobūdžio medicininės priemonės taikymo nutraukimo M. V. (M. V.), a. k. (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Vaida Sinkevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimą dėl priverstinio pobūdžio medicininės priemonės taikymo nutraukimo M. V. (M. V.), a. k. ( - )

Nustatė

2M. V., gim. ( - ), gyvena ( - ) globos namuose. Remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartimi, M. V., padariusiam baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 286 straipsnyje, buvo taikyta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, kuris buvo tęsiamas Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimis. 2018 m. gegužės 18 d. Panevėžio apylinkės teismo nutartimi M. V. priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje buvo pakeistas į ambulatorinį stebėjimą pirminės sveikatos priežiūros sąlygomis pagal gyvenamąją vietą. Įsiteisinus teismo nutarčiai M. V. grįžo gyventi į ( - ) globos namus, prirašytas prie VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centro, kur tęsiamas paciento stebėjimas ir gydymas.

3Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmuose buvo gautas Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Naujininkų poliklinikos ambulatorinio priverstinio gydymo aktas, kuriame nurodoma, jog įvertinus ilgalaikį stebėjimą, dabartinę psichinę būseną M. V. pavojingumas visuomenei išnykęs, todėl prašo priverstinio pobūdžio medicinos priemonių taikymą nutraukti.

4Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmuose gautas ( - ) globos namų pranešimas, kuriame prašo atsižvelgti į Vilniaus miesto apylinkės VšĮ Naujininkų poliklinikos „Ambulatorinio priverstinio gydymo akte“ specialistų išdėstytą poziciją dėl priverstinio pobūdžio medicinos priemonių -ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis panaikinimo bei išspręsti jiems nedalyvaujant.

5Prokuroras pateikė raštu išdėstytą poziciją, kur siūlo teikimą dėl priverstinio pobūdžio medicinos priemonių taikymo nutraukimo M. V. tenkinti, kadangi Psichikos sveikatos centro komisijos nuomone, įvertinus ilgalaikį stebėjimą, dabartinę psichinę būseną, M. V. pavojingumas visuomenei išnykęs.

6Teikimas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas nenustato priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo laiko, jos taikomos, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas. Teismas ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą privalo spręsti klausimą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų taikymo panaikinimo (BK 98 straipsnio 6 dalis).

82020 m. balandžio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos ambulatorinio priverstinio gydymo akte nurodoma, kad pacientas M. V. gimęs ir augęs Vilniuje, vyriausiu vaiku dviejų vaikų šeimoje. Tėvai mirę, jis nuo 22 metų gyvena globos namuose. Psichikos liga serga nuo paauglystės. Dėl ligos M. V. anksti tapo nedarbingas, socialiai dezadaptuotas, daug kartų gydytas psichiatrijos stacionare. M. V. nustatytas 35% darbingumo lygis neterminuotai. M. V. nuolat stebimas socialinės globos namų medicinos personalo, jo elgesys, sveikatos būklės pasikeitimai fiksuojami stebėjimo žurnale ir ligos istorijoje. Periodiškai apžiūrimas psichiatro, koreguojamas gydymas atsižvelgiant į psichinės būsenos pokyčius. Būdamas globos namuose su globos namų gyventojais bendrauja formaliai, užsisklendęs savyje, nuolat susimąstęs, atsisakė dalyvauti bet kokioje užimtumo veikloje, nesilaikė kambario, asmeninių daiktų ir bendrų patalpų tvarkos. Atsisakinėjo valgyti maistą, vartoti vaistus. Įvertinus ilgalaikį jo stebėjimą, dabartinę psichinę būseną, M. V. pavojingumas visuomenei išnykęs, taigi, teismo vertinimu laikytina, kad jis yra nepavojingas visuomenei, dėl ko išnyko reikalas jam taikyti priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis. Todėl teikimas tenkintinas, priverčiamoji medicinos priemonė – ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis nutrauktinas (BPK 405 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

9Teismas, vadovaudamasis BPK 405 straipsniu,

Nutarė

10Priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis M. V., a. k. ( - ) nutraukti.

11Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai