Byla B2-715-357/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui R. S. individuliai įmonei

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Šilalės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui R. S. individuliai įmonei,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Šilalės skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui R. S. individuliai įmonei.

3Nurodė, kad atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2014-01-23 sudarė 3219,04 Lt. Atsakovui 2013 m. rugsėjo 20 d. buvo išsiųstas pranešimas dėl įsiskolinimo, kuriuo atsakovas paragintas sumokėti susidariusią skolą, nurodyta, jog skolos nesumokėjus, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas skolos nepadengė. Mano, kad įmonė yra nemoki, prašo iškelti atsakovui R. S. individuliai įmonei bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Turto valdymas“ arba KB „Jonas ir sūnūs“.

4R. S. individuliai įmonei keltina bankroto byla.

5Atsakovui 2014 m. kovo 5 d. buvo išsiųstas teismo pranešimas, kuriuo atsakovas įpareigotas pateikti teismui įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, kreditorių ir debitorių sąrašus, duomenis apie turimą turtą (b. l. 17), tačiau teismo reikalautų dokumentų atsakovas nepateikė, apie teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui pranešta viešo paskelbimo būdu (b. l. 24). Todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, vadovaujasi ieškovo pateiktais įrodymais, teismo iniciatyva išreikalautais įrodymais (LR CPK 179 str. 2 d.).

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Iš ieškovo pateiktų duomenų matyti, kad 2014-01-23 dienai atsakovas buvo skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 3219,04 Lt (b. l. 5-6, 7-8). Iš VĮ Registrų centro išrašo matyti, kad dar 2011-12-06 buvo gautas įmonės savininko prašymas dėl likviduojamos įmonės teisinio statuso įregistravimo.

8Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

9Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

10R. S. individuliai įmonei keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų mokesčių nemokėjimo, sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 3 p., 9 str. 7 d. 1 p.).

11Byloje gautas siūlymas bankroto administratoriais skirti UAB „Turto valdymas“ arba KB „Jonas ir sūnūs“. Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos (b. l. 10, 12).

12Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt.

13Įmonės, kuria prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra Raseinių rajone. UAB „Turto valdymas“ buveinė yra Vilniaus r. sav., o KB „Jonas ir sūnūs“ – Šiaulių mieste. Todėl teismas sprendžia, kad administratorius KB „Jonas ir sūnūs“ mažesnėmis sąnaudomis bei operatyviau, nei UAB „Turto valdymas“ galėtų administruoti bankrutuojančią įmonę. Be to, KB „Jonas ir sūnūs“ turi didesnę patirtį, vykdant bankroto procedūras, nes yra baigęs 74 bankroto procedūras, o UAB „Turto valdymas“ nėra baigęs nė vienos bankroto procedūros. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad KB „Jonas ir sūnūs“ dirba keturi asmenys ir šis administratorius šiuo metu vykdo 10 bankroto procedūrų, o UAB „Turto valdymas“ dirba du asmenys ir yra vykdomos 9 bankroto procedūros, todėl tai tik pagrindžia išvadas, kad administratorius KB „Jonas ir sūnūs“ operatyviau galėtų administruoti bankrutuojančią įmonę.

14Teismas, iš esmės turėdamas lygiaverčių administratorių kandidatūras ir naudodamasis diskrecijos teise, sprendžia, kad šiuo atveju būtų geriau skirti bankroto administratoriumi KB „Jonas ir sūnūs“ . Pretenzijų dėl siūlomų administratorių teismas neturi, jų kvalifikacija neabejoja, tačiau dėl jau išdėstytų motyvų teismas sprendžia, kad R. S. individualios įmonės bankroto administratoriumi tikslinga skirti KB „Jonas ir sūnūs“ (juridinio asmens kodas 245823620, buveinė – Tilžės g. 80B-4, Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 83) (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.).

15Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

171. Iškelti bankroto bylą R. S. individualiai įmonei (įmonės kodas 172425146, buveinė – Paupio k., Viduklės sen., 60333 Raseinių r. sav. ).

182. B. R. S. individualios įmonės administratoriumi paskirti KB „Jonas ir sūnūs“ (juridinio asmens kodas 245823620, buveinė – Tilžės g. 80B-4, Šiauliai, turintis leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 83).

193. A. R. S. individualios įmonės (įmonės kodas 172425146) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

204. Uždrausti R. S. individualiai įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

215. Nustatyti 30 terminą R. S. individualios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

226. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

237. R. S. individualios įmonės valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

248. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos R. S. individuali įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

25Apie iškeltą R. S. individualiai įmonei bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

26Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

27Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Ieškovas VSDFV Šilalės skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto... 3. Nurodė, kad atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui... 4. R. S. individuliai įmonei keltina bankroto byla.... 5. Atsakovui 2014 m. kovo 5 d. buvo išsiųstas teismo pranešimas, kuriuo... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 7. Iš ieškovo pateiktų duomenų matyti, kad 2014-01-23 dienai atsakovas buvo... 8. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes... 9. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 10. R. S. individuliai įmonei keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų... 11. Byloje gautas siūlymas bankroto administratoriais skirti UAB „Turto... 12. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 13. Įmonės, kuria prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra... 14. Teismas, iš esmės turėdamas lygiaverčių administratorių kandidatūras ir... 15. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 17. 1. Iškelti bankroto bylą R. S. individualiai įmonei (įmonės kodas... 18. 2. B. R. S. individualios įmonės administratoriumi paskirti KB „Jonas ir... 19. 3. A. R. S. individualios įmonės (įmonės kodas 172425146) nekilnojamąjį... 20. 4. Uždrausti R. S. individualiai įmonei vykdyti visas finansines prievoles,... 21. 5. Nustatyti 30 terminą R. S. individualios įmonės kreditorių finansiniams... 22. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 23. 7. R. S. individualios įmonės valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo... 24. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos R. S. individuali įmonė... 25. Apie iškeltą R. S. individualiai įmonei bankroto bylą pranešti Įmonių... 26. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 27. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...