Byla eL2-32438-592/2016
Dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, rašytinio proceso tvarka spręsdamas kreditoriaus UAB ,,Finansų administravimas“ pareiškimo skolininkei A. K. dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2kreditorius kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIII skyriaus nustatyta tvarka, prašydamas priteisti iš skolininkės 209,77 Eur skolą, 353,53 Eur palūkanų (89,96 proc.), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 3 Eur bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4CPK 435 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas nutartimi atsisako priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, jeigu pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. Atsižvelgiant į teismo įsakymo instituto specifiką (teismo įsakymą teismas priima nevertindamas jo pagrįstumo (CPK 437 str. 1 d. 4 p.), aiškiai nepagrįstu pareiškimu laikytinas toks, kurio patenkinimas reikštų teisės aktais įtvirtinto reguliavimo pažeidimą, nepagrįstą nesilaikymą vyraujančios teismų praktikos, kuri pagal vystomą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismui yra privaloma (2007 m. spalio 14 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 26/07; 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimas byloje Nr. 33/03), bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimą.

5Kreditoriaus reikalavimas grindžiamas šalių sudaryta Vartojimo kredito sutartimi Nr. 9835846001, taigi konstatuotina, kad tarp šalių yra susiklostę vartojimo kredito teisiniai santykiai, todėl teismas turi pareigą ex officio įvertinti sutarties atitiktį sąžiningumo, protingumo ir teisingumo reikalavimams, ginti vartotojo teises, kad nebūtų pažeista šalių interesų pusiausvyra.

6Kreditorius iš skolininkės prašo priteisti 89,96 procentų dydžio palūkanas nuo 2014-10-09 iki 2015-08-20, kurios sudaro 353,53 Eur sumą. Vadovaujantis teismų praktika palūkanos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (kreditoriui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (skolininkės) sąskaita. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad 89,96 procentų dydžio palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis (CK 1.5 straipsnis). Be to, atsižvelgiant į tai, jog skolininkė yra vartotoja, kuri sudarė sutartį pagal iš anksto kreditoriaus parengtą tipinę sutartį, skirtą nevienkartiniam naudojimui (CK 6.185 straipsnis), turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, darytina išvada, kad kreditoriaus prašomos priteisti 89,53 procentų dydžio palūkanos yra aiškiai per didelės, o kreditoriaus prašymas priteisti šias palūkanas – aiškiai nepagrįstas (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Teismas gavęs pareiškimą dėl teismo įsakymo, kuriame prašoma aiškiai per didelių netesybų ar palūkanų atsisako priimti tokį pareiškimą kaip aiškiai nepagrįstą, kadangi bylų dėl teismo įsakymo išdavimo institutas yra specifinis ir dėl jo specifikos negali būti taikomos palūkanų mažinimo normos.

7Atsižvelgiant į tai, kad CPK XXIII skyriaus nuostatose nėra numatyta teismui galimybė, priimant teismo įsakymą tenkinti kreditoriaus pareiškimą iš dalies (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1), kreditoriaus pareiškimą, kaip aiškiai nepagrįstą atsisakytina priimti (CPK 435 straipsnio 2 dalis). Kreditoriui išaiškintina, kad atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles

8Kreditoriui grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 str. 1 d. 3 p., 3 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 435 straipsniais teismas

Nutarė

10atsisakyti priimti kreditoriaus UAB ,,Finansų administravimas“ pareiškimą skolininkei A. K. dėl teismo įsakymo išdavimo.

11Kreditoriui išaiškinti, kad atsisakymas priimti pareiškimą neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

12Grąžinti kreditoriui UAB „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870, 3 Eur (trijų eurų) žyminį mokestį, sumokėtą elektroniniu mokėjimo nurodymu, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai