Byla e2-38141-871/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ecoservice“ ieškinį atsakovui K. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 123,72 EUR skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad 2014-07-02 ieškovas su atsakovu sudarė Sutartį Nr. FA-14-487, pagal kurią ieškovas teikė atsakovui mišrių ir specifinių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai atsiskaityti. Ieškovas tinkamai vykdė sutartį, tačiau atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų – už ieškovo laikotarpiu nuo 2015-06-30 iki 2016-12-30 suteiktas paslaugas tinkamai neatsiskaitė. Atsakovas yra skolingas ieškovui 123,72 EUR.

4Atsakovui K. K. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau grįžo neįteikti. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas nedirba, todėl atsakovui įteikti procesinių dokumentų jo darbovietės adresu nebuvo galimybės. Gyventojų registro duomenimis atsakovas savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs tuo išvykimą į užsienį – Jungtinę Karalystę. Nepavykus dokumentų įteikti atsakovui aukščiau nurodytais būdais, atsakovui adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas 2017-09-04 įteikti viešo paskelbimo būdu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-04 nutarties pagrindu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus atitinkamo turinio pranešimą. Toks procesinių dokumentų įteikimo būdas atsakovui, remiantis CPK 130 str., laikomas tinkamu. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 d. terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-07-02 ieškovas su atsakovu sudarė Sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų Nr. FA-14-487, kuria ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui mišrių ir specifinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku atsiskaityti. Ieškovas tinkamai vykdė sutartį, už laikotarpiu nuo 2015-06-30 iki 2016-12-30 suteiktas paslaugas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras iš viso 123,72 EUR sumai. Atsakovas sutartį vykdė netinkamai, už ieškovo laikotarpiu nuo 2015-06-30 iki 2016-12-30 suteiktas paslaugas tinkamai neatsiskaitė, ir liko skolingas 123,72 EUR. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas būtų apmokėjęs susidariusį įsiskolinimą ieškovui (CPK 178 str.).

8CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo, todėl vadovaujantis minėtu teisiniu reglamentavimu, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 123,72 EUR skolos.

9Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 1 d. 6.210 str. 1 d., ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 123,72 EUR sumos nuo civilinės bylos iškėlimo 2017-08-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 15,00 EUR žyminio mokesčio, 60,00 EUR už advokato teisines paslaugas, iš viso 75,00 EUR bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 79 str., 93 str.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

12Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-286 str., teismas,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo K. K., a. k. ( - ) 123,72 EUR (vieną šimtą dvidešimt tris eurus, 72 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 123,72 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-08-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 75,00 EUR (septyniasdešimt penkis eurus, 00 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Ecoservice“, į.k. 123044722, naudai.

15Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismui gali pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; 2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; 3) aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo teismo nustatytu terminu priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; 4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; 5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas; 6) prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; 7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

17Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 20 d. apeliaciniu skundu skųsti Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Atsakovas neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine tvarka.

Proceso dalyviai