Byla e2A-1403-934/2019
Dėl šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Loretos Bujokaitės, Visvaldo Kazakiūno ir Žilvino Terebeizos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Dujų sfera“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-11-12 sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo BĮ Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Dujų sfera“ ir uždarajai bendrovei „Patvanka“ dėl šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas BĮ Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovų 9 438,00 Eur šalių iš anksto sutartus nuostolius. Ieškinį grindė tuo, jog atsakovai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Dujų sfera“ (toliau – Atsakovas) ir UAB „Patvanka“, veikdami jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kurioje nurodyta jų solidari atsakomybė už prievolių neįvykdymą, 2016-07-15 su Ieškovu sudarė Statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr.16P-25 dėl sklypo sutvarkymo, lauko inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektų parengimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros atlikimo (toliau – Sutartis). 2017-11-14 raštu Ieškovas informavo Atsakovą, jog sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo galiojimo terminas pasibaigė nuo 2017-07-29 ir paprašė nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2017-11-21 pateikti Ieškovui pratęstą arba naują sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris atitiktų Sutarties reikalavimus. 2017-11-15 raštu Atsakovas atsisakė pateikti nurodytą dokumentą, motyvuodamas tuo, kad Sutarties vykdymas užsitęsė ne dėl jo kaltės. Vadovaudamasis Sutarties 18.3 ir 18.3.4 punktais, 2017-12-18 raštu Ieškovas informavo Atsakovą, kad nuo 2018-01-09 vienašališkai nutraukia Sutartį. Atsakovai UAB „Dujų sfera“ ir UAB „Patvanka“ nenurodė jokių prieštaravimų dėl Sutarties nutraukimo, nors turėjo galimybę išsaugoti Sutartį, pateikę Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Ieškovas, nutraukęs Sutartį 18.3.4. punkte numatytu pagrindu, įgijo teisę remiantis Sutarties 10.1. punktu reikalauti iš atsakovų sumokėti iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-07-11 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai ir priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Dujų sfera“ ir UAB „Patvanka“ Ieškovui 9 438,00 Eur minimalius nuostolius bei po 53,00 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

93.

10Atsakovai teismui pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, jog nesutinka su ieškiniu ir preliminariu sprendimu. Prieštaravimus motyvavo tuo, jog realius nuostolius patyrė atsakovas UAB „Dujų sfera“ dėl Ieškovo kaltės, t. y. negalėjo tęsti projektavimo darbų dėl iki šiol nepatvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės dalies bendrojo plano. Be šio plano negalima atlikti projektavimo darbų. Galima buvo parengti tik topografinį planą ir projektinius pasiūlymus, o tai buvo padaryta. Nesant parengtų reikalingų dokumentų, nėra pagrindo vykdyti projektavimo darbus. Garantija nebuvo pratęsta, nes Sutarties įvykdymas priklausė tik nuo Ieškovo, todėl atsakovai negalėjo už tai garantuoti. Minimalių nuostolių skaičiavimas yra fiktyvus ir nepagrįstas bei neteisėtas.

114.

12Atsiliepime į prieštaravimus Ieškovas nurodė, jog šalių sutartiniai santykiai jau yra pasibaigę. Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo plano keitimas visiškai neįtakojo Atsakovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo, nes jis rengiamas išplėsti poligono teritoriją, o Sutartyje numatyti statiniai turėjo būti suprojektuoti esamame poligono sklype, neišeinant už jo ribų. Teritorija, kurioje buvo numatyta projektuoti, neturi parengtų detaliųjų planų, bet tai leidžia atlikti projektavimo darbus. Sutartis su atsakovais buvo nutraukta dėl jų kaltės – nepateikus įvykdymo užtikrinimo garantijos. Projektavimas užsitęsė dėl Atsakovo neprofesionaliai teikiamų paslaugų, kuris neatsižvelgdavo į Ieškovo pastabas.

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-11-12 sprendimu 2018-07-11 preliminarų sprendimą paliko nepakeistą.

166.

17Teismas nustatė, kad tarp Ieškovo ir Atsakovo susiklostę projektavimo rangos sutartiniai teisiniai santykiai tęsėsi nuo 2016-07-15 iki 2018-01-09. Sutartis nebuvo įvykdyta ir buvo nutraukta Ieškovo iniciatyva. Atsakovai Sutarties nutraukimo teisėtumo ir nepagrįstumo bei Sutarties sąlygų neginčijo. Teismas pažymėjo, kad atsakovai, nurodydami, jog Sutarties vykdymas užsitęsė dėl Ieškovo kaltės, nesiėmė jokių veiksmų, kad Sutartis nebūtų nutraukta, ar pakeisti tarp šalių susiklosčius sutartinius teisinius santykius.

187.

19Sutarties bendrosios dalies 15.3, 15.5. punktuose ir specialios dalies 8.1. punkte atsakovai įsipareigojo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų 2 mėnesiais ilgiau nei bendras paslaugų suteikimo terminas ir ją pratęsti arba pateikti naują, o Sutarties bendrosios dalies 18.3.4. punkte šalys susitarė dėl Ieškovo teisės vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjus prieš 15 dienų, jeigu atsakovai nepateiks naujo (pratęsto) Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto. Byloje nustatyta, kad galiojant Sutarčiai, 2017-07-29 pasibaigė įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas, kurį po Ieškovo pranešimo ir papildomai nustatyto termino, atsakovai nepratęsė. Tokiu atveju Ieškovas, remdamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 18.3.4. punktu įgijo teisę nutraukti vienašališkai Sutartį, ką ir padarė nuo 2018-01-09.

208.

21Ieškovui nutraukus Sutartį 18.3.4. punkto pagrindu, remiantis Sutarties bendrosios dalies 10.1 punktu, atsakovams kilo pareiga sumokėti Ieškovui 10 procentų dydžio nuo Sutarties kainos su PVM šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie sudaro 9 438,00 Eur. Šalims Sutartyje susitarus dėl iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydžio, o ne dėl netesybų, Ieškovas neturi įrodinėti jų dydžio ir teismas negali jų mažinti, nes nuostolių dydis yra nustatytas šalių susitarimu, o atsakovai šios bylos nagrinėjimo metu nereiškė reikalavimo dėl šios Sutarties sąlygos pakeitimo pripažinimo negaliojančia. Kadangi 2016-05-20 Jungtinės veiklos sutarties 1 punkte atsakovai susitarė dėl jų solidarios atsakomybės už prievoles, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog Ieškovo reikalavimas dėl 9 438,00 Eur iš anksto sutartų minimalių nuostolių priteisimo yra pagrįstas, todėl turi būti patenkintas.

229.

23Atsakovo nurodytas aplinkybes apie negalėjimą vykdyti Sutartį dėl Ieškovo kaltės, teismas laikė teisiškai nereikšmingomis, nagrinėjant šioje byloje tarp šalių kilusį ginčą, kadangi atsakovai neginčijo Ieškovo Sutarties nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo, o Ieškovas reiškiamą ieškinį grindė šioje byloje įrodytomis ir pagrįstomis aplinkybėmis apie atsakovų nepratęstą įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą. Atsakovai, dėl objektyvių priežasčių negalėdami vykdyti Sutartį, galėjo patys ją nutraukti arba imtis kitų veiksmų, susijusių su jos sąlygų ar vykdymo pakeitimu, bet šių veiksmų neatliko.

24III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2510.

26Atsakovas UAB „Dujų sfera“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-12 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo taikyti ieškinio senatį. Be to, Atsakovas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka bei prijungti prie bylos naujus įrodymus.

2711.

28Apeliacinio skundo argumentai, reikšmingi byloje sprendžiamiems klausimams:

2911.1.

30Byloje nebuvo pritaikytas ieškinio senaties terminas;

3111.2.

32Sutartis buvo pasibaigusi (2017-04-18), todėl nebuvo poreikio pratęsti Garantijos nevykdytinai Sutarčiai;

3311.3.

34Norint teikti toliau paslaugas pagal Sutartį, Atsakovui turėjo būti pateikti papildomi privalomi projektavimo paslaugoms teikti dokumentai (bendrasis planas);

3511.4.

36Ieškovas, nors žadėjo pateikti privalomus dokumentus, tačiau šių savo pareigų neįvykdė;

3711.5.

38Šalys buvo sutarusios, kad paslaugų, dėl kurių nebuvo pateikti privalomi dokumentai, Atsakovas nevykdys, nes nėra tam nei teisinių, nei faktinių galimybių, todėl nesant dokumentų paslaugų teikimui, nebuvo poreikis teikti Garantijos;

3911.6.

40Garantija pasibaigė 2017-07-29, Ieškovas neteikė jokių pretenzijų dėl Garantijos pasibaigimo;

4111.7.

42Ieškovas nepagrindė nurodytos baudos/netesybų, kaip patirtų nuostolių, dydžio, be to, reikalavimui dėl netesybų taikoma sutrumpinta 6 mėnesių ieškinio senatis (terminas ieškiniui pateikti pasibaigė (2018-01-29).

4312.

44Ieškovas atsiliepimu prašo Atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Prašo prijungti prie bylos naujus įrodymus. Ieškovas klausimą dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka prašo spręsti teismo nuožiūra. Dėl Atsakovo pateiktų naujų įrodymų prijungimo prie bylos nesutinka.

4513.

46Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai, reikšmingi byloje sprendžiamiems klausimams:

4713.1.

48Ieškovas nurodė, kad ieškinio senaties termino nepraleido, kadangi teisę reikalauti iš Atsakovo sumokėti iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą įgijo tik nuo sutarties nutraukimo momento, t. y. nuo 2018-01-09. Sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas suėjo 2018-07-09, o ieškinį Ieškovas pateikė teismui 2018-07-02;

4913.2.

50Apelianto argumentai dėl Sutarties pasibaigimo daliniu įvykdymu, Sutarties galiojimo termino pasibaigimo, senaties termino, priteistų nuostolių dydžio nebuvo nurodyti pirmosios instancijos teisme, taigi apeliacinis skundas neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 306 straipsnio 2 dalies;

5113.3.

52Teismas nustatė, kad tarp Ieškovo ir Atsakovo susiklostę projektavimo rangos sutartiniai teisiniai santykiai tęsėsi nuo 2016-07-15 iki 2018-01-09, iki Ieškovo vienašališko Sutarties nutraukimo;

5313.4.

54Atsakovas 2017-11-15 raštu Nr. 2017/0351 „Dėl sutartinių įsipareigojimų“ aiškiai ir nedviprasmiškai atsisakė pateikti Ieškovui Sutarties įvykdymo laidavimą.

5513.5.

56Pagal Sutarties 3 priedą, bendras sutarties terminas - 36 mėnesiai, o Atsakovo nurodytas 278 dienų Sutarties galiojimo terminas buvo tik tarpinis;

5713.6.

58Pareikalauta sutartinių nuostolių atlyginimo suma išimtinai susijusi su Sutarties nutraukimu dėl Atsakovo kaltės, o ne dėl garantijos nepateikimo;

5913.7.

60Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo plano keitimas visiškai neįtakojo Atsakovo Sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

6114.

62Atsakovė pateikė rašytinius paaiškinimus kartu su priedais, kuriuos prašo prijungti prie bylos kaip naujus įrodymus. Papildomai pažymėjo, kad būtinybę patvirtinti bendrojo plano pakeitimus ginčo Sutarties vykdymui pripažino ir pats Ieškovas 2019-01-17 raštu Nr. I5-59(1.19.).

63Teisėjų kolegija

konstatuoja:

64IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

65Dėl bylos nagrinėjimo ribų

6615.

67Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

6816.

69Apeliacinis procesas vyksta dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo Ieškovo naudai iš atsakovų UAB „Dujų sfera“ ir UAB „Patvanka“ priteista 9 438,00 Eur iš anksto sutartų minimalių nuostolių, pagrįstumo ir teisėtumo.

7017.

71Byloje nustatyta, kad Ieškovas ir Atsakovas, veikiantis 2016-05-20 Jungtinės veiklos sutarties su atsakovu UAB „Patvanka“ pagrindu 2016-07-15 sudarė Statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį (1 t., b. l. 5-50). Ieškovas 2017-11-14 raštu informavo Atsakovą, kad yra pasibaigęs sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo raštas, todėl iki 2017-11-21 Atsakovas privalo pateikti pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (1 t., b. l. 54). Atsakovas 2017-11-15 raštu informavo Ieškovą, kad įvykdymo laidavimo draudimas nebus pratęsiamas, nes Sutarties įvykdymas užtruko dėl Ieškovo kaltės (1 t., b. l. 67). Ieškovas 2017-12-18 raštu pranešė Atsakovui, kad Atsakovui nepateikus pratęstos arba naujai galiojančio draudimo bendrovės laidavimo rašto ir atsisakant jį pateikti, Ieškovas nuo 2018-01-09 vienašališkai nutraukia Sutartį (1 t., b. l. 63). Ieškovas 2018-05-11 raštu kreipėsi į Atsakovą dėl sutartų minimalių 9 438,00 Eur nuostolių atlyginimo iki 2018-05-18 (1 t., b. l. 68-70). Atsakovas su nuostolių atlyginimu nesutiko, 2018-05-28 rašte nurodė, kad Ieškovas neparengė teritorijų planavimo dokumento, be kurio tolimesnis Sutarties vykdymas nėra galimas (2 t., b. l. 23). Atsakovui nesutikus atlyginti nuostolius Ieškovas 2018-07-02 kreipėsi į teismą dėl iš anksto sutartų minimalių nuostolių priteisimo (1 t., b. l. 1-4).

72Dėl naujų įrodymų prijungimo

7318.

74CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

7519.

76Atsakovas UAB „Dujų sfera“ apeliaciniu skundu prašė priimti naujus rašytinius įrodymus, kurie buvo aptariami pirmosios instancijos teisme, t. y., Sutarties priedą Nr. 3, 2018-05-28 raštą dėl nesutikimo dėl nuostolių atlyginimo, šalių pasitarimų protokolus, Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ištrauka ir sprendinius, skelbimą apie Švenčionių rajono bendrojo plano rengimą, dokumentus dėl to paties konkurso paskelbimo. Nurodė, jog neturėjo galimybės jų pateikti, nes pareiškus prieštaravimus buvo pereita į bylos nagrinėjimą iš esmės. Atsakovas papildomai 2019-07-09 pateikė rašytinius paaiškinimus ir prašė priimti naujus įrodymus, kuriuos Atsakovas negalėjo pateikti anksčiau ir kurių pateikimo būtinybė iškilo vėliau, kadangi įrodymai gauti jau pateikus apeliacinį skundą.

7720.

78Viena vertus, sutiktina su ieškovo argumentais, jog apeliantas nepateikė duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų spręsti, jog prie apeliacinio skundo pridėtų įrodymų atsakovas negalėjo pateikti pirmosios instancijos teisme. Kita vertus, atsižvelgiant į apelianto nurodytas aplinkybes, jog prašomuose prijungti įrodymuose esantys duomenys buvo aptarinėjami pirmosios instancijos teisme, teisėjų kolegija sprendžia, kad prašomi priimti įrodymai gali prisidėti prie apeliaciniame skunde išdėstytų faktinių aplinkybių atskleidimo bei teisingo bylos išnagrinėjimo. Todėl apelianto su apeliaciniu skundu pateikti įrodymai priimtini.

7921.

80Vertinant Atsakovo kartu su 2019-07-09 prašymu pateiktus naujus rašytinius įrodymus, nustatyta, jog naujų įrodymų pateikimo būtinumas atsirado po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo, todėl pirmosios instancijos teismui negalėjo būti pateikti anksčiau. Be to, apeliantas iš dalies grindžia savo apeliacinį skundą prašomais prijungti įrodymais (CPK 180 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, prašymas dėl naujai pateiktų įrodymų prijungimo tenkintinas.

81Dėl prašymo skirti žodinį bylos nagrinėjimą

8222.

83Atsakovas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka tuo pagrindu, kad byla yra didelės apimties, sudėtinga, reikalauja žodinio ir betarpiško šalių dalyvavimo, be to Ieškovo pateikti paaiškinimai pirmos instancijos teismui prieštarauja pateiktiems rašytiniams įrodymams, todėl būtinas tiesioginis šalių dalyvavimas ir paaiškinimų teismui pateikimas. Ieškovas prašymą dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka paliko spręsti teismo nuožiūra. Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas (CPK 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, įvertinusi Atsakovo argumentus dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, atsižvelgusi į byloje esančius duomenis, Atsakovo teiktus naujus įrodymus bei papildomai pateiktus paaiškinimus, bylos apimtį (2 tomai), byloje sprendžiamo minimalių sutartinių nuostolių atlyginimo pagrįstumo klausimą sprendžia, kad teisingam bylos išnagrinėjimui žodinis procesas nėra būtinas, nes šalys turėjo galimybę raštu pateikti savo argumentus, nurodyti reikšmingas bylos aplinkybes bei pateikti jas patvirtinančius įrodymus, todėl Atsakovo prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo netenkintinas. Atsakovas taip pat nenurodė, kokių konkrečiai aplinkybių nebūtų galima tinkamai nustatyti ir įvertinti iš bylos medžiagos. Papildomai pažymėtina, kad Atsakovui teisė būti išklausytam žodžiu buvo suteikta pirmosios instancijos teisme. Minėtos aplinkybės taip pat paneigia Atsakovo argumentus dėl būtinumo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

84Dėl sutartinių minimalių nuostolių atlyginimo

8523.

86Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir 13 straipsniai), be kita ko, reiškia, jog tik šalys nustato įrodinėjimo dalyką bei nurodo aplinkybes, kuriomis jos grindžia pareikštus reikalavimus, teismas negali vykdyti įrodinėjimo naštą už šalis. Kiekviena šalis turi procesinę naštą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Šio principo esmę sudaro tai, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių ginčą, todėl šalys negali būti tik abejingos stebėtojos. Be to, pasitelkus aptariamą taisyklę užtikrinamas šalių lygiateisiškumo principo tinkamas įgyvendinimas, sudarant šalims vienodas galimybes įgyvendinti procesines teises. Šalių pasyvumas procese, nepasinaudojimas teise, kartu ir našta įrodinėti, sukelia tam tikrus neigiamus procesinius padarinius – teismas laiko tam tikras aplinkybes neįrodytomis, o tai gali lemti nepalankaus teismo sprendimo priėmimą, šalies, kuri neįrodė savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindo, atžvilgiu.

8724.

88Nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė duomenų, o ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, jog nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme atsakovas negalėjo tinkamai realizuoti savo teisės įrodinėti ar nepagrįstai jį buvo apribota. Priešingai, ieškovui apie priimtą preliminarų sprendimą buvo informuotas tinkamai, turėjo galimybę teikti prieštaravimus, taip pat CPK nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti papildomus įrodymus teisminio nagrinėjimo metu (CPK 251 straipsnio 1 dalis).

8925.

90Atsakovas apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, kad Ieškovas kreipėsi į teismą praleidęs ieškinio senaties terminą; Ieškovas nereiškė pretenzijų dėl laidavimo rašto pabaigos, nors jis nustojo galioti 2017-07-29; Sutartis pasibaigė 2017-04-18, todėl nebuvo poreikio pateikti Sutarties vykdymo užtikrinimą pasibaigusiai Sutarčiai; šalys buvo sutarusios, kad Ieškovui nepateikus privalomų teritorijų planavimo dokumentų Atsakovas Sutarties nevykdys, o Ieškovui neįvykdžius sutartinių prievolių ir nepateikus Sutarties vykdymui būtinų dokumentų (bendrojo plano), Sutarties vykdymo užtikrinimo pateikimo poreikio nebuvo. Be to, Ieškovo prašomi priteisti nuostoliai yra nepagrįsti.

9126.

92Atsakovas nurodo, kad Ieškovas praleido ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą dėl sutartų minimalių nuostolių atlyginimo. Atsakovo laidavimo raštas pasibaigė 2017-07-29, Ieškovas apie tai žinojo nuo nurodytos datos, todėl ieškinio senaties terminas pasibaigė 2018-01-29, o Ieškovas pateikė ieškinį 2018-07-02, t. y. jau pasibaigus senaties terminui. Su tokiais apeliacinio skundo argumentais sutikti nėra pagrindo.

9327.

94Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad prašyti taikyti ieškinio senatį turi teisę ginčo materialiojo teisinio santykio šalis, prieš kurios interesus nukreiptas byloje pareikštas materialusis teisinis reikalavimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-06-09 nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-307-701/2016 22 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Taigi, reikalavimas taikyti ieškinio senatį teisines pasekmes sukelia tik tada, jei to reikalauja ginčo materialiojo teisinio santykio šalis.

9528.

96Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo (nagrinėjamu atveju nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 straipsnis). Siekiant įvertinti skundžiamo sprendimo ar nutarties pagrįstumą, pagal CPK 312 straipsnį apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, o pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, nenurodytomis pirmosios instancijos teisme. CPK įtvirtinta ribota apeliacija, kuriai būdinga tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas (nutartis) tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus ir įvertintus duomenis, tikrinama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar teismas juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių ir t. t. Tokiu teisiniu reglamentavimu siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu, siekiama skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo.

9729.

98Nagrinėjamu atveju Atsakovo nurodytos aplinkybės dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teismui bei šių aplinkybių neįrodinėjo, o pirmosios instancijos teismas dėl to sprendime nepasisakė, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl aplinkybių, susijusių su ieškinio senaties taikymu. Kita vertus, net ir tuo atveju, jeigu būtų pateiktas prašymas taikyti ieškinio senatį, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su ieškovo atsiliepime nurodytais argumentais, jog ieškinio senaties terminas nebuvo parleistas. Atsakovas pagrįstai nurodė, jog teisę reikalauti iš Atsakovo sumokėti sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nustatyto dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą įgijo nuo sutarties nutraukimo momento t. y. nuo 2018-01-09. Sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas suėjo 2018-07-09, o ieškinį Ieškovas pateikė teismui 2018-07-02, t. y. nepraleidus sutrumpinto ieškinio senaties termino.

9930.

100Atmestinas kaip nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad Sutartis pasibaigė 2017-04-18, todėl nebuvo poreikio pateikti Sutarties vykdymo užtikrinimą pasibaigusiai Sutarčiai. Atsakovas tokią poziciją grindžia tuo, jog Sutarties priede Nr. 3 nurodyta, kad Sutarties terminas yra 278 dienos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis buvo pasirašyta 2016-07-15, 278 dienų terminas suėjo 2017-04-18. Po šios datos nei viena iš šalių neiniciavo Sutarties pratęsimo, todėl laikytina, kad Sutartis buvo pasibaigusi. Tokia Atsakovo pozicija prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams. Sutarties specialiosios dalies 4.4. punkte nurodyta, kad Atsakovo sutartiniai įsipareigojimai apima ne tik projektinės dokumentacijos, statinio techninio ir darbo projektų parengimą, bet ir statybos projekto vykdymo priežiūrą statybos metu (1 t., b. l. 5). Atsakovo Sutarties priede Nr. 3 „Kalendorinis projektavimo paslaugų teikimo grafikas“ nurodytas 278 dienų terminas taikytinas tik statinio projekto dokumentų rengimui ir techninio projekto parengimui, minėta išlyga nustatyta priedo 2.6. punkte (1 t., b. l. 44). To paties priedo pastabose nurodyta, kad numatomas visų paslaugų etapų teikimo bendras terminas yra 36 mėnesiai, neįskaitant į šį terminą Sutarties vykdymo sustabdymo laiko (1 t., b. l. 45). Atsižvelgus į minėtą aplinkybę, sutiktina su Ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentu, kad nurodytas 278 dienų terminas laikytinas tarpiniu terminu ir Sutartis buvo galiojanti Ieškovo prašymo dėl sutartinių prievolių vykdymo užtikrinimo pateikimo metu. Taip pat pažymėtina, kad Sutarties bendrosios dalies 15.6. punktu šalys susitarė, jog Sutartis galioja kol šalys visiškai ir tinkamai įvykdys visus savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal šią Sutartį, jei ji nebus nutraukta anksčiau termino (1 t., b. l. 21). Atsakovas nesikreipė dėl Sutarties nutraukimo, Ieškovo vienašalio Sutarties nutraukimo nuo 2018-01-09 taip pat neginčijo, todėl kaip teisiškai ir faktiškai nepagrįsti atmestini Atsakovo argumentai, jog Sutartis galiojo iki 2017-04-18.

10131.

102Tais pačiais argumentais (žr., 30 punktą) atmestini Atsakovo apeliacinio skundo motyvai dėl Ieškovo sutikimo dėl Sutarties pabaigos 2017-04-18 pastarajam nepareikštos pretenzijos dėl pasibaigusios galioti prievolių vykdymo užtikrinimo priemonės. Be to, Sutartyje nenumatyta Ieškovo pareiga informuoti Atsakovą apie prievolių užtikrinimo tinkamą vykdymą, nes pareiga turėti galiojančią banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą nustatyta Atsakovui (Sutarties 15.5. punktas). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Atsakovas sutiko su Ieškovo vienašališku Sutarties nutraukimu Atsakovui neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų. Minėtą aplinkybę patvirtina Atsakovo 2018-01-04 pasirašytas Suteiktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas, kuriame nurodyta, jog jis sudarytas vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 18.5. punkto sąlygomis, pagal kurias aktas surašomas Sutartį nutraukus anksčiau laiko dėl Atsakovo nepilno prievolių įvykdymo (1 t., b. l. 66). Atsižvelgus į nurodytas aplinkybės atmestini kaip teisiškai nepagrįsti Atsakovo argumentai, jog nepareiškęs pretenzijos dėl praleisto laidavimo rašto termino atnaujinimo Ieškovas sutiko, kad Sutartis pasibaigė 2017-04-08.

10332.

104Atsakovas teigia, kad šalys buvo sutarusios, jog Ieškovui nepateikus privalomų teritorijų planavimo dokumentų Atsakovas Sutarties nevykdys, o Ieškovui neįvykdžius sutartinių prievolių ir nepateikus Sutarties vykdymui būtinų dokumentų (bendrojo plano), Sutarties vykdymo užtikrinimo pateikimo poreikio nebuvo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tokie apeliacini skundo argumentai nėra pagrįsti. Visų pirma, Sutarties sąlygose nenustatyta išimčių, kad Atsakovas Sutarties vykdymo metu gali neturėti galiojančio prievolių vykdymo užtikrinimo, todėl nepagrįsti Atsakovo argumentai, jog galiojančios užtikrinimo priemonės buvimas yra priklausantis nuo Sutarties vykdymo eigos ar Ieškovo prievolių vykdymo. Priešingai, sutiktina su Ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, kad vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 15.3., 15.5., specialiosios dalies 8.1.punktais Atsakovas įsipareigojo pateikti sutartinių prievolių vykdymo užtikrinimą, o pagal Sutarties bendrosios dalies 18.3.4. punktą Ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjus prieš 15 dienų jeigu Atsakovas nepateikia galiojančios Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto. Antra, Atsakovas be pagrindo teigia, jog šalys susitarė dėl Sutarties nevykdymo. Sutarties bendrosios dalies 17.1. punkte, specialiosios dalies 7.2. punkte nustatyta Sutarties sustabdymo, sutartinių terminų sustabdžius Sutarties vykdymą bei jos vykdymo atnaujinimo tvarka. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis sutarta tvarka raštu kreipėsi į Ieškovą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo ar šalys buvo susitarusios dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Tokių duomenų taip pat nenustatyta. Trečia, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, Atsakovo kartu su paaiškinimais į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, Atsakovo 2018-12-19 pretenzija Ieškovui dėl nuostolių atlyginimo (2 t., b. l. 135-136) patvirtina, kad Atsakovas Sutartį laikė nutraukta, nes tuo pagrindu pateikė reikalavimą dėl patirtų nuostolių kompensavimo. Ketvirta, Apelianto prie apeliacinio skundo pridėti 2016-10-27 ir 2017-01-11 pasitarimų protokolai, kurių atsakovas nebuvo pateikęs pirmosios instancijos teisme, taip pat neįrodo, jog buvo sudaryti tarp šalių rašytiniai susitarimai dėl sutarties stabdymo. 2016-10-27 pasitarime šalys nutarė, jog stabdyti sutarties vykdymą, jeigu atsiras nenumatytos, neleidžiančios tęsti projektavimo darbų. Tačiau šalių raštiško susitarimo, sudaryto sutartyje nustatyta tvarka, kuriuo šalys būtų sutarusios stabdyti sutarties vykdymą, jame nurodant objektyvias negalėjimo vykdyti priežastis, nebuvo sudaryta, o vien apelianto subjektyvus situacijos vertinimas savaime nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog Atsakovo nurodytos aplinkybes apie negalėjimą vykdyti Sutartį dėl ieškovo kaltės laikytinos teisiškai nereikšmingomis nagrinėjant šioje byloje tarp šalių kilusį ginčą, kadangi atsakovai neginčijo ieškovo Sutarties nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo, o ieškovas reiškiamą ieškinį grindė apie atsakovių nepratęstą įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimą. Įvertinus nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog šalys nebuvo susitarusios dėl Sutarties vykdymo sustabdymo, todėl Atsakovo argumentai, jog Sutarties vykdymas buvo sustabdytas, atmestini kaip faktiškai nepagrįsti.

10533.

106Atsakovas taip pat kelia klausimą dėl šalių sutarto minimalių nuostolių atlyginimo dydžio tuo pagrindu, kad jis yra nepagrįstas. Teisėjų kolegija pažymi, kad Atsakovo nereiškė reikalavimo Ieškovui dėl netesybų mažinimo, šios Sutarties nuostatos neginčijo, taip pat nepateikė įrodymų, kad šalių susitarimas dėl netesybų sudarytas neteisėtai ar jis prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms. Atkreiptinas dėmesys, kad Sutarties sąlygai dėl minimalių nuostolių atlyginimo taikomas sutarties laisvės principas, kuris reiškia, jog šalys laisvai savo nuožiūra gali numatyti netesybas už bet kokį sutarties pažeidimą ir susitarti dėl abiem šalims priimtino jų dydžio, jei tai neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms (CK 6.156, 6.157 straipsniai). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymų galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, jog Sutartį pažeidusi šalis nustatytais atvejais privalo mokėti sutarto dydžio netesybas. Be to, Atsakovas yra verslo subjektas, turinti verslo patirties, kuriam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl laikytina, kad Atsakovas, sudarydamas Sutartį, turėjo (galėjo) įvertinti Sutarties nuostatas, savo galimybes vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, o jos pažeidimo atveju numatyti galimas sutarčių nevykdymo teisines pasekmes. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-07-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014). Sutartis galiojo 18 mėnesių (nuo 2016-07-15 iki 2018-01-09), todėl 10 procentų dydžio nuo Sutarties vertės minimalus nuostoliai (9 438,00 Eur) nėra laikytini neprotingai dideliais arba aiškiai per dideliais. Nenustačius, kad prašomos priteisti šalių laisva valia sutartos netesybos yra per didelės, atmestini kaip teisiškai nereikšmingi Atsakovo argumentai dėl Ieškovo patirtų nuostolių įrodinėjimo.

107Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

10834.

109CPK 79 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, ši taisyklė taikoma ir žyminiam mokesčiui, kurį šalis sumoka paduodama apeliacinį skundą (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys). Atmetus Atsakovo apeliacinį skundą, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra priteisiamos todėl teismas dėl jų nepasisako.

110Dėl procesinės bylos baigties

11135.

112Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistu (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11336.

114Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (V. de H. v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60). Apeliacinis teismas pažymi, kad apeliacinio skundo argumentais, įpareigojančiais teismą motyvuotai atsakyti, gali būti pripažįstami ne bet kokie teiginiai, o tik tie argumentai, kurie yra teisiškai reikšmingi nagrinėjamam ginčui. Vertinant, ar apeliacinio skundo motyvai yra pakankami jų išsamumo aspektu, reikšminga yra tai, ar išdėstytais motyvais teismas atsakė į teisiškai reikšmingus klausimus, neperžengdamas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų (CPK 320 straipsnis).

11537.

116Kadangi kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodyta praktika, dėl jų plačiau nepasisako.

117Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

118Atsakovo UAB „Dujų sfera“ apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-11-12 sprendimą palikti nepakeistą.

119Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas BĮ Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-07-11 preliminariu sprendimu ieškinį... 9. 3.... 10. Atsakovai teismui pateikė prieštaravimus, kuriuose nurodė, jog nesutinka su... 11. 4.... 12. Atsiliepime į prieštaravimus Ieškovas nurodė, jog šalių sutartiniai... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-11-12 sprendimu 2018-07-11 preliminarų... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad tarp Ieškovo ir Atsakovo susiklostę projektavimo rangos... 18. 7.... 19. Sutarties bendrosios dalies 15.3, 15.5. punktuose ir specialios dalies 8.1.... 20. 8.... 21. Ieškovui nutraukus Sutartį 18.3.4. punkto pagrindu, remiantis Sutarties... 22. 9.... 23. Atsakovo nurodytas aplinkybes apie negalėjimą vykdyti Sutartį dėl Ieškovo... 24. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 25. 10.... 26. Atsakovas UAB „Dujų sfera“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 27. 11.... 28. Apeliacinio skundo argumentai, reikšmingi byloje sprendžiamiems klausimams:... 29. 11.1.... 30. Byloje nebuvo pritaikytas ieškinio senaties terminas;... 31. 11.2.... 32. Sutartis buvo pasibaigusi (2017-04-18), todėl nebuvo poreikio pratęsti... 33. 11.3.... 34. Norint teikti toliau paslaugas pagal Sutartį, Atsakovui turėjo būti pateikti... 35. 11.4.... 36. Ieškovas, nors žadėjo pateikti privalomus dokumentus, tačiau šių savo... 37. 11.5.... 38. Šalys buvo sutarusios, kad paslaugų, dėl kurių nebuvo pateikti privalomi... 39. 11.6.... 40. Garantija pasibaigė 2017-07-29, Ieškovas neteikė jokių pretenzijų dėl... 41. 11.7.... 42. Ieškovas nepagrindė nurodytos baudos/netesybų, kaip patirtų nuostolių,... 43. 12.... 44. Ieškovas atsiliepimu prašo Atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios... 45. 13.... 46. Atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai, reikšmingi byloje... 47. 13.1.... 48. Ieškovas nurodė, kad ieškinio senaties termino nepraleido, kadangi teisę... 49. 13.2.... 50. Apelianto argumentai dėl Sutarties pasibaigimo daliniu įvykdymu, Sutarties... 51. 13.3.... 52. Teismas nustatė, kad tarp Ieškovo ir Atsakovo susiklostę projektavimo rangos... 53. 13.4.... 54. Atsakovas 2017-11-15 raštu Nr. 2017/0351 „Dėl sutartinių... 55. 13.5.... 56. Pagal Sutarties 3 priedą, bendras sutarties terminas - 36 mėnesiai, o... 57. 13.6.... 58. Pareikalauta sutartinių nuostolių atlyginimo suma išimtinai susijusi su... 59. 13.7.... 60. Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo plano keitimas visiškai neįtakojo... 61. 14.... 62. Atsakovė pateikė rašytinius paaiškinimus kartu su priedais, kuriuos prašo... 63. Teisėjų kolegija... 64. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 65. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 66. 15.... 67. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 68. 16.... 69. Apeliacinis procesas vyksta dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 70. 17.... 71. Byloje nustatyta, kad Ieškovas ir Atsakovas, veikiantis 2016-05-20 Jungtinės... 72. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 73. 18.... 74. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 75. 19.... 76. Atsakovas UAB „Dujų sfera“ apeliaciniu skundu prašė priimti naujus... 77. 20.... 78. Viena vertus, sutiktina su ieškovo argumentais, jog apeliantas nepateikė... 79. 21.... 80. Vertinant Atsakovo kartu su 2019-07-09 prašymu pateiktus naujus rašytinius... 81. Dėl prašymo skirti žodinį bylos nagrinėjimą ... 82. 22.... 83. Atsakovas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka tuo pagrindu, kad... 84. Dėl sutartinių minimalių nuostolių atlyginimo ... 85. 23.... 86. Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir... 87. 24.... 88. Nagrinėjamu atveju apeliantas nepateikė duomenų, o ir apeliacinės... 89. 25.... 90. Atsakovas apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, kad Ieškovas kreipėsi... 91. 26.... 92. Atsakovas nurodo, kad Ieškovas praleido ieškinio senaties terminą kreiptis... 93. 27.... 94. Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik... 95. 28.... 96. Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios... 97. 29.... 98. Nagrinėjamu atveju Atsakovo nurodytos aplinkybės dėl ieškinio senaties... 99. 30.... 100. Atmestinas kaip nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad Sutartis... 101. 31.... 102. Tais pačiais argumentais (žr., 30 punktą) atmestini Atsakovo apeliacinio... 103. 32.... 104. Atsakovas teigia, kad šalys buvo sutarusios, jog Ieškovui nepateikus... 105. 33.... 106. Atsakovas taip pat kelia klausimą dėl šalių sutarto minimalių nuostolių... 107. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 108. 34.... 109. CPK 79 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro... 110. Dėl procesinės bylos baigties ... 111. 35.... 112. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 113. 36.... 114. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad teismo pareiga... 115. 37.... 116. Kadangi kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo teismo... 117. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 118. Atsakovo UAB „Dujų sfera“ apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus miesto... 119. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....