Byla e2-268-905/2016
Dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2sekretoriaujant posėdžio sekretorei Linai Barakauskaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei teisininkei Ilonai Skaisgirienei,

4žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo užsienio draudimo įmonės „Ergo Insurance SE“, veikiančios per Ergo Insurance SE Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“ (ankstesnis pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „PZU Lietuva“) dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo.

5Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

6Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 7610,45 Eur žalos atlyginimo ir šešių procentų procesines palūkanas. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. birželio 3 d. Vokietijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilis MB Actros, valstybinis Nr. ( - ) su puspriekabe Kaessbohrer, valstybinis Nr. DR577, atsitrenkė į automobilį Alfa Romeo, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini, ir jį apgadino. Anot ieškovo, transporto priemonės MB Actros su prikabinta puspriekabe vairuotojas yra atsakingas dėl tretiesiems asmenims padarytos žalos; šios transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė buvo apdrausta draudimo bendrovėje ADB „Ergo Lietuva“ (kurio teises perėmė ieškovas), todėl nuostolius dėl automobilio A. R. apgadinimo patyręs asmuo kreipėsi į ieškovo atstovą Vokietijoje. Ieškovas atlygino nuostolius, išmokėdamas 13 238,91 Eur draudimo išmoką, taip pat šį įvykį administravusiam ieškovo atstovui sumokėjo 1982 Eur administravimo išlaidų. Kadangi eismo įvykio metu puspriekabė Kaessbohrer buvo apdrausta UAB DK „PZU Lietuva“, tai ieškovas prašė priteisti iš atsakovo, kaip iš solidariai atsakingo draudiko, 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos, t. y. 6619,45 Eur, ir 991 Eur žalos administravimo mokesčio.

7Atsakovas sutiko padengti 6619,45 Eur išmokėtos draudimo išmokos dalį, tačiau nesutiko su reikalavimu dėl 991 Eur žalos administravimo mokesčio. Atsakovo teigimu, draudimo bendrovių veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato pareigos grąžinti ieškovui jo turėtų žalos administravimo išlaidų dalį, tai nėra dėl eismo įvykio nukentėjusiojo trečiojo asmens patirta žala, be to, šios išlaidos yra įskaičiuotos į žalą patyrusiam asmeniui išmokėtą 6619,45 Eur išmoką.

8Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

9Atsakovas prašė ieškinį tenkinti iš dalies, netenkinant ieškovo reikalavimo priteisti 991 Eur žalos bylos administravimo mokesčio (T. 1, p. 184-186). Nagrinėjamu atveju nenustatyta aplinkybių, kurios leistų manyti, kad ieškinio dalies pripažinimas prieštarautų imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2 dalis), todėl atsakovo ieškinio dalies pripažinimas priimtinas. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas iš dalies pripažino ieškinį, teismas priimdamas sprendimą surašo sutrumpintus motyvus dėl tų reikalavimų, kuriuos atsakovas pripažino. Ginčo šalys sutiko dėl ieškovo trečiajam asmeniui išmokėtos draudimo išmokos dydžio ir jos pagrįstumo, todėl 6619,45 Eur žala vertintina kaip įrodyta ir priteistina iš atsakovo (CPK 182 straipsnio 5 punktas).

10Byloje nekilo ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad ieškovas sumokėjo savo atstovui užsienyje 1982 Eur žalos administravimo išlaidų (T. 1, l. 20, 24, 39). Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad draudikas, turintis teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą Lietuvos Respublikoje, privalo kiekvienoje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje paskirti atstovus pretenzijoms nagrinėti, kurie yra atsakingi už išmokos mokėjimą nukentėjusiems tretiesiems asmenims. Nukentėjusieji, patyrę žalos kitoje valstybėje narėje, turi teisę dėl žalos atlyginimo kreiptis į savo gyvenamojoje šalyje atsakingo draudiko paskirtą atstovą žalos sureguliavimo reikalams. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas konstatuoja, kad draudikas nagrinėjamu atveju prievolę gali įvykdyti tik vienu būdu – per paskirtą atstovą pretenzijoms nagrinėti, dėl to atsakovas, būdamas solidariu skolininku, turi taip pat dalyvauti prievolės, kylančios iš sudarytos draudimo sutarties, įvykdyme (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Priešingu atveju, žalą patyrusiam asmeniui įgyvendinant teisę pasirinkti draudiką žalai atlyginti, šių būtinų ir neišvengiamų išlaidų padengimo našta būtų nepagrįstai perkeliama tik vienam iš draudikų administravusiam žalą. Pažymėtina, kad šios išlaidos susijusios su žalos įvertinimu, todėl įskaičiuojamos į nuostolius (CK 6.249 straipsnio 4 dalies 2 punktas). Be to, paties atsakovo pretenzija (T. 1, p.136) ir sąskaita (T. 2, p. 2-3), kurioje atsakovas savo atstovo užsienyje administruojamoje byloje žalą skaičiuoja su administravimo mokesčiu, patvirtina, kad atsakovas vis dėlto pripažįsta solidaraus draudiko pareigą atlyginti ir administravimo mokestį. Atsižvelgdamas į tai, nagrinėjamus atsakovo atsikirtimus teismas vertina ne tik kaip nepagrįstus, bet ir kaip nesąžiningus. Tenkinant ieškovo prašymą ir vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatomis, iš atsakovo priteistinos šešių procentų procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo priteisiamos 7610,45 Eur sumos.

11Tenkinant ieškinio reikalavimus, ieškovui iš atsakovo priteistina 171 Eur žyminio mokesčio ir 210,13 Eur vertimo išlaidų (T. 1, p. 6, 21; CPK 93 straipsnio 1 dalis). Valstybei iš atsakovo nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes šios išlaidos mažesnės, negu teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali (3 Eur) priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

12Teismo išvada

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui užsienio draudimo įmonei ERGO Insurance SE, j. a. k. 10017013, veikiančiai Lietuvoje per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, j. a. k. 302912288, iš atsakovo akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“, j. a. k. 110057869, 7610,45 Eur (septynių tūkstančių šešių šimtų dešimties eurų 45 ct) žalos atlyginimą ir šešių procentų metines palūkanas nuo priteisiamos 7610,45 Eur (septynių tūkstančių šešių šimtų dešimties eurų 45 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2015 m. vasario 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti ieškovui užsienio draudimo įmonei ERGO Insurance SE, j. a. k. 10017013, veikiančiai Lietuvoje per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, j. a. k. 302912288, iš atsakovo akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“, j. a. k. 110057869, 381,13 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 13 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

17Vitalijus Abramovičius

Proceso dalyviai