Byla eI-1364-243/2015
Dėl 2015-04-16 sprendimo Nr. (4.1.43)-D3-1505 panaikinimo ir įpareigojimo išpirkti nuosavybės teise priklausančius geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus ir spręsdama skundo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Vida Stonkuvienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškėjos UAB „Karkasonas“ skundu atsakovei Kretingos rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Kretingos vandenys‘ dėl 2015-04-16 sprendimo Nr. (4.1.43)-D3-1505 panaikinimo ir įpareigojimo išpirkti nuosavybės teise priklausančius geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus ir spręsdama skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Karkasonas“ skundu prašo panaikinti atsakovės Kretingos rajono savivaldybės 2015-04-16 raštą Nr. (4.1.43)-D3-1505, kuriuo atsisakyta išpirkti jai nuosavybės teises priklausančius geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus ir įpareigoti tai padaryti už 258.133,83 Eur.

3Lietuvos Respublikos ABTĮ 15 straipsnis nustato bylų, priskirtų administracinių teismų kompetencijai, kategorijas. Bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama atsižvelgiant ne vien tik į ginčo subjektą, bet ir į teisinio santykio, iš kurio kyla ginčas, teisinę prigimtį ir pobūdį (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, CPK 22 straipsnis). Administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti ir tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio. Nagrinėjamu atveju iš ginčijamo rašto turinio matyti, kad juo viešojo administravimo subjektas Kretingos rajono savivaldybės meras informavo pareiškėją, jog galiojančiu teisiniu reglamentavimu nenustatytas imperatyvus įpareigojimas savivaldybei išpirkti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus ir kad pirkimo-pardavimo sutartis nesudaryta, nes pareiškėja nesutiko su pasiūlyta išpirkimo kaina taip pat nesutiko su savivaldybės parengta infrastruktūros tinklų panaudos sutartimi.

4Pareiškėja skundą grindžia Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-29 nutarimu Nr. 88 ( 2015-03-13 Vyriausybės nutarimo Nr. 258 redakcija) patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos Aprašo nuostatomis. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai yra civiliniai teisiniai santykiai, o ginčai, kylantys iš nuosavybės teisinių santykių, savo teisine prigimtimi yra civiliniai, todėl skundo reikalavimas panaikinti ginčijamą raštą ir įpareigoti atlikti veiksmus, kylančius iš tų pačių teisinių santykių, yra civilinio pobūdžio, reglamentuoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso sutarčių teisės. Tokio pobūdžio ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Skundas atsisakytinas priimti kaip nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka, remiantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu.

5Pareiškėjai nurodytina, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad jei dėl infrastruktūros pardavimo ar jos naudojimo sąlygų susitarti nepavyksta, infrastruktūros objektų naudojimo sąlygas ir tvarką nustato teismas. Infrastruktūros tinklų nuomos, panaudos, jungtinės veiklos sutartiniai santykiai reglamentuoti Civilinio kodekso normų, todėl ginčai taip pat nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.

6Skundas atsisakytas priimti, todėl pareiškėjos atstovui D. C., sumokėjusiam žyminį mokestį, grąžintinas 2015-05-18 mokėjimo nurodymu Nr. 398 AB Swdbank sumokėtas 21 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 105 – 106 straipsniais,

Nutarė

8atsisakyti priimti pareiškėjos UAB „Karkasonas“ skundą atsakovei Kretingos rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Kretingos vandenys‘ dėl 2015-04-16 sprendimo Nr. (4.1.43)-D3-1505 panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį dėl nuosavybės teise priklausančių geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų,

9grąžinti pareiškėjai skundą su pridėtais priedais teismo nutarčiai įsiteisėjus,

10grąžinti D. C., asmens kodas ( - ), 21,00 Eur ( dvidešimt vienas euras), kurio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos.

11Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu apeliacines tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos, paduodant skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai